Karen Markey

Z WikiKnihovna
Karen Markey Drabenstott

Markey karen.jpg

 
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  USA
  americké
Vzdělání The Johns Hopkins University, Baltimor, Syracuse University, School of Information Studies
Pracoviště School of Information, University of Michigen
  Jesse H. Shera Award, The Frederick G. Kilgour Award, Esther J. Piercy Award
Známý pro projekt BiblioBouts - podpora informačního vzdělávání

Karen Markey Drabenstott (* ) je profesorkou informační vědy na School of Information, University of Michigan. Učí organizaci informací, kolektivní rozvoj a online vyhledávání. Je hlavní iniciátorkou projektu BiblioBouts, sponzorovaného Institutem muzejních a vědeckých služeb (Institute of Museum and Library Services). Vyzývá své studenty ke hraní BiblioBouts, což je online společenská hra, která učí studenty informační gramotnost a psaní vědeckých prací.

Život

Vzdělání

Karen Markey vystudovala The Johns Hopkins University v Baltimoru a v roce 1975 jí byl udělen titul B.A.v oboru Dějiny umění. Dále pokračovala na Syracuse University, School of Information Studies, kde v roce 1977 získala titul M.L.S. v oboru Informační věda. V roce 1981 získala titul Ph.D. na stejné univerzitě, v oboru Knihovnictví a informační věda. Její disertační práce byla na téma „Počítačem asistovaná výstavba průvodce témat a konceptů ve středověkém umění a jejich základní atributy“ (Computer-assisted construction of a guide to themes and concepts in medieval art and thein essential attributes) [1]

Zaměstnání

V létě 1975 Karen Markey pracovala jako knihovnice (Slide Librarian) v Learning Resource Center, Niagara County Community College, v Sanbornu. V letech 1975–76 povýšila na referenční asistentku (Reference Assistant) v Milton S. Eisenhower Library, The Johns Hopkins University, v Baltimoru. Dále postoupila v létě 1977 na knihovní stážistku (Library Intern) v National Trust for Historic Preservation, ve Washingtonu. Jako vědecká pracovnice (Research Associate) další rok pokračovala v ERIC Clearinghouse/Information Resources, Syracuse University, v Syracuse. A jako odborná asistentka (Research Assistant) další rok v Online Computer Library Center, Inc., Columbus.

V současnosti pracuje Karen jako profesorka na School of Information na Univerzitě v Michiganu. Od roku 1987 do 1990 byla na této univerzitě odbornou asistentkou, v letech 1990–2002 působila jako docentka a od roku 2002 do současnosti je profesorkou informační vědy. Studenty učí organizaci informačních zdrojů, kolektivní rozvoj a online vyhledávání a databáze.

Zároveň hostovala na jaře roku 1986 jako profesorka na fakultě Knihovnictví a informační vědy na Univerzitě v Kalifornii, v Los Angeles. Dále pracovala v letech 1981–1986 jako výzkumný pracovník a 1986–1987 jako vedoucí výzkumný pracovník v Online Computer Library Center (OCLC) v Dublinu. V létě a na podzim roku 1991 a v zimě a v létě roku 2000 pracovala jako navštěvující odborník ve stejné instituci. [1]

Zajímavosti

Karen se velice zajímá o veverky a ptáky. Na svých osobních stránkách http://ylime.people.si.umich.edu/ má dokonce popsány příběhy svých šesti oblíbených veverek. Jmenují se Tom, Bridget, Dolly, Punker, Jack a Nosey. Říká o nich, že každá veverka má svojí vlastní osobnost, je s nimi spousta legrace a poskytují ji mnoho zábavy. Svoji zálibu v ptácích popisuje také. Jihovýchodní Michigan je podle Karen skvělé místo pro ptáky, zvláště na jaře.[2]

Vědecká činnost

Vedle svého působení profesorky na informačních školách se Karen Markey zabývala rozsáhlou výzkumnou činností v oblastech předmětového třídění, organizace informací, vyhledávací strategie, vizuální představivost a vzdělávání knihovních uživatelů prostřednictvím hraní her. [2]

V poslední době se zabývá vytvářením online her, jejichž prostřednictvím získá uživatel informační dovednosti. Pod jejím vedením vnikl projekt BiblioBouts, sponzorovaný IMLS (Institute of Museum and Library Studies). Je to online společenská hra, jejímž cílem je nenásilným a zábavným způsobem seznámit studenty s informační gramotností a naučit je vše, co potřebují znát k výzkumnému procesu a psaní akademických prací. Hra umožňuje studentům vyhledávat a hodnotit informace, díky čemuž mají na konci kvalitní zdroje pro psaní své akademické práce a jejich citace. Projekt se setkal se značným úspěchem u odborníků i studentů.[3]

Od 80. let pravidelně přednáší na konferencích. Přednesla příspěvky např. na téma Strategie vyhledávání na internetu, Porozumění třídění předmětových hesel v knihovních katalozích, Hodnocení knihovních systémů a služeb a Podpora uživatelské nezávislosti.[1]

V roce 2000 navštívila i Českou Republiku v rámci semináře CASLIN a uvedla zde svůj příspěvek „Současné trendy vzdělávání v kurikulu knihovnictví a informační vědy.“ V něm informovala o současné praxi v knihovnickém vzdělávání v USA, zahrnula poslední technické novinky ovlivňující přístup k informacím, nové formy komunikace, problémy autorství, vydavatelů, uživatelů. V přehledu trendů na severoamerických knihovnických školách představila povinné a volitelné kurzy a programy. Hodnotila také informační systémy a informační služby, faktory ovlivňující životní cyklus informací, management, elektronické informační zdroje a nové informační technologie. Zamyslela se také nad budoucností knihovnického vzdělání a jeho obsahem (expertní systémy,  vizualizace informací, elektronický obchod, informační architektura, masová komunikace, kyberprostorová legislativa, komunitní informační systémy). [4]

Ocenění

 • 2010     ALA’s Library Instruction Round Table’s (LIRT) zvolila jejíčlánek “Will undergraduate students play games to learn how to conduct library research?” za jeden z nejlepších výukových článků za rok 2009.
 • 2010     Provost’s Teaching Innovation Prize (TIP), University of Michigan, za projekt “BiblioBouts: A Library Research Game Professors Can Integrate Directly in Their Classes.”
 • 2006     ALA’s Library Instruction Round Table’s (LIRT) zvolila jejíčlánek “Testing the effectiveness of multimedia for library-user education” za jeden z nejlepších výukových článků za rok 2006.
 • 2005     ALA’s Library Instruction Round Table’s (LIRT) zvolila jejíčlánek  "Why I Still Teach Online Searching” za jeden z nejlepších výukových článků za rok 2004.
 • 2000     Jesse H. Shera Award for Distinguished Published Research, Library Research Round Table, American Library Association.
 • 1998     The Frederick G. Kilgour Award for Research in Library and Information Technology, Library & Information Technology Association, American Library Association.
 • 1995     Career Development Award, Michigan Agenda for Women, University of Michigan,
 • 1994     Excellence in Service Award, School of Information and Library Studies.
 • 1992     Honor Society of Phi Kappa Phi, U-M Chapter.
 • 1988     Esther J. Piercy Award, Resources & Technical Services Division, American Library Association.[1]

Bibliografie

Knihy

 • 1994     Markey, Karen, Diane Vizine-Goetz. Using subject headings for online retrieval: theory, practice, and potential. San Diego: Academic Press. 365 p.
 • 1991     Markey, Karen, editor. Subject authorities in the online environment; papers from a conference program held in San Francisco, June 29, 1987. Chicago: American Library           Association. 84 p.
 • 1986     Markey, Karen. Subject access to visual resources collections. New York: Greenwood Press. 189 p.
 • 1984     Markey, Karen. Subject searching in library catalogs: before and after the introduction of online catalogs. Dublin, OH: OCLC. 176 p.

Kapitoly knih

 • 2000     Drabenstott, Karen M. Web search strategies. In: Saving the time of the library user through subject access innovation: papers in honor of Pauline Atherton Cochrane, edited by   William J.    Wheeler, Champaign, IL: University of Illinois, 114–161 p.
 • 1996     Drabenstott, Karen M., Daniel E. Atkins. The Kellogg CRISTAL-ED Project: creating a model program to support libraries in the digital age. In: Advances in Librarianship, edited by Irene P. Godden, San Diego, CA: Academic Press, 47–68.
 • 1992     Drabenstott, Karen M. Focused Group Interviews, In: Qualitative research in informatik management, eds. Jack Glazier and Ronald R. Powell, Englewood, CO: Libraries Unlimited, 85–104.
 • 1989     Markey, Karen. Subject searching strategies for online catalogues through the Dewey Decimal Classification. In: The Online catalogue: Developments and directions, ed. Charles R. Hildreth, London: Library Association Publishing, 61–83.
 • 1986     MARKEY, Karen. Users and the online catalog: subject access problems. In: The impact of online catalogs, ed. Joseph R. Matthews, New York: Neal-Schuman, 35–70.
 • 1984     MARKEY, Karen. Visual arts resources and computers. In: Annual review of informatik science and technology, ed. Martha E. Williams, White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, 271–309.

Články

Časopisecká publikační činnost Karen Markey je velmi rozsáhlá, zde uvádíme jen část.

 • 2009    Markey, Karen, Fritz Swanson, Andrea Jenkins, Brian J. Jennings, Beth St. Jean, Victor Rosenberg, Xingxing Yao, and Robert L. Frost. Will undergraduate students play games to learn how to conduct library research? Journal of Academic Librarianship. 35 (4), 303–313.
 • 2008    Markey, Karen, Fritz Swanson, Andrea Jenkins, Brian J. Jennings, Beth St. Jean, Victor Rosenberg, Xingxing Yao, and Robert L. Frost. Designing and testing a web-based board game for teaching information literacy skills and concepts. Library High Tech. 26 (4), 663– 681.
 • 2008    Markey, Karen, Fritz Swanson, Andrea Jenkins, Brian J. Jennings, Beth St. Jean, Victor Rosenberg, Xingxing Yao, and Robert L. Frost. The effectiveness of a web-based board game for teaching undergraduate students information literacy concepts and skills. D-Lib Magazine [online]. 14 (9/10). Dostupné z: http://www.dlib.org/dlib/september08/markey/09markey.html.
 • 2007    Markey, Karen. 25 years of research on end-user searching: Research findings. Journal of the American Society for Information Science & Technology 58 (8), 1071–1081.
 • 2007    Markey, Karen, Beth St. Jean, Soo Young Rieh, Jihyun Kim, and Elizabeth Yakel. Nationwide census of institutional repositories: Preliminary findings. Journal of Digital Information [online].  8 (2). Dostupné z: http://journals.tdl.org/jodi/article/view/194/170.
 • 2007    Markey, Karen. The online catalog: Paradise lost or paradise regained? D-Lib Magazine [online]. 13 (1/2). Dostupné z: http://www.dlib.org/dlib/january07/markey/01markey.html.
 • 2006    Markey, Karen. Forty years of classification online: Final chapter or future unlimited?Cataloging & Classification Quarterly. 42 (3/4), 1–63.
 • 2005    Markey, Karen et al. Testing the effectiveness of multimedia for library-user education.Portal. 5 (4), 527–544.
 • 2004    Markey, Karen. Current educational trends in library and information science curricula.Journal of Education for Library and Information Science. 45 (4), 317–339.
 • 2004    Drabenstott, Karen M. Information retrieval systems for end users: Primetime players that just don’t make the grade. Journal of Education for Library and Information Science. 45 (2), 171–175.
 • 2004    Drabenstott, Karen M. Why I still teach online searching. Journal of Education for Library and Information Science. 45 (1), 75–80.
 • 2003    Drabenstott, Karen M. Interactive multimedia for library-user education. Portal. 3 (4), 601–613.
 • 2001    Drabenstott, Karen M. Web search strategy development. Online. 25 (4), 18–27.
 • 2000    Frost, C. Olivia, Bradley Taylor, Anna Noakes, Stephen Markel, Deborah Torres, and Karen M. Drabenstott. Browse and Search Patterns in a Digital Image Database.Information Retrieval. 1, 287–313.
 • 1999    Drabenstott, Karen M., Marie Williams, and Melanie Leavitt. Do Librarians Understand the Subject Headings in Library Catalogs? Reference & User Services Quarterly. 38 (4), 369– 387.
 • 1996    Drabenstott, Karen M. Enhancing a new design for subject access to online catalogs. Library Hi Tech. 14 (1), 87–109.
 • 1992    Drabenstott, Karen M. The need for machine-readable authority records for topical subdivisions. Information Technology and Librarie.s 11 (2), 91–104.
 • 1989    Markey, Karen, and Diane Vizine-Goetz. Untraced references in the machine-readable Library of Congress Subject Headings. Library Resources & Technical Services 33 (1), 37– 53.
 • 1988    Markey, Karen. Access to iconographical research collections. Library Trends. 37 (2), 154–74.
 • 1987    Markey, Karen. Searching and browsing the Dewey Decimal Classification in an online catalog. Cataloging and Classification Quarterly. 7 (3), 37–68.
 • 1986    Markey, Karen, and Anh N. Demeyer. Findings of the Dewey Decimal Classification online project. International Cataloguing 15 (2), 15–19.
 • 1985    Markey, Karen. Subject-searching experiences and needs of online catalog users: Implications for library classification. Library Resources & Technical Services. 29 (1), 34–51.
 • 1984    Markey, Karen. Offline and online user assistance for online catalog searchers. Online 8 (3), 54–66.
 • 1983    Markey, Karen. Thus spake the OPAC user. Information Technology and Libraries 2 (4), 381–7.[1]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 MARKEY, Karen. Curriculum Vita Karen Markey [online]. 2011, [cit. 2012-05-07]. Dostupné z: <http://ylime.people.si.umich.edu/kmWebVita20110414.pdf> Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Markey“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Markey“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Markey“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Markey“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. 2,0 2,1 MARKEY, Karen. Karen Markey [online]. 2011, poslední revize 20.6.2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: <http://ylime.people.si.umich.edu/> Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Markey2“ použit vícekrát s různým obsahem
 3. Building Games Students want to Play. School of informatik. [online]. 2012. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.si.umich.edu/node/1079.
 4. Študentová, Hana. CASLIN 2000. In: Vědecká knihovna v Olomouci [online]. Olomouc, 2000. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/ko-2000-3/clanek/caslin--2000/.

Externí zdroje

University of Michigan. School of information [online]. 2012 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: <http://www.si.umich.edu/people/karen-markey>

MARKEY, Karen. Personal web site of Karen Markey [online]. 2011, poslední revize 20.6.2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: <http://ylime.people.si.umich.edu/>

MARKEY, Karen. Curriculum Vita Karen Markey [online]. 2011, [cit. 2012-05-07]. Dostupné z: <http://ylime.people.si.umich.edu/kmWebVita20110414.pdf>