Informační zprostředkovatel

Z WikiKnihovna
(přesměrováno z Informačnízprostředkovatel)

Popis práce

Informační zprostředkovatel (informační broker, data broker, nezávislý informační pracovník) se zabývá zprostředkováním a prodejem informačních produktů a služeb.[1]Bývá označován jako „knihovník k najmutí“. Poskytuje tradiční knihovnické referenční služby za peníze.[2]Jeho klientem jsou soukromé organizace, veřejné organizace, či jedinci.[3] Nalézá sekundární informace (už publikované, či jinak dostupné) z článků, citací, výzkumných, konkurenčních dat.[4] Nevyhledává pouze v online databázích, mnoho informací mu může být poskytnuto i ze speciálních archivů a dokumentačních středisek.[5] Informační broker využívá různé zdroje informací – veřejně přístupné zdroje, veřejné záznamy, sociální výzkumy sociálních sítí atd.[6]

Náplň práce

Náplň práce informačního brokera může být velice široká. Poskytovaný servis je konkrétně definován ve smlouvě.[7] Obecně můžeme říci, že vyhledává informace, organizuje je, analyzuje a prezentuje ve formě požadované klientem. Informační broker pracuje s databázemi , na zakázku provádí situační a SWOT analýzy, screening zaměstnanců, informační průzkum trhu. Může zajišťovat služby v oblasti Competitive Inteligence, provádět odborné rešerše.[8]

Kariéra

Mnozí brokeři jsou samostatní nebo pracují v rámci malých organizací v soukromém sektoru. Není dána standardní cesta v kariéře, která by vedla k pozici informačního brokera. Většina začíná kariéru jako knihovník.[9]

Povinnosti

Profesionální informační brokeři se řídí obchodním a etickým kodexem. Například všichni členové Sdružení nezávislých informačních pracovníků (AIIP) se zavazují dodržovat Code of Ethical Business Practice.[10]

Vzdělání

Mnoho informačních brokerů má vysokoškolské bakalářské nebo magisterské vzdělání v oboru Informační studia a knihovnictví. Tito jedinci mají výhodu na trhu. Nejsou ale standardizované požadavky na vzdělání. Mnozí informační brokeři mají vzdělání v oblasti práva, žurnalistiky, obchodu, vzdělávání, či umění. Bývají často experty v určité oblasti trhu, ve které vyhledávají.

Kompetence

 • výtečné analytické a kombinační schopnosti
 • zkušenosti s činnostmi týkajících se rešerše a vyhledáváním
 • bezvadná orientace v datových sítích[11]
 • znalost oboru, na který se orientuje
 • dlouhodobá a krátkodobá paměť
 • výborné komunikační schopnosti a slovní projev
 • samostatné a praktické myšlení
 • neustále udržuje přehled o nových informačních pramenech[12]

Profesní organizace

The Association of Independent Information Professionals (AIIP) Organizace byla založena v roce (1987). Její členové jsou vlastníci firem poskytující informační služby, poskytují dokumenty. Dále se zaměřují na knihovnickou podporu, design databází, konzultace, psaní, zveřejňování.[13]

Poznámky

 1. Informační zprostředkovatel. VSCHT. Vydavatelství VSCHT [online].[cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-599-4/hesla/informaCnI_broker.html>
 2. LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. In Fundamental of Information Studies: Understanding Information and Its environment. 2. ed. New York: Neal-Suchman. 2004, 149 – 186. ISBN 978-1-55570-594-7.
 3. LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. In Fundamental of Information Studies: Understanding Information and Its environment. 2. ed. New York: Neal-Suchman. 2004, 149 – 186. ISBN 978-1-55570-594-7.
 4. Business dictionary. Informational broker [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.businessdictionary.com/definition/information-broker.html>.
 5. SOCHOREK, Radim: Infobroker [online]. 2006 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.sochorek.cz/archiv/reserse/infobroker.html>.
 6. Privacy Rights Clearinghouse. Online Information Brokers and Your Privacy [online]. 2004 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <https://www.privacyrights.org/ar/infobrokers.htm>.
 7. LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. In Fundamental of Information Studies: Understanding Information and Its environment. 2. ed. New York: Neal-Suchman. 2004, 149 – 186. ISBN 978-1-55570-594-7.
 8. SOCHOREK, Radim: Infobroker [online]. 2006 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.sochorek.cz/archiv/reserse/infobroker.html>
 9. LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. In Fundamental of Information Studies: Understanding Information and Its environment. 2. ed. New York: Neal-Suchman. 2004, 149 – 186. ISBN 978-1-55570-594-7.>
 10. Certification for Information Brokers. Bulletin of Association for Information Science and Technology [online]. 2005, roč. 3, č. 31 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/sawyer.html>.
 11. SOCHOREK, Radim: Infobroker [online]. 2006 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.sochorek.cz/archiv/reserse/infobroker.html>.
 12. Certification for Information Brokers. Bulletin of Association for Information Science and Technology [online]. 2005, roč. 3, č. 31 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/sawyer.html>
 13. AIIP. Association of Independent Information Professionals [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.aiip.org>.

Zdroje

AIIP. Association of Independent Information Professionals [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.aiip.org>.

Business dictionary. Informational broker [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.businessdictionary.com/definition/information-broker.html>.

Certification for Information Brokers. Bulletin of Association for Information Science and Technology [online]. 2005, roč. 3, č. 31 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/sawyer.html>.

Informační zprostředkovatel. VSCHT. Vydavatelství VSCHT [online].[cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-599-4/hesla/informaCnI_broker.html>

Privacy Rights Clearinghouse. Online Information Brokers and Your Privacy [online]. 2004 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <https://www.privacyrights.org/ar/infobrokers.htm>.</ref>

LESTER, June – KOEHLER, Wallace C., Jr. The Information Profession. In Fundamental of Information Studies: Understanding Information and Its environment. 2. ed. New York: Neal-Suchman. 2004, 149 – 186. ISBN 978-1-55570-594-7.

SOCHOREK, Radim: Infobroker [online]. 2006 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.sochorek.cz/archiv/reserse/infobroker.html>.