KISK:Účast na konferencích/Podzim 2010

Z WikiKnihovna

* Jméno: Monika Beránková, Název: Strategie a marketing pro knihovny, Datum: 25.10.2010, Link: http://www.partsip.cz/akce/strategie-marketing-pro-knihovny-povinny-seminar

* Jméno: Miroslava Sudová, Název: Elektronické sociální sítě - zkušenosti, trendy, Datum: 2.11.2010, Link: http://www.techlib.cz/cs/392-odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/

* Jméno: Miroslava Sudová, Název: Shibboleth v praxi, Datum: 20.10.2010, Link: http://www.techlib.cz/cs/392-odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/

* Jméno: Pavlína Omastová, Název: Twelfth International Conference on Grey Literature (GL12), Datum: 6.-7.12.2010, Link: http://www.textrelease.com/gl12conference.html

* Jméno: Monika Pospíšilová, Název: Ochrana kulturního dědictví - mikrofilmování a digitalizace, Datum: 6.-7.10.2010, Link: http://digimon.vkol.cz/data/soubory/pozvanka_vkol.pdf

* Jméno: Kamila Brablíková, Název: Knihovny současnosti 2010, Datum: 14. - 16. 9. 2010, Link: http://www.svkos.cz/sdruk/konference-ks/2010/clanek/knihovny-soucasnosti-2010/

* Jméno: Kamila Rýdlová, Název: Mladí lidé v knihovně?, Datum: 9.-10.11.2010, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3575&arch=

* Jméno: Petr Škrabala, Název: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010, Datum: 1.-2.12.2010, Link: http://skip.nkp.cz/akcArch10.htm

* Jméno: Pavla Kovářová, Název: Infokon 2010, Datum: 20.11.2010, Link: http://www.infokon.cz/

* Jméno: Dagmar Chytková Název: INFOKON 2010 Datum: 20. 11. 2010 Link: http://www.infokon.cz/

* Jméno: Dagmar Chytková Název: IVIG 2010 – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí Datum: 23. 9. 2010 Link: http://www.akvs.cz/aktivity/2010-seminar-ivig.php

* Jméno: Helena Selucká, Název: Knihovny Současnosti 2010, Datum: 14. - 16. 9. 2010, Link: http://www.svkos.cz/sdruk/konference-ks/2010/clanek/knihovny-soucasnosti-2010/

* Jméno: Lucie Kolářová, Název: Nová dimenze vyhledávání v odborných zdrojích: jednotná brána SciVerse, Datum: 14.9.2010, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt10_24.php

* Jméno: Lucie Kolářová, Název: Digitalizace a Open Access , Datum: 30.11.2010, Link: http://www.partsip.cz/akce/digitalizace-open-access

* Jméno: Pavlína Habrovanská, Název: TeXperience 2010, Datum: 16. 9. - 19. 9. 2010, Link: http://pavel.striz.cz/texperience/

* Jméno: Monika Malečková, Název: Konference Informační gramotnost, Datum: 24. 11. - 25. 11. 2010, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/plan.php#kurz10

* Jméno: Lenka Skalická, Název: Konference 3IN, Datum: 18.10-19.10. 2010, Link: http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-3in.nsf/WWWAllPHomepagesKey/CZ001?OpenDocument

* Jméno: Lucie Májková, Název: Konference LinuxAlt, Datum: 06.-07.11. 2010, Link: http://www.linuxalt.cz/

* Jméno: Kateřina Kocábová, Název: Bibliotheca academica, Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2010, Datum: 2.- 3.11.2010, Link: http://www.akvs.cz/aktivity/ba-cpvsk-2010/index.html

* Jméno: Věra Adámková, Název: PARTSIP Elektronické informační zdroje a nástavbové nástroje, Datum: 10.11.2010, Link: http://www.partsip.cz/

* Jméno: Tomáš Messerschmidt, Název: Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty, Datum: 17.9.2010, Link: http://is.muni.cz/obchod/baleni/38200

* Jméno: Věra Adámková, Název: PARTSIP Kooperativní tvorba autorit (sdílená katalogizace), Datum: 6.12.2010, Link: http://www.partsip.cz/

* Jméno: Tomáš Messerschmidt, Název: Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu, Datum: 14.10.2010, Link: http://skip.nkp.cz/odbCKMSfalza.htm

* Jméno: Eva Husáková, Název: eArchivace na výsluní…, Datum: 30.09.2010, Link: http://www.cnz.cz/konference-cnz/konference-cnz-2009


* Jméno: Eva Husáková, Název: Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010, Datum: 5.10.2010, Link: http://www.techlib.cz/cs/392-odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost


* Jméno: Barbora Pitašová, Název: Konference: Problematika historických a vzácných knižních fondů , Datum: 20. - 21.10.2010, Link: http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/19--rocnik-odborne-konference/

* Jméno: Veronika Rychtová, Název: PARTSIP Informační služby v evropském kontextu, Datum: 12.10.2010, Link:http://www.partsip.cz/akce/informacni-sluzby-v-evropskem-kontextu-volitelny-seminar

* Jméno: Kateřina Kantorová, Název: Jednání se specifickými skupinami uživatelů II. , Datum: 22.10.2010, Link: http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esvkos%2Ecz%2Fdata%2Fkalendar%2Dakci%2Fspecificti%5Fuzivatele%2Epdf

* Jméno: Alena Fafková, Název: Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2010, Datum: 08.12. 2010, Link: http://www.techlib.cz/cs/1140-8-12-2010-3-rocnik-seminare-ke-zpristupnovani-sede-literatury-2010

* Jméno: Alena Fafková, Název: Elektronické sociální sítě - rok poté, Datum: 26.10. 2010, Link: http://www.techlib.cz/cs/392-odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/

* Jméno: Jana Chlanová, Název: Knihovník učitelem. Pracovní setkání lékařských knihovníků Datum: 7. 10. 2010, Link: http://www.nlk.cz/sluzby/vzdelavani/vzdelavaci-akce/2010/program-seminare-c-5

* Jméno: Jana Chlanová, Název: Konference IKI Datum: 18. 1. 2011, Link: http://www.cisvts.cz/default.asp?ch=546&typ=1&val=103711&ids=3871

* Jméno: Lukáš Plch, Název: dva semináře projektu Nakliv - Datum: 19.10. "Využití nových médií v informačním vzdělávání" http://www.nakliv.cz/akce/seminar-vyuziti-novych-medii-v-informacnim-vzdelavani a Datum: 7.12. "Prezentační a komunikační dovednosti" http://www.nakliv.cz/akce/seminar-prezentacni-komunikacni-dovednosti

* Jméno: Monika Holoubková, Název: seminář projektu PARTSIP - "Projektový management pro knihovny" - Datum: 21.10.2010 Link: http://www.partsip.cz/akce/projektovy-management-pro-knihovny-povinny-seminar

* Jméno: Monika Holoubková, Název: seminář Benchmarking – měření výkonů v knihovnách Datum: 8.12.2010 Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt10_37.php

* Jméno: Kateřina Kantorová, Název: Umění sebeprezentace , Datum: 9.12.2010, Link: * Jméno: Kateřina Kantorová, Název: Jednání se specifickými skupinami uživatelů II. , Datum: 22.10.2010, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3629&arch

* Jméno: Martina Snozová, Název: seminář projektu PARTSIP - "Imerzivní technologie Internetu a její využití při tvorbě a sdílení znalostí" - Datum: 2. 12. 2010 Link: http://www.partsip.cz/akce/imerzivni-technologie-internetu-jeji-vyuziti-pri-tvorbe-sdileni-znalosti

* Jméno: Martina Snozová, Název: seminář projektu PARTSIP - "Technologie a týmová spolupráce" - Datum: 15. 12. 2010 Link: http://www.partsip.cz/akce/technologie-tymova-spoluprace

* Jméno: Zdena Rousková, Název: konference Kniha ve 21. století (Opava) Datum: 10. – 11. 2. 2011 Link: http://k21.fpf.slu.cz

* Jméno: Daniel Hübner, Název: Konference Urbanus 2010, Datum: 02.-03.2. 2011, Link: http://www.mpartners.cz/urbanus2010/

* Jméno: Jiří Beran, Název: Universal Learning Design Datum: 08. - 11. 2. 2011, Link: http://www.uld-conference.org/cz

+