KISK:Blok expertů

Z WikiKnihovna

Pro předmět Blok expertů (VIKBB27 a VIKMB16) je podmínkou ukončení daný počet přítomností na přednáškách a vytvoření digitálních artefaktů u bakalářských studentů a vypracování shrnutí přednášky nebo realizování rozhovoru s přednášejícím u magisterských studentů (případně více věcí daného typu u studentů kombinovaného studia).

AKTUALIZACE Podzim 2015: Podrobné informace o ukončení najdete v ISu, ve Studijních materiálech předmětu, složka Organizační pokyny. Wiki již není potřeba :-( V případě nejasností pište na pa.minarikova@mail.muni.cz.