KISK:Účast na konferencích/Podzim 2009: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
m (1 revizi: Import stránek z jmenného prostoru Kisk z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/). Bez historie!)
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 14:13

* Jméno: Petr Škyřík, Název: Infokon 2009, Datum: 21.11.2009, Link: http://www.infokon.cz/

* Jméno: Veronika Jíchová, Název: Biblioterapie v práci veřejných knihoven, Datum: 4.11.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/plan.php#kurz9

* Jméno: Veronika Jíchová, Název: Koordinační porada profesionálních veřejných knihoven JMK, Datum: 24.11.2009, Link: http://aktuality.mzk.cz/2009/11/koordinacni-porada-profesionalnich.html

* Jméno: Eva Husáková, Název: Svobodný software v knihovnictví, Datum: 06.10.2009, Link: http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vzdelavaci-centrum/odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/

* Jméno: Eva Husáková, Název: Elektronické sociální sítě, Second Life = Druhý život, Datum: 20.10.2009, Link: http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vzdelavaci-centrum/odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/

* Jméno: Alžběta Škytová, Název: Knihovny podporují čtenářství sluchově postižených občanů Datum: 3.12.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/plan.php#kurz9

* Jméno: Jaroslava Králová, Název: Systémy pro zpřístupňování VŠKP 2009, Datum: 21.10.2009, Link: http://www.akvs.cz/aktivity/2009-seminar-vskp.php

* Jméno: Jaroslava Králová, Název: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2009, Datum: 22.10.2009, Link: http://nusl.ntkcz.cz/index.php/Semin%C3%A1%C5%99e

* Jméno: Eva Güntherová, Název: Dosud neurčen (Popis: sociální sítě, Internet trendy, neziskovky, marketing, případové studie) Datum: 24.11.2009, Link: Dosud není

* Jméno: Eva Güntherová, Název: Čtu, čteš, čteme aneb rodina, škola, knihovna Datum: 04.12.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt09_25.php

* Jméno: Blanka Jankovská, Název: Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro vysokoškolské knihovny Datum: 15.09.2009, Link: http://www.akvs.cz/aktivity/2009-seminar-mereni-efektivnosti.html

* Jméno: Blanka Jankovská, Název: Bibliotheca academica: Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009, Datum: 3.-4.11.2009, Link: http://www.akvs.cz/aktivity/ba-cpvsk-2009/index.html

* Jméno: Alena Fafková, Název: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009, Datum: 2.-3.12.2009, Link: http://skip.nkp.cz/akcArch09.htm

* Jméno: Vladimíra Perlová, Název: Bibliotheca academica: cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009, Datum: 3. - 4. 11. 2009, Link: http://www.akvs.cz/aktivity/ba-cpvsk-2009/index.html

* Jméno: Jana Zbranková, Název: Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život, Datum: 25.-26.11.2009, Link: http://www.mzk.cz/aktivity/akt09_29.php

* Jméno: Eva Slavíková, Název:Elektronické sociální sítě - integrace, existující projekty a trendy,Datum: 27. 10. 2009, Link:http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vzdelavaci-centrum/odborne-akce-pro-knihovnickou-verejnost/

* Jméno: Kateřina Kocábová, Název:Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí (Kontexty, problémy, trendy),Datum: 1.-2.12.2009, Link:http://www.obecspisovatelu.cz/lpdm-na-zacatku-tisicileti/

* Jméno: Zuzana Nobilisová, Název: IKI 2010, Datum: 19. 01. 2010, Link: http://www.cisvts.cz/default.asp?typ=1&val=93869

* Jméno: Marta Konířová, Název: 33. seminář knihovníků muzeí a galerií, Datum: 8.-10. 9. 2009, Link: http://www.knihovna.upm.cz/index.php?page=mk-seminar

* Jméno: Kateřina Byloková, Název: Celostátní seminář regionální funkce knihoven 2009, Datum: 16.-17. 9. 2009, Link: http://www.svkos.cz/pardubice.doc

* Jméno: Šimon Vích, Název: Znalosti 2010, Datum: 3.-5.2.2010, Link: http://www.fm.vse.cz/znalosti/

* Jméno: Gabriela Šimková, Název: Komunikační a manažerské dovednosti v prostředí profesionální knihovny, Datum: 6. a 13.11. 2009 , Link: http://www.mzk.cz/aktivity/plan.php#kurz10

* Jméno: Zuzana Nobilisová, Název: Autorský zákon v zemích Evropské Unie, Datum: 9. 11. 2009, Link: http://old.stk.cz/Akce/Prehled.html

* Jméno: Michal Kiesel, Název: Expolingua Praha 2009, Datum: 6. a 7.11. 2009 , Link: http://www.expolingua.com

* Jméno: Lucie Kolářová, Název: Autorský zákon v zemích Evropské unie, Datum: 9.11.2009 , Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3333&arch=

* Jméno: Lucie Kolářová, Název: Knižní veletrh LIBRI Olomouc 2009 , Datum: 19. - 21.11.2009 (účast 19.11.) , Link: http://www.flora-ol.cz/kalendar09.php

* Jméno: Eva Slavíková, Název: Nebojme se e-learningu 2009 Datum: 11.11.2009, Link: http://www.akvs.cz/aktivity/2009-seminar-e-learning.php

* Jméno: Alžběta Škytová, Název: Čtenáři nemohou vyhynout Datum: 8.2..2010, Link: http://old.stk.cz/cgi-bin/nph-Akce.show_event?par=3408&arch=

* Jméno: Alžběta Škytová, Název: Jak používat Wikipedii Datum: 4.2..2010, Link: http://lu.mlp.cz/datumy.php?jazyk=1&orgID=120&tprID=1923&soubor=87bd2a713df87df70ae1cd8c197155d9&mrs=0