KISK:Metody knihovnické práce: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
m
Řádek 44: Řádek 44:
 
</li></ul>
 
</li></ul>
 
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Knihovnické procesy">Knihovnické procesy</a>
 
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Knihovnické procesy">Knihovnické procesy</a>
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Akvizice">Akvizice</a>, <a _fcknotitle="true" href="Katalogizace">Katalogizace</a> (Jiří Horák), <a _fcknotitle="true" href="Evidence fondu">Evidence fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Druhy fondů">Druhy fondů</a>, <a _fcknotitle="true" href="Ochrana knihovního fondu">Ochrana knihovního fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Organizace fondu">Organizace fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Výpůjční protokol">Výpůjční protokol</a>, <a _fcknotitle="true" href="Digitalizace">Digitalizace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Automatizace">Automatizace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Regionální funkce">Regionální funkce</a>, <a _fcknotitle="true" href="Revize">Revize</a>, <a _fcknotitle="true" href="Regionální funkce">Regionální funkce</a>, <a _fcknotitle="true" href="Podpora čtenářství">Podpora čtenářství</a>, <a _fcknotitle="true" href="Vzdělávání v knihovnách">Vzdělávání v knihovnách</a>, <a _fcknotitle="true" href="Měření výkonu knihoven">Měření výkonu knihoven</a> (<a _fcknotitle="true" href="Benchmarking">Benchmarking</a>, <a _fcknotitle="true" href="ROI">ROI</a>, <a _fcknotitle="true" href="Uživatelské výzkumy">Uživatelské výzkumy</a>,...), <a _fcknotitle="true" href="Marketing knihoven">Marketing knihoven</a>,...
+
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Akvizice">Akvizice</a>, <a _fcknotitle="true" href="Katalogizace">Katalogizace</a> (Jiří Horák), <a _fcknotitle="true" href="Evidence fondu">Evidence fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Druhy fondů">Druhy fondů</a>, <a _fcknotitle="true" href="Ochrana knihovního fondu">Ochrana knihovního fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Organizace fondu">Organizace fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Výpůjční protokol">Výpůjční protokol</a>, <a _fcknotitle="true" href="Digitalizace">Digitalizace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Automatizace">Automatizace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Regionální funkce">Regionální funkce</a>, <a _fcknotitle="true" href="Revize">Revize</a>(Dominika Vodáková), <a _fcknotitle="true" href="Regionální funkce">Regionální funkce</a>, <a _fcknotitle="true" href="Podpora čtenářství">Podpora čtenářství</a>, <a _fcknotitle="true" href="Vzdělávání v knihovnách">Vzdělávání v knihovnách</a>, <a _fcknotitle="true" href="Měření výkonu knihoven">Měření výkonu knihoven</a> (<a _fcknotitle="true" href="Benchmarking">Benchmarking</a>, <a _fcknotitle="true" href="ROI">ROI</a>, <a _fcknotitle="true" href="Uživatelské výzkumy">Uživatelské výzkumy</a>,...), <a _fcknotitle="true" href="Marketing knihoven">Marketing knihoven</a>,...
 
</li></ul>
 
</li></ul>
 
</li></ul>
 
</li></ul>

Verze z 13. 10. 2014, 07:57

Metody knihovnické práce

Toto je úvodní stránka předmětu. Měla by sloužit jako rozcestník na další témata. Při zpracování článků použijte více zdrojů a snažte se o jejich odbornost. Nemá smysl, aby toto byla druhá nebo okopírovaná Wikipedie. Můžete na ni odkázat. Při zpracování témat se snažte zaměřit na náš obor.

Semestrální úkol

Vytvořte jedno heslo. Můžete si vybrat z nabídky, případně si vytvořte vlastní. Podmínkou je, aby se heslo týkalo předmětu. U hesla zadejte své jméno, aby bylo jasné, kdo heslo zpracovával. Dbejte na odbornost, čerpejte z odborných zdrojů. Hesla zadaná na Wiki můžete i doplňovat a opravovat. Nezapomeňte, že vypracované články mohou posloužit jako studijní materiály pro Vaše následovníky, přistupujte k jejich tvoření proto zodpovědně. Navíc se z nich možná budete učit i Vy...

Rozcestí

 • <a _fcknotitle="true" href="Vývoj českého knihovnictví">Vývoj českého knihovnictví</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="1918-1938">1918-1938</a>
   • <a _fcknotitle="true" href="Knihovnické spolky">Knihovnické spolky</a>, <a _fcknotitle="true" href="Knihovnické školství">Knihovnické školství</a>, <a _fcknotitle="true" href="1. knihovní zákon">1. knihovní zákon</a> (Lucie Évelyne Konupčíková), <a _fcknotitle="true" href="Situace v knihovnách">Situace v knihovnách</a>, <a _fcknotitle="true" href="Hospodářská krize">Hospodářská krize</a>, <a _fcknotitle="true" href="Významné instituce">Významné instituce</a>, <a _fcknotitle="true" href="Významné osobnosti">Významné osobnosti</a> (Tereza Veletová)
  • <a _fcknotitle="true" href="1939-1945">1939-1945</a>
   • <a _fcknotitle="true" href="Situace v knihovnách">Situace v knihovnách</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="1945-1948">1945-1948</a>
   • <a _fcknotitle="true" href="Situace v knihovnách">Situace v knihovnách</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="1948-1968">1948-1968</a>
   • <a _fcknotitle="true" href="Situace v knihovnách">Situace v knihovnách</a>, <a _fcknotitle="true" href="Druhý knihovní zákon">Druhý knihovní zákon</a>, <a _fcknotitle="true" href="Významné osobnosti">Významné osobnosti</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="1969-1989">1969-1989</a>
   • <a _fcknotitle="true" href="Situace v knihovnách">Situace v knihovnách</a>, <a _fcknotitle="true" href="Významné osobnosti">Významné osobnosti</a>,
  • <a _fcknotitle="true" href="1990-současnost">1990-současnost</a>

<a _fcknotitle="true" href="Devadesátá léta">Devadesátá léta</a>, <a _fcknotitle="true" href="Situace v knihovnách">Situace v knihovnách</a>, <a _fcknotitle="true" href="Významné osobnosti">Významné osobnosti</a>, <a _fcknotitle="true" href="Nové služby">Nové služby</a>, <a _fcknotitle="true" href="Zajímavé projekty">Zajímavé projekty</a>, <a _fcknotitle="true" href="Významné osobnosti">Významné osobnosti</a>, <a _fcknotitle="true" href="Knihovnické spolky">Knihovnické spolky</a>, <a _fcknotitle="true" href="Knihovnické časopisy">Knihovnické časopisy</a> (Martin Štecher),

 • <a _fcknotitle="true" href="Základní legislativa">Základní legislativa</a> - vyberte vždy nějaký oddíl v zákoně a popošte jej
  • <a _fcknotitle="true" href="Listina základních práv a svobod">Listina základních práv a svobod</a>(Pavel Šáda), <a _fcknotitle="true" href="Knihovnický zákon">Knihovnický zákon</a>(Šárka Brázdová), <a _fcknotitle="true" href="Autorský zákon">Autorský zákon</a>, <a _fcknotitle="true" href="Zákon o svobodném přístupu k informacím">Zákon o svobodném přístupu k informacím</a>, <a _fcknotitle="true" href="Zákon o povinném výtisku">Zákon o povinném výtisku</a> (Petra Čapková), <a _fcknotitle="true" href="Zákon na ochranu osobních údajů">Zákon na ochranu osobních údajů</a> (Tatiana Kadlecová), <a _fcknotitle="true" href="Zákon o periodických publikacích">Zákon o periodických publikacích</a> Kateřina Sýkorová, <a _fcknotitle="true" href="Zákon o veřejných zakázkách">Zákon o veřejných zakázkách</a>(Jana Votroubková), <a _fcknotitle="true" href="Jiné zákony">Jiné zákony</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Systém knihoven">Systém knihoven</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Základní knihovny">Základní knihovny</a>, <a _fcknotitle="true" href="Specializované knihovny">Specializované knihovny</a> (<a _fcknotitle="true" href="Akademické knihovny">Akademické knihovny</a>, <a _fcknotitle="true" href="Zámecké knihovny">Zámecké knihovny</a> (Martin Töpfer), <a _fcknotitle="true" href="Školní knihovny">Školní knihovny</a>(Dominika Rebhanová), <a _fcknotitle="true" href="Knihovny muzeí a galerií">Knihovny muzeí a galerií</a>, <a _fcknotitle="true" href="Oborové knihovny">Oborové knihovny</a>), <a _fcknotitle="true" href="Krajské knihovny">Krajské knihovny</a>, <a _fcknotitle="true" href="Knihovny zřizované MK ČR">Knihovny zřizované MK ČR</a>(Klára Dvořákova), <a _fcknotitle="true" href="Evidence do systému knihoven">Evidence do systému knihoven</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Koncepce rozvoje knihoven">Koncepce rozvoje knihoven</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Klient a služby">Klient a služby</a>, <a _fcknotitle="true" href="Procesy a legislativa">Procesy a legislativa</a>, <a _fcknotitle="true" href="Vzdělávání">Vzdělávání</a>, <a _fcknotitle="true" href="Fondy">Fondy</a>, <a _fcknotitle="true" href="Lidé">Lidé</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Služby knihoven">Služby knihoven</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Výpůjční služby">Výpůjční služby</a> (Veronika Jílková), <a _fcknotitle="true" href="Rešeršní služby">Rešeršní služby</a>, <a _fcknotitle="true" href="Informační služby">Informační služby</a>, <a _fcknotitle="true" href="Meziknihovní služby">Meziknihovní služby</a> (Anežka Švábenská), <a _fcknotitle="true" href="Elektronické dodávání dokumentů">Elektronické dodávání dokumentů</a>,...
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovnické procesy">Knihovnické procesy</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Akvizice">Akvizice</a>, <a _fcknotitle="true" href="Katalogizace">Katalogizace</a> (Jiří Horák), <a _fcknotitle="true" href="Evidence fondu">Evidence fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Druhy fondů">Druhy fondů</a>, <a _fcknotitle="true" href="Ochrana knihovního fondu">Ochrana knihovního fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Organizace fondu">Organizace fondu</a>, <a _fcknotitle="true" href="Výpůjční protokol">Výpůjční protokol</a>, <a _fcknotitle="true" href="Digitalizace">Digitalizace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Automatizace">Automatizace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Regionální funkce">Regionální funkce</a>, <a _fcknotitle="true" href="Revize">Revize</a>(Dominika Vodáková), <a _fcknotitle="true" href="Regionální funkce">Regionální funkce</a>, <a _fcknotitle="true" href="Podpora čtenářství">Podpora čtenářství</a>, <a _fcknotitle="true" href="Vzdělávání v knihovnách">Vzdělávání v knihovnách</a>, <a _fcknotitle="true" href="Měření výkonu knihoven">Měření výkonu knihoven</a> (<a _fcknotitle="true" href="Benchmarking">Benchmarking</a>, <a _fcknotitle="true" href="ROI">ROI</a>, <a _fcknotitle="true" href="Uživatelské výzkumy">Uživatelské výzkumy</a>,...), <a _fcknotitle="true" href="Marketing knihoven">Marketing knihoven</a>,...
 • <a _fcknotitle="true" href="Typologie dokumentů">Typologie dokumentů</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Monografie">Monografie</a>, <a _fcknotitle="true" href="Seriálové publikace">Seriálové publikace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Sborníky">Sborníky</a> (Eliška Vavrouchová), <a _fcknotitle="true" href="Šedá literatura">Šedá literatura</a>, <a _fcknotitle="true" href="Kartografické materiály">Kartografické materiály</a>(Radek Bábík), <a _fcknotitle="true" href="Hudebniny">Hudebniny</a> (Jindřich Mašek), <a _fcknotitle="true" href="AV dokumenty">AV dokumenty</a>, <a _fcknotitle="true" href="Ezdroje">Ezdroje</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Definice pojmů">Definice pojmů</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Dezideráta">Dezideráta</a>,<a _fcknotitle="true" href="Formáty">Formáty</a> (<a _fcknotitle="true" href="MARC21">MARC21</a>), <a _fcknotitle="true" href="Katalogizační pravidla">Katalogizační pravidla</a> (<a _fcknotitle="true" href="RDA">RDA</a>, <a _fcknotitle="true" href="AACR2">AACR2</a>, <a _fcknotitle="true" href="ISBD">ISBD</a>), <a _fcknotitle="true" href="Klasifikační schémata">Klasifikační schémata</a> (<a _fcknotitle="true" href="MDT">MDT</a>, <a _fcknotitle="true" href="DDT">DDT</a> (Milan Zejda),...), <a _fcknotitle="true" href="Autority">Autority</a>, <a _fcknotitle="true" href="Sdílená katalogizace">Sdílená katalogizace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Výroční zpráva">Výroční zpráva</a>, <a _fcknotitle="true" href="Přírůstkový seznam">Přírůstkový seznam</a>, <a _fcknotitle="true" href="Úbytkový seznam">Úbytkový seznam</a>, <a _fcknotitle="true" href="Výroční zpráva">Výroční zpráva</a>, <a _fcknotitle="true" href="Prolongace">Prolongace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Cirkulace">Cirkulace</a>, <a _fcknotitle="true" href="Absenční výpůjčky">Absenční výpůjčky</a>, <a _fcknotitle="true" href="Prezenční výpůjčky">Prezenční výpůjčky</a>, <a _fcknotitle="true" href="Upomínky">Upomínky</a> (Vašek Štefela), (lze doplnit i další pojmy z přednášek)
KISK:Kurzy