Internet Data Scientist

Z WikiKnihovna

Popis práce

Internetoví vědci se zabývají analýzou v oblasti volného pohybu na internetu, hackerů a dalších problémových uživatelů, kteří se snaží obrátit internetové prostředky proti neškodným uživatelům. Dalším bodem jejich práce je shromažďovat a vyhodnocat velké objemy dat, vymýšlet nad nimi využití pro vědecké účely či komerční sféře. Vývoj nových internetových technologií či jejich modifikace.

Náplň práce

- Analýza dostupných dat

- Návrh řešení řešit problémy týkající se internetových technologiích

- vývoj nových algoritmů pro zpracování a využití Big Data

- Správa velkých datových uložišť například Google, Wikipedia

- Shromažďování údajů z různých zdrojů

Povinnosti

- Dodržování vnitřní politiky instituce či firmy

- S ohledem na vývoj dodržovat striktně dohodnuté konvence mezi zaměstnanci

Kariéra

- Analytik Big Data

- Databázový odborník

- Správce uložišť

- Vývojář nových internetových technologií

- Marketingový analytik

- Statistik

Vzdělání

Záleží na jaké úrovni bude vědec pracovat. Většinou zde nezáleží na vysokoškolským titulu. Důležité hledisko je spíše praxe a zkušenosti s konkrétním odvětví, kde vědec působí.

Kompetence

- znalost programovacích jazyků, které se týkají programování databází (SQL)

- znalost databázových technologiích (OLAP kostky)

- znalost internetových technologiích

- znalost prostředí ve kterém vědec bude data zpracovávat

- znalost programů pro tvorbu výstupních dokumentů

Profesní sdružení

ASIS&T – Asociace pro informační vědu a technologie (ASIS & T) je jediným profesním sdružením, které překlenuje propast mezi praxí v oblasti informatiky a výzkumem.

Zdroje

Master's in data science. Data Science in the Internet Industry | MastersInDataScience.org [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.mastersindatascience.org/industry/internet/

What Does a Data Scientist Do? [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.wisegeek.net/what-does-a-data-scientist-do.htm#

How to Become a Data Scientist | Data Scientist Salary [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.mastersindatascience.org/careers/data-scientist/

How to become a Data Scientist! [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.ashleyellis.com/2012/06/how-to-become-a-data-scientist/