Informační specialista: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 16: Řádek 16:
 
</p>
 
</p>
 
<h2> Profesní sdružení </h2>
 
<h2> Profesní sdružení </h2>
 +
<p>Specialisté se nesdružují do žádných skupin, jednají samostatně a nezávazně, nebo v rámci firmy či školy.
 +
</p>
 
<h2> Zdroje </h2>
 
<h2> Zdroje </h2>
 +
<p>BEVERLEY, C. A., A. BOOTH and P. A. BATH. The role of the information specialist in the systematic review process: a health information case study. Health Information & Libraries Journal [online]. 2003, vol. 20, no. 2, p. 65-74 [cit. 2017-04-06]. ISSN: 14711834. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=9b91b3e9-f35c-4085-9860-9e62d3455ba1%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4211
 +
 +
WILKINSON, A., D. PAPAIOANNOU, C. KEEN and A. BOOTH. The role of the information specialist in supporting knowledge transfer: a public health information case study. Health Information & Libraries Journal [online]. 2009, vol. 26, no. 2, p. 118-125 [cit. 2017-04-06]. ISSN: 14711834. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=15269a50-bcef-4052-ac9c-262335b76d2c%40sessionmgr4007&vid=0&hid=4211
 +
SATHE, Nila A., Rebecca JEROME and Nunzia Bettinsoli GIUSE. Librarian-perceived barriers to the implementation of the informationist/information specialist in context role. Journal of the Medical Library Association [online]. 2007, vol. 95, no. 3, p. 270-274 [cit. 2017-04-06]. ISSN: 1536-5050. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=8c24205e-bd33-44f2-873e-c91913a97e99%40sessionmgr4006&vid=0&hid=4211
 +
</p>

Verze z 19. 5. 2017, 22:02

Popis práce

Informační specialista je jedním ze specialistů v oblasti řízení informací. Je to odborný pracovník zaměřený ve své informační činnosti na specifický obor (např. lékařství, chemie, právo) a poskytující informační služby odborným uživatelům (zejména ve formě rešerší a rozborových zpráv). Vyhledávání a zpracování dat je vždy podmíněno tím, pro koho budou dané informace využity. V každém případě musí splňovat tři základní pilíře: Použitelnost, stručnost a jasnost. Ty jsou zvažovány v každé části procesu práce.

Náplň práce

Povinnosti

Jeho úkolem je na, předem zadané téma, vyhledat příslušnou literaturu, výběr a získávání příslušných článků, rozhodování, zda-li je článek dostatečně relevantní a v některých případech i využití vyhledaných informací pro praktické využití. Jednou z jeho povinností je provádět systematické přezkumy v již předem vyhledaných informací, vyhledávání literatury, referenční management a dodání dokumentů v případech, že nejsou veřejnosti volně dostupné. Mezi další patří celá řada progresivních aktivit, jako je například vedení projektu, kritické hodnocení, extrakce dat, syntéza dat a psaní zpráv a jejich šíření.

Kariéra

Lidé mohou pracovat jak ve firmách, tak i ve školách jako referenční pracovníci, nebo přímo informační specialisté. Mohou tak pomáhat v ekonomickém, podnikatelském či informačním vzrůstu firmy, vyvarováním se špatných informací, které by mohly vést k nesprávným investicím nebo rozhodování. V případech spolupráce se školou mohou pomáhat jednotlivým studentům při hledání dat k jejich seminární či diplomové práci. Také mohou pomáhat učitelům, při doplňování jejich učebního plánu.

Vzdělání

Požadováno je minimálně středoškolské vzdělání v oblasti informatiky či ekonomie. Zaměstnavateli nejvíce žádané je vysokoškolské vzdělání, z toho přednostně magisterské vzdělání v oblasti informační vědy a ekonomie. Výhodou jsou knihovnické referenční základy. Znalost základních jazyků, jako je angličtina a němčina, další jazyky jsou výhodou. Měl by být schopen týmové práce, analytického myšlení a pečlivost. Pokročilá znalost práce na počítači s programy Word, Excel, PowerPoint, internetem a databázovými systémy.

Kompetence

Je schopen přizpůsobit se odbornosti, pro koho vytváří analýzu. Je schopen pracovat s elektrickými i knižními zdroji informací. Organizuje, analyzuje a vyhodnocuje nalezená data a zdroje, je schopen posouzení rizika nesprávnosti informací, či nedostatečně nízké či vysoké úrovně odbornosti.

Profesní sdružení

Specialisté se nesdružují do žádných skupin, jednají samostatně a nezávazně, nebo v rámci firmy či školy.

Zdroje

BEVERLEY, C. A., A. BOOTH and P. A. BATH. The role of the information specialist in the systematic review process: a health information case study. Health Information & Libraries Journal [online]. 2003, vol. 20, no. 2, p. 65-74 [cit. 2017-04-06]. ISSN: 14711834. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=9b91b3e9-f35c-4085-9860-9e62d3455ba1%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4211 WILKINSON, A., D. PAPAIOANNOU, C. KEEN and A. BOOTH. The role of the information specialist in supporting knowledge transfer: a public health information case study. Health Information & Libraries Journal [online]. 2009, vol. 26, no. 2, p. 118-125 [cit. 2017-04-06]. ISSN: 14711834. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=15269a50-bcef-4052-ac9c-262335b76d2c%40sessionmgr4007&vid=0&hid=4211 SATHE, Nila A., Rebecca JEROME and Nunzia Bettinsoli GIUSE. Librarian-perceived barriers to the implementation of the informationist/information specialist in context role. Journal of the Medical Library Association [online]. 2007, vol. 95, no. 3, p. 270-274 [cit. 2017-04-06]. ISSN: 1536-5050. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=8c24205e-bd33-44f2-873e-c91913a97e99%40sessionmgr4006&vid=0&hid=4211