KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví/teorie v ISK2013

Z WikiKnihovna

Doménová analýza (Birger Hjorland) - Kristýna Kalmárová, Andrea Kratochvílová, Jitka Petrlová

Sociální pozice (Lisa M. Given)- Štěpánka Kaftanová, Petr Svoboda, Iveta Burdová

Hodnotově-senzitivní design - Klammert, Turek, Krištofová

Zóna nejbližšího vývoje (Vygotsky) - Anna Pangrácová, Martina Vaňková, Miroslava Töpferová

Teorie sociálního kapitálu - Petr Kalíšek, Fryš Jakub, Marie Ondrášková, Tereza Navarová

Informační ekologie - Marek Svízela, Jana Skládaná, Zdeňka Žádníková, Tatiana Kňazeová

Network gatekeeping - Kateřina Slámová, Eva Sedláková

Reader Response Theory (Stanley Fish) - Dana Tomančáková, Lenka Hodicová

Interpretativní repertoáry - Romana Jakšlová, Michaela Hortová, Jana Hlavinková, Šárka Vančurová

Diffusion Theory (teorie šíření inovací / difúze inovace)- Lenka Machátová, Klára Kopecká, Zuzana Kunová, Joanna Galuszka

Teorie sociálního učení (Bandura) - Lada Matyášová, Zima, Učnová, Matoušek

Kulturní modely (Dimenze kultury) (Hall, Hofstede) - Katrin Kalay, Renáta Šajnarová, Kristýna Klímková, Lukáš Zduba

Ellisův model informačního chování Lelková Marta, Valešová Marta, Michálková Iva, Foral Jakub

Information intents (Todd)

Symbolické násilí (Bourdieu) Kopečný, Petr Šmíd, Jana Pekárková