KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví/ukol1

Z WikiKnihovna

Výzkumné designy

Případové studie

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 7)

Zpracovávají:

Anna Stránská

Adriana Fujková

Katarína Filičková

Olina Senčáková

Václav Kůs

Petr Zapletal

Longitudinální výzkum

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 9)

Zpracovávají:

Martina Sehnalová

Helena Novotná

Lenka Cahlová

Jana Slaná

Jana Pacáková

Martina Zoubková

Delphi metoda

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 10)

Zpracovávají:

Kateřina Šťastná

Eliška Pernesová

Barbora Mohelníková

Ivo Uřičář

Historický výzkum

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 16),

Zpracovávají: Jana Krůčková

Analýza dokumentů a artefaktů

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 17), Reichel (2009, kap. 5.3)

Zpracovávají:

Tereza Fussová

Dana Katrňáková

Lada Ambrožová

Jana Doupovcová

Gabriela Tšponová

Lukáš Kisler

Analýzy logů (statistika webu)

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 18)

Zpracovávají:

Jaromír Červený

Monika Dobešová

Matúš Hrušovský

Matej Kucharovic

Andrea Prokopová

Marie Lemonová

Uživatelské testování

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 19), Beck & Manuel (2008, kap. 5)

Zpracovávají:

Lucia Barthová

Kateřina Petrová

Vojtěch Dvořák

Barbora Pitašová

Lenka Cvrkalová

Martina Vaňková

Zúčastněné pozorování

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 20), Beck & Manuel (2008, kap. 5), Reichel (2009, kap. 5.1)

Zpracovávají:

Michaela Kouřilová

Martina Filová

Marie Pučálková

Michal Kaláb

Anna Halfarová

Nezúčastněné pozorování

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 20), Powell (2004, kap. 5), Beck & Manuel (2008, kap. 5), Foret (2008, kap. 4.4), Reichel (2009, kap. 5.1)

Zpracovávají:

Lukáš Strouhal

Lukáš Závodný

Roman Novotný

Jan Hrabal

Martin Brzobohatý

Výzkumné deníky

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 22)

Zpracovávají: Martin Štecher

Kvalitativní rozhovory – polostrukturované a nestrukturované

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 23 a 24), Beck & Manuel (2008, kap. 4)

Zpracovávají:

Kateřina Veselá

Eva Mertová

Karolína Krbcová

Veronika Skuhrovcová

Michala Mádlová

Focus Groups

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 25), Beck & Manuel (2008, kap. 4)

Zpracovávají:

Martin Bartoš

Klára Tesařová

Vítězslav Rathouz

Martina Volavková

Michal Létal

Dotazníková šetření

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 26), Powell (2004, kap. 4, 5)

Zpracovávají:

Jozef Tkáčik

Martina Leitgebová

Jana Kantorová

Martina Musilová

Jana Vebrová

Michaela Trňáková

Obsahová analýza

Doporučená literatura: Wildemuth (2009, kap. 29), Beck & Manuel (2008, kap. 3)

Zpracovávají:

Ivo Macík

Lucie Malúšková

Pavla Minaříková

Alena Paulusová

Věra Žitková

Petr Pospíchal

Bibliometrie-výzkum

Doporučená literatura: Beck & Manuel (2008, kap. 7)

Zpracovávají:

Sovková Zdeňka

Kabai Laura

Chalupa Martin

Horák Jakub

Vlastní návrh

Pokud chcete zpracovat méně obvyklou metodu, napište mi na mail (sucha@phil.muni.cz)

Zpracovávají:


Pravidla zapisování:

 1. Jedno téma zpracovává vždy skupina 4-6 lidí.
 2. Vyberte si téma které chcete zpracovávat a připište se pod něj.
 3. Kdo se zapíše dříve, má přednost.
 4. Téma zpracujte přímo zde na WIKI.
 5. Používejte doporučenou literaturu, ale můžete si vyhledat i vlastní zdroje.
 6. Uvádějte zdroje, citujte, parafrázujte, dodržujte citační etiku (!)
 7. Zpracovaný text by měl na WIKI viset nejpozději 12. října 2012 o půlnoci.
 8. Zpracované téma by mělo obsahovat především odpovědi na následující otázky:
  • Co je pro daný design výzkumu charakteristické?
  • Kdy je vhodné tento design/tuto metodu použít?
  • Jaké jsou výhody a nevýhody?
  • Jak takový výzkum probíhá?
  • Jaké jsou příklady využití tohoto designu v ISK? (Vyberte 3-4 výzkumy na základě referencí z literatury nebo vyhledáním v odborných databázích (můžete využít např. Science Direct - časopis Library & Information Science Research) - u každého výzkumu popište stručně, jak byla metoda využita)

Text má rozsah 6-10 normostran. Vítané jsou i případné ilustrační obrázky a videoukázky. Připravte si krátkou prezentaci (cca 10 minut) na hodinu 13. října 2012. Na prezentaci by měla být přítomna nejméně polovina skupiny, která téma tvořila.