Knižní manipulant: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 1: Řádek 1:
'''''Knižní manipulant''''' (nazývaný aj '''''knižniční manipulant''''') je jedním z informačních povolání.
+
'''''Knižní manipulant''''' (nazývaný také '''''knižniční manipulant''''') je jedním z informačních povolání.
  
 
==== Popis práce ====
 
==== Popis práce ====
  
Knižničný manipulant vykonáva manuálne práce súvisiace so zabezpečovaním činnosti všetkých typov
+
Knižní manipulant vykonává manuální práce související se zabezpečováním činnosti všech typů
knižníc, vykonáva pomocnú, manipulačnú a dislokačnú prácu s knižničným fondom, vrátane jeho operatívnej
+
knihoven. Vykonává pomocnou, manipulační a dislokační práci s knižním fondem, včetně jeho
ochrany. Zakladá do regálov a vyberá z regálov dokumenty, zabezpečuje ich čistenie a presuny, vykonáva
+
ochrany. Zakládá do regálů a vybírá z regálů dokumenty, zabezpečuje jejich čištění a přesuny, vykonává také
očistu regálov. Prenáša bremená, vykonáva manipulačné práce pri príprave priestorov na knižničnú prevádzku,
+
očistu regálů. Vykonává manipulační práce při přípravě prostor na knihovnický provoz,
kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia, expozície a výstavy a ďalšie aktivity knižnice. Podľa potreby
+
kulturně-výchovné a vzdělávací programy, expozice, výstavy a další aktivity knihovny. Dle potřeby
zabezpečuje výkon reprografických služieb.
+
zabezpečuje výkon reprografických služeb.
  
 
==== Náplň práce ====
 
==== Náplň práce ====
  
#Zakladanie kníh a viazaných ročníkov časopisov do regálov.
+
#Zakládání knih a vázaných ročníků časopisů do regálů.
 
#Rozmiestňovanie, rozkladanie kníh a viazaných ročníkov časopisov, ich vyberanie z regálov.
 
#Rozmiestňovanie, rozkladanie kníh a viazaných ročníkov časopisov, ich vyberanie z regálov.
#Vyhľadávanie dokumentov podľa pokynov knihovníka.
+
#Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
 
#Vysávanie a iné čistenie uložených dokumentov.
 
#Vysávanie a iné čistenie uložených dokumentov.
 
#Umývanie a čistenie regálov.
 
#Umývanie a čistenie regálov.

Verze z 11. 5. 2017, 21:07

Knižní manipulant (nazývaný také knižniční manipulant) je jedním z informačních povolání.

Popis práce

Knižní manipulant vykonává manuální práce související se zabezpečováním činnosti všech typů knihoven. Vykonává pomocnou, manipulační a dislokační práci s knižním fondem, včetně jeho ochrany. Zakládá do regálů a vybírá z regálů dokumenty, zabezpečuje jejich čištění a přesuny, vykonává také očistu regálů. Vykonává manipulační práce při přípravě prostor na knihovnický provoz, kulturně-výchovné a vzdělávací programy, expozice, výstavy a další aktivity knihovny. Dle potřeby zabezpečuje výkon reprografických služeb.

Náplň práce

 1. Zakládání knih a vázaných ročníků časopisů do regálů.
 2. Rozmiestňovanie, rozkladanie kníh a viazaných ročníkov časopisov, ich vyberanie z regálov.
 3. Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
 4. Vysávanie a iné čistenie uložených dokumentov.
 5. Umývanie a čistenie regálov.

zdroj

Povinnosti

 1. Manuálne práce s knižničným fondom (EKR 1)
 2. Špecifikácia: pomocná, manipulačná, dislokačná, fyzicky namáhavá manuálna práca s knižničným fondom, napr. zakladanie/vyberanie

kníh, viazaných ročníkov časopisov do/z regálov, prenášanie bremien, baliace práce, podávanie a doručovanie balíkov a poštových zásielok a pod.

 1. Overovanie prítomnosti dokumentu v knižničnom fonde (EKR 1)
 2. Rozdeľovanie dokumentov podľa kritérií (EKR 1)
 3. Špecifi kácia: jednoduché kritériá (abecedné, číselné a pod.)
 4. Manipulačné práce pri príprave priestorov na prevádzku knižnice, podujatí a iných aktivít (EKR 1)
 5. Vyhľadávanie dokumentov podľa pokynov knihovníka (EKR 1)
 6. Čistenie uložených dokumentov a regálov (EKR 1)
 7. Obsluha reprografi ckých zariadení (EKR 1)
 8. Dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce (EKR 1)

zdroj

Kariéra

Vzdělání

Pre prácu knižný manipulant sa požaduje nižšie stredné vzdelanie. Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax.

Kompetence

 1. fyzická zdatnosť
 2. manuálna zručnosť
 3. analyzovanie a riešenie problémov
 4. digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 5. organizovanie a plánovanie práce
 6. pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 7. samostatnosť
 8. technická gramotnosť
 9. tímová práca

zdroj

Profesní sdružení