Institut umění

Z WikiKnihovna

Autor: Dana Katrňáková

Klíčová slova: divadelní ústav, kultura, umění

Synonyma: Institut umění – Divadelní ústav, Arts and Theatre Institute, IDU

Související pojmy:

nadřazené: Ministerstvo kultury ČR
podřazené:
Logo IDU

Institut umění – Divadelní ústav

Institut umění – Divadelní ústav je státní příspěvková organizace, která byla zřízená výnosem Ministerstva školství a kultury v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav. Institut umění vznikl jako samostatné oddělení v rámci Divadelního ústavu v roce 2005 a v roce 2007 došlo vzhledem k rozšíření činnosti ústavu ke změně názvu na Institut umění – Divadelní ústav. Organizace může podle zřizovací listiny používat zkratku IDU a v anglickém jazyce znějící název Arts and Theatre Institute.[1]IDU byl zřízen na dobu neurčitou a od poloviny 70. let 20. století se nachází v barokním Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1. V roce 2010 se stal IDU výzkumnou organizací. Současnou ředitelkou je Pavla Petrová, která byla do této funkce jmenována v roce 2008.

Význam Institutu umění

Institut umění přispívá k výměně informací a zkušeností mezi uměleckými obory. Zajišťuje informační a poradenské služby, vzdělávání a výzkumnou činnost. Zaměřuje se na propagaci a prezentaci českého umění v zahraničí. Hlavním cílem je podpořit rozvoj umění a zvyšovat jeho společenský význam.[2]

Oddělení Institutu umění

Institut umění je rozdělen na tři odborné a dvě tematické sekce. Do odborných sekcí patří sekce hudební, taneční a literární. Tematické sekce zahrnují sekci výzkumu a sekci tvůrčích rezidencí. Pod Institut umění náleží také činnosti České hudební rady, která funguje pod Divadelním ústavem od roku 1993.

Odborné sekce:

Hudební sekce (HS)

Hudební sekce byla založena jako informačně - koordinační středisko pro českou hudební kulturu. Mezi hlavní činnosti Hudební sekce patří zajištění informačních služeb v české hudební kultuře a to prostřednictvím webového portálu www.czechmusic.org, propagace české hudby, zastoupení na hudebním veletrhu MIDEM v Cannes, spolupráce na výzkumných grantech Institutu umění a vydávání propagačních materiálů.

Taneční sekce (TS)

Taneční sekce byla založena v roce 2006 a působí jako informačně – konzultační středisko pro českou taneční scénu. Zaměřuje se na rozšiřování tanečního fondu videotéky a knihovny, sběr a distribuci informací, vzdělávání a podporu rozvoje tanečního oboru v rámci České republiky a propagaci českého tance v zahraničí.

Literární sekce (LS)

Literární sekce byla založena v roce 2009 a funguje jako informačně – konzultační středisko pro literaturu. Hlavní činnosti, které má Literární sekce na starosti, jsou propagace české literatury v zahraničí, což zahrnuje zejména správu vícejazyčného webového Portálu české literatury www.czechlit.cz. Věnuje se mezinárodní spolupráci a spolupracuje s Pražským literárním domem autorů německého jazyka.

Tematické sekce:

Sekce výzkumu

Sekce výzkumu má na starosti koordinaci výzkumné činnosti. Toto oddělení se zaměřuje na sledování trendů kulturní politiky v rámci Evropské unie. Výzkumné projekty, které vznikají v oblasti této sekce, jsou uskutečňovány za podpory Ministerstva kultury.

Sekce tvůrčích rezidencí

Sekce tvůrčích rezidencí funguje od roku 2004 a jejím hlavním úkolem je zapojení českých umělců do mezinárodní komunikace. Zajišťuje nejenom vysílání českých umělců do zahraničí, ale má na starosti i přijímání zahraničních umělců v České republice. Jedním z rezidenčních programů, který je realizován Institutem umění, je tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově. Tento program se orientuje na nastupující generaci výtvarníků z České republiky.

"Od roku 2004 do roku 2008 se uskutečnilo celkem 41 výměnných pobytů, kterých se účastnilo 52 českých a 27 zahraničních umělců z těchto uměleckých oborů: vizuální umění včetně fotografie a scénografie, tanec, literatura, hudba a divadlo."[3]

Činnost Institutu umění (IU) za rok 2013

V rámci hudební sekce se Institut umění v roce 2013 věnoval realizaci nebo přípravě některých zajímavých programů či projektů. IU se zúčastnil 49. ročníku MIDEM 2013, který probíhal v Cannes ve Francii a byl zaměřen na klasickou hudbu a jazz. V říjnu 2013 IU propagoval českou hudbu na 13. ročníku veletrhu WOMEX v Cardiffu ve Velké Británii. V roce 2013 se také Institut umění intenzivně věnoval přípravě programu nazvaného Rok české hudby 2014.

Taneční sekce pořádala společně s o. s. ArtN a FAMU – Centrem audiovizuálních studií FAMU filmový workshop nazvaný Tanec a kamera 2013, během kterého vzniklo pět tanečních filmů. Z tohoto workshopu bylo vydáno DVD pod stejným názvem Tanec a kamera 2013. Zároveň vydala Taneční sekce DVD nazvané CZECH DANCE FOR CAMERA – Collection of dance films 2011-2013. V prosinci uspořádal Institut umění společně s o. s. Vize tance a Tanečním sdružením ČR konferenci Vize tance 2013 – Lidský potenciál v tanci, pohybovém divadle a novém cirkuse.

Literární sekce v roce 2013 realizovala tvůrčí rezidenční pobyt pro české spisovatele v Bulharsku a rovněž ve spolupráci s Cenou Česká kniha zorganizovala rezidenční studijní pobyt spisovatelky Kateřiny Tučkové v americkém New Orleansu. Ze zahraničí přijela na rezidenční pobyt v Praze běloruská překladatelka Irina Gerasimovič. Institut umění se podílel také na pořádání cyklu Večery evropské literatury, které se uskutečnily v literárním salónu Pelléovy vily v Praze.

Sekce výzkumu Institutu umění se v roce 2013 věnovala výzkumnému programu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015). V rámci tohoto projektu byla zpracována online aplikace Kulturní kalkulačka, která slouží pro výpočet ekonomických dopadů kulturních projektů. Zmíněná aplikace je dostupná na webových stránkách www.kulkal.cz.[4]

Poznámky

  1. ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. Zřizovací listina Institutu umění – Divadelního ústavu [online]. 2011 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: http://www.idu.cz/media/document/statut_idu_od_1.1.20121.pdf.
  2. PETROVÁ, Pavla. Koncepce rozvoje Institutu umění Divadelního ústavu na léta 2010-2015 [online]. 2009, s. 3 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: http://www.idu.cz/media/document/koncepce-institutu-umeni-divadelniho-ustavu-2010-2015.pdf.
  3. INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV [online]. s. 16 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: http://new.institutumeni.cz/media/document/brozura-iu.pdf.
  4. INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV. Výroční zpráva za rok 2013 [online]. Institut umění - divadelní ústav: Praha, 2014, s. 42-51. ISBN 978-80-7008-325-3 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: http://www.idu.cz/media/document/vzidu_13_web2_small.pdf.

Použitá literatura