Knižní manipulant

Z WikiKnihovna

Knižní manipulant (nazývaný také knižniční manipulant) je jedním z informačních povolání.

Popis práce

Knižní manipulant vykonává manuální práce související se zabezpečováním činnosti všech typů knihoven. Vykonává pomocnou, manipulační a dislokační práci s knižním fondem, včetně jeho ochrany. Zakládá do regálů a vybírá z regálů dokumenty, zabezpečuje jejich čištění a přesuny, vykonává také očistu regálů. Vykonává manipulační práce při přípravě prostor na knihovnický provoz, kulturně-výchovné a vzdělávací programy, expozice, výstavy a další aktivity knihovny. Dle potřeby zabezpečuje výkon reprografických služeb.

Náplň práce

 1. Zakládání knih a vázaných ročníků časopisů do regálů.
 2. Rozmiestňovanie, rozkladanie kníh a viazaných ročníkov časopisov, ich vyberanie z regálov.
 3. Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
 4. Vysávanie a iné čistenie uložených dokumentov.
 5. Umývanie a čistenie regálov.

zdroj

Povinnosti

 1. Manuálne práce s knižničným fondom (EKR 1)
 2. Špecifikácia: pomocná, manipulačná, dislokačná, fyzicky namáhavá manuálna práca s knižničným fondom, napr. zakladanie/vyberanie

kníh, viazaných ročníkov časopisov do/z regálov, prenášanie bremien, baliace práce, podávanie a doručovanie balíkov a poštových zásielok a pod.

 1. Overovanie prítomnosti dokumentu v knižničnom fonde (EKR 1)
 2. Rozdeľovanie dokumentov podľa kritérií (EKR 1)
 3. Špecifi kácia: jednoduché kritériá (abecedné, číselné a pod.)
 4. Manipulačné práce pri príprave priestorov na prevádzku knižnice, podujatí a iných aktivít (EKR 1)
 5. Vyhľadávanie dokumentov podľa pokynov knihovníka (EKR 1)
 6. Čistenie uložených dokumentov a regálov (EKR 1)
 7. Obsluha reprografi ckých zariadení (EKR 1)
 8. Dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 1)

zdroj

Kariéra

Vzdělání

Pre prácu knižný manipulant sa požaduje nižšie stredné vzdelanie. Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax.

Kompetence

 1. fyzická zdatnosť
 2. manuálna zručnosť
 3. analyzovanie a riešenie problémov
 4. digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 5. organizovanie a plánovanie práce
 6. pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 7. samostatnosť
 8. technická gramotnosť
 9. tímová práca

zdroj

Profesní sdružení