KISK:Metody knihovnické práce

Z WikiKnihovna

Metody knihovnické práce

Toto je úvodní stránka předmětu. Měla by sloužit jako rozcestník na další témata. Při zpracování článků použijte více zdrojů a snažte se o jejich odbornost. Nemá smysl, aby toto byla druhá nebo okopírovaná Wikipedie. Můžete na ni odkázat. Při zpracování témat se snažte zaměřit na náš obor.

Semestrální úkol

Vytvořte jedno heslo. Můžete si vybrat z nabídky, případně si vytvořte vlastní. Podmínkou je, aby se heslo týkalo předmětu. U hesla zadejte své jméno, aby bylo jasné, kdo heslo zpracovával. Dbejte na odbornost, čerpejte z odborných zdrojů. Hesla zadaná na Wiki můžete i doplňovat a opravovat. Nezapomeňte, že vypracované články mohou posloužit jako studijní materiály pro Vaše následovníky, přistupujte k jejich tvoření proto zodpovědně. Navíc se z nich možná budete učit i Vy...

Rozcestí

Devadesátá léta, Situace v knihovnách, Významné osobnosti, Nové služby, Zajímavé projekty, Významné osobnosti, Knihovnické spolky, Knihovnické časopisy(Martin Štecher)