Kimmo Kalervo Tuominen

Z WikiKnihovna


Kimmo Kalervo Tuominen
Kimmo Kalervo Tuominen Zdroj: https://kirjasto.jyu.fi/news/appointment/image/image_view_fullscreen/~tfroehli/
 
Turku, Finsko
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  ženatý (3 děti)
  Helsinki, Finsko
  finské
Vzdělání University of TampereUniversity of OuluMA Information Studies - University of Tampere in 1992
Pracoviště Helsinki University Library - hlavní knihovník, profesor 02941 40300kimmo.tuominen@helsinki.fioceneni
  Cena Tiedon taitaja 2008 od Společnosti finských informačních specialistů (Society for Finnish Information Specialists)
Známý pro Člen různých knihovnických organizací a organizací spojených s informační vědou, velká knihovnická praxe, rozvoj digitálních knihoven

Kimmo Kalervo Tuominen(*1968) se narodil ve Finském městě - Turku. Od roku 2013 pracuje pracuje jako hlavní knihovník v knihovně Univerzity v Helsinkách. [1]


Vzdělání
     V roce 1992 získal Kimmo Tuominen titul M.Soc.Sc (Master of Social Sciences), který je v tomto smyslu udělován ve Švédsku a Finsku. Získal ho na univerzitě v Tampere, obor - knihovnictví a informační věda. Mezi hlavní předměty patřily následující: sociální psychologie, politická věda nebo veřejná správa).
     Poté následovalo další studim a to opět na univerzitě v Tampere, obor - informační studia. Titul licenciát sociálních věd byl udělen v roce 1997.
     Poslední stupeň byl doktorát ze sociálních věd v roce 2001. Jako u předešlého titulu se jedná o univerzitu v Tampere a obor informační studia.
     Na špičce pyramidy stojí od roku 2007 do soušastnosti akademický titul docent na univerzitě v Oulu (vyhledávání informací, použití, organizace). [2]


Zaměstnání
Kimmo Tuominen má za sebou bezesporu velmi pestrou a zajímavou škálu povolání, které se týkají hlavně knihovnictví a informační vědy. Vlastně už i letní brigádu si dokázal najít v oboru (knihovna v Salo a Turku). Z důvodu vysokého počtu pracovních míst a lepší přehlednosti uvádíme tabulku:

Zaměstnání /~tfroehli/ Zdroj: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Soubor:Tabulkazamestnani.png /~tfroehli/

Jak sami vidíte, jedná se o velmi zkušeného muže, který se věnuje hlavně informační vědě a knihovnictví a proto může dále předávat své bohaté zkušenosti nejenom studentům. [2][3][4]
Zajímavost - Na univerzitě v Helsinkách pracuje ještě jeden Kimmo Tuominen - přednáší např. kvantovou mechaniku. [5]Aktivity a úspěchy

Členem představenstva finského Sdružení pro informační studia byl v letech 1996-1998 a 2002-2006 a Board chair 2007-2008.
V letech 2010 - 2013 se stal předsedou Asociace finské vědecké knihovny, byl člen dozorčí rady finských veřejných knihoven a byl člen dozorčí rady finských veřejných knihoven v letech 2010-2013.
Od roku 2013 je člen Steering Group pro the Publication Forum a stal se členem redakčních rad následujících časopisů: The Library Quarterly, Information Research, Information Processing & Management a časopis Informaatiotutkimus i funkci místopředsedy rady pro finské univerzitní knihovny vykonává od roku 2013.
Předseda konsorcia skupiny FinELib v letech 2011-2012 později, v roce 2013 zástupce vedoucího skupiny FinELib. Členem řídící skupiny ministerstva školství a projektu Národní digitální knihovny Culture byl v letech 2011-2013.
Člen developerské skupiny, která vytvořila databázi výzkumu University of Jyväskylä,člen řídící skupiny z University of Jyväskylä webové stránky, člen skupiny spolupráce z University of Jyväskylä IT služeb a University k 150. výročí výboru Jyväskylä mezi roky 2011-2013. Tuominen byl člen řídící skupiny ministerstva školství a kultury projektu Národní digitální knihovny 2011-2013. [3] [4]

Význam pro knihovnictví a informační vědu
     Kimmo Tuominen je bezesporu významným odborníkem v oboru knihovnictví a informační vědy. Za prvé oba tyto obory studoval na vysoké škole a hlavně se jimi zabývá až doteď. Pracoval na různých pozicích v knihovnách ve Finsku a získal i významné pozice ve významných organizacích informační vědy a knihovnictví. Jako přednášející na vysoké škole může předávat informace a své nabyté zkušenosti z knihoven. Nejvíce se zasloužil o rozvoj digitálních knihoven, ve své dizertační práci popsal, jak formovat informace a vybudovat digitální knihovnu. Později se věnoval v článku pro vědecký časopis, Journal of the American Society for Information Science and Technology 54, tématu důsledků konstrukcionismu pro rozvoj digitální knihovny. Svojí činností se aktivně podílí na rozvoji sociální společnosti finských informačních pracovníků, za kterou dostal ocenění.


Publikace
- TUOMINEN, Kimmo. The networks have the power. In: Helsinki University Library [online]. 2013 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/verkostoissa-on-voimaa
- The Finnish library system - open collaboration for an open society. In: IFLA journal[online]. 2002 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: ttp://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-38-2_2012.pdf
- TUOMINEN, Kimmo. Information literacy 2.0. Signum[online]. 2007, (5) [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://ojs.tsv.fi/index.php/signum/article/viewFile/3440/3190
- TUOMINEN, Kimmo. The library service used a lot. In: Helsinki University Library[online]. 2015 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://www.helsinki.fi/kirjastot/vuosikertomus2015/ylikirjastonhoitajan_katsaus/index.html.pdf
- TALJA, Sanna, Kimmo TUOMINEN, Reijo SAVOLAINEN. €"Isms" in information science: constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation.2005, 61(1): 79-101. DOI: 10.4135/9781446279014.n6.
-
TUOMINEN, Kimmo, Reijo SAVOLAINEN, Sanna TALJA a Susie ANDRETTA. Information Literacy as a Sociotechnical Practice. The Library Quarterly.2005, 75(3): 329-345. DOI: 10.1016/b978-1-84334-065-2.50004-7.


Citace

[1] - LinkedIn: Kimmo Tuominen[online]. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z:https://www.linkedin.com/in/kimmo-tuominen-51096641
[2] - Kimmo Tuominen: Curriculum Vitae, 15 January 2014 [online]. In: . Helsinki, 2014 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/files/34437714/2013_600_CV_Kimmo_Tuominen_en.pdf
[
3] - 
Kimmo Tuominen. In: 25th Anniversary Conference of The National Repository Library of Finland[online]. 2015 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://www.varastokirjasto.fi/kuopio5/kuopio-5/programme/speakers/kimmo-tuominen/

[4] - Kimmo Tuominen the new University Librarian. In: University Helsinki [online]. 2013 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://blogs.helsinki.fi/librarynews/2013/03/27/kimmo-tuominen-the-new-university-librarian/?lang=en
[5] - Kimmo Tuominen. In: University Helsinki [online]. [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://hep.physics.helsinki.fi/kimmo-tuominen/


Další odkazy s Kimmo Tuominen
Google Scholar: Kimmo Tuominen[online]. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z:https://scholar.google.cz/citations?user=0jZVa0MAAAAJ&hl=cs&oi=ao
- Helsinki blog: Kimmo Tuominen the new University Librarian[online]. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z:http://blogs.helsinki.fi/librarynews/2013/03/27/kimmo-tuominen-the-new-university-librarian/?lang=en
- ResearchGate: Kimmo Tuominen[online]. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z:https://www.researchgate.net/profile/Kimmo_Tuominen
- VIHANTO, Joonas. Tag Archives: IFLA “Me olemme ratkaisu, me olemme etsimämme muutos”: IFLA:n WLIC-konferenssi kokoontui 81. kertaa Kapkaupungissa. In: Helsinki University Library [online]. 2015 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/tag/ifla
Telephone Directory. In: University of Helsinki [online]. 2015 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://www-db2.helsinki.fi/tto/puhelin.henkilo.henkilotiedot?id=52281062&kieli=3