Interakční designer

Z WikiKnihovna

Autoři: Aneta Pelánová, Simona Kunovská

Klíčová slova: interaction, designer, interakční, interakce, návrh, design

Popis práce

Interakční design (IxD) definuje strukturu a chování interaktivních systémů. Interakční designeři se snaží o vytváření smysluplných vztahů mezi lidmi a produkty/službami, které používají - od počítačů, mobilních zařízení až po spotřebiče.[1] Úspěšný interakční design využívá technologie a zásady dobré komunikace pro vytvoření požadovaných uživatelských zkušeností. Tato definice je poměrně široká, protože interakce mezi člověkem a produktem často zahrnuje prvky jako je estetika, pohyb, zvuk, prostor a mnoho dalších. Každý z těchto prvků může navíc zahrnovat ještě více specializované oblasti, jako je zvukový design pro vytváření zvuků používaných v uživatelských interakcích.[2]

Rozdíl mezi interakčním a UX designem

Interakční design a UX design se vzájemně překrývají, interakční design je vlastně podskupinou UX designu. UX design je zaměřen na formování zkušeností s používáním produktu a většina z těchto zkušeností zahrnuje nějakou interakci mezi uživatelem a produktem. UX je ale víc než interakční design: zahrnuje také uživatelský výzkum, vytváření uživatelských person, testování uživatelů a testování použitelnosti, atd.[2] Interakční design se stará pouze o interakci mezi uživatelem a produktem - aby interakce byla co nejrychlejší a nejpřívětivější. Je důležité si uvědomit, že i když je interakční design podskupinou UX designu, neznamená to, že každý UX designer je zároveň i interakčním designerem.[3]

5 dimenzí interakčního designu[2]

5 dimenzí interakčního designu slouží k lepšímu porozumění, co interakční design zahrnuje. Jinými slovy, tyto dimenze tvoří samotné interakce a v důsledku toho vytvářejí komunikaci mezi uživatelem a obrazovkou. Akademik interakčního designu Gillian Crampton Smith poprvé představila koncept čtyř dimenzí interakčního jazyka, ke kterému později odborník na interakční design z IDEXX Laboratories Kevin Silver přidal pátou dimenzi.

1D: Slova

Slova - zejména ta, která se používají v interakcích - by měla být smysluplná a srozumitelná. Měla by sdělovat informace uživatelům, ale ne příliš velké množství, aby nezahltila uživatele.

2D: Vizuální reprezentace

Jedná se o grafické prvky, jako jsou obrázky, typografie, ikony a funkční tlačítka, s nimiž uživatelé interagují. Obvykle doplňují slova používaná ke sdělování informací uživatelům.

3D: Fyzické objekty nebo prostor

Prostřednictvím jakých fyzických objektů uživatelé interagují s produktem, jako je například laptop nebo smartphone? Myší, touchpadem, prsty? A v jakém fyzickém prostoru to uživatel dělá? Například - surfuje uživatel na internetu, zatímco stojí v přeplněném vlaku se smartphonem nebo sedí v kanceláři u počítače? To vše ovlivňuje interakci mezi uživatelem a produktem.

4D: Čas

Tato dimenze zní trochu abstraktně, ale většinou odkazuje na média, která se mění s časem (animace, videa, zvuky). Pohyb a zvuky hrají zásadní roli při poskytování vizuální a zvukové zpětné vazby na interakci uživatele. Důležitá je rovněž doba, kterou uživatel stráví interakcí s produktem: mohou uživatelé sledovat svůj pokrok či obnovit svou interakci někdy později?

5D: Chování

Tato dimenze zahrnuje mechanismus produktu: jak uživatelé provádějí akce na webových stránkách? Jak uživatelé ovládají produkt? Jinými slovy - jak předchozí dimenze definují interakce produktu? Zahrnuje také reakce - například emoční reakce nebo zpětnou vazbu uživatelů a produktu.

Náplň práce[4]

Interakční designer je klíčovým hráčem po celou dobu vývojového procesu. Dělá řadu aktivit, které jsou pro projektový tým klíčové. K těm typicky patří vytváření strategie návrhu, klíčové interakce ve wireframingu a prototypové interakce.

Strategie návrhu

Interakční designer musí vědět, pro koho navrhuje a jaké jsou cíle uživatele. Tyto informace mu většinou poskytuje user researcher. Interakční designer vyhodnotí cíle a vypracuje strategii návrhu buď samostatně, nebo s pomocí dalších návrhářů svého týmu. Strategie návrhu pomůže členům týmu společně pochopit, jaké interakce je třeba provést k usnadnění cílů uživatelů.

Warframy klíčových interakcí

Poté, co interakční designer získá dobrou představu o strategii, která motivuje jeho návrh, může začít načrtávat rozhraní, která usnadní potřebné interakce. Někteří odborníci doslova načrtnou tyto interakce na tablet/mazací tabulku, jiní použijí webové aplikace, které jim pomohou v procesu, a někteří zkombinují obě metody. Někteří odborníci vytvoří tato rozhraní společně, zatímco jiní je vytvoří samostatně. Vše závisí na interakčním designerovi a jeho konkrétním pracovním postupu.

Prototypy

V závislosti na projektu může další logický krok pro návrháře interakcí zahrnovat vytvoření prototypů. Existuje celá řada různých způsobů, jak by mohl tým prototypovat interakci, například html/css, či papírové prototypy.

Zůstat aktuální

Jednou z nejtěžších částí toho, být interakčním designerem je rychlost změny v oboru. Každý den noví designeři přebírají médium jiným směrem. V důsledku toho uživatelé očekávají, že se tyto nové druhy interakcí objeví na jejich webových stránkách. Obezřetný interakční designer reaguje na tento vývoj neustálým prozkoumáváním webu pro nové interakce a využíváním nových technologií - přičemž vždy pamatuje na to, že správné interakce nebo technologie jsou ty, které nejlépe vyhovují potřebám člověka a nikoli pouze ty nejnovější nebo nejvíce vzrušující. Interakční designeři také zůstávají aktuální neustálým sledováním myšlenkových vůdců na Twitteru.

Jaké otázky si musí interakční designer pokládat?[2]

 • Co může uživatel udělat s myší, prstem nebo stylusem k přímé interakci s rozhraním?
 • Co ohledně vzhledu (barva, tvar, velikost atd.) dává uživateli pojem o tom, jak by to mohlo fungovat?
 • Poskytují chybové hlášky uživateli způsob, jak problém odstranit nebo vysvětlují, proč k chybě došlo?
 • Jakou zpětnou vazbu uživatel získá po provedení určité akce?
 • Mají prvky rozhraní přiměřenou velikost pro interakci s nimi?
 • Jsou použity známé či standardní formáty?

Kariéra

Kariérní postup

Typickou cestu nelze v této oblasti zcela jasně definovat, ale spousta lidí se mimo obvyklých pozic (viz. obrázek níže) přesouvá na další příbuzné pozice a stávají se například produkt manažery a obsazují i další pozice v marketingové oblasti.[5]

Průměrný plat je 77 219 $ za rok. Velký vliv v této oblasti mají také zkušenosti. Většina lidí s touto prací přechází na jinou pozici po 20 letech.[5]

Průměrný plat

Vzdělání a kompetence

Vzdělání

Požadovaný je bakalářský nebo magisterský titul z grafického designu, ilustrace, počítačové grafiky nebo jiného příbuzného oboru. Výhodou je titul z komunikace a jiných příbuzných oborů.

Kompetence[6]

 • obvykle tří nebo víceletá praxe v programování nebo v grafickém designu
 • pokročilá znalost programovacích jazyků, např. HTML, CSS a Javascript
 • zkušenost se softwarem pro grafický design, např. Adobe Photoshop a Illustrator
 • znalost některé z mobilních platforem
 • pochopení filozofie designu - důležitá pro tvorbu efektivních návrhů
 • kognitivní psychologie - fungování mysli uživatele (pozornost, používání jazyka, paměť, vnímání, řešení problémů, kreativita a myšlení)
 • chuť zjišťovat, jak věci fungují
 • nebát se ptát na otázky
 • schopnost vizualizovat a hrát si s prvky a koncepty novými způsoby

Profesní sdružení

IxDA (Interaction designer association) - světová asociace s cílem rozvoje interaktivního designu.

Poznámky

 1. About & History. Interaction Design Association [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://ixda.org/ixda-global/about-history/
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 YU SIANG, Teo. What is Interaction Design?. Interaction Design Foundation [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design
 3. What is the difference between Interaction Design and UX Design?. Interaction Design Foundation [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-the-difference-between-interaction-design-and-ux-design
 4. UX Booth Editorial Team. Complete Beginner’s Guide to Interaction Design. UX Booth [online]. [2015-10-27], [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.uxbooth.com/articles/complete-beginners-guide-to-interaction-design/
 5. 5,0 5,1 Interaction Designer Salary. PayScale [online]. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: http://www.payscale.com/research/US/Job=Interaction_Designer/Salary
 6. ATKIN, Hannah. Which UX career is right for you?. General Assembly Blog [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: https://generalassemb.ly/blog/which-ux-career-is-right-for-you/