Knižní manipulant

Z WikiKnihovna

Knižní manipulant je jedním z informačních povolání.

Popis práce

Knižní manipulant vykonává manuální práce související se zabezpečováním činnosti všech typů knihoven. Vykonává pomocnou, manipulační a dislokační práci s knižním fondem, včetně jeho ochrany. Zakládá do regálů a vybírá z regálů dokumenty, zabezpečuje jejich čištění a přesuny, vykonává také očistu regálů. Vykonává manipulační práce při přípravě prostor na knihovnický provoz, kulturně-výchovné a vzdělávací programy, expozice, výstavy a další aktivity knihovny. Dle potřeby zabezpečuje výkon reprografických služeb.[1]

Náplň práce

 1. Zakládání knih a vázaných ročníků časopisů do regálů.
 2. Rozmisťování knih a vázaných ročníků časopisů do regálů, a naopak také jejich vyřazování z regálů.
 3. Vyhledávání dokumentů podle pokynů knihovníka.
 4. Vysávání a jiné čištění uložených dokumentů.
 5. Umývání a čištění samotných regálů.[2]

Povinnosti

 1. Manuální práce s knižním fondem (EKR 1)
 2. Specifikace: pomocná, manipulační, dislokační, fyzicky namáhavá manuální práce s knižním fondem, např. zakládání/vyřazování

knih, vázaných ročníků časopisů do/z regálů, balicí práce, poskytování a doručování balíků a poštovních zásilek apod.

 1. Ověřování přítomnosti dokumentů v knižním fondu (EKR 1)
 2. Rozdělování dokumentů dle kritérií (EKR 1)
 3. Specifikace: jednoduchá kritéria (abecední, číselné apod.)
 4. Manipulační práce při přípravě prostorů na provoz knihovny, akce a jiné aktivity (EKR 1)
 5. Vyhledávání dokumentů dle pokynů knihovníka (EKR 1)
 6. Čištění uložených dokumentů a regálů (EKR 1)
 7. Obsluha reprografických zařízení (EKR 1)
 8. Dodržování zásad bezpečnosti při práci a hygieny práce (EKR 1)[3]

Kariéra

Co se týče finančního ohodnocení, měsíční plat knižního manipulanta se v České republice pohybuje okolo částky 17 240 Kč.[4]

Pro tuto pozici v knihovně není běžný další kariérní růst.

Vzdělání

Pro práci knižního manipulanta se požaduje alespoň střední vzdělání bez maturity. Na vykonávání tohoto zaměstnání se nevyžaduje odborná praxe.[5]

Kompetence

 1. fyzická zdatnost
 2. manuální zručnost
 3. analýza a řešení problémů
 4. digitální gramotnost (počítačové dovednosti)
 5. organizování a plánování práce
 6. pružnost v myšlení (adaptabilita, flexibilita, improvizační schopnosti)
 7. samostatnost
 8. technická gramotnost
 9. práce v kolektivu[6]

Profesní sdružení

SSKK Spolok slovenských knihovníkov a knižníc - SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC. In: InfoLib. [online]. Copyright © 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/

Poznámky

 1. Ing. Silvia Stasselová. Knihovnícke profesie v národné sústave povolání & knihovnícke kvalifikácie v národnej sústave kvalifikácií. In: Sakba [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.ulib.sk/files/Clanky/2016/profesia.pdf
 2. Knižničný manipulant. In: ISTP [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.istp.sk/karta-zamestnania/100741/Kniznicny-manipulant
 3. Ing. Silvia Stasselová. Knihovnícke profesie v národné sústave povolání & knihovnícke kvalifikácie v národnej sústave kvalifikácií. In: Sakba [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.ulib.sk/files/Clanky/2016/profesia.pdf
 4. Jaký má skladník/manipulant průměrný plat - proJobs. Nabídky práce - proJobs [online]. Copyright © 2017 projobs.cz [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.projobs.cz/prumerny-plat-skladnikmanipulant-80
 5. Knižničný manipulant. In: ISTP [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.istp.sk/karta-zamestnania/100741/Kniznicny-manipulant
 6. KNIŽNIČNÝ MANIPULANT. In: Národná sústava povolaní [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64430

Použité zdroje

Ing. Silvia Stasselová. Knihovnícke profesie v národné sústave povolání & knihovnícke kvalifikácie v národnej sústave kvalifikácií. In: Sakba [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.ulib.sk/files/Clanky/2016/profesia.pdf Knižničný manipulant. In: ISTP [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.istp.sk/karta-zamestnania/100741/Kniznicny-manipulant KNIŽNIČNÝ MANIPULANT. In: Národná sústava povolaní [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-64430 MOLINOVÁ, Halina a Markéta KUKRECHTOVÁ. Profese knihovník: sborník z mezinárodní odborné knihovnické konference [online]. Regionální knihovna Karviná, 2016 [cit. 2017-05-18]. ISBN 978-80-270-0578-9. Dostupné z: http://konference.rkka.cz/wp-content/uploads/2016/09/knihovn%C3%ADk.pdf SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC. In: InfoLib. [online]. Copyright © 2017 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/