Influencer

Z WikiKnihovna

Autor: Petr Svoboda

Klíčová slova - marketing, trh, zákazník, vliv, sociální sítě, sociální média

Synonyma - ovlivnitel, ovlivňující

Související pojmy

nadřazené - ovlivňující prvek, vlivná osoba, známá osobnost

podřízené - influencer skrytý, influencer marketingu,


Influencer

Význam a původ slova influencer má původ v anglickém jazyce a je odvozeno od výrazu influence (vliv). Slovo influencer popisuje jednak jev, skutečnost či záležitost, mající určitý vliv a dopad na danou situaci. Druhý význam influencera je vlastní člověku, jenž má určitý vliv, čili svými názory, postoji a myšlenkami dokáže působit na druhé lidi (uživatele, zákazníky…). Influencerem může být kupříkladu osobnost z veřejného života (tv herec, politický činitel, moderátor apod.) nebo člen různých skupin a komunit. V současném prostředí virtuálních komunikací se prosazují také nezávislí influenceři, kteří svou popularitu a tím i vliv získávají především pomocí sociálních sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn) nebo různých blogů (webových stránek prezentující hodnoty, názory a postoje jedince). Zvláštním druhem osobnosti je tzv. informal inluencer, též nazývaný jako skrytý influencer. Jedná se o zaměstanance podniku, který má vliv na své kolegy a spolupracovníky. S jeho pomocí může management podniku čelit různým vnitropodnikovým hrozbám a náladám. Tento influencer (nemusí se nutně jednat o jednotlivce) může být původcem pozitivních změn, nebo může naopak pomoci předejít nežádoucím změnám. Jeho vliv spočívá zejména ve schopnosti podporovat své kolegy, vytvářet dobré pracovní a společenké vztahy a tímto i posilovat morálku a víru v budoucnost firmy.[1]


Influencer a jeho role

Ať už se jedná o oblast marketingu, medií (jak zpravodajství a žurnalistiky, tak i sociálních médií) úloha influencera se stává čím stále důležitější. Influenceři nabývají na významu zejména nyní v době informačních technologií a sociálních sítí, které podstatně mění tvář jak marketingu, tak zpravodajství. Identifikace influencera, čili osobnosti, která je významná co se týče formování názorů sledujících skupin, je zásadní. V současnosti je analýza nejvlivnějších osobností určitého segmentu uživatelů velmi důležitou složkou marketingové komunikace nebo mediálního vystupování. Nejen na internetu tedy vznikají různé seznamy jedinců, kteří ovlivňují ostatní uživatele ať už prostřednictvím sociálních sítí, blogů či jiných platforem.


Aktivita influencera

Primární činností influencera je samozřejmě působení na lidi, fanoušky a jiné jedince, kteří sledují jeho komunikaci, chování a vystupování. Ať už jde o jednotlivce, sledujícího infuencera prostřednictvím sociálních médií nebo širokou veřejnost, která své influencery poznává skrze masová média. Každá osobnost, která se dostane do role influencera, má svou základnu příznivců, kteří se ztotožňují s jejími postoji či myšlenkami, nebo jsou pouze stimulováni vlivem osobnosti influencera. Mnohdy vliv, který nad nimi tato osoba má nepochází z racionálního přesvědčení, nýbrž ze sympatií a osobní náklonnosti. Bez ohledu na to, z jakých příčin vychází vliv influencera, jedná se o skutečnost, která má určitá hlediska hodnocení a měření. Podle těchto měřítek je možné influencery hodnotit jako významné či naopak na osoby s omezeným působením.

O vlivu influencerů na marketingové strategie studie společnosti Augure z roku 2014, podle které:[2]

 • Celých 73 % dotazovaných společností začalo spolupracovat s influencery při práci na zlepšování marketingových strategií.
 • 69 % společností potvrdilo, že se nim spolupráce s influencery vyplatila vedla k předpokládaným výsledkům.
 • 44 % společností a agentur v současnosti tvoří obsah svých kampaní společně s influencery.

Mezi poměrně vlivný druh influencerů na poli zpravodajství ale i marketingu a jiných oblastí veřejného života patří bezesporu ifluenceři bloggů. Což jsou osobnosti přispívající články na svých vlastních webových stránkách, které jsou provozovány na platformě bloggu. Blogg je pak jakýsi osobní prostor, kde může jeho tvůrce vkládat nejrůznější informace ve formě psaného textu či obrazových a audiovizuálních dokumentů. Před nástupem sociálních sítí typu FB nebo Twitter se provozování blogů těšilo velké pozornosti. "Jeden aspekt je popularita a status daných členů těchto sociálních sítí, jenž je určován stupněm pozornosti, který obdrží ve formě sledujících, kteří vytvoří spojení s jejich účty a automaticky odebírají obsah, který (sledovaní) generují."[3]

Hodnocení vlivu influencera má širokou paletu kritérií. V oblasti blogů se může jednat zejména o hodnocení:[4]

 • Shlédnutí za měsíc (počet návštěv za měsíc)
 • Prolinkování (počet linků, které přivedou na blog, nebo jdou z něj)
 • Četnost postů (počet zpráv/postů za určitý čas)
 • Mediální citovanost blogera
 • Skóre průmyslu – počet bodů, které získá od průmyslových autorit, jež jsou odvislé od záležitostí s průmyslem související (poznámky, spojitosti, panelová spolupráce)
 • Hodnocení sociální spolupráce – je to úroveň spolupráce na sociálních webech
 • Index interesovanosti – měření frekvence odpovědí a reakcí čtenářů, sledujících
 • Kvantitativní index postování objektů a témat – jak často a v jakém rozsahu se influencer vyjadřoval k tématům
 • Kvalitativní index postů
 • Index postavení (hodnocení pozice influencera podle různých kritérií)„Sociální média jsou o budování vztahů a vznicích konverzací uvnitř trhu. Jak víme, kontrola je iluzí. Společnosti nemohou kontrolovat konverzaci se sociálními médii ale mohou je ovlivňovat.“[5]

Influencer Marketing

Vliv osobností, které určují trendy a vedou své následovatela pomocí masových médií a sociálních sítí, má svou nezanedbatelnou úlohu především v marketingu. Role influencera zde může zásadním způsobem formovat trendy poptávky po určitých produktech. S pomocí globální internetové sítě se zákazníci rozhodují na základě referencí, které jim poskytuje influencer, jehož považují za autoritu. Velký význam mají influenceři též pro subjekty, kteří služby a produkty zavádí a poskytují. Proces rozhodování se stává komplexnějším a mnohdy je nezbytné aby se na něm podílelo více jedinců. Vznikají tak dokonce skupiny influencerů formující marketingové strategie.[6]

Použitá literatura

 1. 60% of all Marketing and Communication Professionals Are Investing in Influencer Marketing. Business Wire: a Bergshire Hathaway Company [online]. 2014 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.businesswire.com/news/home/20140227005788/en/60-Marketing-Communication-Professionals-Investing-Influencer-Marketing#.U1T7TaLzfvo
 2. Conference on Corporate Communiaction 2010 [online]. Wroxton, England: Wroxton College, 2010[cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.corporatecomm.org/cci/CCIProceedings2010.pdf
 3. HAYES, By Duncan Brown and Nick. Influencer marketing: who really influences your customers? [online]. 1st ed. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008 [cit. 2014-05-30]. ISBN 978-075-0686-006
 4. ROMERO, Daniel M., et al. Influence and passivity in social media. In: Machine learning and knowledge discovery in databases. Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 18-33. str. 1 dostupné z: http://www.hpl.hp.com/research/scl/papers/influence/influence.pdf
 5. Tapping the power of hidden influencers. McKinsey Quarterly [online]. 20140301, issue 1, s. 117-120 [cit. 2014-06-16]. Dostupné z: http://www.mckinsey.com/insights/organization/tapping_the_power_of_hidden_influencers


Reference

 1. Tapping the power of hidden influencers. McKinsey Quarterly [online]. 20140301, issue 1, s. 117-120 [cit. 2014-06-16]. Dostupné z: http://www.mckinsey.com/insights/organization/tapping_the_power_of_hidden_influencers
 2. 60% of all Marketing and Communication Professionals Are Investing in Influencer Marketing. Business Wire: a Bergshire Hathaway Company [online]. 2014 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.businesswire.com/news/home/20140227005788/en/60-Marketing-Communication-Professionals-Investing-Influencer-Marketing#.U1T7TaLzfvo
 3. ROMERO, Daniel M., et al. Influence and passivity in social media. In: Machine learning and knowledge discovery in databases. Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 18-33. str. 1 dostupné z: http://www.hpl.hp.com/research/scl/papers/influence/influence.pdf
 4. Conference on Corporate Communiaction 2010 [online]. Wroxton, England: Wroxton College, 2010[cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.corporatecomm.org/cci/CCIProceedings2010.pdf
 5. Conference on Corporate Communiaction 2010 [online]. Wroxton, England: Wroxton College, 2010[cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.corporatecomm.org/cci/CCIProceedings2010.pdf
 6. HAYES, By Duncan Brown and Nick. Influencer marketing: who really influences your customers? [online]. 1st ed. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008 [cit. 2014-05-30]. ISBN 978-075-0686-006.str.8