Karen E. Pettigrew

Z WikiKnihovna
Dr. Karen Elizabeth Pettigrew-FisherKaren feb2013.jpg
 
Newfoundland, Kanada
Datum a
místo úmrtí
naživu
naživu
  naživu
  vdaná
  Seattle, stát Washington, USA
  kanadské
Vzdělání Titul BA (bakalářský), 1989, Memorial University of Newfoundland, St. Johns, Newfoundland, Kanada

Titul M.L.I.S. (magisterský), 1991, University of Western Ontario, London, Ontario, Kanada

Titul Ph. D. (doktorský), 1997, University of Western Ontario, London, Ontario, Kanada

Pracoviště The Information School, University of Washington, Seattle
  Jesse H. Shera Award, 2005, 2008

SIG Member of the Year, 2008

Známý pro Studium informačního chování

Dr. Karen E. Fisher (dříve Pettigrew) je profesorkou na University of Washington a zaobírá se informační vědou v rámci každodenních informačních potřeb.

Často spolupracuje Dr. Sandou Erdelez z University od Missouri[1].


Život

Karen E. Fisher se narodila 1966 v New Foundlandu v Kanadě, kde také o 23 let později úspěšně absolvovala bakalářské studium anglického a ruského jazyka. V dalším vzdělávání tuto oblast opustila a začala se věnovat oboru informační studia a knihovnictví na univerzitě v Ontáriu, kde nejdříve úspěšně získala titul M.L.I.S. (Master of Library and Information Science), který poté následoval doktorát z téhož oboru. [2]

Po ukončení studií působila na univerzitě v Michigenu, jako hostující výzkumník v Microsoft Research a hostující profesor na univerzitě v Oslu. Od roku 2004 do 2008 předsedala programu iŠkoly knihovnictví a informačních studií na Washingtonské univerzitě. Mimo jiné také pracovala pro mezinárodní výbor pro ISIC.[3]

V současné době Karen E. Fisher žije se svými dětmi v houseboatové komunitě ve Fremontu v Seattlu. Ve volném čase se věnuje joggingu a je možné ji vidět běhat v Burke-Gilmanově parku ve společnosti svého zlatého retrievera. Věnuje se také břišnímu tanci.[4]


Vědecké zaměření

Pracuje na Information school na University of Washington. Její hlavní výzkum a výuka se týká oblasti informačního chování. Hlavně sociálních a kognitivních aspektů jak jednotlivci projevují informační potřebu, jak hledají, nacházejí a využívají informace v různých kontextech. Dále se pak věnuje komunitním informačním systémům, kvalitativním výzkumným metodám a teorii růstu a aktivity informační vědy[5].

Hlavním cílem jejího výzkumu je zlepšení kvality života lidem odvozením konceptuálních vysvětlení, které mohou vést k designu a vylepšení informačních systému různých typů. Specializuje se především na využívání informací v běžném denním životě


To zahrnuje zkoumání:

a) Běžných každodenních situací, u kterých lidé vyžadují a uspokojují okamžité informační potřeby.

b) Charakteristiky těchto potřeb, jak jsou komunikovány a vyjadřovány.

c) Individuální řešení těchto informačních potřeb skrze hledání informací z různých zdrojů včetně lidských, institucionálních a mediálních.

d) Eventuální pomoc, která je lidem poskytnuta při vyhledávání institucí.

Daný výzkum je zaměřen především na mladší generaci etnických menšin a její specifické hledání a využívání informací [5].


Druhou oblastí jsou algoritmizované lidské vztahy nebo tzv. online dating jako informační problém a jejich relevance vůči jiným dyadickým vztahům, hlavně těm dlouhodobým.


Výsledky výzkumu

V letech 2009-2011 se její práce soustředila na výzkum mnoha knihoven po celých spojených státech s cílem zjistit uživatelské návyky v hledání informací. Během tohoto výzkumu Dr. Fisher zjistila, že z 50000 jich 63 % využívá knihovní služby bez vlastního založeného učtu, a že jejich informační potřeby jsou uspokojovány skrze uživatelský účet někoho jiného.


Členství

Dr. Karen E. Fisher je členkou následujících organizací:[4]

American Library Association ALA

American Society for Information Science & Technology ASIS&T

Association for Computing Machinery ACM

Association for Library and Information Science Education ALISE

Public Library Association PLA


Publikace

 • Durrance, Joan C. a Karen E. Fisher. How libraries and librarians help: a guide to identifying user-centered outcomes. Chicago: American Library Association, 2005. ISBN 0-8389-0892-6
 • Durrance, Joan C. a Karen E. Fisher. Online community information: creating a nexus at your library. Chicago, III. ed. : American Library Association, 2002. ISBN 0-8389-0823-3
 • Crandall, Michael a Karen E. Fisher. Digital inclusion: measuring the impact of information and community technology. Medford, New Jersey: American Society for Information Science and Technology by Information Today, 2009. ISBN 9781573873734
 • Fisher, Karen E. a Sanda Erdelez. Theories of information behavior. Medford, New Jersey: American Society for Information Science and Technology by Information Today, 2005. ISBN 1-57387-230-X

  V této asistované monografii se autoři s pomocí mnoha odborníků z rozličných oblastí snaží čtenáři přiblížit problematiku informačního chování. S ohledem na různý kontext, ve kterém lidé s informacemi pracují, je kniha rozdělená do 72 dvou kapitol. V kapitolách jsou podrobně představeny jednotlivé rámce informačního vyhledávání, což poskytuje komplexní pohled na řešenou problematiku.

  Ocenění

  Dr. Fisher obdržela roce 2005 Jesse H. Shera Award[6], kterou v mám po záštitou ALA, za studii Information Grounds and the Use of Need-Based Services by Immigrants in Queens, NY, která se týkala výzkumu informačního chování přistěhovalců v New Yorku zejména s důrazem na etnický a kulturní kontext.[7]

  V roce 2008 toto ocení obdržela znovu, tentokrát za článek Studying the everyday information behavior of tweens: Notes from the field, v kterém se zabývá informačním chováním tzv. "tweens", tedy dětí mezi 9-12 lety.[7]

  Ve stejném roce obdržela také ocenění SIG (Special Interest Group) Member of the Year od organizace ASIS&T.[8][9]


  Literatura a použité zdroje

  1. Karen E. Fisher. WorldCat Identities worldcat.org [online] Dublin, Online Computer Library Center, ©2014 [vid. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.worldcat.org/identities/lccn-no2002038027/
  2. PETTIGREW, Karen. Karen E. Fisher. Managing the Digital University Desktop [online]. 1998 [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://ils.unc.edu/~wildem/ASIS1998/Pettigrew-bio98.html
  3. Fisher, Karen E. Department of Communication: University of Washington [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://www.com.washington.edu/fisher/
  4. 4,0 4,1 Karen E. Fisher. University of Washington. ischool.uw.edu. [online] Seattle: University of Washington, ©2014 [vid. 2015-04-23] Dostupné z: https://ischool.uw.edu/people/faculty/fisher
  5. 5,0 5,1 Karen E. Fisher. IBEC ibec.ischool.washington.edu [online] Seattle, University of Washington, ©2014 [vid. 2015-04-23]. Dostupné z: http://ibec.ischool.washington.edu/static/ibeccat.aspx@subcat=our%20team&cat=about%20ibec&tri=fisher.htm
  6. Jesse H. Shera Award for Distinguished Published Research. American Library Asociation ala.org [online] Chicago, American Library Asociation ©2015 [vid. 2015-04-29] Dostupné z: http://www.ala.org/offices/ors/orsawards/sherapublished/sherajesseh
  7. 7,0 7,1 Jesse H. Shera Award for Distinguished Published Research. American Library Asociation ala.org [online] Chicago, American Library Asociation ©2015 [vid. 2015-04-29] Dostupné z: http://www.ala.org/offices/ors/orsawards/sherapublished/sherajesseh
  8. SIG Member of the Year. ASIS&T asis.org [online] Silver spring, Association for Information Science and Technology ©2014 [vid. 2015-04-29] Dostupné z: https://www.asis.org/awards/sigmemberoftheyear.html
  9. SIG Members of the Year - History. ASIS&T asis.org [online] Silver spring, Association for Information Science and Technology ©2014 [vid. 2015-04-29] Dostupné z: https://www.asis.org/awards/sig_member.html


  Externí odkazy

  Stránky Karen E. Fisher