Internet Data Scientist: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 60: Řádek 60:
  
 
How to become a Data Scientist! [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.ashleyellis.com/2012/06/how-to-become-a-data-scientist/
 
How to become a Data Scientist! [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.ashleyellis.com/2012/06/how-to-become-a-data-scientist/
 +
 +
Data Scientist - Internet/Online (3-6 yrs), Mumbai, Data Scientist,Data Science,Data Management,SQL,Python,Statistics, IIM MBA Jobs [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.iimjobs.com/j/data-scientist-internet-online-3-6-yrs-432225.html?ref=cl

Verze z 19. 5. 2017, 21:26

Popis práce

Internetoví vědci se zabývají analýzou v oblasti volného pohybu na internetu, hackerů a dalších problémových uživatelů, kteří se snaží obrátit internetové prostředky proti neškodným uživatelům. Dalším bodem jejich práce je shromažďovat a vyhodnocat velké objemy dat, vymýšlet nad nimi využití pro vědecké účely či komerční sféře. Vývoj nových internetových technologií či jejich modifikace.

Náplň práce

 • Analýza dostupných dat
 • Návrh řešení řešit problémy týkající se internetových technologiích
 • vývoj nových algoritmů pro zpracování a využití Big Data
 • Správa velkých datových uložišť například Google, Wikipedia
 • Shromažďování údajů z různých zdrojů

Povinnosti

 • Dodržování vnitřní politiky instituce či firmy
 • S ohledem na vývoj dodržovat striktně dohodnuté konvence mezi zaměstnanci

Kariéra

 • Analytik Big Data
 • Databázový odborník
 • Správce uložišť
 • Vývojář nových internetových technologií
 • Marketingový analytik
 • Statistik

Vzdělání

Záleží na jaké úrovni bude vědec pracovat. Většinou zde nezáleží na vysokoškolským titulu. Důležité hledisko je spíše praxe a zkušenosti s konkrétním odvětví, kde vědec působí.

Kompetence

 • znalost programovacích jazyků, které se týkají programování databází (SQL)
 • znalost databázových technologiích (OLAP kostky)
 • znalost internetových technologiích
 • znalost prostředí ve kterém vědec bude data zpracovávat
 • znalost programů pro tvorbu výstupních dokumentů

Profesní sdružení

ASIS&T – Asociace pro informační vědu a technologie (ASIS & T) je jediným profesním sdružením, které překlenuje propast mezi praxí v oblasti informatiky a výzkumem.

Zdroje

Master's in data science. Data Science in the Internet Industry | MastersInDataScience.org [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.mastersindatascience.org/industry/internet/

What Does a Data Scientist Do? [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.wisegeek.net/what-does-a-data-scientist-do.htm#

How to Become a Data Scientist | Data Scientist Salary [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.mastersindatascience.org/careers/data-scientist/

How to become a Data Scientist! [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.ashleyellis.com/2012/06/how-to-become-a-data-scientist/

Data Scientist - Internet/Online (3-6 yrs), Mumbai, Data Scientist,Data Science,Data Management,SQL,Python,Statistics, IIM MBA Jobs [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.iimjobs.com/j/data-scientist-internet-online-3-6-yrs-432225.html?ref=cl