Ken Robinson: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 21: Řádek 21:
 
Ken Robinson je průkopníkem v&nbsp;oblasti inovací a rozvoje kreativity ve vzdělávání. Zpochybňuje stávající způsob, jakým jsou děti vzdělávány, a prosazuje radikální přehodnocení vzdělávacího systému. <ref name="TED">Ken Robinson | Speaker | TED.com. ''TED: Ideas worth spreading'' [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: <http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson></ref>
 
Ken Robinson je průkopníkem v&nbsp;oblasti inovací a rozvoje kreativity ve vzdělávání. Zpochybňuje stávající způsob, jakým jsou děti vzdělávány, a prosazuje radikální přehodnocení vzdělávacího systému. <ref name="TED">Ken Robinson | Speaker | TED.com. ''TED: Ideas worth spreading'' [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: <http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson></ref>
  
Robinson prosazuje tři principy, na jejichž základech vzkvétá lidský život, a které se neslučují se současnou kulturou vzdělávání. Těmito principy jsou přirozená rozdílnost a různorodost lidí, zvědavost a tvůrčí způsob života. Dodržováním těchto principů lze podle Robinsona dosáhnout revoluce ve vzdělávání, za jejíž nejdůležitější body považuje individualizaci výuky a učení se, podporování studentů, jejich zvědavosti, kreativity a jejich vlastní osobnosti. Ve vzdělávání by se dle něj mělo těžit ze zvědavosti a představivosti žáků, místo standardizovaného testování a dodržování rutinních postupů, kdy učitel by neměl pouze předávat informace, ale hlavně studenty stimulovat, zapojovat a mentorovat. Také by se měl dát větší prostor uměleckým a humanitním předmětům či tělocviku, aby bylo vytvořeno pestré prostředí, v němž mohou vyniknout různorodé talenty. <ref>Ken Robinson: How to escape education's death valley - YouTube. ''YouTube'' [online]. 2013 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc</ref>
+
Robinson prosazuje tři principy, na jejichž základech vzkvétá lidský život, a které se neslučují se současnou kulturou vzdělávání. Těmito principy jsou přirozená rozdílnost a různorodost lidí, zvědavost a tvůrčí způsob života. Dodržováním těchto principů lze podle Robinsona dosáhnout revoluce ve vzdělávání, za jejíž nejdůležitější body považuje individualizaci výuky a učení se, podporování studentů, jejich zvědavosti, kreativity a jejich vlastní osobnosti. Ve vzdělávání by se dle něj mělo těžit ze zvědavosti a představivosti žáků, místo standardizovaného testování a dodržování rutinních postupů, kdy učitel by neměl pouze předávat informace, ale hlavně studenty stimulovat, zapojovat a mentorovat. Také by se měl dát větší prostor uměleckým a humanitním předmětům či tělocviku, aby bylo vytvořeno pestré prostředí, v němž mohou vyniknout různorodé talenty. <ref>Ken Robinson: How to escape education's death valley - YouTube. In: ''YouTube'' [online]. 2013 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc</ref>
  
 
= Ocenění<br/> =
 
= Ocenění<br/> =

Verze z 20. 6. 2014, 15:17

Autor: Lenka Keprtová

Klíčová slova: Ken Robinson, Sir Kenneth Robinson, vzdělávání, kreativita

Synonyma: Sir Kenneth Robinson

Související pojmy:

nadřazené - vzdělávání, kreativita

podřazené- ---


Život

Sir Kenneth Robinson, PhD se narodil 4. 3. 1950 v Liverpoolu, UK. Robinson je světově uznávaný spisovatel, přednášející, pedagog a průkopník a lídr v oblasti rozvoje kreativity, inovací a lidských zdrojů ve vzdělávání a podnikání. V těchto oblastech je také uznávaným řečníkem. Mezinárodně proslulými jsou jeho přednášky z TED konferencí „Nastolme revoluci ve vzdělávání“ a „Zabíjejí školy kreativitu?“ s více než 25 milionů zhlédnutí na internetu. Sir Ken Robinson spolupracuje s vládními a vzdělávacími systémy v Evropě, Asii a Americe, s mezinárodními agenturami a světovými kulturními organizacemi. Dvanáct let učil na britské University of Warwick, dnes je emeritním profesorem. Robinson byl klíčovou postavou ve vývoji strategie pro kreativní a ekonomický rozvoj, která byla součástí mírového procesu v Severním Irsku.

Je ženatý, s manželkou Therese má dvě děti. Žije v americkém Los Angeles. [1]

Myšlenky

Ken Robinson je průkopníkem v oblasti inovací a rozvoje kreativity ve vzdělávání. Zpochybňuje stávající způsob, jakým jsou děti vzdělávány, a prosazuje radikální přehodnocení vzdělávacího systému. [2]

Robinson prosazuje tři principy, na jejichž základech vzkvétá lidský život, a které se neslučují se současnou kulturou vzdělávání. Těmito principy jsou přirozená rozdílnost a různorodost lidí, zvědavost a tvůrčí způsob života. Dodržováním těchto principů lze podle Robinsona dosáhnout revoluce ve vzdělávání, za jejíž nejdůležitější body považuje individualizaci výuky a učení se, podporování studentů, jejich zvědavosti, kreativity a jejich vlastní osobnosti. Ve vzdělávání by se dle něj mělo těžit ze zvědavosti a představivosti žáků, místo standardizovaného testování a dodržování rutinních postupů, kdy učitel by neměl pouze předávat informace, ale hlavně studenty stimulovat, zapojovat a mentorovat. Také by se měl dát větší prostor uměleckým a humanitním předmětům či tělocviku, aby bylo vytvořeno pestré prostředí, v němž mohou vyniknout různorodé talenty. [3]

Ocenění

Robinson získal čestné tituly na Rhode Island School of Design,  Open University, Central School of Speech and Drama, Birmingham City University, Liverpool Institute for Performing Arts a ma Oklahoma State University.

V roce 2003 byl za své zásluhy královnou Alžbětou pasován na rytíře.

 • Od Athena Award of the Rhode Island School of Design získal ocenění za služby umění a vzdělávání
 • Peabody Medal získal za přínos umění a kultuře v USA
 • Arthur C. Clarke Imagination Award
 • Gordon Parks Award za přínos vzdělávání

Benjamin Franklin Medal of the Royal Society of Arts za mimořádné zásluhy na kulturních vztazích mezi Velkou Británií a USA.[1]

Knihy

 • Learning Through Drama (1977)
 • Exploring Theatre and Education (1980)
 • The Arts in Schools: Principles, Practice and Provision (1982)
 • The Arts and Higher Education (1984)
 •  The Element: How Finding Your Passion Changes Everything (2009)
 • Out of Our Minds: Learning to be Creative (2011)
 • Finding Your Element: How to Discover Your Talents and Passions and Transform Your Life (2013)


Zabíjí školy kreativitu?

Ve slavné řeči na TED konferenci z roku 2006 (v originále „Do Schools Kill Creativity?“) Robinson mluví o důležitosti kreativity ve vzdělávání. Podle něj je kreativita stejně důležitá jako gramotnost a měla by jí být věnována stejná pozornost. Je potřeba se nebát chybovat, dnešní společnost a vzdělávací systém chyby a omyly stigmatizuje, bez nich přitom nelze přijít s ničím originálním. Dnešním vzdělávání odvádíme od kreativního potenciálu dětí, mnoho nadaných lidí tak o své kreativitě a nadání neví, protože oblast tohoto nadání nebyla ve škole ceněna.

Všechny vzdělávací systémy na světě mají stejnou strukturu předmětů – umělecké a výtvarné předměty jsou v hierarchii nejníže, až za jazyky, matematikou a humanitními předměty, systém je zaměřen na akademické znalosti – jako by bylo cílem ze všech vychovat univerzitní profesory.

Robinson tvrdí, že je třeba přehodnotit vnímání inteligence, která je různorodá, dynamická, interaktivní a rozpoznatelná. Je třeba přehodnotit základní principy, na kterých stojí systém vzdělávání našich dětí.[4]

Na tuto řeč navazuje Robinson o čtyři roky později ve vystoupení „Nastolme revoluci ve vzdělávání“ (Bring on the learning Revolution!)[5]

Citáty

„Nejste- li připraveni chybovat, nikdy nepřijdete s ničím originálním.“

„Všechny děti mají mimořádný talent – a my dospělí tyto talenty potlačujeme, a to dost nemilosrdně.“

„Kreativita je dnes ve vzdělávání stejně důležitá jako gramotnost a měli bychom jí věnovat stejnou pozornost.“[2]


Poznámky

 1. 1,0 1,1 Bio | Sir Ken Robinson. Website and blog of New York Times best selling author of "The Element", TED speaker, education and creativity expert | Sir Ken Robinson [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: <http://sirkenrobinson.com/?page_id=10> Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Robinson“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. 2,0 2,1 Ken Robinson | Speaker | TED.com. TED: Ideas worth spreading [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: <http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson> Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „TED“ použit vícekrát s různým obsahem
 3. Ken Robinson: How to escape education's death valley - YouTube. In: YouTube [online]. 2013 [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc
 4. Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? - YouTube. In: YouTube [online]. 2007 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: <http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY>
 5. Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution! - YouTube. In: YouTube [online]. 2010 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: <http://www.youtube.com/watch?v=r9LelXa3U_I>


Použitá literatura

 • Bio | Sir Ken Robinson. Website and blog of New York Times best selling author of "The Element", TED speaker, education and creativity expert | Sir Ken Robinson [online]. 2014 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://sirkenrobinson.com/?page_id=10