John M. Carroll

Z WikiKnihovna

Autoři: Zuzana Fabiánová a Kateřina Pecháčková


Carroll.jpg== John M. Carroll ==


Je významným profesorem informační vědy a technologie na Pennsylvania State University. Jeho výzkumné zájmy zahrnují metody a teorii v interakci human-computer interaction (člověk-počítač), obzvláště jak se aplikuje na síťové nástroje pro společné učení a řešení problémů a návrh interaktivních informačních systémů. Je ředitelem Centra pro interakci člověk-počítač Penn State. Byl zakládajícím spolupracovníkem předního časopisu ACM Transactions on Computer-Human Interaction. Napsal více než 250 odborných publikací, více než 25 konferencí a přes 13 knih, včetně modelů HCI.


Život a kariéra


John M. Carroll vystudoval roku 1972 bakalářské studium Informační vědy a také matematiky na univerzitě Leigh v městě Bethlehem v Pensylvánii (BA, Information Sciences Lehigh University, Bethlehem, PA), poté roku 1974 vystudoval magisterské studium experimentální psychologie na Univerzitě Columbia v New Yorku (MA, Experimental Psychology Columbia University, New York, NY) a nakonec vystudoval roku 1976 na téže škole experimentální psychologii, kde získal titul Ph.D.

Pracovní zkušenosti John. M. Carroll započal roku 1976 jako manažer a člen výzkumného týmu IBM T.J. Výzkumné centrum Watson (IBM T.J. Watson Research Center), kde pracoval až do roku 1994. Během roku 1993 se stal profesorem informatiky (vedoucí oddělení) na Virginia Polytechnic Institute and State University, kde spočal do roku 1998. Poté se stal roku 1995 ředitelem na Virginia Tech, Centrum interakcí člověka-počítače (Virginia Tech, Center for Human-Computer Interaction) a od roku 2003 až do roku 2013 byl profesorem na The Pennsylvania State University. V současné době je Ředitelem Centra pro interakci člověka-počítače na Pennsylvánské státní univerzitě (The Pennsylvania State University) a profesor informačních věd a technologie na Vysoké škole informačních věd a technologie na Pennsylvánské státní univerzitě (College of Information Sciences and Technology, the Pennsylvania State University).


Zajímavosti


John M. Carroll spolupracoval s časovou bankou Happy Valley Timebank, kterou pomohl založit a také s Mezinárodní federací Červeného kříže (International Federation of Red Cross) a Červeného půlměsíce (Red Crescent) a s řadou místních neziskových organizací v okrese Centre v Pensylvánii, kde realizoval novou generaci časových bank, které mohou také zprostředkovat dobrovolnou činnost v komunitách. Spolu s dalšími vyvinuli aplikaci pro oblastní vysokou školu, která umožňuje občanům přístup k dílčímu územnímu plánu města podle místa, nebo také vyvinuli aplikaci, která integruje místní kanály zpráv s tweety z místního Twitter účtu, aby lidé mohli na první pohled vidět, co se děje a co si jejich sousedé myslí. Také je vedoucím projektu týkajícího se bezpečnosti online rodiny a zkoumá, jak se strategie a chování rodičů a dospívajících vzájemně ovlivňují a tím vytvářejí riziko, odolnost a další výsledky. Také prováděl etnografické studie o tom, jak se lidé se zrakovým postižením připravují a provádějí nákupní úkoly a rozvíjel prototyp Wizard of Oz, který by chtěl mít pro zrakově postižené lidi inteligentní podporu kamery pro vizuální protetiku při nakupování.


Činy z oblasti vědy


Na začátku své kariéry v IBM Thomas J. Watson Research Center byl mezi těmi, kteří vytvořili interdisciplinární oblast interakce člověka-počítače, HCI. Vedl výzkum, který se zaměřuje na zprostředkování a podporu lidských činností prostřednictvím interaktivních softwarových systémů, soustředil se na řadu problémových oblastí, které odrážejí i jeho vývoj a vývoj softwarových systémů a infrastruktur v posledních čtyřech desetiletích. V roce 1994 opustil IBM Research a od té doby se zaměřil na teoretizování a navrhování podpory společného povědomí o složitých a počítačem rozšířených zprostředkovaných interakcích, o vzdělávacích technologiích, které podporují učení na základě případů a spolupráce a na pochopení a vypracování infrastruktur informačních technologií založených na komunitě. Během své kariéry pracoval v týmu na formulaci recipročního vztahu mezi výzkumem interakcí mezi člověkem a počítačem a různorodou teorií v psychologii a sociologii. Poté se práce na vzdělávacích technologiích zaměřila na podporu a analýzu sokratických/dialektických pedagogií a rozšíření těchto přístupů k rozsahu (tj. online kurzy MOOC). Dále provedli studii o skutečných motivacích studentů MOOC, aby porozuměli analyzovanému faktu, že 90% studentů kurzy MOOC opouští. Také vytvářeli novou infrastrukturu MOOC, která přímo řeší tuto různorodost motivace studentů a zmírňuje frustraci studentů s dalšími problémy. John M. Carroll se také věnoval práci na infrastrukturách informačních technologií pro komunitu, která je zaměřena na lepší využití nových technologií mobilních technologií/technologií citlivých na polohu.


Teorie


Carroll je velmi známý svou teorií minimalismu v počítačové výuce, školení a technické komunikaci. Teorie minimalismu je ve strukturovaném psaní, tématickém autorství a technickém psaní (obecně vychází z myšlenek Johna Milla Carrolla a dalších). Minimalismus usiluje o snížení rušení poskytování informací s procesem vytváření smyslů uživatelem. Nevztahuje se na to, aby se uživatelé vůbec nedopustili chyb, ale snaží se jim pomoci vylepšit jejich chyby. Chyba ve skutečnosti je okamžik, který může obsah využít. Stejně jako práce Roberta E. Horna na mapování informací byly principy minimalismu Johna Carrolla založeny zčásti na kognitivních studiích a studijním výzkumu na Harvardu a Columbijské univerzitě. Carroll poznamenal, že moderní uživatelé jsou často již obeznámeni s množstvím toho, co je popsáno v typické dlouhé příručce. Potřebují informace, které řeší konkrétní úkol. Měli by být povzbuzováni k tomu, aby je prováděli s minimem systematického učení. Darwinova informační typizační architektura (DITA) je založena na Carrollových teoriích minimalismu a Hornových teoriích mapování informací.