Ian Cornelius

Z WikiKnihovna
Ian Cornelius [1]

Ian Cornelius.jpg

 
-
Datum a
místo úmrtí
žijící
-
  -
  -
  -
  -
Vzdělání -
Pracoviště výzkumník v důchodu
  -
Známý pro výzkum v oblasti informační vědy a knihovnictví

Ian Cornelius BA, M. Litt., Ph.D. byl docentem na Vysoké škole informačních studií a knihovnictví v Dublinu. Jeho výzkumné práce se zabývají především teorií informace, její interpretace v informatice a informační politice. [2]

Život

Zaměstnání

Akademické pozice v Austrálii a v Columbia University v New Yorku.

2007 - 2009 Vedoucí UCD School Informačních studií a knihovnicvtí [2]


Vzdělání

1967 – University of Bristol, titul BA

1969 – University of London, titul Dip LIB

1976 – University of Stirling, titul M Litt

1993 – NUI, titul Doctor of Philosophy [2]


Úspěchy

Hostující vědecký pracovník v Ústavu sociálních a politických věd na Evropském univerzitním institutu ve Florencii (Itálie).

Čestný výzkumný pracovník v Ústavu informačních studií, University College London. [2]


Zajímavosti

Tribunálem pro rovné zacházení mu bylo přiřknuto odškodnění za diskriminaci na základě věku. V říjnu roku 2008 se setkal s ředitelkou fakulty humanitních studií a pověděl jí o své kandidatuře na profesora. Ona mu řekla, že si myslí, že to není dobrý nápad, jelikož UCD zřejmě nepřijme někoho, kdo má tak blízko k odchodu do důchodu. Jeho zkušenost se přes oddělení lidských zdrojů dostala až ke správci zaměstnaneckých vztahů. V listopadu 2008 bylo panu Corneliovi sděleno, že nepostoupil do užšího výběru na post profesora. Na obvinění z diskriminace reagovala UCD námitkou, že žádost pana Cornelia nebyla zamítnuta z důvodu vysokého věku, ale z důvodu nesplnění základních kritérií. Po přezkoumání případu byla UCD udělena povinnost vyplatit panu Corneliovi odškodné ve výši 5000 eur. [3]

Význam pro informační vědu

Ian Cornelius se ve svých výzkumech zabývá vývojem, významem a výkladem praxe v oboru informační věda a knihovnictví. Poukazuje na důležitost identifikovat pole působnosti tohoto oboru v dnešní, rychle se měnící době. Podle Cornelia bylo za posledních 30 let několik protichůdných směrů, kterými by se měl obor ubírat, což vedlo k určitým nejasnostem ohledně specifikace oboru v současnosti. V knize Meaning and Methods in Information Studies představuje své názory na to, jak by měl být obor informační věda a knihovnictví prezentován dnes a jaké by mělo být pole jeho působnosti. Popisuje také, podstatu knihovnictví a informačních studií a důležitost praxe a výzkumu při neustálých technologických a sociálních proměnách. Cornelius zdůrazňuje důležitost identifikace oboru, celkového pohledu a metodiky, a také predikce nastupujících změn a trendů. Odmítá pozitivistické nebo vědecké modely výzkumné práce.

Publikace

Zajímá se o teorii informací, zejména konstruktivistickou teorii, epistemologii informační vědy, význam informací a informační politiku.


Knihy

CORNELIUS, Ian. Information Policies and Strategies. London: Facet Publishing, 2010, 209 s. ISBN 978-1-85604-677-0.

» Obsah: Tato kiha řeší problém informační politiky. Představuje politické sektory a modely a případy strategií v informační politice.[4]


CORNELIUS, Ian. Meaning and Method in Information Studies. New Jersey: Ablex, 1996, 228 s. ISBN 978-1-56750-228-2.


Kapitoly knih

CORNELIUS, Ian. Interpretation and Professional Development 1850-2000. Cambridge History of Libraries in the UK and Ireland (Vol. 3). Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-52178-097-1.


Peer reviewed (odborně recenzované) časopisy

CORNELIUS, Ian. Quantum Leaps in Information Retrieval. Aslib Proceedings: New Information Perspectives. 2009, 61(3), 331-336. ISSN 0001-253X.


CORNELIUS, Ian. Information and its Philosophy. Library Trends. 2004, 52(3). ISSN 0024-2594.


CORNELIUS, Ian. Information Theory for Information Science. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST). 2002, 36, 391-425. ISSN 1-57387-131-1.

» Obsah: V tomto článku se Cornelius zabývá teorií informace v informační vědě. Popisuje přínos historie vytváření různých informačních teorií, které přinášeli stále nové definice a vyloučení některých pojetí. Dále píše o názoru na informační teorii z pohledu informační vědy, ale i jiných oborů. Představuje některé pojmy spojené s informací, jako je měření, význam a dezinformace. Obšírněji píše o kognitivním pojetí teorie informace. V poslední části představuje některé práce vědců, které by mohli pomoci rozvíjet teorii informace. Na závěr se zamýšlí nad potřebou vědců teoretizovat a stanovuje dva hlavní problémy informační vědy: neschopnost vytvořit informační teorii pro informační vědu jako celek a neschopnost vytvořit přesvědčivý vztah mezi informací, poznatky a modely učení. V celém textu cituje z prací předních odborníků informační vědy, např. Claude Shannon, Birger Hjørland, Nicholas J. Belkin, Anthony Debons, Peter Ingwersen, Bernd Peter Frohmann. [5]


Časopisy

CORNELIUS, Ian. Programmes, people and developments, UCD SILS. An Leabharlann; The Irish Library. 2008, 17(2), 32-34. ISSN 2009-6062.


Konferenční příspěvky

CORNELIUS, Ian. Information policy and government publishing Publishing Government e-information: challenges and opportunities: annual conference of the library association of ireland government libraries section annual conference: Dublin castle 9th October 2008. 2008.

[2]

Citace

  1. UCD Dublin. Fotografie. ucd.ie [online]. [cit. 2016-05-18]. Dostupnost z: <http://www.ucd.ie/t4cms/rms/t4_1285007749.jpg>
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 UCD Dublin. Reseachers at UCD. ucd.ie [online]. [cit. 2016-05-18]. Dostupnost z: <http://www.ucd.ie/research/people/emeritus/driancornelius/>
  3. HOLLAND, Kitty. UCD pays €5,000 for age discrimination. irishtimes.com [online]. 2011-01-18 [cit. 2016-05-19]. Dostupnost z: <http://www.irishtimes.com/news/ucd-pays-5-000-for-age-discrimination-1.1278131>
  4. EBSCO Industries. eds.a.ebscohost.com [online]. [cit. 2016-05-18]. Dostupnost z: <http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=bd3170f7-8951-42e3-aa43-a1709fc8242c%40sessionmgr4003&hid=4210&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGNvb2tpZSx1aWQmbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=558442&db=nlebk>
  5. CORNELIUS, Ian. Information Theory for Information Science. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST). 2002, 36, 391-425. ISSN 1-57387-131-1. Text článku dostupný z: <http://onlinelibrary.wiley.com/>


Externí zdroje

Stránka týkající se Iana Cornelia na UCD School v Dublinu: http://www.ucd.ie/research/people/emeritus/driancornelius/

Odkaz na článek v The Irish Times, který popisuje případ s odškodným za diskriminaci: http://www.irishtimes.com/news/ucd-pays-5-000-for-age-discrimination-1.1278131