Knižní manipulant: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 59: Řádek 59:
  
 
== Profesní sdružení ==
 
== Profesní sdružení ==
 +
'''SSKK''' Spolok slovenských knihovníkov a knižníc - SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC. In: ''InfoLib''. [online]. Copyright © 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/

Verze z 18. 5. 2017, 18:11

Knižní manipulant je jedním z informačních povolání.

Popis práce

Knižní manipulant vykonává manuální práce související se zabezpečováním činnosti všech typů knihoven. Vykonává pomocnou, manipulační a dislokační práci s knižním fondem, včetně jeho ochrany. Zakládá do regálů a vybírá z regálů dokumenty, zabezpečuje jejich čištění a přesuny, vykonává také očistu regálů. Vykonává manipulační práce při přípravě prostor na knihovnický provoz, kulturně-výchovné a vzdělávací programy, expozice, výstavy a další aktivity knihovny. Dle potřeby zabezpečuje výkon reprografických služeb.

Náplň práce

 1. Zakládání knih a vázaných ročníků časopisů do regálů.
 2. Rozmisťování knih a vázaných ročníků časopisů do regálů, a naopak také jejich vyřazování z regálů.
 3. Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
 4. Vysávání a jiné čištění uložených dokumentů.
 5. Umývání a čištění samotných regálů.

zdroj

Povinnosti

 1. Manuální práce s knižním fondem (EKR 1)
 2. Specifikace: pomocná, manipulační, dislokační, fyzicky namáhavá manuální práce s knižním fondem, např. zakládání/vyřazování

knih, vázaných ročníků časopisů do/z regálů, balicí práce, poskytování a doručování balíků a poštovních zásilek apod.

 1. Ověřování přítomnosti dokumentů v knižním fondu (EKR 1)
 2. Rozdělování dokumentů dle kritérií (EKR 1)
 3. Specifikace: jednoduchá kritéria (abecední, číselné apod.)
 4. Manipulační práce při přípravě prostorů na provoz knihovny, akce a jiné aktivity (EKR 1)
 5. Vyhledávání dokumentů dle pokynů knihovníka (EKR 1)
 6. Čištění uložených dokumentů a regálů (EKR 1)
 7. Obsluha reprografických zařízení (EKR 1)
 8. Dodržování zásad bezpečnosti při práci a hygieny práce (EKR 1)

zdroj

Kariéra

Pro tuto pozici v knihovně není běžný další kariérní růst.

Vzdělání

Pro práci knižního manipulanta se požaduje alespoň střední vzdělání bez maturity. Na vykonávání tohoto zaměstnání se nevyžaduje odborná praxe.

Kompetence

 1. fyzická zdatnost
 2. manuální zručnost
 3. analýza a řešení problémů
 4. digitální gramotnost (počítačové dovednosti)
 5. organizování a plánování práce
 6. pružnost v myšlení (adaptabilita, flexibilita, improvizační schopnosti)
 7. samostatnost
 8. technická gramotnost
 9. práce v kolektivu

zdroj

Profesní sdružení

SSKK Spolok slovenských knihovníkov a knižníc - SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC. In: InfoLib. [online]. Copyright © 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/