KISK:Blok expertů

Z WikiKnihovna

V rámci předmětu Blok expertů (VIKBB27) je podmínkou ukončení daný počet přítomností na přednáškách a tvorba hesla (příp. dvou hesel u kombinovaného typu studia), které obsahově vychází z přednášek uskutečněných v rámci tohoto předmětu (přehled přednášek je dostupný na <a href="http://kisk.phil.muni.cz/blok-expertu">webových stránkách KISK</a>). Hesla budou součástí odborného slovníku, který bude pod KISKem vytvářen.

Požadavky na hesla

 • minimální rozsah 3000 znaků textu hesla (bez hlavičky a literatury)
 • heslo ve slovníku představuje definování významu hesla
 • obsah podložen odbornou literaturou, která bude v textu uvedena
 • klasické požadavky na odborný text (<a href="Nápověda:Citování">citace</a>, použitá literatura, <a href="Nápověda:Základy formátování">formátování</a>... – základy práce ve wiki prostředí jsou popsány v <a href="Nápověda:Obsah">Nápovědě</a>)
 • heslo bude popsáno s tím, že v rámci textu pod ním nebudou definována příbuzná hesla (ty lze navrhnout pro zpracování někým jiným); např. u vzorového hesla <a _fcknotitle="true" href="Grooming">Grooming</a> nelze definovat podobná témata, jako je osobní údaj, protože to může být zpracováno podrobněji samostatně, nicméně tento pojem lze využívat pro potřeby definice pojmu grooming do té míry, do jaké je to nutné pro správné vystižení podstaty popisovaného pojmu
 • u hesel uveďte klíčová slova a synonyma a související pojmy (nadřazené/podřazené) (pokud existují)
 • heslo není téma přednášky, pouze je s ní spojeno, ale může se jednat o širší nebo užší pojem nebo o termín příbuzný s danou problematikou

Slovník i hesla budou zveřejněny na wiki stránkách KISKu. Několik dní PO KAŽDÉ přednášce zde budou navržena hesla, která si lze zapsat pro zpracování, příp. si každý může kdykoliv (tedy před přednáškou i po ní) navrhnout heslo, které je mu blízké a je spojeno s obsahem některé z přednášek.

Pro lepší přehled, jak má heslo vypadat, bylo vytvořeno vzorové heslo „<a _fcknotitle="true" href="Grooming">Grooming</a>“, které splňuje všechny náležitosti dané zadáním.

Pokud je práce s wiki pro Vás nová nebo nevíte si rady, použijte <a href="Nápověda:Obsah">Nápovědu</a>. Otázky můžete pokládat v <a href="WikiKnihovna:Dotazník">Dotazníku</a> (jen otázky ohledně práce s wiki, případné dotazy na obsahové zpracování hesla apod. řešte s vyučujícím).

Postup při tvorbě hesla

 1. na této stránce si můžete vybrat ze seznamu nabídnutých hesel ke každé přednášce,
 2. pokud u vybraného hesla není zapsáno žádné jméno, SAMI si jej tam zapište, čímž si jej zaregistrujete (samozřejmě nesmíte odstranit cizí jméno, to lze zpětně zjistit pomocí historie stránky, která se ukládá), tedy takové heslo nemusíte posílat ke schválení, pouze se k němu zapíšete,
 3. pokud v seznamu nenajdete heslo, které chcete zpracovat, ale tematicky patří k dané přednášce, pošlete nám toto heslo na e-mail (v jarním semestru Ladislava Suchá: <a href="mailto:sucha@phil.muni.cz">mailto:sucha@phil.muni.cz</a>, v podzimním semestru Pavla Kovářová: <a href="mailto:136790@mail.muni.cz">mailto:136790@mail.muni.cz</a>) s Vaším jménem a názvem přednášky, ke které patří, co nejdříve obdržíte odpověď, zda heslo může být zaregistrováno,
 4. kdo si heslo první zaregistruje, ten má právo ho zpracovat – každé heslo může vytvářet jen jeden člověk, nemá tedy smysl žádat o heslo, které má někdo zaregistrováno nebo již je zpracováno (např. z minulého semestru, v rámci jiného předmětu...),
 5. heslo je odevzdáno zveřejněním na příslušné stránce wiki, tu opět SAMI založíte kliknutím na název hesla, vytvořením stránky a obsahu (viz požadavky výše).

V budoucnu bude tvořena struktura slovníku. Současné řešení je prozatímní (název přednášky – hesla se jmény), výsledná podoba bude vytvořena podle možností wiki a výhodnosti pro tento účel. Vy ale vytváříte definitivní podobu hesel.

HESLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO TÝDNE PO BLOKU EXPERTŮ NEBO MOHOU STUDENTI HESLO NAVRHNOUT A PO KONZULTACI S VYUČUJÍCÍ ZADAT. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ HESEL JE 22. KVĚTNA. OPRAVNÝ TERMÍN JE STANOVENÝ NA 15. ČERVNA 2012.

Blok expertů - Vzor

 • <a _fcknotitle="true" href="Grooming">Grooming</a> - Pavla Kovářová


---

Blok expertů - JARO 2012

Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie

 • <a _fcknotitle="true" href="Narativní psychologie">Narativní psychologie</a> - Tomáš Ocásek
 • <a _fcknotitle="true" href="Psychoanalýza">Psychoanalýza</a> - Blanka Justová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kognitivní psychologie">Kognitivní psychologie</a> - Miroslav Kršek
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociální psychologie">Sociální psychologie</a> - Veronika Víšková
 • <a _fcknotitle="true" href="Psychoterapie">Psychoterapie</a> - Eva Popelková
 • <a _fcknotitle="true" href="Narativní přístupy v psychoterapii">Narativní přístupy v psychoterapii</a> - Ester Březinová
 • <a _fcknotitle="true" href="Deníky v terapeutické praxi">Deníky v terapeutické praxi</a> - Veronika Svobodová
 • <a _fcknotitle="true" href="Vývojová psychologie">Vývojová psychologie</a> – Monika Dobešová
 • <a _fcknotitle="true" href="Psychologie pohádek">Psychologie pohádek</a> – Michaela Kouřilová
 • <a _fcknotitle="true" href="Modely lidské psychiky">Modely lidské psychiky</a> - Tereza Fussová
 • <a _fcknotitle="true" href="Klinická psychologie">Klinická psychologie</a> - Lada Ambrožová
 • <a _fcknotitle="true" href="Psychologie práce">Psychologie práce</a> - Jana Doupovcová

Pavla Švástová: Digitalizační projekty

 • <a _fcknotitle="true" href="Digitalizační workflow">Digitalizační workflow</a> - Jana Pacáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Skenování pro digitalizaci">Skenování pro digitalizaci</a> - techniky Michala Mádlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Formáty obrazových souborů">Formáty obrazových souborů</a> - Vítězslav Rathouz
 • <a _fcknotitle="true" href="Skenery pro digitalizaci (Treventus, 4DigitalBooks nebo Kirtas, APT 1200)">Skenery pro digitalizaci (Treventus, 4DigitalBooks nebo Kirtas, APT 1200)</a> - Šárka Žampachová
 • <a _fcknotitle="true" href="MARC21">MARC21</a> - Michal Klajban
 • <a _fcknotitle="true" href="Techniky pro snižování chybovosti OCR">Techniky pro snižování chybovosti OCR</a>- Tomáš Vorálek
 • <a _fcknotitle="true" href="Digitalizační projekty - ČR">Digitalizační projekty - ČR</a> Veronika Skuhrovcová
 • <a _fcknotitle="true" href="Digitalizační projekty - zahraničí">Digitalizační projekty - zahraničí</a> Lucie Kořistková
 • <a _fcknotitle="true" href="ALTO">ALTO</a> - Jan Karlík
 • <a _fcknotitle="true" href="Metadatová schémata - srovnání">Metadatová schémata - srovnání</a> (MARC, MODS, DC či TEI) - Jana Lánová
 • využití crowdsourcingu pro popis dat
 • Autorský zákon a digitalizace
 • <a _fcknotitle="true" href="Projekt Kramerius">Projekt Kramerius</a> - Martina Musilová

Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice

 • <a _fcknotitle="true" href="Průzkumy PISA">Průzkumy PISA</a> - Michaela Weissbergerová
 • <a _fcknotitle="true" href="Česká republika v mezinárodním srovnání PISA">Česká republika v mezinárodním srovnání PISA</a> - Lada Kadaníková
 • <a _fcknotitle="true" href="Vzdělanost v ČR">Vzdělanost v ČR</a> (v datech OECD nebo ČSÚ) - Petra Němcová
 • <a _fcknotitle="true" href="Výdaje na vzdělávání v ČR vs. svět">Výdaje na vzdělávání v ČR vs. svět</a> - Václav Kůs
 • <a _fcknotitle="true" href="Povinné maturity">Povinné maturity</a> - Hudeckova Hana
 • <a _fcknotitle="true" href="Formativní vs. sumativní hodnocení">Formativní vs. sumativní hodnocení</a> - Simona Střalková
 • legislativní rámec školství v ČR
 • školská reforma
 • <a _fcknotitle="true" href="Rámcové vzdělávací programy">Rámcové vzdělávací programy</a>
 • Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
 • Bílá kniha terciárního vzdělávání - Petr Pospíchal

Martin Bastl: Netwar

 • <a _fcknotitle="true" href="Netwar">Netwar</a> - Julie Haladová
 • <a _fcknotitle="true" href="Hacking">Hacking</a> (+ nejznámnější útoky) - Veronika Janoušková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kracking">Kracking</a> - Petra Němcová
 • <a _fcknotitle="true" href="Phreaking">Phreaking</a> - Edita Hečová
 • <a _fcknotitle="true" href="Phishing">Phishing</a> - Martin Chalupa
 • <a _fcknotitle="true" href="Chaos Computer Club">Chaos Computer Club</a> - Vojtěch Dvořák
 • <a _fcknotitle="true" href="Cyber punk">Cyber punk</a> - Denisa Šnédarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Bruce Sterling">Bruce Sterling</a> - Eva Durnová
 • <a _fcknotitle="true" href="William Gibson">William Gibson</a> - Kateřina Kopecká
 • <a _fcknotitle="true" href="Electronic Frontier Foundation">Electronic Frontier Foundation</a> (EFF) - Lenka Cvrkalová
 • <a _fcknotitle="true" href="FloodNet">FloodNet</a> - Roman Novotný
 • <a _fcknotitle="true" href="Kauza Napster">Kauza Napster</a> - Filip Kocián
 • <a _fcknotitle="true" href="Hnutí Anonymous">Hnutí Anonymous</a> - Lucie Bělejová
 • <a _fcknotitle="true" href="Cyberjihad">Cyberjihad</a> - Hana Přikrylová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberaktivismus">Kyberaktivismus</a> - Veronika Krausová
 • <a _fcknotitle="true" href="Cyberbullying">Cyberbullying</a> - Gabriela Tšponová
 • <a _fcknotitle="true" href="Internetové pirátství a politika">Internetové pirátství a politika</a> (pirátské politické strany) - Miroslava Brázdová
 • <a _fcknotitle="true" href="SOPA a PIPA">SOPA a PIPA</a> - Laura Kabai
 • <a _fcknotitle="true" href="Hackerské programové nástroje">Hackerské programové nástroje</a> - Lukáš Strouhal

Petr Přidal: Georeferencer

 • <a _fcknotitle="true" href="Projekt Old Maps Online">Projekt Old Maps Online</a> - Petr Maňásek
 • Projekt Georeferencer - Zdeňka Sovková

Jan Řezáč: Úvod do webdesignu

 • <a _fcknotitle="true" href="Webdesign jako obor">Webdesign jako obor</a> - Tereza Navarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Interakční design">Interakční design</a> - Veronika Janoušková
 • <a _fcknotitle="true" href="Obsahová strategie">Obsahová strategie</a> (content strategy)
 • vizuální komunikace
 • <a _fcknotitle="true" href="Maslowova pyramida a webdesign">Maslowova pyramida a webdesign</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Přístupnost z hlediska webdesignu">Přístupnost z hlediska webdesignu</a> - Jonáš Kopp
 • <a _fcknotitle="true" href="CSS">CSS</a> - Jan Karlík
 • wireframy - Lukáš Závodný
 • webová grafika - specifika
 • <a _fcknotitle="true" href="Webová typografie">Webová typografie</a> - Daniela Králová
 • UX designer- Dalibor Bláha
 • Webový grafik - Eliška Hrabalová
 • Koder / front-end developer - Pavel Kouřil

Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti

 • <a _fcknotitle="true" href="FinLiCo">FinLiCo</a> - Martina Musilová
 • <a _fcknotitle="true" href="Finanční gramotnost">Finanční gramotnost</a> - Anna Stránská
 • <a _fcknotitle="true" href="Kritické myšlení">Kritické myšlení</a> - Klára Tesařová
 • <a _fcknotitle="true" href="Vzdělávání dospělých">Vzdělávání dospělých</a> - Martina Simandlová
 • Ochrana spotřebitele - Eva Fukarová
 • Projekty knihoven v oblasti informační gramotnosti - Evropa
 • Projekty knihoven v oblasti informační gramotnosti - USA
 • informační gramotnost - statistiky
 • <a _fcknotitle="true" href="Manipulativní techniky supermarketů">Manipulativní techniky supermarketů</a> - Blanka Svobodová
 • <a _fcknotitle="true" href="Spirála dluhů">Spirála dluhů</a> - Jana Otevřelová

Jana Horáková: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru

 • <a _fcknotitle="true" href="Konceptuální umění">Konceptuální umění</a> - Michaela Trňáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kulturní software">Kulturní software</a> - Michaela Trňáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kulturní analytika">Kulturní analytika</a> - Pavla Minaříková
 • <a _fcknotitle="true" href="Software Studies">Software Studies</a> - Martina Volavková
 • Matthew Fuller (Software studies) - Martina Sochorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Lev Manovich">Lev Manovich</a> - Veronika Chromá
 • Noah Wardrip-Fruin - Lucie Górecká
 • UCSD Software Studies Initiative
 • Hackability - Josef Ludvíček
 • <a _fcknotitle="true" href="Softwarové umění">Softwarové umění</a> - Václav Ovčačík
 • <a _fcknotitle="true" href="Vilém Flusser - Komunikologie">Vilém Flusser - Komunikologie</a> - Šteinigerová

Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer

 • <a _fcknotitle="true" href=".NET Micro Framework">.NET Micro Framework</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href=".NET Gadgeteer">.NET Gadgeteer</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Vývoj Kinectu">Vývoj Kinectu</a> - Lukáš Kisler
 • <a _fcknotitle="true" href="Příklady neherního využití Kinectu">Příklady neherního využití Kinectu</a> - Tomáš Messerschmidt

Tomáš Pruša: Zdravotnické informace na internetu aneb komunikace s pacienty

 • <a _fcknotitle="true" href="MHealth">MHealth</a> - Jan Hrabal
 • <a _fcknotitle="true" href="EHR, PHR">EHR, PHR</a> - Lenka Cvrkalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Znakový jazyk">Znakový jazyk</a> - Kamila Rýdlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Český znakový jazyk">Český znakový jazyk</a> - Kamila Rýdlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Pinterest (sociální síť)">Pinterest (sociální síť)</a> - Marie Štouračová
 • <a _fcknotitle="true" href="Elektronická zdravotnická dokumentace">Elektronická zdravotnická dokumentace</a> - Jitka Šiborová
 • <a _fcknotitle="true" href="ERecept">ERecept</a> - Myroslava Kutsyn
 • <a _fcknotitle="true" href="IZIP - Elektronická zdravotní knížka">IZIP - Elektronická zdravotní knížka</a> - Šárka Žampachová
 • <a _fcknotitle="true" href="Výživová pyramida">Výživová pyramida</a> - Daniel Šváb
 • Nová média ve zdravotnictví
 • Nutriční databáze a software - Eliška Hrabalová
 • Výživa 2.0
 • <a _fcknotitle="true" href="Vizualizace nutričních dat">Vizualizace nutričních dat</a> - Dagmar Chládková
 • Infodemiologie-Rožnovský
 • Expertní systémy v péči o zdraví
 • <a _fcknotitle="true" href="Neslyšící pacient a podávání informací">Neslyšící pacient a podávání informací</a> - Sylva Šimůnková
 • Text ve zdravotnictví a jeho analýza

Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter

 • <a _fcknotitle="true" href="TED">TED</a> - Michal Klajban
 • <a _fcknotitle="true" href="Aplikace a software pro vytváření prezentací">Aplikace a software pro vytváření prezentací</a> - Iveta Jansová
 • <a _fcknotitle="true" href="Tipy pro úspěšné prezentace">Tipy pro úspěšné prezentace</a> - Martin Brzobohatý
 • <a _fcknotitle="true" href="Neverbální komunikace a prezentace">Neverbální komunikace a prezentace</a> - Lenka Cahlová


Blok expertů - podzim 2011

Žít Brno: Bořit a ničit: úloha satiry v moderní společnosti

 • <a _fcknotitle="true" href="Politická satira">Politická satira</a> - Dagmar Šiková
 • <a _fcknotitle="true" href="City identity">City identity</a> - Drahomír Hájek
 • <a _fcknotitle="true" href="Mystifikace">Mystifikace</a> - Jakub Forman
 • <a _fcknotitle="true" href="Zákon o svobodném přístupu k informacím">Zákon o svobodném přístupu k informacím</a> - Tomáš Messerschmidt

Martin Kopta: Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace

 • <a _fcknotitle="true" href="User experience">User experience</a> - Jakub Procházka
 • <a _fcknotitle="true" href="User-centered design">User-centered design</a> - Iveta Jansová
 • <a _fcknotitle="true" href="UX designer">UX designer</a> - Simona Střalková
 • <a _fcknotitle="true" href="Uživatelské testování (teorie a postup)">Uživatelské testování (teorie a postup)</a>- Miroslava Brázdová
 • <a _fcknotitle="true" href="Content strategy">Content strategy</a> (obsahová strategie) webu - Jana Lánová
 • <a _fcknotitle="true" href="Design služeb">Design služeb</a> - Marie Štouračová
 • <a _fcknotitle="true" href="Použitelnost">Použitelnost</a> - Jitka Šiborová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kvantitativní a kvalitativní výzkum (srovnání)">Kvantitativní a kvalitativní výzkum (srovnání)</a> - Veronika Víšková
 • <a _fcknotitle="true" href="Zúčastněný a nezúčastněný výzkum">Zúčastněný a nezúčastněný výzkum</a> (srovnání) - Michaela Weissbergerová
 • uživatelský výzkum a knihovny
 • testování webu a knihovny

Lukáš Greň a Tomáš Sotoniak

 • <a _fcknotitle="true" href="Ne-konference">Ne-konference</a> - Dagmar Šiková
 • Barcampy (idea, rozšíření)
 • <a _fcknotitle="true" href="Barcampy v ČR">Barcampy v ČR</a> - Lucie Kořistková
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovnické nekonference">Knihovnické nekonference</a> - Magdalena Jirásková

Jana Štěpánová: Knihovny a korporátní identita a komunikace

 • <a _fcknotitle="true" href="Corporate Design">Corporate Design</a> - Daniel Šváb
 • <a _fcknotitle="true" href="Corporate Identity">Corporate Identity</a> - Michaela Ficnarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Corporate Culture">Corporate Culture</a> - Eva Šteinigerová
 • <a _fcknotitle="true" href="Logo a logomanuál">Logo a logomanuál</a> - Jonáš Kopp
 • <a _fcknotitle="true" href="Brand">Brand</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Font">Font</a> - Andrea Szászová
 • <a _fcknotitle="true" href="Typografie">Typografie</a> -Lucie Górecká
 • <a _fcknotitle="true" href="RGB / CMYK / Pantone">RGB / CMYK / Pantone</a> - Sylvie Dyčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Grafický designer">Grafický designer</a> (a nejslavnější designeři) - Michaela Matoušková
 • <a _fcknotitle="true" href="NGOs (nevládní neziskové organizace)">NGOs (nevládní neziskové organizace)</a> - Veronika Janoušková
 • Knihovny a korporátní identita: příklady dobré praxe (ČR)
 • Knihovny a korporátní identita: příklady dobré praxe (svět)

Michal Juhás: Bookfan

 • <a _fcknotitle="true" href="StartUp">StartUp</a> - Petr Maňásek
 • <a _fcknotitle="true" href="Facebook">Facebook</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Business plan">Business plan</a> - Michaela Kočová
 • <a _fcknotitle="true" href="Feasibility study">Feasibility study</a> - Veronika Janoušková
 • <a _fcknotitle="true" href="Angel investor">Angel investor</a> - Ester Březinová
 • <a _fcknotitle="true" href="Exit strategy">Exit strategy</a> - Monika Krejčová
 • <a _fcknotitle="true" href="Self-publishing">Self-publishing</a> - Jiří Krišpin
 • <a _fcknotitle="true" href="Online komunita">Online komunita</a> - Eva Durnová
 • webové aplikace na podporu čtenářství - ČR
 • webové aplikace na podporu čtenářství - svět
 • mobilní aplikace na podporu čtenářství - ČR
 • mobilní aplikace na podporu čtenářství - svět

Dana Hlaváčková: Počítačové zpracování přirozeného jazyka

 • <a _fcknotitle="true" href="Korpus">Korpus</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Korpusová lingvistika">Korpusová lingvistika</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Přirozené vs. umělé jazyky">Přirozené vs. umělé jazyky</a>-Lukáš Rožnovský
 • <a _fcknotitle="true" href="Morfologie">Morfologie</a>- Myroslava Kutsyn
 • <a _fcknotitle="true" href="Syntax">Syntax</a> - Alena Brožová
 • <a _fcknotitle="true" href="Slovotvorba">Slovotvorba</a> - Martina Sochorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Sémantika">Sémantika</a> - Dominika Frömelová
 • stromové korpusy - Andrea Mizerová
 • <a _fcknotitle="true" href="Affective computing">Affective computing</a> - Kateřina Kopecká
 • Corpus Architect
 • <a _fcknotitle="true" href="VerbaLex">VerbaLex</a> - Karolína Žáková

Josef Průša: Open source hardware

 • <a _fcknotitle="true" href="Open source hardware">Open source hardware</a> - Daniela Králová
 • <a _fcknotitle="true" href="GNU GPL">GNU GPL</a> - Milan Spisar
 • <a _fcknotitle="true" href="GNU LGPL">GNU LGPL</a> - Tereza Deutschová
 • <a _fcknotitle="true" href="OpenCores">OpenCores</a> - Martin Mašek
 • <a _fcknotitle="true" href="RepRap">RepRap</a> - Kristina Luskačová
 • obchodní modely pro open source hardware
 • <a _fcknotitle="true" href="Arduino">Arduino</a> - Julie Haladová
 • <a _fcknotitle="true" href="3D tisk">3D tisk</a> - Kristina Luskačová
 • <a _fcknotitle="true" href="DIY culture">DIY culture</a> - Denisa Šnédarová
 • <a _fcknotitle="true" href="3D skener">3D skener</a> - Katarína Hečková
 • <a _fcknotitle="true" href="3D technológie a kultúrne dedičstvo">3D technológie a kultúrne dedičstvo</a> - Katarína Hečková
 • Open Source Hardware a knihovny

Martin Hassman: Geolokace bez legrace

 • <a _fcknotitle="true" href="BTS">BTS</a> - Martina Snozová
 • <a _fcknotitle="true" href="Geolokace">Geolokace</a> - Eliška Hrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Maps">Google Maps</a> - Eliška Hrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="IP adresa">IP adresa</a> - Martina Snozová
 • <a _fcknotitle="true" href="Location Based Games">Location Based Games</a> - Petr Chocholáč
 • Geolokační sítě - přehled - Barbora Ondrušová
 • Foursquare vs. Govalla - srovnání - Barbora Ondrušová
 • <a _fcknotitle="true" href="Augmented Reality">Augmented Reality</a> - Marek Moťka
 • <a _fcknotitle="true" href="Hyperlokálnost">Hyperlokálnost</a> - Josef Kos
 • <a _fcknotitle="true" href="Geolokace a informační bezpečnost">Geolokace a informační bezpečnost</a> - Edita Hečová
 • Využití geolokačních služeb v knihovnách - ČR
 • Využití geolokačních služeb v knihovnách - svět
 • <a _fcknotitle="true" href="Facebook a geolokace">Facebook a geolokace</a> - Lucie Bělejová
 • <a _fcknotitle="true" href="Google a geolokace">Google a geolokace</a>- Dominika Fromelová
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Maps Mashups">Google Maps Mashups</a> - Radek Trojan
 • <a _fcknotitle="true" href="Šest stupňů odloučení">Šest stupňů odloučení</a> - Jana Otevřelová
 • Tři stupně vlivu (Three Degrees of Influence)
 • <a _fcknotitle="true" href="Hackathon">Hackathon</a> - Josef Ludvíček

Tomáš Hajzler: Svoboda v práci

 • <a _fcknotitle="true" href="Svoboda v práci">Svoboda v práci</a> - Jan Růžička
 • <a _fcknotitle="true" href="Spokojenost">Spokojenost</a> - Anna Kultová
 • <a _fcknotitle="true" href="Syndrom vyhoření">Syndrom vyhoření</a>- Blanka Svobodová
 • <a _fcknotitle="true" href="Workoholismus">Workoholismus</a> - Miroslav Kršek
 • <a _fcknotitle="true" href="Work-life balance">Work-life balance</a> - Kamila Burdová
 • <a _fcknotitle="true" href="GTD - Getting Things Done">GTD - Getting Things Done</a> - Jan Růžička
 • Štestí vs. příjem/HDP/bohatství (statistiky)
 • Vybrané statistiky pocitu štěstí - korelace s dalšímim indikátory
 • <a _fcknotitle="true" href="Semco - 1. svobodná firma (viz Ricadrdo Semler - Podivín)">Semco - 1. svobodná firma (viz Ricadrdo Semler - Podivín)</a> - Eva Fukarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Zappos - svobodná firma zbudovaná na zelené louce - základní zásady">Zappos - svobodná firma zbudovaná na zelené louce - základní zásady</a> (viz Tony Hsieh - Štěstí doručeno)- Hana Habermannová

Jan Jukl a Lenka Navrátilová: Knihovna na malém městě: vize, sny a realita

 • <a _fcknotitle="true" href="Učící knihovník">Učící knihovník</a> - Marie Indráková
 • aktivity knihoven pro děti - ČR
 • aktivity knihoven pro děti - zahraničí
 • <a _fcknotitle="true" href="Akce na podporu čtenářství - ČR">Akce na podporu čtenářství - ČR</a> - Pavla Macháčková
 • akce na podporu čtenářství - zahraničí
 • komunitní funkce knihovny
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovna jako obývák">Knihovna jako obývák</a> - Vrzalová Tereza
 • zdroje financování pro knihovny
 • <a _fcknotitle="true" href="Celoživotní vzdělávání">Celoživotní vzdělávání</a> - Anna Kultová
 • měření spokojenosti uživatelů v knihovnách - ČR
 • měření spokojenosti uživatelů v knihovnách - zahraničí
 • sponzoring v knihovnách
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovnická povolání">Knihovnická povolání</a> - Eva Popelková
 • trendy v knihovnických povoláních

Tomáš Böhm: Koncepce rozvoje Národní knihovny ČR

Lukáš Hejlík: LiStOVáNí

 • <a _fcknotitle="true" href="Arteterapie">Arteterapie</a> - Jakub Nytl
 • <a _fcknotitle="true" href="Scénické čtení">Scénické čtení</a> - Magdaléna Švancarová
 • Autorské čtení -
 • <a _fcknotitle="true" href="LiStOVáNí - historie projektu">LiStOVáNí - historie projektu</a> - Filip Kocián
 • <a _fcknotitle="true" href="Dramaterapie">Dramaterapie</a> - definice pojmu - Lada Kadaníková
 • dramaterapie - projekty v ČR -
 • <a _fcknotitle="true" href="HR">HR</a> (Human Resources, Lidské Zdroje) - Tomáš Ocásek

Blok expertů - jaro 2011

Google, digital humanities a technologie budoucnosti

 • <a _fcknotitle="true" href="Archiv">Archiv</a> - Myroslava Kutsyn
 • <a _fcknotitle="true" href="Atlas.ti">Atlas.ti</a> - Eliška Hrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Digital Humanities">Digital Humanities</a> - Dalibor Bláha
 • <a _fcknotitle="true" href="Gesto">Gesto</a>- Marta Konířová
 • <a _fcknotitle="true" href="Google">Google</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Books">Google Books</a> - zpracováno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Goggles">Google Goggles</a> - Viliam Vateha
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Insights for Search">Google Insights for Search</a> - Eva Králíčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Moderator">Google Moderator</a> - Hana Dvořáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Google News Timeline">Google News Timeline</a> - Petr Maňásek
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Ngram Viewer">Google Ngram Viewer</a> - Jan Doubek
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Public Data Explorer">Google Public Data Explorer</a> - Michal Klajban
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Sets">Google Sets</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Squared">Google Squared</a> - Alena Brožová
 • <a _fcknotitle="true" href="HTML">HTML</a> 5 (pište jako podkapitolu existujícího textu)
 • <a _fcknotitle="true" href="IBM SPSS">IBM SPSS</a> - Lumír Czech
 • <a _fcknotitle="true" href="Kinect">Kinect</a> (HW zařízení) - Petr Chocholáč
 • <a _fcknotitle="true" href="Machine Transcription">Machine Transcription</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Mosaic">Mosaic</a> (prohlížeč) - Emil Budín
 • <a _fcknotitle="true" href="Rozpoznávání obrazu">Rozpoznávání obrazu</a> (Image Recognition)- Michaela Sedláková
 • <a _fcknotitle="true" href="Sémantický web">Sémantický web</a> - vytvořeno mimo BE
 • <a _fcknotitle="true" href="Tablet PC">Tablet PC</a> - Jan Růžička
 • <a _fcknotitle="true" href="Voice Actions">Voice Actions</a> - Jiří Zeman
 • <a _fcknotitle="true" href="Vyhledávání hlasem">Vyhledávání hlasem</a> (Voice Search) - Jakub Procházka
 • <a _fcknotitle="true" href="Wikipedia">Wikipedia</a> - Michal Klajban
 • <a _fcknotitle="true" href="WWW">WWW</a> (World Wide Web)- Kamila Rýdlová

Marketing knihoven na sociálních sítích

 • <a _fcknotitle="true" href="365 projekt">365 projekt</a> - Irena Hodžová
 • <a _fcknotitle="true" href="Book meme">Book meme</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Book trailer">Book trailer</a> - Jiří Krišpin
 • <a _fcknotitle="true" href="CC">CC</a> (Creative Commons) - Lea Mentlíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Copyrighting">Copyrighting</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Fotobanka">Fotobanka</a> - Lenka Čípková
 • <a _fcknotitle="true" href="Geolokace">Geolokace</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Guerilla Marketing">Guerilla Marketing</a> - Věra Adámková
 • <a _fcknotitle="true" href="Hashtag">Hashtag</a> - Iveta Jansová
 • <a _fcknotitle="true" href="Image">Image</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Influencer Marketing">Influencer Marketing</a> - Romana Králová
 • <a _fcknotitle="true" href="Infografika">Infografika</a> - Irena Hodžová
 • <a _fcknotitle="true" href="Inovace">Inovace</a> - Miroslav Kršek
 • <a _fcknotitle="true" href="Library 2.0">Library 2.0</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Mini Media Marketing">Mini Media Marketing</a> - Hana Přikrylová
 • <a _fcknotitle="true" href="Networking">Networking</a>-
 • <a _fcknotitle="true" href="Newsletter">Newsletter</a>- Markéta Novotná
 • <a _fcknotitle="true" href="Paradigma">Paradigma</a> - Vrzalová Tereza
 • <a _fcknotitle="true" href="QR kód">QR kód</a> - Jitka Šiborová
 • <a _fcknotitle="true" href="Social Media Marketing">Social Media Marketing</a> - Lucie Kaloudová
 • <a _fcknotitle="true" href="Socialnomics">Socialnomics</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Statistika">Statistika</a> - Marie Vlčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Storytelling">Storytelling</a> - Marie Packová
 • <a _fcknotitle="true" href="Vize">Vize</a> -

Hermeneutika smrti intelektuálních práv

 • <a _fcknotitle="true" href="Abandonware">Abandonware</a> - Sylvie Dyčková
 • <a _fcknotitle="true" href="ACTA">ACTA</a> (legislativa) - Eva Fukarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Bernská úmluva">Bernská úmluva</a> o ochraně literárních a uměleckých děl - Lada Kadaníková
 • <a _fcknotitle="true" href="Brand">Brand</a> - Eliška Hrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Cechovní značka">Cechovní značka</a> - Monika Krejčová
 • <a _fcknotitle="true" href="Common Law">Common Law</a> - Gabriela Obstová
 • <a _fcknotitle="true" href="Crack">Crack</a> (ne droga) - Jana Lánová
 • <a _fcknotitle="true" href="Duševní vlastnictví">Duševní vlastnictví</a> - Věra Adámková
 • <a _fcknotitle="true" href="Hermeneutika">Hermeneutika</a> - Dagmar Šiková
 • <a _fcknotitle="true" href="Konektor">Konektor</a>-
 • <a _fcknotitle="true" href="Konfiskace">Konfiskace</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Kultura">Kultura</a> - Magdalena Jirásková
 • <a _fcknotitle="true" href="Licence">Licence</a>- Marie Packová
 • <a _fcknotitle="true" href="Minnesengr">Minnesengr</a>- Michaela Blažejová
 • <a _fcknotitle="true" href="MTV Generation">MTV Generation</a> - Adéla Smažilová
 • <a _fcknotitle="true" href="Napster">Napster</a> - Igor Hlaváč
 • <a _fcknotitle="true" href="Oligopol">Oligopol</a> - Lenka Matušková
 • <a _fcknotitle="true" href="Patent">Patent</a> - Markéta Novotná
 • <a _fcknotitle="true" href="Právní terorismus">Právní terorismus</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Producent">Producent</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Průmyslová revoluce">Průmyslová revoluce</a> - Marie Vlčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Regulace">Regulace</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Road Show">Road Show</a> - Tomáš Ocásek
 • <a _fcknotitle="true" href="States' Rights">States' Rights</a> - Anna Kultová
 • <a _fcknotitle="true" href="User Experience">User Experience</a> - Miroslava Brázdová
 • <a _fcknotitle="true" href="Vydavatel">Vydavatel</a> - Lenka Fatková
 • <a _fcknotitle="true" href="Výhradní právo">Výhradní právo</a> - Dominika Frömelová
 • <a _fcknotitle="true" href="Vypalovací mechanika">Vypalovací mechanika</a> - Milan Spisar

Open Access

 • <a _fcknotitle="true" href="ArXiv">ArXiv</a> - Marie Zagorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Berlínská deklarace">Berlínská deklarace</a> - Jaroslava Králová
 • <a _fcknotitle="true" href="Bibliografická citace">Bibliografická citace</a>- Lucie Kořistková
 • <a _fcknotitle="true" href="Big Deal">Big Deal</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="DOAJ">DOAJ</a> (Directory of Open Access Journals)
 • <a _fcknotitle="true" href="Dspace">Dspace</a> - Petra Besperátová
 • <a _fcknotitle="true" href="Eprint">Eprint</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Impakt faktor">Impakt faktor</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Národní politika VaV">Národní politika VaV</a> - Martina Snozová
 • <a _fcknotitle="true" href="Národní programy VaV">Národní programy VaV</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="OAI">OAI</a> (Open Archives Initiative)- Marianna Koštialová
 • <a _fcknotitle="true" href="OAI-PMH">OAI-PMH</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Open Access">Open Access</a> - Magda Šallaiová
 • <a _fcknotitle="true" href="Open Access Week">Open Access Week</a> - Petra Besperátová
 • <a _fcknotitle="true" href="Plagiát">Plagiát</a> - Katarína Hečková
 • <a _fcknotitle="true" href="Postprint">Postprint</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Preprint">Preprint</a>- Dalibor Bláha
 • <a _fcknotitle="true" href="Publish or Perish">Publish or Perish</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Recenze">Recenze</a> - Jaroslav Bednář
 • <a _fcknotitle="true" href="Repozitář">Repozitář</a> - Martina Snozová
 • <a _fcknotitle="true" href="SHERPA/RoMEO">SHERPA/RoMEO</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Toll Access">Toll Access</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Vědec">Vědec</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Zelená cesta">Zelená cesta</a> (OA) - Vendula Škrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Zlatá cesta">Zlatá cesta</a> (OA) - Tereza Miškechová

Pirátství dnes i kdysi

 • <a _fcknotitle="true" href="BSA">BSA</a> (Business Software Alliance) Monika Janků
 • <a _fcknotitle="true" href="Company of Stationers">Company of Stationers</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Imprimatur">Imprimatur</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Infrastruktura">Infrastruktura</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Jurisdikce">Jurisdikce</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Kniha">Kniha</a> - Martina Sochorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihtisk">Knihtisk</a> - Karolína Žáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kopie">Kopie</a> - Edita Hečová
 • <a _fcknotitle="true" href="Litera">Litera</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Litografie">Litografie</a> - Marta Janošová
 • <a _fcknotitle="true" href="MP3">MP3</a> - Emil Budín
 • <a _fcknotitle="true" href="Pirátství">Pirátství</a> - Magdalena Kahounová
 • <a _fcknotitle="true" href="Počítačový program">Počítačový program</a>- Michaela Blažejová
 • <a _fcknotitle="true" href="Průmysl">Průmysl</a> - Daniel Šváb
 • <a _fcknotitle="true" href="Reprint">Reprint</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Revoluce">Revoluce</a> - Monika Machovská
 • <a _fcknotitle="true" href="Software">Software</a>- Veronika Svobodová
 • <a _fcknotitle="true" href="Stereotypie">Stereotypie</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Svoboda tisku">Svoboda tisku</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Tisk z výšky">Tisk z výšky</a> - Anna Mikulášková
 • <a _fcknotitle="true" href="Tiskárna">Tiskárna</a> (řemeslná dílna)
 • <a _fcknotitle="true" href="Výkladový slovník">Výkladový slovník</a> - Michaela Ficnarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Vynález">Vynález</a> - Marcela Střelcová
 • <a _fcknotitle="true" href="Zákon">Zákon</a> - Dominika Fromelová
 • <a _fcknotitle="true" href="Znalost">Znalost</a> - Magdaléna Filipová

Národní digitální knihovna

 • <a _fcknotitle="true" href="Bibliografický formát">Bibliografický formát</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Born digital">Born digital</a> - Lucia Kelemenová
 • <a _fcknotitle="true" href="CESNET2">CESNET2</a> - Jakub Hradil
 • <a _fcknotitle="true" href="Digitální dokument">Digitální dokument</a> - Lucie Bělejová
 • <a _fcknotitle="true" href="Dublin Core">Dublin Core</a> - Josef Ludvíček
 • <a _fcknotitle="true" href="Emulace">Emulace</a> - Kateřina Kašíková
 • <a _fcknotitle="true" href="EU">EU</a> (Evropská unie) - Andrea Mizerová
 • <a _fcknotitle="true" href="JIB">JIB</a> - zpracováno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Katalogizace">Katalogizace</a> - zpracováno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Konzistence">Konzistence</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Kramerius">Kramerius</a> - zpracováno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Kulturní dědictví">Kulturní dědictví</a>- Pavla Bárnetová
 • <a _fcknotitle="true" href="MARC21">MARC21</a> -
 • <a _fcknotitle="true" href="MARCXML">MARCXML</a> - zpracováno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Metodika">Metodika</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="METS">METS</a> - Martina Snížková
 • <a _fcknotitle="true" href="Migrace dat">Migrace dat</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="MODS">MODS</a> - zpracováno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Monitoring">Monitoring</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="NAS Cluster">NAS Cluster</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="NDK">NDK</a> (Národní digitální knihovna)- Matěj Rajnošek
 • <a _fcknotitle="true" href="OAIS">OAIS</a> (model)
 • <a _fcknotitle="true" href="OCR">OCR</a> (Optical Character Recognition) - Drahomír Hájek
 • <a _fcknotitle="true" href="PDF">PDF</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Personalizace">Personalizace</a> - Anna Kultová
 • <a _fcknotitle="true" href="Poloprovoz">Poloprovoz</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="PRONOM/DROID">PRONOM/DROID</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Robotický skener">Robotický skener</a> - Eva Durnová
 • <a _fcknotitle="true" href="Rozhraní">Rozhraní</a> (IT)-
 • <a _fcknotitle="true" href="Rukopis">Rukopis</a> - Simona Střalková
 • <a _fcknotitle="true" href="Standard">Standard</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Stream">Stream</a> (IT)
 • <a _fcknotitle="true" href="Strukturální fondy">Strukturální fondy</a> EU - Tomáš Vorálek
 • <a _fcknotitle="true" href="TIFF">TIFF</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Veřejná správa">Veřejná správa</a> - Marek Moťka
 • <a _fcknotitle="true" href="WebArchiv">WebArchiv</a> - Vladimíra Perlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Workflow">Workflow</a> - Dagmar Šiková

Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti)

 • <a _fcknotitle="true" href="Alocitace">Alocitace</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Autocitace">Autocitace</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Bibliometrie">Bibliometrie</a> - Helena Ustrnulová
 • <a _fcknotitle="true" href="Citační analýza">Citační analýza</a> - Antonín Pokorný
 • <a _fcknotitle="true" href="Citation Indexing">Citation Indexing</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Editor">Editor</a> - Kamila Rýdlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Fenomén zapomínání">Fenomén zapomínání</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Hodnocení výzkumu">Hodnocení výzkumu</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Invisible College">Invisible College</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="ISO 690">ISO 690</a> - Pavel Navrátil
 • <a _fcknotitle="true" href="Kocitační analýza">Kocitační analýza</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Plagiátorství">Plagiátorství</a> - Simona Chudobová
 • <a _fcknotitle="true" href="Publikace">Publikace</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="RIV">RIV</a> (Rejstřík informací o výsledcích)- Vladimíra Perlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Science Citation Index">Science Citation Index</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Scientometrie">Scientometrie</a> - Veronika Rychtová

Moderní trendy a zajímavé projekty v informačním vzdělávání

 • <a _fcknotitle="true" href="AKVŠ">AKVŠ</a> (Asociace knihoven vysokých škol České republiky) - Kristýna Macháčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Blackboard">Blackboard</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Center for Learning and Teaching">Center for Learning and Teaching</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Citační etika">Citační etika</a>- Julie Haladová (HOTOVO K TERMÍNU 20. 5. 2011)
 • <a _fcknotitle="true" href="Digital Native">Digital Native</a> - Dominika Kopčanská
 • <a _fcknotitle="true" href="Embeded Information Education">Embeded Information Education</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Faculty Liasion">Faculty Liasion</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Generace X">Generace X</a> - Antonín Pokorný
 • <a _fcknotitle="true" href="Generace Y">Generace Y</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Generace Z">Generace Z</a> - Věra Bertha Večeřová
 • <a _fcknotitle="true" href="Hardware">Hardware</a> - Veronika Krausová
 • <a _fcknotitle="true" href="Hodnocení efektivity">Hodnocení efektivity</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Information Commons">Information Commons</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Integrované informační vzdělávání">Integrované informační vzdělávání</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="IVIG AKVŠ">IVIG AKVŠ</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Learning Commons">Learning Commons</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Learning Lab">Learning Lab</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Library Liasion">Library Liasion</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Outreach Librarian">Outreach Librarian</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Počítačová gramotnost">Počítačová gramotnost</a> - Simona Stolařová
 • <a _fcknotitle="true" href="Portál">Portál</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Portál">Portál</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Referenční služby">Referenční služby</a> - Filip Kocián
 • <a _fcknotitle="true" href="Rešeršní služby">Rešeršní služby</a>- Eva Popelková
 • <a _fcknotitle="true" href="Rozcestník">Rozcestník</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Subject Librarian">Subject Librarian</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Teacher Librarian">Teacher Librarian</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Učící knihovník">Učící knihovník</a> (Teaching Librarian)
 • <a _fcknotitle="true" href="Writing Center">Writing Center</a>

Hrozby kyberprostoru a role lidského elementu

 • <a _fcknotitle="true" href="Biotechnologie">Biotechnologie</a> - Jitka Šteflová
 • <a _fcknotitle="true" href="Cracker">Cracker</a> - Michal Kunrt
 • <a _fcknotitle="true" href="CSIRT">CSIRT</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="CSRF">CSRF</a> (Cross-site Request Forgery) - Jaroslav Kvasnica
 • <a _fcknotitle="true" href="Cyberlife">Cyberlife</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Data">Data</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="DDoS">DDoS</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Defacement">Defacement</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Echelon">Echelon</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Ekoterorismus">Ekoterorismus</a> - Tereza Deutschová
 • <a _fcknotitle="true" href="Enron">Enron</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="FAPSI">FAPSI</a> (Federal Agency of Government Communications and Information)
 • <a _fcknotitle="true" href="Gambler">Gambler</a> - Michaela Bočánová
 • <a _fcknotitle="true" href="Globalizace">Globalizace</a> - Lukáš Prorok
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Street View">Google Street View</a> - Lenka Pokorná
 • <a _fcknotitle="true" href="H4H">H4H</a> (Hackers for Hire)
 • <a _fcknotitle="true" href="Hacker">Hacker</a> - Jonáš Kopp
 • <a _fcknotitle="true" href="Hacktivismus">Hacktivismus</a> - Jakub Alt
 • <a _fcknotitle="true" href="Identita">Identita</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Informační smog">Informační smog</a> - Milan Říha
 • <a _fcknotitle="true" href="Infoware">Infoware</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="IT governance">IT governance</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Jekyll-Hyde syndrom">Jekyll-Hyde syndrom</a>- Lukáš Rožnovský
 • <a _fcknotitle="true" href="Komunikace">Komunikace</a>- Pavla Bárnetová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kredibilita">Kredibilita</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberkriminalita">Kyberkriminalita</a> - Lenka Šatavová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberpunk">Kyberpunk</a> - Hana Holoubková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberterorismus">Kyberterorismus</a> - Tomáš Janypka
 • <a _fcknotitle="true" href="Kybertronika">Kybertronika</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Matrix">Matrix</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Netholismus">Netholismus</a> - Kamila Burdová
 • <a _fcknotitle="true" href="Netománie">Netománie</a> - Jitka Šteflová
 • <a _fcknotitle="true" href="Ochrana soukromí">Ochrana soukromí</a> - Dagmar Chládková
 • <a _fcknotitle="true" href="Open Source">Open Source</a> - Lenka Pokorná
 • <a _fcknotitle="true" href="Outsourcing">Outsourcing</a>- Marie Indráková
 • <a _fcknotitle="true" href="Rootkit">Rootkit</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Smart Grids">Smart Grids</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociální inženýrství">Sociální inženýrství</a> - Filip Šelong
 • <a _fcknotitle="true" href="Soukromí">Soukromí</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Stuxnet">Stuxnet</a> - Josef Kos
 • <a _fcknotitle="true" href="Technologie">Technologie</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="Virtuální exhibicionismus">Virtuální exhibicionismus</a>
 • <a _fcknotitle="true" href="XSS">XSS</a> (Cross-site Scripting)
 • <a _fcknotitle="true" href="Závislost">Závislost</a> - Hana Nováková
 • <a _fcknotitle="true" href="Zero-day útoky">Zero-day útoky</a>

Blok expertů - podzim 2010

Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven

 • <a _fcknotitle="true" href="Benchmarking">Benchmarking</a>- Kateřina Kocábová
 • <a _fcknotitle="true" href="Benchmarking knihoven">Benchmarking knihoven</a> (projekt)- Alžběta Škytová
 • <a _fcknotitle="true" href="BIX">BIX</a> (Bibliotheksindex) - Gabriela Obstová
 • <a _fcknotitle="true" href="CAF">CAF</a> (Common Assessment Framework)- Marie Sýkorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Český benchmarkingový index">Český benchmarkingový index</a> - Radmila Malá
 • <a _fcknotitle="true" href="ISO 11620">ISO 11620</a> - Simona Střalková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kategorizace knihoven">Kategorizace knihoven</a> - Jana Pražienková
 • <a _fcknotitle="true" href="Manifest UNESCO o veřejných knihovnách">Manifest UNESCO o veřejných knihovnách</a> - Gabriela Obstová
 • <a _fcknotitle="true" href="Měření výkonu a kvality">Měření výkonu a kvality</a>- Helena Selucká
 • <a _fcknotitle="true" href="NIPOS">NIPOS</a> - Pavla Bárnetová
 • <a _fcknotitle="true" href="Regionální funkce knihoven">Regionální funkce knihoven</a> (obecně)- Radmila Malá
 • <a _fcknotitle="true" href="SWOT analýza">SWOT analýza</a>- Lucie Svobodová
 • <a _fcknotitle="true" href="Výkaz KULT">Výkaz KULT</a> -Věra Motyčková

Makrosvět mikrokampaní

 • <a _fcknotitle="true" href="AIDA">AIDA</a> (model) - Kateřina Kašíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Banner">Banner</a> - Simona Chudobová
 • <a _fcknotitle="true" href="Direct marketing">Direct marketing</a> - Miroslava Sudová
 • <a _fcknotitle="true" href="E-business">E-business</a> - Anna Kultová
 • <a _fcknotitle="true" href="E-komerce">E-komerce</a> - Anna Kultová
 • <a _fcknotitle="true" href="E-mailový marketing">E-mailový marketing</a> - Eva Karberová
 • <a _fcknotitle="true" href="Firemní blog">Firemní blog</a> - Ilona Děchtěrenková
 • <a _fcknotitle="true" href="Foursquare">Foursquare</a> - Marcela Střelcová
 • <a _fcknotitle="true" href="Google AdWords">Google AdWords</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Analytics">Google Analytics</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="GSM">GSM</a> - Milan Spisar
 • <a _fcknotitle="true" href="Internetový marketing">Internetový marketing</a> - Magdalena Jirásková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kreativita">Kreativita</a> - Lenka Fatková
 • <a _fcknotitle="true" href="Mailing list">Mailing list</a>- Věra Motyčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Mobilní marketing">Mobilní marketing</a> - Romana Králová
 • <a _fcknotitle="true" href="Nová média">Nová média</a> - Miroslav Kršek
 • <a _fcknotitle="true" href="Pay per click">Pay per click</a> (PPC)- Helena Selucká
 • <a _fcknotitle="true" href="Propagace">Propagace</a> - Karolína Žáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Reklama">Reklama</a> - Anna Mikulášková
 • <a _fcknotitle="true" href="Srovnávače zboží">Srovnávače zboží</a> - Eva Králíčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Strategický marketing">Strategický marketing</a> - Alena Brožová
 • <a _fcknotitle="true" href="Text Mining">Text Mining</a> - Kateřina Hořínková
 • <a _fcknotitle="true" href="Tradiční média">Tradiční média</a>- Kateřina Mrázová
 • <a _fcknotitle="true" href="Zákon o některých službách informační společnosti">Zákon o některých službách informační společnosti</a> (Antispamový zákon) - Petr Manasek
 • <a _fcknotitle="true" href="Zákon o ochraně osobních údajů">Zákon o ochraně osobních údajů</a> - Jiří Krišpin
 • <a _fcknotitle="true" href="ZOOT">ZOOT</a> - Petr Manasek

Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím

 • <a _fcknotitle="true" href="Behaviorismus">Behaviorismus</a> - Michaela Sedláková
 • <a _fcknotitle="true" href="Didaktika">Didaktika</a> - Radka Vybíralová
 • <a _fcknotitle="true" href="Dotazník">Dotazník</a> - Eliška Hrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Etika">Etika</a>- Kamila Brablíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Generation Y">Generation Y</a>-Eva Fukarova
 • <a _fcknotitle="true" href="Grantová agentura ČR">Grantová agentura ČR</a> - Andrea Mizerová
 • <a _fcknotitle="true" href="ICT">ICT</a>- Vendula Škrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Konvergence">Konvergence</a> - Martina Snížková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kvalitativní výzkum">Kvalitativní výzkum</a> - Jana Chlanová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kvantitativní výzkum">Kvantitativní výzkum</a> - Radka Vybíralová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kybernetika">Kybernetika</a> - Jakub Procházka
 • <a _fcknotitle="true" href="Mentální mapa">Mentální mapa</a> - Monika Machovská
 • <a _fcknotitle="true" href="Motivace">Motivace</a> - Magdalena Kahounová
 • <a _fcknotitle="true" href="Pedagogika">Pedagogika</a> - Marie Vlčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Pozorování">Pozorování</a> - Dominika Kopčanská
 • <a _fcknotitle="true" href="Případová studie">Případová studie</a> - Jana Chlanová
 • <a _fcknotitle="true" href="Rozhovor">Rozhovor</a> - Kamila Burdová
 • <a _fcknotitle="true" href="Teorie systémů">Teorie systémů</a> - Veronika Lužová
 • <a _fcknotitle="true" href="Učební pomůcky">Učební pomůcky</a> - Ilona Děchtěrenková
 • <a _fcknotitle="true" href="Vedení">Vedení</a> (lidí) - Kristyna Machackova
 • <a _fcknotitle="true" href="VOIP">VOIP</a> - Kateřina Hořínková
 • <a _fcknotitle="true" href="Výukové metody">Výukové metody</a> - Věra Adámková
 • <a _fcknotitle="true" href="Výzkum">Výzkum</a> - Renata Valentová
 • <a _fcknotitle="true" href="Vzdělávání učitelů">Vzdělávání učitelů</a> - Markéta Homolová

Ženy v IT

 • <a _fcknotitle="true" href="Ada Lovelace">Ada Lovelace</a> - Šimon Vích
 • <a _fcknotitle="true" href="ELIZA">ELIZA</a> - Libor Juhaňák
 • <a _fcknotitle="true" href="ENIAC">ENIAC</a> - Pavel Navrátil
 • <a _fcknotitle="true" href="Evropská komise">Evropská komise</a> - Barbora Blahová
 • <a _fcknotitle="true" href="Feminismus">Feminismus</a>-Lucie Kořistková
 • <a _fcknotitle="true" href="Charles Babbage">Charles Babbage</a> - Vladimíra Pešková
 • <a _fcknotitle="true" href="Informační společnost">Informační společnost</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="IT Girls">IT Girls</a> (projekt) - Eva Güntherová
 • <a _fcknotitle="true" href="John Stuart Mill">John Stuart Mill</a> - Lenka Matušková
 • <a _fcknotitle="true" href="Joseph Weizenbaum">Joseph Weizenbaum</a> - Daniel Šváb
 • <a _fcknotitle="true" href="Manažer">Manažer</a> - Renata Valentová
 • <a _fcknotitle="true" href="Programovací jazyk">Programovací jazyk</a> - Marta Pavlovská
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociologie">Sociologie</a> - Pavla Bárnetová
 • <a _fcknotitle="true" href="Ulrich Beck">Ulrich Beck</a> - Šimon Vích
 • <a _fcknotitle="true" href="Zkus IT">Zkus IT</a> (projekt)- Radka Hošáková

Poznámky k novosti nových médií

 • <a _fcknotitle="true" href="Epistemologie">Epistemologie</a> - Pavla Doleželová
 • <a _fcknotitle="true" href="Futurologie">Futurologie</a> - Tomáš Janypka
 • <a _fcknotitle="true" href="Internet">Internet</a> - Martina Snozová
 • <a _fcknotitle="true" href="Konzervatismus">Konzervatismus</a>- Kamila Brablíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberkultura">Kyberkultura</a> - Michal Kunrt
 • <a _fcknotitle="true" href="NSFNET">NSFNET</a> - Eva Mlynářová
 • <a _fcknotitle="true" href="Pragmatismus">Pragmatismus</a> - Katarína Hečková
 • <a _fcknotitle="true" href="Rada Evropy">Rada Evropy</a> - Kateřina Mrázová
 • <a _fcknotitle="true" href="Třetí vlna">Třetí vlna</a> - Tereza Honsová

Location Based Service

 • <a _fcknotitle="true" href="Android">Android</a>-Tomáš Vorálek
 • <a _fcknotitle="true" href="Galileo">Galileo</a> - Filip Šelong
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Latitude">Google Latitude</a> - Jiří Zeman
 • <a _fcknotitle="true" href="GPS">GPS</a> (Global Positioning systém)- Jaroslav Bednář
 • <a _fcknotitle="true" href="IPhone">IPhone</a> - Petr Chocholáč
 • <a _fcknotitle="true" href="Mashup">Mashup</a> - Petra Besperátová
 • <a _fcknotitle="true" href="Mikroformát">Mikroformát</a> - Veronika Rychtová
 • <a _fcknotitle="true" href="PHP">PHP</a> (Hypertext Preprocessor) - Jaroslav Kvasnica
 • <a _fcknotitle="true" href="RDF">RDF</a> (Resource Description Framework ) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="RFID">RFID</a> (Radio Frequency Identification) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Rozšířená realita">Rozšířená realita</a> - Marie Zagorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Smartphone">Smartphone</a> - Daniel Šváb
 • <a _fcknotitle="true" href="Spam">Spam</a> - Lenka Čípková
 • <a _fcknotitle="true" href="URL">URL</a> (Uniform Resource Locator) - Jiří Zeman
 • <a _fcknotitle="true" href="Wi-Fi">Wi-Fi</a> - Daniel Hübner
 • <a _fcknotitle="true" href="XML">XML</a> (Extensible Markup Language) - Lukáš Prorok

Getting Things Done

 • <a _fcknotitle="true" href="Brainstorming">Brainstorming</a> - Jana Vymetalova
 • <a _fcknotitle="true" href="Coaching">Coaching</a> - Renata Borková
 • <a _fcknotitle="true" href="Flow">Flow</a> (Mihaly Csikszentmihalyi) - Jana Vymetalova
 • <a _fcknotitle="true" href="Frustrace">Frustrace</a> - Marie Sýkorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Myšlenková mapa">Myšlenková mapa</a>- Hana Dvořáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Pomodoro">Pomodoro</a> (metoda) - Mirka Sudová
 • <a _fcknotitle="true" href="Pravidlo 2 minut">Pravidlo 2 minut</a> - Petr Věžník
 • <a _fcknotitle="true" href="Projekt">Projekt</a> - Hana Dvořáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Stres">Stres</a> - Eva Petrášová
 • <a _fcknotitle="true" href="Time Management">Time Management</a>- Renata Borková
 • <a _fcknotitle="true" href="Webová stránka">Webová stránka</a> - Eliška Hrabalová

Jak (ne)hledat investora

 • <a _fcknotitle="true" href="Arbitr">Arbitr</a> Jana Procházková
 • <a _fcknotitle="true" href="E-čtečka">E-čtečka</a> Lenka Skalická
 • <a _fcknotitle="true" href="Fúze">Fúze</a> - Jana Procházková
 • <a _fcknotitle="true" href="IPad">IPad</a> - Jan Růžička
 • <a _fcknotitle="true" href="Makroekonomika">Makroekonomika</a> - Lenka Pokorná

Autorské právo a knihovny

 • <a _fcknotitle="true" href="Autorské dílo">Autorské dílo</a> - Tomáš Messerschmidt
 • <a _fcknotitle="true" href="Copyright">Copyright</a> - Petr Hejtmánek
 • <a _fcknotitle="true" href="DILIA">DILIA</a> - Hana Habermannová
 • <a _fcknotitle="true" href="OSA">OSA</a> (Ochranný svaz autorský)- Jana Pražienková
 • <a _fcknotitle="true" href="P2P">P2P</a> (Peer-to-peer) - Antonín Pokorný
 • <a _fcknotitle="true" href="Torrent">Torrent</a> - Petra Besperátová
 • <a _fcknotitle="true" href="Volné dílo">Volné dílo</a> - Marta Janošová

Komunitní role knihoven

 • <a _fcknotitle="true" href="Etnikum">Etnikum</a> - Petr Hejtmánek
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovní řád">Knihovní řád</a> - Kamila Rýdlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovní služby">Knihovní služby</a> - Kamila Rýdlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Komunita">Komunita</a> - Magda Šallaiová
 • <a _fcknotitle="true" href="Nonverbální komunikace">Nonverbální komunikace</a> - Lucie Kaloudová
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociální komunikace">Sociální komunikace</a> - Marie Indráková
 • <a _fcknotitle="true" href="Syndrom vyhoření">Syndrom vyhoření</a> - Miroslava Tichá

Informace jako politické téma

 • <a _fcknotitle="true" href="CI">CI</a> (Competitive Intelligence) - Tomáš Ocásek
 • <a _fcknotitle="true" href="Cloud Computing">Cloud Computing</a> - Antonín Pokorný
 • <a _fcknotitle="true" href="Demokracie">Demokracie</a> - Martina Snozová
 • <a _fcknotitle="true" href="E-podpis">E-podpis</a> - Lenka Pokorná
 • <a _fcknotitle="true" href="GPL">GPL</a> (General Public License) - Jakub Hradil
 • <a _fcknotitle="true" href="Monopol">Monopol</a> - Vrzalová Tereza
 • <a _fcknotitle="true" href="Piratpartiet">Piratpartiet</a> - Tomáš Marek
 • <a _fcknotitle="true" href="Povinný výtisk">Povinný výtisk</a> - Simona Stolařová
 • <a _fcknotitle="true" href="Svobodný přístup k informacím">Svobodný přístup k informacím</a> - Hana Janečková
 • <a _fcknotitle="true" href="Warez">Warez</a> - Igor Hlaváč
 • <a _fcknotitle="true" href="WikiLeaks">WikiLeaks</a> - Jiří Beran

Národní úložiště šedé literatury

 • <a _fcknotitle="true" href="Digitální repozitář">Digitální repozitář</a> - Věra Adámková
 • <a _fcknotitle="true" href="NUSL">NUSL</a> (Národní úložiště šedé literatury - projekt) - Michaela Ficnarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Šedá literatura">Šedá literatura</a> - Marie Vlčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Typologie dokumentů NUŠL">Typologie dokumentů NUŠL</a> - Michaela Ficnarová

Blok expertů - jaro 2010

Náboženství v kyberprostoru

 • <a _fcknotitle="true" href="Antikultovní hnutí">Antikultovní hnutí</a> - Marie Indráková
 • <a _fcknotitle="true" href="Computer cult">Computer cult</a> - Vendula Škrabalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Computer mediated communication">Computer mediated communication</a> - Libor Juhaňák
 • <a _fcknotitle="true" href="Falun Gong">Falun Gong</a> - Lenka Vostalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Heaven's Gate">Heaven's Gate</a> (náboženská skupina) - Magdaléna Švancarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kybermagie">Kybermagie</a> - Zdeněk Nešpor
 • <a _fcknotitle="true" href="Kybernáboženství">Kybernáboženství</a> - Adriana Petríkovičová
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberobřad">Kyberobřad</a> - Monika Machovská
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberpohanství">Kyberpohanství</a> - Jana Pražienková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kyberprostor">Kyberprostor</a> - Věra Zelinková
 • <a _fcknotitle="true" href="Náboženství ve virtuálních světech">Náboženství ve virtuálních světech</a> - Lenka Veselá
 • <a _fcknotitle="true" href="Náboženství, církev, sekta, kult">Náboženství, církev, sekta, kult</a> - Bára Buchtová
 • <a _fcknotitle="true" href="Náboženští radikálové a internet">Náboženští radikálové a internet</a> - Magda Fialová
 • <a _fcknotitle="true" href="New Age">New Age</a> - Lenka Veselá
 • <a _fcknotitle="true" href="Nové náboženské hnutí">Nové náboženské hnutí</a> - Tereza Miškechová
 • <a _fcknotitle="true" href="Novopohanství">Novopohanství</a> - Kamila Burdová
 • <a _fcknotitle="true" href="Online religion">Online religion</a> (religion in cyberspace) - Kateřina Kapounová
 • <a _fcknotitle="true" href="Religion online">Religion online</a> (religion on cyberspace) - Kateřina Kapounová
 • <a _fcknotitle="true" href="Segmented Polycentric Integrated Network">Segmented Polycentric Integrated Network</a> - Tomáš Marek
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociologie náboženství">Sociologie náboženství</a> - Katarina Mydliarova
 • <a _fcknotitle="true" href="Technopesimismus">Technopesimismus</a> - Hana Nováková
 • <a _fcknotitle="true" href="UFO kult">UFO kult</a> - Jana Plotková
 • <a _fcknotitle="true" href="Vesmírní lidé">Vesmírní lidé</a> - Lenka Fatková

SKIP jako profesní spolek a jeho význam pro (mladé) lidi z oboru

 • <a _fcknotitle="true" href="Autorské právo">Autorské právo</a> a 1. elektronické dodávání dokumentů - Radmila Malá; 2. počítačové programy - Lenka Otipková
 • <a _fcknotitle="true" href="Autorský zákon">Autorský zákon</a> - Jiří Krišpin
 • <a _fcknotitle="true" href="Biblioweb">Biblioweb</a> - Andrea Mizerová
 • <a _fcknotitle="true" href="Březen - měsíc čtenářů">Březen - měsíc čtenářů</a> - Daniel Šváb
 • <a _fcknotitle="true" href="Březen - měsíc internetu">Březen - měsíc internetu</a> - Marcela Střelcová
 • <a _fcknotitle="true" href="Březen - měsíc knihy">Březen - měsíc knihy</a> - Alena Brožová
 • <a _fcknotitle="true" href="Cena českých knihovníků">Cena českých knihovníků</a> - Magda Malenová
 • <a _fcknotitle="true" href="ČK Modrý štít">ČK Modrý štít</a> - Jaroslava Králová
 • <a _fcknotitle="true" href="Den pro dětskou knihu">Den pro dětskou knihu</a> - Lucie Kořistková
 • <a _fcknotitle="true" href="EBLIDA">EBLIDA</a> (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - Denisa Janotová
 • <a _fcknotitle="true" href="Grand Biblio">Grand Biblio</a> - Alexandra Dvořáková
 • <a _fcknotitle="true" href="IFLA">IFLA</a> (International Federation of Library Associations and Institutions) - Šimon Vích
 • <a _fcknotitle="true" href="Kamarádka knihovna">Kamarádka knihovna</a> - Kristýna Vohlídková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kde končí svět">Kde končí svět</a> - Karolína Žáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Klub dětských knihoven">Klub dětských knihoven</a> - Simona Macháčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kniha mého srdce">Kniha mého srdce</a> - /a> - Daniel Šváb Marie Vlčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovna mého srdce">Knihovna mého srdce</a> - Katka Miklíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovna roku">Knihovna roku</a> - Anna Kultová
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovní zákon">Knihovní zákon</a> - Eva Fukarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovnický happening">Knihovnický happening</a> - Alžběta Škytová
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovnický institut NK ČR">Knihovnický institut NK ČR</a> - Věra Bertha Večeřová
 • <a _fcknotitle="true" href="Knihovník">Knihovník</a> - Jaroslav Bednář
 • <a _fcknotitle="true" href="Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR">Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR</a> - Marta Konířová
 • <a _fcknotitle="true" href="Komunitní funkce knihoven">Komunitní funkce knihoven</a> - Věra Bertha Večeřová
 • <a _fcknotitle="true" href="Magnesia Litera">Magnesia Litera</a> - Jitka Bugajevová
 • <a _fcknotitle="true" href="Marketing">Marketing</a> - Kateřina Štruncová
 • <a _fcknotitle="true" href="Město čte knihu">Město čte knihu</a> - Michaela Ficnarová
 • <a _fcknotitle="true" href="Národní knihovna ČR">Národní knihovna ČR</a> - Kristýna Vohlídková
 • <a _fcknotitle="true" href="Noc s Andersenem">Noc s Andersenem</a> - Radka Vybíralová
 • <a _fcknotitle="true" href="Paměťové instituce">Paměťové instituce</a> - Irma Friedlová
 • <a _fcknotitle="true" href="PIK">PIK</a> (Projekt internetizace knihoven)- Blanka Odutová
 • <a _fcknotitle="true" href="PR">PR</a> (Public relations) - Vanda Gřešáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Safer Internet">Safer Internet</a> - Lenka Kvapilová
 • <a _fcknotitle="true" href="Týden čtení">Týden čtení</a> - Pavla Macháčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Týden knihoven">Týden knihoven</a> - Radka Vybíralová
 • <a _fcknotitle="true" href="Velké říjnové společné čtení">Velké říjnové společné čtení</a> - Helena Orálková
 • <a _fcknotitle="true" href="VISK">VISK</a> (Veřejné informační služby knihoven) - Jitka Bugajevová
 • <a _fcknotitle="true" href="Výstavba a rekonstrukce knihoven">Výstavba a rekonstrukce knihoven</a> (databáze) - Jana Pražienková

Manažerské informační systémy

 • <a _fcknotitle="true" href="Adobe Flash">Adobe Flash</a> - Vojta Pilař
 • <a _fcknotitle="true" href="Business Intelligence">Business Intelligence</a> - Šimon Vích
 • <a _fcknotitle="true" href="CRM">CRM</a> (Customer Relationship Management) - Renata Borková
 • <a _fcknotitle="true" href="Data Mining">Data Mining</a> - Kristýna Svobodová
 • <a _fcknotitle="true" href="ERP">ERP</a> (Enterprise Resource Planning systems) - Jirka Zeman
 • <a _fcknotitle="true" href="HRIS">HRIS</a> (Human Resources Information System) - Veronika Karásková
 • <a _fcknotitle="true" href="Informace">Informace</a> - Kamila Jobová
 • <a _fcknotitle="true" href="Informační management">Informační management</a> - Lenka Divišová
 • <a _fcknotitle="true" href="Informační systém">Informační systém</a> - Petr Vorel
 • <a _fcknotitle="true" href="Intranet">Intranet</a> - Marie Sýkorová
 • <a _fcknotitle="true" href="ISO 9000">ISO 9000</a> - Milan Spisar
 • <a _fcknotitle="true" href="JIT systém">JIT systém</a> (Just-in-time systém) - Michaela Sedláková
 • <a _fcknotitle="true" href="Management">Management</a> - Kristýna Macháčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Manažerský informační systém">Manažerský informační systém</a> - Michal Kiesel
 • <a _fcknotitle="true" href="RIA">RIA</a> (Rich Internet Application) - Lenka Pokorná
 • <a _fcknotitle="true" href="SAP">SAP</a> (Systems - Applications - Products in data processing) - Jirka Zeman
 • <a _fcknotitle="true" href="Talent Management">Talent Management</a> - Jan Růžička

OPAC 2.0 v českých podmínkách

 • <a _fcknotitle="true" href="Akvizice">Akvizice</a> - Eva Králíčková
 • <a _fcknotitle="true" href="AquaBrowser">AquaBrowser</a> - Tonda Pokorný
 • <a _fcknotitle="true" href="Blind Friendly">Blind Friendly</a> - Miroslava Tichá
 • <a _fcknotitle="true" href="Clavius">Clavius</a> - Marie Vlčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Cookie">Cookie</a> - Jaroslav Kvasnica
 • <a _fcknotitle="true" href="CSS">CSS</a> (kaskádové styly) - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Databáze">Databáze</a> - Magdalena Kahounová
 • <a _fcknotitle="true" href="DDS">DDS</a> (Document Delivery Service) - Simona Chudobová
 • <a _fcknotitle="true" href="Digitální knihovna">Digitální knihovna</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Google Docs">Google Docs</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="ISBD">ISBD</a> - Gabriela Obstová
 • <a _fcknotitle="true" href="LANius">LANius</a> - Alexandra Dvořáková
 • <a _fcknotitle="true" href="LibraryThing">LibraryThing</a> - Tonda Pokorný
 • <a _fcknotitle="true" href="MVS">MVS</a> - Simona Stolařová
 • <a _fcknotitle="true" href="RSS kanál">RSS kanál</a> - Lenka Damborská
 • <a _fcknotitle="true" href="SKAT">SKAT</a> (Sdružení uživatelů systému LANius) - Radmila Malá
 • <a _fcknotitle="true" href="SQL">SQL</a> - Petr Fiala
 • <a _fcknotitle="true" href="Tenký klient">Tenký klient</a> - Magda Fialová
 • <a _fcknotitle="true" href="Wiki">Wiki</a> - Kateřina Kocábová
 • <a _fcknotitle="true" href="Z39.50">Z39.50</a> - Petr Hloušek

Soustružníci lidských duší

 • <a _fcknotitle="true" href="Bibliobus">Bibliobus</a> - Marta Pavlovská
 • <a _fcknotitle="true" href="Cenzura knihoven">Cenzura knihoven</a> - Renata Borková
 • <a _fcknotitle="true" href="Cenzura literatury">Cenzura literatury</a>: 1. cenzura literatury v letech 1945-1989 - Ludmila Bábíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Česká literatura">Česká literatura</a> (časopis) - Monika Holoubková
 • <a _fcknotitle="true" href="Čtenářství">Čtenářství</a> - Veronika Karásková
 • <a _fcknotitle="true" href="Fučíkův odznak">Fučíkův odznak</a> - Miroslav Blažek
 • <a _fcknotitle="true" href="HSTD">HSTD</a> (Hlavní správa tiskového dohledu) - Jana Procházková
 • <a _fcknotitle="true" href="Kolektivní paměť">Kolektivní paměť</a> - Tereza Honsová
 • <a _fcknotitle="true" href="Libri Prohibiti">Libri Prohibiti</a> - Monika Janků
 • <a _fcknotitle="true" href="Modelování čtenáře">Modelování čtenáře</a> (50. léta 20. století) - Tereza Živná
 • <a _fcknotitle="true" href="Normalizace">Normalizace</a> - Ludmila Bábíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Proces se "zelenou internacionálou"">Proces se "zelenou internacionálou"</a> - Markéta Homolová
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociální kontrola">Sociální kontrola</a> - Lumír Czech
 • <a _fcknotitle="true" href="Sovětizace české literatury">Sovětizace české literatury</a> - Eva Holubcová
 • <a _fcknotitle="true" href="Tuchlovické hnutí">Tuchlovické hnutí</a> - Jana Procházková
 • závadná literatura
  • <a _fcknotitle="true" href="Braková literatura">Braková literatura</a> - Hana Janečková
  • <a _fcknotitle="true" href="Dekadentní literatura">Dekadentní literatura</a> - Kateřina Kašíková
  • <a _fcknotitle="true" href="Existencionalismus">Existencionalismus</a> - Dominika Kopčanská
  • <a _fcknotitle="true" href="Pornografická literatura">Pornografická literatura</a> - Matěj Rajnošek
  • <a _fcknotitle="true" href="Úniková literatura">Úniková literatura</a> - Hana Ohlídalová

Využití webu 2.0 v komerční sféře - jak sociální média mění vztahy firem a zákazníků

 • <a _fcknotitle="true" href="Algoritmus">Algoritmus</a> - Petr Věžník
 • <a _fcknotitle="true" href="Bannerová slepota">Bannerová slepota</a> - David Koval
 • <a _fcknotitle="true" href="Blog">Blog</a> - Ilona Děchtěrenková
 • <a _fcknotitle="true" href="Crowdsourcing">Crowdsourcing</a> - Tomáš Messerschmidt
 • <a _fcknotitle="true" href="Delicious">Delicious</a> - Filip Šubrt
 • <a _fcknotitle="true" href="E-mail">E-mail</a> - Emil Budín
 • <a _fcknotitle="true" href="Facebook">Facebook</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="IM (Instant messaging)">IM (Instant messaging)</a> - Emil Budín
 • <a _fcknotitle="true" href="Last.fm">Last.fm</a> - Filip Šelong
 • <a _fcknotitle="true" href="MySpace">MySpace</a> - Tomáš Janypka
 • <a _fcknotitle="true" href="Mystery Shopping">Mystery Shopping</a> - Pavla Macháčková
 • <a _fcknotitle="true" href="Produsage">Produsage</a> - David Němeček
 • <a _fcknotitle="true" href="Second Life">Second Life</a> - zpracováno mimo BE
 • <a _fcknotitle="true" href="SEO">SEO</a> (optimalizace pro vyhledávače) - Viliam Vateha
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociální média">Sociální média</a> - Chytková, Dagmar
 • <a _fcknotitle="true" href="Sociální sítě">Sociální sítě</a> - Táňa Nývltová
 • <a _fcknotitle="true" href="Twitter">Twitter</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="Web 2.0">Web 2.0</a> - vytvořeno mimo Blok expertů
 • <a _fcknotitle="true" href="YouTube">YouTube</a> - Daniel Hübner

Digitální knihovna Manuscriptorium

 • <a _fcknotitle="true" href="Bibliografický záznam">Bibliografický záznam</a> - Radka Hošáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Digitalizace">Digitalizace</a> - Martina Snížková
 • <a _fcknotitle="true" href="Digitální archiv">Digitální archiv</a> - Renata Valentová
 • <a _fcknotitle="true" href="Digitální knihovna Český parlament">Digitální knihovna Český parlament</a> - Irma Friedlová
 • <a _fcknotitle="true" href="Dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů">Dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů</a> - Alžběta Lukšů
 • <a _fcknotitle="true" href="ENRICH">ENRICH</a> - Petra Besperátová
 • <a _fcknotitle="true" href="Harddisk">Harddisk</a> - Kamila Horáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Inkunábule">Inkunábule</a> - Alena Sedláčková
 • <a _fcknotitle="true" href="JPEG">JPEG</a> - Jiří Křupala
 • <a _fcknotitle="true" href="Manuscriptorium">Manuscriptorium</a> - Renata Valentová
 • <a _fcknotitle="true" href="MARC">MARC</a> - Tomáš Fendrich
 • <a _fcknotitle="true" href="Memory of the World">Memory of the World</a> - Alžběta Lukšů
 • <a _fcknotitle="true" href="Metadata">Metadata</a> - Jiří Beran
 • <a _fcknotitle="true" href="Papyrus">Papyrus</a> - Katarína Hečková
 • <a _fcknotitle="true" href="Pergamen">Pergamen</a> - Ilona Děchtěrenková
 • <a _fcknotitle="true" href="Rozlišení">Rozlišení</a> - Tomáš Fendrich
 • <a _fcknotitle="true" href="Skenování">Skenování</a> - Michal Kunrt

Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR; služby a provoz nové NTK

 • <a _fcknotitle="true" href="Elektronická knihovna časopisů">Elektronická knihovna časopisů</a> (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) - Eva Husáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Elsevier Science">Elsevier Science</a> - Stanislava Šeböková
 • <a _fcknotitle="true" href="HTML">HTML</a> (HyperText Markup Langure) - Iveta Levová
 • <a _fcknotitle="true" href="INFOZ">INFOZ</a> - Alena Fafková
 • <a _fcknotitle="true" href="Nakladatel">Nakladatel</a> - Monika Beránková
 • <a _fcknotitle="true" href="Občanský zákoník">Občanský zákoník</a> - Marie Sýkorová
 • <a _fcknotitle="true" href="Rada pro výzkum, vývoj a inovace">Rada pro výzkum, vývoj a inovace</a> - Eva Husáková
 • <a _fcknotitle="true" href="Science Direct">Science Direct</a> - Michal Kiesel
 • <a _fcknotitle="true" href="SCOPUS">SCOPUS</a> - Alena Fafková
 • <a _fcknotitle="true" href="VPK">VPK</a> (Virtuální polytechnická knihovna) - Monika Beránková

Proč jsou informace v informačním věku téměř bezcenné

 • <a _fcknotitle="true" href="Hypertext">Hypertext</a> - Petr Hejtmánek
 • <a _fcknotitle="true" href="Long Tail">Long Tail</a> - Jakub Alt
 • <a _fcknotitle="true" href="Moorův zákon">Moorův zákon</a> - Jiří Šprdlík
 • <a _fcknotitle="true" href="Ontologie">Ontologie</a> - Jan Kratochvíl
 • <a _fcknotitle="true" href="PageRank">PageRank</a> - Peter Kahoun
 • <a _fcknotitle="true" href="Webová analytika">Webová analytika</a> - Tomáš Bouda
 • <a _fcknotitle="true" href="Yahoo">Yahoo</a> - Lenka Pokorná
 • <a _fcknotitle="true" href="Zpětný odkaz">Zpětný odkaz</a> - Petr Hejtmánek

Škola 2.0 beta

 • <a _fcknotitle="true" href="Action Learning">Action Learning</a> - Lenka Janská
 • <a _fcknotitle="true" href="E-learning">E-learning</a> - Markéta Kulíková
 • <a _fcknotitle="true" href="E-tutor">E-tutor</a> - Markéta Kulíková
 • <a _fcknotitle="true" href="Informační vzdělávání">Informační vzdělávání</a> - Monika Malečková
 • <a _fcknotitle="true" href="Interaktivní výuka">Interaktivní výuka</a> - Lenka Janská
 • <a _fcknotitle="true" href="LMS">LMS</a> (Learning Management System) - Petra Besperátová
 • <a _fcknotitle="true" href="Moodle">Moodle</a> - vytvořeno mimo Blok expertů (Hana Čechová)
 • <a _fcknotitle="true" href="Netiketa">Netiketa</a> - Lenka Šatavová

Knihovník v 21. století

 • <a _fcknotitle="true" href="Informační gramotnost">Informační gramotnost</a> - Hana Holoubková
 • <a _fcknotitle="true" href="Klíčové kompetence">Klíčové kompetence</a> - Gabriela Srbecká
 • <a _fcknotitle="true" href="Koncepce rozvoje knihoven">Koncepce rozvoje knihoven</a> - Natálie Dočkalová
 • <a _fcknotitle="true" href="Rámcové vzdělávací programy">Rámcové vzdělávací programy</a> - Gabriela Srbecká

eBooks on Demand

 • <a _fcknotitle="true" href="EBook">EBook</a> - Magda Šallaiová
 • <a _fcknotitle="true" href="EBooks on Demand">EBooks on Demand</a> (projekt) - Hana Habermannová
 • <a _fcknotitle="true" href="EBooks on Demand">EBooks on Demand</a> (služba) - Stanislava Midrlová


KISK:Kurzy