John M. Carroll

Z WikiKnihovna

Autoři: Zuzana Fabiánová a Kateřina Pecháčková


John M. Carroll
John M. Carroll [1]
 
Datum a
místo úmrtí
dosud žije
-
  -
 
  USA
  USA
Vzdělání Ph.D., Experimental Psychology, Columbia University, New York, NY
Pracoviště College of Information Sciences and Technology, Pennsylvania State University
  1994 Rigo Awards

2002 SIGCHI Awards

2003 SIGCHI Awards

2004 Cena Alfreda N. Goldsmitha

the Silver Core Award

Známý pro informační věda a technologie, HCI

Je významným profesorem informační vědy a technologie na Pennsylvania State University. Jeho výzkumné zájmy zahrnují metody a teorii v interakci human-computer interaction (člověk-počítač), obzvláště jak se aplikuje na síťové nástroje pro společné učení a řešení problémů a návrh interaktivních informačních systémů. Je ředitelem Centra pro interakci člověk-počítač Penn State. Byl zakládajícím spolupracovníkem předního časopisu ACM Transactions on Computer-Human Interaction. Napsal více než 250 odborných publikací, více než 25 konferencí a přes 13 knih, včetně modelů HCI.[1]


Život a kariéra

John M. Carroll vystudoval roku 1972 bakalářské studium Informační vědy a také matematiky na univerzitě Leigh v městě Bethlehem v Pensylvánii (BA, Information Sciences Lehigh University, Bethlehem, PA), poté roku 1974 vystudoval magisterské studium experimentální psychologie na Univerzitě Columbia v New Yorku (MA, Experimental Psychology Columbia University, New York, NY) a nakonec vystudoval roku 1976 na téže škole experimentální psychologii, kde získal titul Ph.D.

Pracovní zkušenosti John. M. Carroll započal roku 1976 jako manažer a člen výzkumného týmu IBM T.J. Výzkumné centrum Watson (IBM T.J. Watson Research Center), kde pracoval až do roku 1994. Během roku 1993 se stal profesorem informatiky (vedoucí oddělení) na Virginia Polytechnic Institute and State University, kde spočal do roku 1998. Poté se stal roku 1995 ředitelem na Virginia Tech, Centrum interakcí člověka-počítače (Virginia Tech, Center for Human-Computer Interaction) a od roku 2003 až do roku 2013 byl profesorem na The Pennsylvania State University. V současné době je Ředitelem Centra pro interakci člověka-počítače na Pennsylvánské státní univerzitě (The Pennsylvania State University) a profesor informačních věd a technologie na Vysoké škole informačních věd a technologie na Pennsylvánské státní univerzitě (College of Information Sciences and Technology, the Pennsylvania State University).


Zajímavosti

John M. Carroll spolupracoval s časovou bankou Happy Valley Timebank, kterou pomohl založit a také s Mezinárodní federací Červeného kříže (International Federation of Red Cross) a Červeného půlměsíce (Red Crescent) a s řadou místních neziskových organizací v okrese Centre v Pensylvánii, kde realizoval novou generaci časových bank, které mohou také zprostředkovat dobrovolnou činnost v komunitách. Spolu s dalšími vyvinuli aplikaci pro oblastní vysokou školu, která umožňuje občanům přístup k dílčímu územnímu plánu města podle místa, nebo také vyvinuli aplikaci, která integruje místní kanály zpráv s tweety z místního Twitter účtu, aby lidé mohli na první pohled vidět, co se děje a co si jejich sousedé myslí. Také je vedoucím projektu týkajícího se bezpečnosti online rodiny a zkoumá, jak se strategie a chování rodičů a dospívajících vzájemně ovlivňují a tím vytvářejí riziko, odolnost a další výsledky. Také prováděl etnografické studie o tom, jak se lidé se zrakovým postižením připravují a provádějí nákupní úkoly a rozvíjel prototyp Wizard of Oz, který by chtěl mít pro zrakově postižené lidi inteligentní podporu kamery pro vizuální protetiku při nakupování.


Činy z oblasti vědy

Na začátku své kariéry v IBM Thomas J. Watson Research Center byl mezi těmi, kteří vytvořili interdisciplinární oblast interakce člověka-počítače, HCI. Vedl výzkum, který se zaměřuje na zprostředkování a podporu lidských činností prostřednictvím interaktivních softwarových systémů, soustředil se na řadu problémových oblastí, které odrážejí i jeho vývoj a vývoj softwarových systémů a infrastruktur v posledních čtyřech desetiletích. V roce 1994 opustil IBM Research a od té doby se zaměřil na teoretizování a navrhování podpory společného povědomí o složitých a počítačem rozšířených zprostředkovaných interakcích, o vzdělávacích technologiích, které podporují učení na základě případů a spolupráce a na pochopení a vypracování infrastruktur informačních technologií založených na komunitě. Během své kariéry pracoval v týmu na formulaci recipročního vztahu mezi výzkumem interakcí mezi člověkem a počítačem a různorodou teorií v psychologii a sociologii. Poté se práce na vzdělávacích technologiích zaměřila na podporu a analýzu sokratických/dialektických pedagogií a rozšíření těchto přístupů k rozsahu (tj. online kurzy MOOC). Dále provedli studii o skutečných motivacích studentů MOOC, aby porozuměli analyzovanému faktu, že 90% studentů kurzy MOOC opouští. Také vytvářeli novou infrastrukturu MOOC, která přímo řeší tuto různorodost motivace studentů a zmírňuje frustraci studentů s dalšími problémy. John M. Carroll se také věnoval práci na infrastrukturách informačních technologií pro komunitu, která je zaměřena na lepší využití nových technologií mobilních technologií/technologií citlivých na polohu.


Teorie

Carroll je velmi známý svou teorií minimalismu v počítačové výuce, školení a technické komunikaci. Teorie minimalismu je ve strukturovaném psaní, tématickém autorství a technickém psaní (obecně vychází z myšlenek Johna Milla Carrolla a dalších). Minimalismus usiluje o snížení rušení poskytování informací s procesem vytváření smyslů uživatelem. Nevztahuje se na to, aby se uživatelé vůbec nedopustili chyb, ale snaží se jim pomoci vylepšit jejich chyby. Chyba ve skutečnosti je okamžik, který může obsah využít. Stejně jako práce Roberta E. Horna na mapování informací byly principy minimalismu Johna Carrolla založeny zčásti na kognitivních studiích a studijním výzkumu na Harvardu a Columbijské univerzitě. Carroll poznamenal, že moderní uživatelé jsou často již obeznámeni s množstvím toho, co je popsáno v typické dlouhé příručce. Potřebují informace, které řeší konkrétní úkol. Měli by být povzbuzováni k tomu, aby je prováděli s minimem systematického učení. Darwinova informační typizační architektura (DITA) je založena na Carrollových teoriích minimalismu a Hornových teoriích mapování informací.


Význam pro Informační vědu/knihovnictví

John M. "Jack" Carroll je významným profesorem informačních věd a technologií a také hlavním lídrem ve vývoji oblasti HCI během posledních dvou dekád. Carroll je možná nejlépe známý svou teorií minimalismu v počítačové výuce, školení a technické komunikaci. Je zakladatelem studia interakce mezi člověkem a počítačem, jedna z devíti klíčových oblastí informatiky určených Asociací pro výpočetní techniku (ACM). Jeho práce, která se týká filosofie, kognitivní vědy, společenské vědy, teorie systémů a teorie designu, je kreativní integrací teorie a praktických metod, jako je jeho práce na designových metodách založených na scénáři. Výzkum soustředil na řadu problémových oblastí, které reflektují jak vlastní vývoj, tak vývoj softwarových systémů a infrastruktur v posledních čtyřech desetiletích. V roce 1984 založil Institut uživatelského rozhraní v IBM Thomas J.Watson Research Center, nejvlivnějším firemním výzkumným laboratoři v průběhu 80. let minulého století.


Úspěchy

V roce 2002 obdržel Carroll SIGCHI Awards. Byl zvolen dalším čestným členem CHI Academy. CHI Academy je čestná skupina osob, které významně přispěly ke studiu HCI a vedly ke tvarování oboru. Další rok získal nejprestižnější ocenění od SIGCHI: Celoživotní ocenění. Dále získal ocenění Rigo Awards, the Silver Core Award od IFIP (International Federation for Information Processing) a Cenu Alfreda N. Goldsmitha od IEEE v roce 2004 za vynikající úspěchy v oboru inženýrské komunikace.

Carroll je členem Association for Computing Machinery (ACM) a zvláštní zájmové skupiny AMC pro interakci mezi počítačem a člověkem. Získal cenu za celoživotní úspěch od téže asociace. John Carroll spolupracuje s profesory Mary Beth Rosson a Heng Xu z laboratoře IST pro počítačovou spolupráci a učení. Je též ředitelem centra Pensilvánské univerzity pro Human-Computer Interaction, čestný spolupracovník společnosti Human Factors and Ergonomics Society (2005) a člen asociace pro psychologii (2012). V roce 2011 a 2012 byl zařazen do irského vzdělávání 100. V září 2012 mu byl udělen čestný doktorát v inženýrství od univerzity v Madridu (Universidad Carlos III de Madrid), inaugurační projev nazval: Lidstvo, technologie a HCI. Byl zvolen čestným členem (pro život) a členem poradní rady Mezinárodní asociace informačních systémů pro reakci a řízení krizí (ISCRAM) v květnu 2013.

  • Jun 2015 Honorary Fellow of Society for Technical Communication
  • May 2013 Advisory Council of the International Association for Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM)

Poznámky

  1. MORGAN, Michael, Joel CLAYPOOL. Morgan & Claypool publishers. [online] [cit: 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.morganclaypool.com/page/john_carroll