Joseph Weizenbaum

Z WikiKnihovna

Autor: Daniel Šváb

Klíčová slova: ELIZA, počítač, informatika, programovací jazyk

Související pojmy: ELIZA


Joseph Weizenbaum

Narozen se 8. ledna 1923 v Berlíně

Zemřel 5. března 2008 v Gröbenu u Berlína.

Joseph Weizenbaum byl německo-americký emeritní profesor informatiky, který vyučoval na soukromé výzkumné univerzitě Massachusetts Institute of Technology ve městě Cambridge. Byl známý nejen jako autor několika kritických knih o vlivu techniky na společnost. Za své názory byl často nazýván disidentem nebo kacířem informatiky. Byl známý především jako tvůrce programu ELIZA, který je předchůdcem chatterbotů. Byl jedním ze zakladatelů společnosti Computer Professionals for Social Responsibility v USA. Stal se nositelem ceny Norberta Wienera, kterou tato společnost uděluje. Byl členem spolku Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung.

Život Josepha Wiezenbauma

Dětství

Joseph Weizenbaum se narodil v německém Berlíně. Jeho otec Jechiel byl mistr kožišník a jeho matka Henriette, která byla o mnoho let mladší než otec, pomáhala otci v obchodu. Joseph měl také jednoho bratra. Oba rodiče byly Židé a proto po nástupu Hitlera k moci již nemohl, stejně jako další židovské děti, dále pokračovat ve studiích na gymnáziu. Když Joseph nastoupil na židovskou školu, poprvé narazil na židovský antisemitismus. Rodina pochopila, že setrvání v Německu je více než nebezpečné a v roce 1935 odjeli k otcově sestře do Detroitu v USA.

Studia v USA

Sestra je podpořila jak morálně, tak i finančně. Jechiel si zde našel práci a pokračoval v řemesle kožišníka. Joseph chtěl pokračovat ve studiích i v USA. Při výběru univerzity hrála roli jednak jeho neznalost angličtiny a jednak zájem o technické věci. Weizenbaum začal studoval matematiku. K tomu ho vedly tři důvody. Již v Německu obdivoval Humboldtovu univerzitu, kolem které často chodíval a snil, že zde jednou bude studovat. Dalším důvodem bylo, že v matematice se používá mezinárodní jazyk a nebyla tolik potřebná angličtina, kterou Wiezenbaum neuměl. Posledním důvodem byla učitelka matematiky, která se mladému Josephovi velice líbila. V roce 1941 následovala studia na univerzitě Wayne State University v Detroitu, kde také magisterské studium v roce 1950 ukončil. Studia ale musel koncem roku 1941 přerušit kvůli vstupu Spojených států do války. Do konce války tak musel sloužit jako meteorolog u oddílu amerického letectva. Poté se mohl opět ke studiím vrátit. Weizenbaumovi byla na univerzitě nabídnuta práce vědeckého asistenta na fakultě matematiky, kterou přijal a na univerzitě zůstal. Podílel se na vzniku analogového počítače. Spolupracoval také na vývoji digitálního počítače pro univerzitu.

Práce

Po třech letech univerzitu opustil a začal pracovat jako systémový inženýr pro firmu General Electric. Zde pracoval na projektu ERMA, což byl první počítačový bankovní systém, který dokázal automatizovat zpracování šeků v bance Bank of America. Byl jedním z tvůrců prvních počítačových sítí a vymyslel a napsal programovací jazyk SLIP (Symmetric LIst Processor). V roce 1962 své působení na Wayne State University ukončil a začal pracovat jako externista na univerzitě Stanford University. Roku 1964 přijal místo docenta na soukromé výzkumné univerzitě Massachusetts Institute of Technology ve městě Cambridge. Od roku 1970 zde začal působit jako profesor informatiky a emeritován byl v roce 1988.

Závěr života

Ve druhé polovině devadesátých let roku 1996 se vrátil do rodného Berlína. O dva roky později v listopadu byl Goetheho Institutem pozván do Prahy na symposium Softmoderne – Literatur im Netz (Softmoderna – Literatura v síti), kde vedl úvodní debatu s rakouským kybernetikem a spisovatelem Oswaldem Wienerem – předchůdcem virtuální reality. V roce 2002 se stal laureátem Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Joseph Weizenbaum zemřel 5. března 2008 v Berlíně, kde je také na židovském hřbitově pochován.

ELIZA

Joseph Weizenbaum publikoval tento poměrně jednoduchý program v roce 1966. Program zpracovával vstup od uživatele psaný přirozeným jazykem a napodoboval rozhovor psychologa s pacientem. Weizenbaum dal programu jméno ELIZA podle postavy naivní dívky z komedie Pygmalion od George Bernarda Shawa. Program vybíral klíčová slova z odpovědí pacienta a z nich vytvářel další otázky. Mnoho uživatelů však bralo tento program tak vážně, že si mysleli, že program přemýšlí. Ihned se rozšířila myšlenka nahradit psychologa-člověka tímto programem. Weizenbaum byl z této myšlenky zděšen a začal se více filozoficky zabývat problémy, které může informatika a umělá inteligence společnosti způsobit. Následně začal varovat před přílišným optimismem v oblasti moderní technologie. V současnosti jsou programy tohoto typu známé jako chatboty či chatterboty.


Zdroje

[1] WIEZENBAUM, Joseph. Mýtus počítače. 1. vyd. Praha: Moraviapress a.s., 2002. 182 s. ISBN 80-86181-55-3.

[2] Joseph Weizenbaum. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 29 October 2001, last modified on 13 December 2010 [cit. 2011-01-03]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Weizenbaum>.