Ken Robinson

Z WikiKnihovna

Autor: Lenka Keprtová

Klíčová slova: Ken Robinson, Sir Kenneth Robinson, vzdělávání, kreativita

Synonyma: Sir Kenneth Robinson

Související pojmy:

nadřazené - vzdělávání, kreativita

podřazené- ---


Život

Sir Kenneth Robinson, PhD se narodil 4. 3. 1950 v Liverpoolu, UK. Robinson je světově uznávaný spisovatel, přednášející, pedagog a průkopník a lídr v oblasti rozvoje kreativity, inovací a lidských zdrojů ve vzdělávání a podnikání. V těchto oblastech je také uznávaným řečníkem. Mezinárodně proslulými jsou jeho přednášky z TED konferencí „Nastolme revoluci ve vzdělávání“ a „Zabíjejí školy kreativitu?“ s více než 25 milionů zhlédnutí. Sir Ken Robinson spolupracuje s vládními a vzdělávacími systémy v Evropě, Asii a Americe, s mezinárodními agenturami a světovými kulturními organizacemi. Dvanáct let učil na britské University of Warwick, dnes je emeritním profesorem. Robinson byl klíčovou postavou ve vývoji strategie pro kreativní a ekonomický rozvoj, která byla součástí mírového procesu v Severním Irsku.

Je ženatý, s manželkou Therese má dvě děti. Žije v americkém Los Angeles. [1]Myšlenky

Ken Robinson je průkopníkem v oblasti inovací a rozvoje kreativity ve vzdělávání. Zpochybňuje stávající způsob, jakým jsou děti vzdělávány, a prosazuje radikální přehodnocení vzdělávacího systému.


Ocenění

Robinson získal čestné tituly na Rhode Island School of Design,  Open University, Central School of Speech and Drama, Birmingham City University, Liverpool Institute for Performing Arts a ma Oklahoma State University.

V roce 2003 byl za své zásluhy královnou Alžbětou pasován na rytíře.

 • Od Athena Award of the Rhode Island School of Design získal ocenění za služby umění a vzdělávání
 • Peabody Medal získal za přínos umění a kultuře v USA
 • Arthur C. Clarke Imagination Award
 • Gordon Parks Award za přínos vzdělávání

Benjamin Franklin Medal of the Royal Society of Arts za mimořádné zásluhy na kulturních vztazích mezi Velkou Británií a USA.

Knihy

 • Learning Through Drama (1977)
 • Exploring Theatre and Education (1980)
 • The Arts in Schools: Principles, Practice and Provision (1982)
 • The Arts and Higher Education (1984)
 •  The Element: How Finding Your Passion Changes Everything (2009)
 • Out of Our Minds: Learning to be Creative (2011)
 • Finding Your Element: How to Discover Your Talents and Passions and Transform Your Life (2013)


Zabíjí školy kreativitu?

Ve slavné řeči na TED konferenci z roku 2006 (v originále „Do Schools Kill Creativity?“) Robinson mluví o důležitosti kreativity ve vzdělávání. Podle něj je kreativita stejně důležitá jako gramotnost a měla by jí být věnována stejná pozornost. Je potřeba se nebát chybovat, dnešní společnost a vzdělávací systém chyby a omyly stigmatizuje, bez nich přitom nelze přijít s ničím originálním. Dnešním vzdělávání odvádíme od kreativního potenciálu dětí, mnoho nadaných lidí tak o své kreativitě a nadání neví, protože oblast tohoto nadání nebyla ve škole ceněna.

Všechny vzdělávací systémy na světě mají stejnou strukturu předmětů – umělecké a výtvarné předměty jsou v hierarchii nejníže, až za jazyky, matematikou a humanitními předměty, systém je zaměřen na akademické znalosti – jako by bylo cílem ze všech vychovat univerzitní profesory.

Robinson tvrdí, že je třeba přehodnotit vnímání inteligence, která je různorodá, dynamická, interaktivní a rozpoznatelná. Je třeba přehodnotit základní principy, na kterých stojí systém vzdělávání našich dětí.

Na tuto řeč navazuje Robinson o čtyři roky později ve vystoupení „Nastolme revoluci ve vzdělávání“ (Bring on the learning Revolution!)

Citáty

„Nejste- li připraveni chybovat, nikdy nepřijdete s ničím originálním.“

„Všechny děti mají mimořádný talent – a my dospělí tyto talenty potlačujeme, a to dost nemilosrdně.“

„Kreativita je dnes ve vzdělávání stejně důležitá jako gramotnost a měli bychom jí věnovat stejnou pozornost.“


Poznámky

 1. Bio | Sir Ken Robinson. Website and blog of New York Times best selling author of "The Element", TED speaker, education and creativity expert | Sir Ken Robinson [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: <http://sirkenrobinson.com/?page_id=10>


Použitá literatura