Informační manažer: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: anglicky Informatik management == požadavky == - vysokoškolské vzdělání (obor Informační studia a knihovnictví) - řídící schopnosti - samostatné a prakti...)
 
 
Řádek 1: Řádek 1:
anglicky Informatik management
+
== Popis práce ==
+
 
== požadavky ==
+
Informační manažer je specialista v oblasti řízení informací. Je zodpovědný za širokou spolupráci a konzultace při prosazování a šíření efektivních firemních postupů v oblasti řízení informací a záznamů, koordinaci potřeb a poskytování doporučení, které se přizpůsobují strategickému směřování oddělení firemních znalostí a správy záznamů. Specialista na řízení informací je také zodpovědný za poskytování poradenství na vysoké úrovni obchodním jednotkám nebo pracovištím oddělení na řízení a pracovních tocích firemních informací a záznamů v dynamickém technologickém prostředí.
- vysokoškolské vzdělání (obor Informační studia a knihovnictví)
+
 
- řídící schopnosti
+
== Náplň práce ==
- samostatné a praktické myšlení
+
 
- přehled v informačních systémech
+
Informační manažer pomáhá při řízení hodnocení, vývoji, implementaci, údržbě, přezkoumání a podpoře systému (systémů) pro správu elektronických dokumentů a záznamů. Vypracovává a udržuje zásady, standardy a postupy pro dodržování příslušných právních předpisů. Rozumí důsledkům informací, a to jak vnitřních, tak i externích, které lze získat z podnikových systémů i jinde. Provádí obchodní rozhodnutí na základě těchto informací, včetně nutnosti provést změny v systémech. Přezkoumá návrhy na nové digitální iniciativy a poskytuje odborné poradenství v oblasti správy informací, včetně poradenství a podpory spolupráce při práci a hodnocení a řízení rizik souvisejících s informacemi. Vytváří a udržuje inventář informačních zdrojů, které podléhají příslušným právním předpisům. Připravuje, přezkoumává a předkládá pravidelné oznámení o registračních údajích příslušným regulačním orgánům. Zajišťuje, že formální žádosti o přístup k informacím a stížnosti jsou řešeny podle schválených postupů. Ovlivňuje organizace, zákazníky, dodavatele, partnery a vrstevníky o příspěvek vlastní specializace. Vytváří vhodné a efektivní obchodní vztahy. Provádí rozhodnutí, která ovlivňují úspěch přiřazené práce, tj. výsledky, termíny a rozpočet. Má významný vliv na přidělování a správu zdrojů odpovídající daným přiřazením. Poskytuje poradenství ohledně dostupných standardů, metod, nástrojů a aplikací relevantních pro vlastní specializaci a může provést vhodnou volbu z alternativ. Analyzuje, navrhuje, plánuje, provádí a vyhodnocuje úkoly podle časových, nákladových a kvalitativních cílů. Posuzuje a vyhodnocuje riziko. Komunikuje efektivně, formálně i neformálně. Demonstruje vedení. Usnadňuje spolupráci mezi zúčastněnými stranami, které mají různorodé cíle. Při navrhování zohledňuje všechny požadavky. Zajímá se, aby byly aktuální dovednosti. Vede své kolegy. Zvyšuje povědomí o vývoji v průmyslu. Analyzuje požadavky a rady týkající se rozsahu a možností nepřetržitého zlepšování provozu. Demonstruje kreativitu, inovaci a etické myšlení při uplatňování řešení ve prospěch zákazníka nebo jiného zainteresovaného subjektu
- schopnost formulace strategie rozvoje
+
 
 +
== Povinnosti ==
 +
 
 +
Tato osoba je zodpovědná za koordinaci vyhodnocování, tvorby, implementace, údržby a přezkoumání politik, postupů, standardů, průmyslových trendů, systémů a pokynů v oblasti správy záznamů v souladu s požadavky útvarů. Specialista na řízení informací je také zodpovědný za koordinaci provádění a údržby plánu klasifikace podnikových služeb, firemního tezauru a plánu uchovávání a likvidace záznamů a poskytování poradenství klientům o jejich aplikaci.
 +
 
 +
== Kariéra ==
  
== náplň práce ==
+
Lidé mohou začít pracovat jako datoví analytici, pomocí svých technických znalostí kontrolovat a interpretovat data předtím, než je změní na užitečné informace, které mohou ovlivnit rozhodování v oblasti podnikání. Pokud jsou šikovní, můžou postoupit na vyšší pozici a stát se informačním manažerem, který pomáhá organizacím využívat jejich data a informace co možná nejefektivněji.
- zajištění konformity informačních systémů a technologií
 
- personální řízení pracovníků Informačních technologií a systémů
 
- kontrola toků informací a kontrola jejich efektivity
 
  
 +
== Vzdělání ==
  
== Popis práce ==
+
Minimální stupeň je středoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií. Vysokoškolská kvalifikace v ekonomické oblasti, nebo v oblasti informačních technologií, je vysoce hodnocena. V průběhu své pracovní doby pracovník absolvuje různá školení, která pomáhají rozvíjet a zlepšovat strategické dovednosti v oblasti podnikového plánování. Důležitá je také znalost společného jazyka informačních manažerů - angličtiny.
 +
 
 +
== Kompetence ==
 +
 
 +
Schopnost přizpůsobit se měnícímu se fyzickému prostředí, pracovat s různými úrovněmi technologií a držet krok s nejnovějším vývojem a inovacemi v oblasti IT. Organizovat, analyzovat a vyhodnocovat data nebo procesy, spravovat nástroje a zdroje, údržba, ochrana a uchovávání informací, schopnost posouzení rizik úniku nebo nesprávnosti informací, zájem o vývoj IP a bezpečnostní politiky
 +
 
 +
== Profesní sdružení ==
 +
 
 +
Informační manažer s nejvyšší pravděpodobností vstupuje do organizace ASIS&T. Jedná se o sdružení pro informační vědu a technologie. Jedná se o profesní sdružení, které překlenuje propast mezi praxí v oblasti informatiky a výzkumem. Toto sdružení již téměř 80 let vede hledání nových a lepších teorií, technik a technologií ke zlepšení přístupu k informacím. Členy tohoto sdružení jsou tisíce výzkumných pracovníků, vývojářů, praktiků, studentů a profesorů z oblasti informačních věd a technologií z 50 zemí celého světa. Spojuje je jejich společný zájem a tím je zlepšení způsobů, jakým společnost ukládá, vyhledává, analyzuje, spravuje, archivuje a šíří informace. Sdílí důležité odborné vzdělávání prostřednictvím webových seminářů. Členové ASIS & T zastupují svou roli v oborech informační věda, počítačová věda, lingvistika, řízení, knihovnictví, inženýrství, zákon, medicína, chemie a vzdělání. Jedním z cílů tohoto sdružení je zvyšování povědomí veřejnosti o informačních vědách a technologiích a jejich přínosu pro společnost.
  
Informační manažer zaujímá pozici zpravidla hned pod nejvyšším vedoucím podniku, kterému je podřízen. Pod funkce informačního manažera spadají všechny dříve samostatné útvary, jako jsou výpočetní středisko, knihovna, popřípadě propagace, vydavatelský úsek a podobně. Informační manažer se orientuje na celkovou informační architekturu podniku, řídí za použití systémového přístupu tok potenciálních informací, které do podniku vstupují, z podniku vystupují a v podniku v rámci informační infrastruktury obíhají. Obvykle má také na starosti školení zaměstnanců ve využívání prostředků informačních a komunikačních technologií.
 
Vznik této manažerské techniky je bezpochyby podmíněn uvědoměním si, jak důležitou ekonomickou roli hrají informace pro rozhodování v organizacích.
 
Zavádění informačního managementu do praxe představovalo zakládání interních informačních systémů („information management systéme“) usnadňujících rozhodování.
 
Z tohoto popudu byla v mnoha firmách vybudována takzvaná informační střediska („corporate libraries“), která měla přinášet uspokojování informačních potřeb všech zaměstnanců dané společnosti, přičemž k tomuto využívala jak interní, tak také externí informační zdroje.
 
  
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
  
MATULÍKOVÁ, Barbora. Nová informační povolání.[online].[cit. 2012-05-13]. Dostupné z:http://is.muni.cz/dok/rfmgr.pl.
+
About ASIS&T. About ASIS&T [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: [https://www.asist.org/about/ https://www.asist.org/about/]
LENERT, Jiří et al. Informační management.[online].[cit. 2012-05-13]. Dostupné z:http://www.volny.cz/miroslav.liska/im/data/im.oporat.pdf
+
 
 +
Information management specialists. Qgcio.qld.gov.au [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: [https://www.qgcio.qld.gov.au/products/ict-workforce-capability/careers-and-programs/ict-career-streams/information-management-specialist https://www.qgcio.qld.gov.au/products/ict-workforce-capability/careers-and-programs/ict-career-streams/information-management-specialist]
 +
 
 +
Information and data management. Allaboutcareers.com [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: [https://www.allaboutcareers.com/careers/career-path/information-data-management https://www.allaboutcareers.com/careers/career-path/information-data-management]
 +
 
 +
Information management competency framework. Exec.gov.nl [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: [http://www.exec.gov.nl.ca/exec/hrs/learning_and_development/pdf/Information_Management_Competency_Framework_Guidebook.pdf http://www.exec.gov.nl.ca/exec/hrs/learning_and_development/pdf/Information_Management_Competency_Framework_Guidebook.pdf]

Aktuální verze z 17. 5. 2017, 19:19

Popis práce

Informační manažer je specialista v oblasti řízení informací. Je zodpovědný za širokou spolupráci a konzultace při prosazování a šíření efektivních firemních postupů v oblasti řízení informací a záznamů, koordinaci potřeb a poskytování doporučení, které se přizpůsobují strategickému směřování oddělení firemních znalostí a správy záznamů. Specialista na řízení informací je také zodpovědný za poskytování poradenství na vysoké úrovni obchodním jednotkám nebo pracovištím oddělení na řízení a pracovních tocích firemních informací a záznamů v dynamickém technologickém prostředí.

Náplň práce

Informační manažer pomáhá při řízení hodnocení, vývoji, implementaci, údržbě, přezkoumání a podpoře systému (systémů) pro správu elektronických dokumentů a záznamů. Vypracovává a udržuje zásady, standardy a postupy pro dodržování příslušných právních předpisů. Rozumí důsledkům informací, a to jak vnitřních, tak i externích, které lze získat z podnikových systémů i jinde. Provádí obchodní rozhodnutí na základě těchto informací, včetně nutnosti provést změny v systémech. Přezkoumá návrhy na nové digitální iniciativy a poskytuje odborné poradenství v oblasti správy informací, včetně poradenství a podpory spolupráce při práci a hodnocení a řízení rizik souvisejících s informacemi. Vytváří a udržuje inventář informačních zdrojů, které podléhají příslušným právním předpisům. Připravuje, přezkoumává a předkládá pravidelné oznámení o registračních údajích příslušným regulačním orgánům. Zajišťuje, že formální žádosti o přístup k informacím a stížnosti jsou řešeny podle schválených postupů. Ovlivňuje organizace, zákazníky, dodavatele, partnery a vrstevníky o příspěvek vlastní specializace. Vytváří vhodné a efektivní obchodní vztahy. Provádí rozhodnutí, která ovlivňují úspěch přiřazené práce, tj. výsledky, termíny a rozpočet. Má významný vliv na přidělování a správu zdrojů odpovídající daným přiřazením. Poskytuje poradenství ohledně dostupných standardů, metod, nástrojů a aplikací relevantních pro vlastní specializaci a může provést vhodnou volbu z alternativ. Analyzuje, navrhuje, plánuje, provádí a vyhodnocuje úkoly podle časových, nákladových a kvalitativních cílů. Posuzuje a vyhodnocuje riziko. Komunikuje efektivně, formálně i neformálně. Demonstruje vedení. Usnadňuje spolupráci mezi zúčastněnými stranami, které mají různorodé cíle. Při navrhování zohledňuje všechny požadavky. Zajímá se, aby byly aktuální dovednosti. Vede své kolegy. Zvyšuje povědomí o vývoji v průmyslu. Analyzuje požadavky a rady týkající se rozsahu a možností nepřetržitého zlepšování provozu. Demonstruje kreativitu, inovaci a etické myšlení při uplatňování řešení ve prospěch zákazníka nebo jiného zainteresovaného subjektu

Povinnosti

Tato osoba je zodpovědná za koordinaci vyhodnocování, tvorby, implementace, údržby a přezkoumání politik, postupů, standardů, průmyslových trendů, systémů a pokynů v oblasti správy záznamů v souladu s požadavky útvarů. Specialista na řízení informací je také zodpovědný za koordinaci provádění a údržby plánu klasifikace podnikových služeb, firemního tezauru a plánu uchovávání a likvidace záznamů a poskytování poradenství klientům o jejich aplikaci.

Kariéra

Lidé mohou začít pracovat jako datoví analytici, pomocí svých technických znalostí kontrolovat a interpretovat data předtím, než je změní na užitečné informace, které mohou ovlivnit rozhodování v oblasti podnikání. Pokud jsou šikovní, můžou postoupit na vyšší pozici a stát se informačním manažerem, který pomáhá organizacím využívat jejich data a informace co možná nejefektivněji.

Vzdělání

Minimální stupeň je středoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií. Vysokoškolská kvalifikace v ekonomické oblasti, nebo v oblasti informačních technologií, je vysoce hodnocena. V průběhu své pracovní doby pracovník absolvuje různá školení, která pomáhají rozvíjet a zlepšovat strategické dovednosti v oblasti podnikového plánování. Důležitá je také znalost společného jazyka informačních manažerů - angličtiny.

Kompetence

Schopnost přizpůsobit se měnícímu se fyzickému prostředí, pracovat s různými úrovněmi technologií a držet krok s nejnovějším vývojem a inovacemi v oblasti IT. Organizovat, analyzovat a vyhodnocovat data nebo procesy, spravovat nástroje a zdroje, údržba, ochrana a uchovávání informací, schopnost posouzení rizik úniku nebo nesprávnosti informací, zájem o vývoj IP a bezpečnostní politiky

Profesní sdružení

Informační manažer s nejvyšší pravděpodobností vstupuje do organizace ASIS&T. Jedná se o sdružení pro informační vědu a technologie. Jedná se o profesní sdružení, které překlenuje propast mezi praxí v oblasti informatiky a výzkumem. Toto sdružení již téměř 80 let vede hledání nových a lepších teorií, technik a technologií ke zlepšení přístupu k informacím. Členy tohoto sdružení jsou tisíce výzkumných pracovníků, vývojářů, praktiků, studentů a profesorů z oblasti informačních věd a technologií z 50 zemí celého světa. Spojuje je jejich společný zájem a tím je zlepšení způsobů, jakým společnost ukládá, vyhledává, analyzuje, spravuje, archivuje a šíří informace. Sdílí důležité odborné vzdělávání prostřednictvím webových seminářů. Členové ASIS & T zastupují svou roli v oborech informační věda, počítačová věda, lingvistika, řízení, knihovnictví, inženýrství, zákon, medicína, chemie a vzdělání. Jedním z cílů tohoto sdružení je zvyšování povědomí veřejnosti o informačních vědách a technologiích a jejich přínosu pro společnost.


Zdroje

About ASIS&T. About ASIS&T [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.asist.org/about/

Information management specialists. Qgcio.qld.gov.au [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.qgcio.qld.gov.au/products/ict-workforce-capability/careers-and-programs/ict-career-streams/information-management-specialist

Information and data management. Allaboutcareers.com [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.allaboutcareers.com/careers/career-path/information-data-management

Information management competency framework. Exec.gov.nl [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.exec.gov.nl.ca/exec/hrs/learning_and_development/pdf/Information_Management_Competency_Framework_Guidebook.pdf