KISK:Rozvoj IT kompetencí

Z WikiKnihovna

Předmět Rozvoj IT kompetencí má podpořit individuální specializaci v oblasti IT v rámci oboru informační studia a knihovnictví. V rámci tohoto povinně volitelného (B) předmětu pro bakalářský i magisterský stupeň je nutné pro ukončení dosáhnout min. 100 bodů absolvováním min. dvou různých typů dále uvedených aktivit, přičemž pro tento účel jsou konference, školení a workshop jednou kategorií, která musí být doplněna jinou činností.

Informační schůzka k předmětu bude probíhat na začátku každého semestru, později lze konkrétní informace zjistit e-mailem od garantky předmětu PhDr. Pavly Kovářové (mailto:kovarovap@phil.muni.cz).

Činnost zaměřená na IT Popis Počet bodů
Účast na konferenci Doložená pasivní účast na konferenci, doklad ve formě programu a stránkové zprávy z akce, akci si není třeba registrovat a stejnou v této formě může vykázat libovolný počet lidí; v případě vícedenní akce počet bodů dvojnásobný 15
Účast na konferenci se zprávou Podmínky totožné jako v případě předmětu Účast na konferencích; v případě vícedenní akce počet bodů dvojnásobný 40
Přednáška na konferenci Nutné spojit s účastí na konferenci (příp. se zprávou) v tomto předmětu 15
Praktický workshop Aktivní účast na praktickém workshopu s IT expertem z praxe o rozsahu 3 nebo 5 hodin (nelze přijít pozdě či odejít dříve, u delší akce počet bodů dvojnásobný) 15
Školení Absolvování praktického školení na pokročilý SW/aplikaci (tj. nelze např. základy práci na počítači, balík Office apod.), min. 3 hod. (počet bodů*hod., max. 25 bodů 5
Zpracování nástroje Zpracování online nástroje na nastroje.knihovna.cz z dodaného výběru; vypracovaný materiál vložte do odevzdávárny v IS MU 5
Článek o online nástrojích Na vybrané téma (schválené garantkami projektu nastroje.knihovna.cz) vytvoření komparačního článku (tj. obecný úvod a srovnání 3-5 nejpopulárnějších nástrojů) 10
Odborný článek Odborný článek min. o rozsahu 5 normostran (+ hlavička, literatura…) publikovaný v libovolném odborném periodiku 15
Odborný recenzovaný článek Článek, který bude publikován jako recenzovaný 80
Praxe v IT Min. 3 týdenní praxe (i v rámci VIKBB34 a VIKMB22 Praxe a stáže nebo vlastní práce) s tvorbou článku (min. 5 stran + hlavička, literatura apod.) o této praxi a možnostech práce studentů/absolventů na stejné pozici, přínosy studia na KISKu v tomto směru 20
Spolupráce s APLS nebo InHD Individuální, od náročnosti odvinuto bodové ohodnocení (nutné domluvit předem náplň i body, dál uvedeno max. možný počet bodů) 80

V případě jakéhokoli zpracování konference je nutné se registrovat na podstránku z předmětu Účast na konferencích pro odpovídající semestr, protože opět z jedné akce může psát zprávu jen jeden člověk. Současně platí, že není možné se stejnou akcí splnit podmínky předmětů Rozvoj IT kompetencí i Účast na konferencích.

RTENOTITLE