KISK:Blok expertů/Témata pro bakaláře: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 178: Řádek 178:
 
- Eva Sedláková
 
- Eva Sedláková
  
- Dana Filip
+
 
  
 
- Joanna Galuszka
 
- Joanna Galuszka

Verze z 12. 3. 2015, 09:28

Organizační pokyny

Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je vytvoření dvou digitálních artefaktů dvou odlišných typů ke dvěma odlišným přednáškám v průběhu semestru. Případně čtyř artefaktů k čtyřem přednáškám u studentů kombinovaného studia. (Předpokládá se, že půjde o ty přednášky, kterých se zúčastníte, ale díky videozáznamům to není nutné.)

Postup při tvorbě digitálního artefaktu

 • Na této stránce zapište své jméno k vybrané přednášce (dvěma či čtyřem za celý semestr) do 8. března 2015. Ke každé přednášce může být zapsáno maximálně dvacet studentů, do naplnění kapacity si můžete vybrat.
 • Vytvořte svůj digitální artefakt a publikujte jej na libovolné platformě tak, aby byl veřejně přístupný. (Neplatí pro textové artefakty - Seznam anotovaných zdrojů, Esej, FAQ)
 • Do týdne po uskutečnění dané přednášky (tedy do další čtvrteční půlnoci) odevzdejte do příslušné Odevzdávárny v IS soubor, který bude obsahovat krátké vysvětlení daného artekfatu (proč a jakým způsobem jste jej vytvořili) a odkaz. V případě textových artefaktů k vysvětlení přidejte rovnou samotný text, nemusíte jej sami publikovat.

Odevzdáním výstupu autor dává souhlas s publikováním (v případě nesouhlasu prosím kontaktujte vyučující kurzu Pavlu Minaříkovou- pa.minarikova@mail.muni.cz).

Vaše artefakty najdete na http://blokexpertu.tumblr.com/

Co je a co není kreativní artefakt?

Rozvíjí témata přednášky. Krom docházky se jedná o jediný výstup z předmětu, takže půjde o něco víc než čtyři abstraktní čáry. Jeho tvorba by vám měla zabrat čas ne kratší než dvě hodiny.

 1. Seznam anotovaných zdrojů: min. pět zdrojů, každá anotace na jeden delší odstavec
 2. Esej: o délce min. 2000 znaků
 3. FAQ: nejméně tři otázky související s tématem přednášky, na které si sami odpovíte v celkové délce min. 2000 znaků
 4. Infografika: obsáhlejší než jeden koláčový graf
 5. Video / animace: min. 2 minuty dlouhé; příklad: What is cyberbullying?
 6. Fotografie: série min. deseti fotek s delšími vysvětlujícími popisky (alespoň dvě věty)
 7. Audionahrávka: min. 2 minuty dlouhá
 8. Něco úplně jiného: předem prosím zkonzultujte s vyučující

Inspirujte se při vytváření artefaktů na nastroje.knihovna.cz nebo v seznamu nejpopulárnějších vzdělávacích nástrojů.

---

Blok expertů - jaro 2015

Adam Herout: Tao diplomky (19. 2.)

- Ivo Porybný

- Martin Kravec

- Dana Tomančáková

- Kristýna Klímková

- Eva Tesařová

- Alena Labská

- Petr Urban

Ján Simkanič: Jak přemýšlet o médiích ve světle mediální revoluce (26. 2.)

- Ivo Porybný

- Kateřina Spáčilová

- Joanna Galuszka

- Martin Kravec

- Tereza Veletová

- Josef Kocurek

- Milan Zejda

- Petra Trembošová

- Barbora Červenková

- Kateřina Hanušová

- Klára Kudělová

- Iva Kašpárková

- Jakub Foral

- Eva Tesařová

- Alena Labská

- Petr Urban

- Boris Turek

- Monika Martonová

Tomáš Ludvík: Uživatelský výzkum v návrhu webu (5. 3.)

- Martin Töpfer

- Martin Páč

- Joanna Galuszka

- Dana Tomančáková

- Kristýna Klímková

- Eva Tesařová

- Jakub Malý

- Viktor Lamser

- Michal Sochor

- Alena Labská

- Jakub Ruprecht

- Hedvika Břínková

- Pavla Čonková

- Milan Zejda

- Iveta Burdová

- Petr Svoboda

- Lenka Řičánková

Petra Havlíková: Sexismus v reklamě v roce 2015 - mýty a principy regulace (12. 3.)

- Miroslava Töpferová

- Denisa Hofírková

- Alena Paulusová

- Lucie Hrbáčková

- Kamila Vojtasová

- Iveta Burdová

- Petr Svoboda

- Ivana Knišková

- Kateřina Spáčilová

- Petra Trembošová

- Alena Labská

- Monika Martonová

- Petr BLAHA

- Michaela Bobokova

- Zbyněk Tajovský

Vít Tuček: Aplikace abstraktní matematiky (19. 3.)

- Pavla Čonková

- Martin Holec

Milan Turčáni: Moderná vysoká škola = moderné vzdelávanie cez internet (26. 3.)

- David Kudrna

- Miroslava Töpferová

- Martin Töpfer

- Petra Čapková

- Dominika Vodáková

- Hynek Mayer

- Kamila Vojtasová

- Lenka Synková

- Zbyněk Tajovský

- Ludmila Greplová

- Eva Sedláková


- Joanna Galuszka

- Kateřina Slámová

- Jiří Horák

- Petr BLAHA

- Pavel Šáda

- Jan Kupka

- Adam Žebrák

- Štěpán Galousek

- Klára Dvořáková

- Dana Filip

Jaroslav Cír Trendy v marketingovém výzkumu (2. 4.)

- David Kudrna

- Milan Zejda

- Kateřina Hanušová

- Denisa Hofírková

- Veronika Doležalová

- Jakub Foral

- Jana Šuráňová

- Iva Kašpárková

- Jana Votroubková

- Eva Tesařová

- Lenka Řičánková

- Jakub Malý

- Tereza Hájková

- Michaela Sedlová

- Petr Urban

- Linda Dufková

- Hedvika Břínková

- Kateřina Buchálková

- Iveta Burdová

- Dana Filip

Vojtěch Kořen: Tvorba firemních vzdělávacích systémů (9. 4.)

- Jana Šuráňová

- Klára Pištěcká

- Tereza Hájková

- Jana Kuchařová

- Hedvika Břínková

- Lucie Hrbáčková

- Dana Filip

- Klára Dvořáková

- Linda Dufková

- Barbora Červenková

Jiří Štěpán: Personalizace digitální komunikace (16. 4.)

- Miroslava Töpferová

- Zbyněk Tajovský

- Josef Kocurek

- Petr BLAHA

- Milan Zejda

- Jana Votroubková

- Veronika Doležalová

- Viktor Lamser

- Michaela Sedlová

- Jana Kuchařová

- Michal Sochor

- Petr Urban

- Klára Kudělová

- Alena Paulusová

- Veronika Moravčíková

- Hedvika Břínková

- Jakub Ruprecht

- Kateřina Buchálková

- Iveta Burdová

- Dana Filip

- Petr Svoboda

Michael Stencl: Modern(í) Business Analyst — teorie a praxe nebo mýty a realita? (23. 4.)

- Linda Dufková

- Ivana Knišková

Maté Tóth: Digitisation and creative re-use of cultural content (30. 4.)

- Martin Töpfer

- Jakub Foral

- Milan Lučan

- Veronika Moravčíková

- Petr Svoboda

- Martin Svinka

Roman Švihorík: DIKDA (7. 5.)

- Jakub Foral

- Tereza Hájková

- Linda Dufková

- Boris Turek

- Martin Svinka

Viktor Kustein: Prokrastinace a seberegulace (14. 5.)

- Miroslava Töpferová

- Martin Töpfer

- Petra Čapková

- Dominika Vodáková

- Hynek Mayer

- Lenka Synková

- Zbyněk Tajovský

- Ludmila Greplová

- Kateřina Slámová

- Eva Sedláková

- Jiří Horák

- Tereza Veletová

- Dana Filip

- Joanna Galuszka

- Martin Páč

- Petr BLAHA

- Pavel Šáda

- Milan Lučan

- Jan Kupka

- Adam Žebrák

- Štěpán Galousek

-Michaela Bobokova

Blok expertů - podzim 2014

Filip Dřímalka: Staňte se (digitálním) hrdinou a ovládněte téměř jakýkoli projekt

Vladimír Šandera: Life of a startupist : my journey, observations, lessons learned

Tomáš Hládek: Peněžní oběh a platební styk v České republice

Barbora Uhlířová: Informace pro všechny

Tomáš Baránek: Jak funguje knižní trh v ČR, aneb úspěchy i trable malého nakladatele

Lukáš Puchrik: Lokační analýza - jak funguje a co přínáší

Lukáš Hrdlička: Jak (se) prezentovat

Dan Franc: Globální komunity místo umírajících institucí

Vít Beran: Motivace k profesnímu růstu učitelů

Nils Pharo: Overview of linked data and the semantic web

Sheila Weber: Blended information behaviour and information literacy for 21st Century life

Jela Steinerová: Informační etika a informační ekologie

Helena Grecmanová: Jak přispívají aktivizační metody ve výuce vytvoření příznivého klimatu školy

Blok expertů - jaro 2014

Pavlína Kvapilová: Moderní technologie v médiích – v čem mohou být pohromou a v čem záchranou pro současnou žurnalistku? Jak inteligentně využít nové trendy?

Guenther Krumpak: The Book and The Internet - the Antithesis between Paper and Electricity

Hana Krejčí: Fundraising - není to jen o penězích...

Zdeňka Kujová: Všichni ji chtějí, všichni jí ztrácí – kreativita. Tvůrčí odvětví jako hybatelé rozvoje

Michal Zwinger: E-learning jako funkční výukový nástroj a tvorba webových aplikací, které baví

Robert Vlach: Zbavte se předsudků o podnikání na volné noze

Jaroslav Vážný: The Hitch-Hacker’s Guide to Data Science

Petr Ludwig: Osobní wiki = mozek 2.0

Václav Matyáš: Biometrická autentizace uživatelů

Michaela Buchtová: Location-based learning: možnosti a limity mobilních zařízení pro výuku v terénu

Berka: UX tam venku

Blok expertů - jaro 2013

Ivan Kopeček: Počítačové zpracování emocí

Michal Hrabí: Zero2Hero aneb lesk a bída start-upů


Jana Navrátilová: Specifika notových záznamů v knihovnách


Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii

Milena Tvrdíková: Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve vzdělávání

David Grudl: User Experience

Petra Štogrová Jedličková: Co obnáší řízení znalostí v jedné z největších globálních poradensko-auditorských firmách a jaké jsou současné trendy v byznyse?

Jana Matějková: Co se dá udělat s malou akademickou knihovnou za 8 let

Gabriela Jarkulišová: Budování komunitního centra z knihovny podle Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015

Roman Hřebecký: Kreativita v marketingu - vystrčte hlavu z krabice

Věra Vohlídalová: Vize o knihovně 21. století ve víru přeměn 90. let 20. století

Blanka Vorlíčková: Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti

osobní knihovna - Jana Skládaná

Michal Šerák: Další vzdělávání dospělých v knihovnách

Blok expertů - podzim 2012

Martin Solnička: Moře financí - jak pomocí IT udržet finance pod kontrolou

Miroslav Paclík: Problematika průmyslového vlastnictví a ukázky práce s databázemi ÚPV

Michal Reiter: 10 let české Wikipedie. A co dál?

Eva Lesenková: Specializace lékařského nebo zdravotnického knihovníka?

Petr Říha: eGovernment: srovnání prezentovaného ideálu a reálného stavu

Lukáš Kypus: NFC služby pro knihovníky i neknihovníky

Jaroslav Vaňous: Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech Političtí vězni a Stopy totality

Igor Szöke: Automatické zpracování a dolování informací z audiovizuálních záznamů

Tomáš Čížek: Data ze sociálně-vědních výzkumů a datové archivy

 • citlivý údaj (dle zákona) - Jana Krůčková
 • ČSÚ (Český statistický úřad) - Václav Kůs
 • ISSP (International Social Survey Programme) - Veronika Víšková
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Václav Kůs

Vít Šisler: Digital Game-Based Learning: Využití počítačových her ve vzdělávání

Martin Svoboda: CASLIN, aneb jak se budovala knihovnická síť před dvaceti lety

Jaromír Talíř: MojeID: jeho vývoj a funkce

Blok expertů - JARO 2012

Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie

Pavla Švástová: Digitalizační projekty

Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice

Martin Bastl: Netwar

Petr Přidal: Georeferencer

Jan Řezáč: Úvod do webdesignu

Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti

Jana Horáková: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru

Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer

Tomáš Pruša: Zdravotnické informace na internetu aneb komunikace s pacienty

Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter


Blok expertů - podzim 2011

Žít Brno: Bořit a ničit: úloha satiry v moderní společnosti

Martin Kopta: Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace

Lukáš Greň a Tomáš Sotoniak

Jana Štěpánová: Knihovny a korporátní identita a komunikace

Michal Juhás: Bookfan

Dana Hlaváčková: Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Josef Průša: Open source hardware

Martin Hassman: Geolokace bez legrace

Tomáš Hajzler: Svoboda v práci

Jan Jukl a Lenka Navrátilová: Knihovna na malém městě: vize, sny a realita

Lukáš Hejlík: LiStOVáNí

Blok expertů - jaro 2011

Google, digital humanities a technologie budoucnosti

Marketing knihoven na sociálních sítích

Hermeneutika smrti intelektuálních práv

Open Access

Pirátství dnes i kdysi

Národní digitální knihovna

Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti)

Moderní trendy a zajímavé projekty v informačním vzdělávání

Hrozby kyberprostoru a role lidského elementu

Blok expertů - podzim 2010

Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven

Makrosvět mikrokampaní

Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím

Ženy v IT

Poznámky k novosti nových médií

Location Based Service

 • Android-Tomáš Vorálek
 • Galileo - Filip Šelong
 • Google Latitude - Jiří Zeman
 • GPS (Global Positioning systém)- Jaroslav Bednář
 • iPhone - Petr Chocholáč
 • Mashup - Petra Besperátová
 • mikroformát - Veronika Rychtová
 • PHP (Hypertext Preprocessor) - Jaroslav Kvasnica
 • RDF (Resource Description Framework ) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • RFID (Radio Frequency Identification) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • rozšířená realita - Marie Zagorová
 • smartphone - Daniel Šváb
 • spam - Lenka Čípková
 • URL (Uniform Resource Locator) - Jiří Zeman
 • Wi-Fi - Daniel Hübner
 • XML (Extensible Markup Language) - Lukáš Prorok

Getting Things Done

Jak (ne)hledat investora

Autorské právo a knihovny

Komunitní role knihoven

Informace jako politické téma

Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů - jaro 2010

Náboženství v kyberprostoru

SKIP jako profesní spolek a jeho význam pro (mladé) lidi z oboru

Manažerské informační systémy

OPAC 2.0 v českých podmínkách

Soustružníci lidských duší

Využití webu 2.0 v komerční sféře - jak sociální média mění vztahy firem a zákazníků

Digitální knihovna Manuscriptorium

Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR; služby a provoz nové NTK

Proč jsou informace v informačním věku téměř bezcenné

Škola 2.0 beta

Knihovník v 21. století

eBooks on Demand