KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví/teorie v ISK2013

Z WikiKnihovna

Doménová analýza (Birger Hjorland) - Kristýna Kalmárová, Andrea Kratochvílová, Jitka Petrlová

Teorie sociální pozice- Štěpánka Kaftanová, Petr Svoboda, Iveta Burdová, Štěpán Řezník

Hodnotově-senzitivní design - Klammert, Turek, Krištofová

Zóna nejbližšího vývoje (Vygotsky) - Anna Pangrácová, Martina Vaňková, Miroslava Töpferová

Teorie sociálního kapitálu - Petr Kalíšek, Jakub Fryš, Marie Ondrášková, Tereza Navarová

Informační ekologie - Marek Svízela, Jana Skládaná, Zdeňka Žádníková, Tatiana Kňazeová

Network gatekeeping - Kateřina Slámová, Eva Sedláková

Reader Response Theory (Stanley Fish) - Dana Tomančáková, Lenka Hodicová, Šiková Petra, Horáková Michaela

Interpretativní repertoáry - Romana Jakšlová, Michaela Hortová, Jana Hlavinková, Šárka Vančurová

Diffusion Theory (teorie šíření inovací / difúze inovace) - Lenka Machátová, Klára Kopecká, Zuzana Kunová, Joanna Galuszka

Teorie sociálního učení (Bandura) - Lada Matyášová, Zima, Učnová, Matoušek

Kulturní modely (Dimenze kultury) (Hall, Hofstede) - Katrin Kalay, Renáta Šajnarová, Kristýna Klímková, Lukáš Zduba

Ellisův model informačního chování Lelková Marta, Valešová Marta, Michálková Iva, Foral Jakub

Information intents (Todd) - Příhoda, Matyáš, Prstek, Novotná

Symbolické násilí (Bourdieu) Kopečný, Petr Šmíd, Jana Pekárková