Knižní manipulant: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 16: Řádek 16:
 
#Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
 
#Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
 
#Vysávání a jiné čištění uložených dokumentů.
 
#Vysávání a jiné čištění uložených dokumentů.
#Umývání a čištění samotných regálů.<ref>
+
#Umývání a čištění samotných regálů.
 
 
  
  
 
[https://www.istp.sk/karta-zamestnania/100741/Kniznicny-manipulant zdroj]
 
[https://www.istp.sk/karta-zamestnania/100741/Kniznicny-manipulant zdroj]
 
== Povinnosti ==
 
 
#Manuální práce s knižním fondem (EKR 1)
 
#Specifikace: pomocná, manipulační, dislokační, fyzicky namáhavá manuální práce s knižním fondem, např. zakládání/vyřazování
 
knih, vázaných ročníků časopisů do/z regálů, balicí práce, poskytování a doručování
 
balíků a poštovních zásilek  apod.
 
#Ověřování přítomnosti dokumentů v knižním fondu (EKR 1)
 
#Rozdělování dokumentů dle kritérií (EKR 1)
 
#Specifikace: jednoduchá kritéria (abecední, číselné apod.)
 
#Manipulační práce při přípravě prostorů na provoz knihovny, akce a jiné aktivity (EKR 1)
 
#Vyhledávání dokumentů dle pokynů knihovníka (EKR 1)
 
#Čištění uložených dokumentů a regálů (EKR 1)
 
#Obsluha reprografických zařízení (EKR 1)
 
#Dodržování zásad bezpečnosti při práci a hygieny práce (EKR 1)
 
 
[https://www.ulib.sk/files/Clanky/2016/profesia.pdf zdroj]
 
 
== Kariéra ==
 
 
Pro tuto pozici v knihovně není běžný další kariérní růst.
 
 
== Vzdělání ==
 
 
Pro práci knižního manipulanta se požaduje alespoň střední vzdělání bez maturity. Na vykonávání tohoto zaměstnání se nevyžaduje odborná praxe.
 
 
== Kompetence ==
 
 
#fyzická zdatnost
 
#manuální zručnost
 
#analýza a řešení problémů
 
#digitální gramotnost (počítačové dovednosti)
 
#organizování a plánování práce
 
#pružnost v myšlení (adaptabilita, flexibilita, improvizační schopnosti)
 
#samostatnost
 
#technická gramotnost
 
#práce v kolektivu
 
 
[http://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64430- zdroj]
 
 
== Profesní sdružení ==
 
'''SSKK''' Spolok slovenských knihovníkov a knižníc - SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC. In: ''InfoLib''. [online]. Copyright © 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/
 

Verze z 18. 5. 2017, 18:37

Knižní manipulant je jedním z informačních povolání.

Popis práce

Knižní manipulant vykonává manuální práce související se zabezpečováním činnosti všech typů knihoven. Vykonává pomocnou, manipulační a dislokační práci s knižním fondem, včetně jeho ochrany. Zakládá do regálů a vybírá z regálů dokumenty, zabezpečuje jejich čištění a přesuny, vykonává také očistu regálů. Vykonává manipulační práce při přípravě prostor na knihovnický provoz, kulturně-výchovné a vzdělávací programy, expozice, výstavy a další aktivity knihovny. Dle potřeby zabezpečuje výkon reprografických služeb.

Náplň práce

  1. Zakládání knih a vázaných ročníků časopisů do regálů.
  2. Rozmisťování knih a vázaných ročníků časopisů do regálů, a naopak také jejich vyřazování z regálů.
  3. Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
  4. Vysávání a jiné čištění uložených dokumentů.
  5. Umývání a čištění samotných regálů.


zdroj