Jean-Claude Gardin

Z WikiKnihovna


Jean-Claude Gardin

3 05Gardin3.jpg

Datum narození 3. dubna 1925
Datum úmrtí 8. dubna 2013
Občanství francouzské
Vzdělání London School of Economics; La Sorbonne; Institut des langues orientales
Pracoviště Institut français de Beyrouth; École pratique des hautes études; Centre national de la recherche scientifique
Ocenění International Prize (Fyssen Foundation)

Jean-Claude Gardin (3. dubna 1925 - 8. dubna 2013) byl archeolog francouzského původu, který je znám jako jeden z průkopníků a iniciátorů v oblasti využití výpočetní techniky v archeologii. Dále se věnoval epistemologii archeologie a také dalším humanitním vědám. Jako archeolog aktivně pracoval na vykopávkách na území Baktrie.

 

Život

V roce 1940 se v pouhých patnácti letech zapojil do ozbrojené složky Svobodné Francie (fr. Forces françaises libres). Válečná léta odsloužil na torpédoborci Combattante. Po válce vystudoval ekonomiku na London School of Economics, lingvistiku a religionistiku na Sorbonně a perštinu na Institut des langues orientales.[1]  

Oženil se s Josephine Chaplin, dcerou Charlieho Chaplina.

 

Archeologie

Jako archeolog se specializoval na oblast Centrální Asie, pracoval především na nalezištích v Baktrii (dnešní severní Afghánistán). 

 

Význam pro informační vědu

V padesátých letech  dostává pod vedením Henriho Seyrigeana na starost indexaci fondů Francouzského institutu v libanonském Bejrútu (fr. Institut français de Beyrouth) pomocí děrných štítků[2]. Gardin si velmi rychle uvědomil, jaké velké množství dosud neobjevených možností skýtá problematika dokumentace, a to nejen v rámci archeologie (popis objektů, ukládání dat z vykopávek apod.), ale de facto všech humanitních věd. V rámci této etapy publikuje Problémy dokumentace (fr. Problèmes de la documentation) v revueDiogène.

Během celé své kariéry se pak věnuje automatizaci zpracování dokumentů a také vyhledávání informací. V rámci svého oboru, tedy archeologie, napomohl rozšíření uplatňování automatizace dokumentů, ale také rozvoji statistiky a expertních systémů.

V padesátých a šedesátých letech se mimo to podílí na vývoji selekčního jazyka SYNTOL (an. syntagmatic organization language), který vzniká za podpory evropského Euratomu.

 

Další aktivity

Jako vedoucí výzkumu na výzkumné univerzitě EPHE (fr. École pratique des hautes études) spolupracoval např. s Claude Lévi-Straussem.

V rámci Národního výzkumného centra (fr. Centre national de la recherche scientifique; CNRS) založil v roce 1957 pracoviště pro analýzu archeologických dokumentů (fr. Centre d'analyse documentaire pour l'archéologie; CADA). Dále v roce 1970 spolu s Henrim Seyrigem založil Výzkumné archeologické centrum (fr. Centre de recherches archéologiques; CRA), také pod Národním výzkumným centrem.

V roce 2002 se stal zakládajícím členem archeologického sdružení Arkeotek, které vzniklo v Paříži. [3]

 

Ocenění

International Prize (Fyssen Foundation) - 1988


 

Publikace

(fr) "Problèmes de documentation", Diogène, no 11, 1955, p. 107-124

(en) "Four codes for the description of artefacts: an essay in archeological technique and theory", American Anthropologist vol. 60, no 2, 1958, p. 335-357

(fr) "Les Human Relations Area Files et la Mécanographie dans la documentation ethnographique", Cahiers d’études africaines, vol. 1, no 3, 1960 (dostupné online napersee.fr)

(fr) "Documentation sur cartes perforées et travaux sur ordinateurs dans les sciences humaines", Revue Internationale de Documentation, vol. 29, no 3, 1962, p. 84-92

(fr) "Problèmes d’analyse descriptive en Archéologie", Études Archéologiques, 1963, p. 133-150

(fr) Le Syntol : étude d’un système général de documentation automatique, Presses académiques européennes, Bruxelles, 1964, 4 vol.

(en) "On a possible interpretation of componential analysis in archaeology", in E. Hammel (dir.) : Formal semantic analysis. American Anthropologist, vol. 67, no 5, part. 2, 1965, p. 9-22

(en) "A typology of computer uses in anthropology", in The use of computers in anthropology, Mouton, Londres, 1965, p. 104-117

(fr) "Lashkari Bazar. II Les trouvailles. Céramiques et monnaies de Lashkari Bazar et de Bust", Revue numismatique, vol. 6, no 8, 1966, pp. p. 335-336

(fr) "Éléments d’un modèle pour la description des lexiques documentaires", Bulletin des Bibliothèques de France, no 5, 1966, p. 171-182 (dostupné online nabbf.enssib.fr/)

(fr) "Le centre d’analyse documentaire pour l’archéologie", Revue Archéologique, 1966, p. 159-163

(en) "Methods for the descriptive analysis of archaeological materials", American Antiquity, vol 32, no 1, 1967, p. 13-30

(fr) "Recherches sur l’indexation automatique des documents scientifiques", Revue d’Informatique et de Recherche Opérationnelle, vol. 1, no 6, 1967, p. 27-46

(fr) "Analyse sémiologique et littérature", Nuovo 75 : Metodologia, Scienze Sociali, Tecnica Operativa, no 1, 1967, p. 4-8

(fr) "À propos de l’ouvrage deDavid L. Clarke : Analytical archaeology", Revue archéologique 1, 1970, p. 117-122

(fr) Archéologie et calculateurs : problèmes sémiologiques et mathématiques, Éditions du CNRS (Colloques int. du CNRS : Sciences humaines), Paris, 1970

(en) "Document analysis and linguistic theory", The Journal of Documentation, vol. 29, no 2, 1973, p. 137-168

(fr) Les analyses de discours, Delachaux et Niestlé (Coll. Zethos), Neuchâtel, 1974

(fr) "Les projets de banques de données archéologiques : problèmes méthodologiques, technologiques et institutionnels", in : M. Borillo et J.-C. Gardin : Les banques de données archéologiques. Colloque nat. du CNRS, 932 (Marseille, 12-14 juin 1972), 1974, p. 15-26

(fr) "Effets logiques des bases de données sur les disciplines d’érudition", Revue internationale des sciences sociales 27, 1975, p. 815-830

(fr) Code pour l’analyse des ornements (1956, révisé 1973), Éditions du CNRS, Paris, 1978

(fr) "La logique du plausible ou l’intelligence artificielle des textes dans les disciplines humanistes", in : Les disciplines humanistes et leurs bibliographies à l’âge de l’informatique (Table ronde CNRS, 19 novembre 1982), CNRS, 1982, p. 145-151.

(fr) "Fondements possibles de la sémiologie", Recherches sémiotiques / Semiotic inquiry (RSSI), vol. 5, no 1, 1985, p. 1-31

(fr) "Sémiologie et informatique", Degrés : revue de synthèse à orientation sémiologique, 13, no 42-43 (Sémiologie et sciences exactes), 1985, b1-b23.

(fr) "La logique naturelle ou autre dans les constructions de sciences humaines", Revue européenne des sciences sociales, Genève, 25, no 77, 1987, p. 179-195

(fr) "Les rapports troubles de la sémiologie avec la linguistique", Cahiers Ferdinand de Saussure, 41, 1987, p. 65-74

(fr), (en) Systèmes experts et publications savantes, Expert systems and scholarly publications, The British Library, Londres, 1987

(en) "Artificial intelligence and the future of semiotics: an archaeological perspective", Semiotica 77, 1-3, 1989, p. 5-26.

(en) "The impact of computer-based techniques on research in archaeology" In M. Katzen (dir.) : Scholarship and technology in the humanities. (Proceedings of a conference held at Elvetham Hall, 9th-12th may 1990), British library research, Bowker Saur, Londres, 1991, pp. 95-110

(en) "Artificial Intelligence and Expert Systems: Case Studies in the Knowledge Domain of Archaeology", American Anthropologist, New Series, vol. 93, no 3, septembre 1991, p. 735-736

(fr) "De l’anthropologie à la connaissance : une vision indienne de nos destinées", L’Homme, 125, 33,1, 1993, p. 149-157.

(fr) "Les embarras du naturel", Archives européennes de sociologie, 34, 1993, p. 152-165

(fr) "Points de vue logiciste sur les méthodologies en sciences sociales", Sociologie et sociétés, 25,2, 1993, p. 11-22

(fr) "Informatique et progrès dans les sciences de l’homme", Revue informatique et statistique dans les sciences humaines, Liège, 1994, 30, 1-4, p. 11-35

(fr) "Calcul et narrativité dans les publications archéologiques", Archeologia e calcolatori, 10, 1999, p. 63-78.

(fr) "Approches sémiotiques du raisonnement en archéologie : une contribution au problème du « pont »", in P. Perron, L. G. Sbrocchi, P. Colilli, M. Danesi (dir.) : Semiotics as a bridge between the humanities and the sciences, Legas, New York, Ottawa, Toronto, 2000, pp. 27-48.

(fr) "La pensée réfléchie et ses progrès dans les sciences de l’homme", in Actualités du contemporain, Le Seuil (Le genre humain), Paris, 2000, p. 253-272

(fr) "Entre modèle et récit : les flottements de la troisième voie", in J.-Y. Grenier, C. Grignon, P.-M. Menger (dir.), Le modèle et le récit, Maison des sciences de l’homme, Paris, 2001, p. 457-487

(fr) "Modèles et récits", in : J.-M. Berthelot (dir.) : Épistémologie des sciences sociales, PUF, Paris, 2001, p. 407-454

 

 

 

 

Poznámky