Human-factors engineer

Z WikiKnihovna

POPIS PRÁCE

Hlavní náplní práce je shromažďování dat o lidských vlastnostech a možnostech, omezení dnešních přístrojů, dále pak o aktuálních pracovních místech a prostředí. Na jejich základě pak navrhuje nové přístroje. Takovýto inženýr má znalost o fyzických a psychických charakteristikách lidí, které mu následně slouží k schopnosti sestavit zařízení pro humánní použití. Cílem jeho práce je navrhnout přístroje a systémy, které jsou bezpečné, jednoduše použitelné a zvyšují produktivitu uživatelů. [1] Inženýr se snaží pochopit potřeby uživatelů. Human-factor engineer pomáhá mnohému. Podle cílové skupiny je schopen sestavit jednodušší a bezpečnější stroj, který umožní větší pohodlí a produktivitu uživatelům. Během výzkumu se s lidmi seznámí, a na základě získaných zkušeností teprve vytváří plány. Tím se liší od klasického inženýra, který počítá se všeobecností a známými osvědčenými prvky, které zapojuje do své práce. Human-factor engineer se velmi zajímá o komunikaci, spolupráce schopnost člověka s přístrojem.

POVINNOSTI

-provádí návrh nebo hodnocení human-work systémů na základě technických a sociálních znalostí

-shromažďuje data přímým pozorováním dané činnosti

-vede výzkumy a rozhovory s uživateli, zákazníky a shromažďuje aktuální informace o tématech, jako jsou požadavky, ergonomie, únava, …

-připravuje reporty a prezentace o své provedené činnosti

-doporučuje změny na pracovišti, snaží se o zlepšení bezpečnosti, pracovních a zdravotních podmínek

-dělá průzkum uživatelského rozhraní a jeho použitelnosti, následně navrhuj zlepšení

-provádí výzkumy za cílem vyhodnotit a navrhnout potencionální řešení služeb souvisejících s designem zařízení, školením, uplatněnými postupy

-do provozu integruje požadavky uživatelů

-vede školení v oblasti techniky nebo ergonomie

-analyzuje systémy, sociální sítě, sítě, simulace, modely a stanovuje jejich potenciál pro budoucí vývoj

-píše nebo komentuje dokumenty, které pojednávají o postupu, návrhu nebo plánu na zlepšení podmínek, služeb 

NÁPLŇ PRÁCE

Začátek:

-shromažďování základních poznatků a učení se o projektu, požadavku od zadavatele

-studium potřeb, cílů, srozumitelnosti a bezpečnosti konečného uživatele

Metodologie

Pozorování:

Seznámení se s prostředím a problémem pomocí pozorování.

Hromadění informace o podobných případech, způsobech řešení a uživatelských návrzích.

Musí se naučit jak vést rozhovory, dělat si poznámky a reagovat na určité skupinky lidí.

Pochopení:

Pracovník si vytváří grafy, statistiky a modely.

Modely mohou být strukturovány od nejjednodušších, jako jsou myšlenkové mapy, až po složité simulace prováděné ve virtuálním prostředí.

Vyvíjí a implementuje prototypy výrobků a procesů, které na základě modelů následně uplatňuje v zaměstnání.

Po vytvoření stále sleduje schopnost práce uživatele s rozhraním, přístrojem a vše neustále vylepšuje za účelem co nejlepší efektivity. 

Sledování probíhá neustále. Komunikace je jedna z hlavních vlastností pro jakoukoli vrstvu a i ve slangové mluvě.

Analýza:

Neustále zaznamenává progres ve svém postupu a radí se s ostatními odborníky.

Vše také prezentuje svému nadřízenému, nebo vedení firmy.

V každé analýze zahrnuje původní problém, navrhovaný postup řešení a v návaznosti i výsledky a efektivitu (grafy) jež bylo díky tomuto návrhu dosaženo. [2]

DENNÍ ÚLOHY A VÝSTUPY

Výsledné úlohy a výstupy velice záleží na zadavateli a firmě, v níž se Human-factor inženýr nachází. Hlavní formy výstupu však jsou:

Testování použitelnosti:

Lidé různých skupin dělají testy určitého výrobku, služby a inženýr je přitom sleduje a dělá si poznámky.

Komunikace:

Probíhá v několika formách. Nejlépe dochází k přímému rozhovoru hned po testování nebo po přijití na místo. Inženýr se ptá od nejjednodušších věcí, jako jsou: „Nebolí vás z toho za krkem?“ až po složitější věci typu: „Co si myslíš o téhle části programu, dala by se nějak změnit?“. Vše záleží na skupině nebo jednotlivci s nímž komunikace probíhá.

Další formou jsou nepřímé rozhovory, při nichž inženýr spíše poslouchá návrhy a dělá si poznámky.

Dotazníky, fóra, průzkum:

Pokud potřebujeme pojmout širší veřejnost, tak nám většinou nestačí pohled na pár uživatelů. S tím souvisí tvorba dotazníků a fór, které se snaží zjistit širší pohled. Výsledky průzkumu poslouží k obecné znalosti prostředí. Záleží v jaké oblasti je práce vykonávána, někdy potřebujeme široký přehled jindy přehled interních zaměstnanců.

Modelování

Tvorba modelů vztahujících se k problematice. Například model křesla s člověkem zkoumající pohodlnost nového typu křesla a zároveň jeho dopadu na tělesné zdraví budoucích zákazníků.

Denní poznatky

Zaznamenávání pokroků a poznatků každého dne a jejich setřídění každým koncem týdne pomáhá k přehlednosti a k lepší a rychlejší práci. Tyto záznamy následně pomáhají k rychlejšímu sepsání měsíční správy pro zaměstnavatele.

KARIÉRA

Plat v České Republice:

Povolání Human-factor engineer se v České republice nenachází nebo jej nemohu nalézt. Nejbližší místo kam by toto povolání spadalo, je pro českou republiku bezpečnostní analytik. Pro toto povolání je průměrný plat 26 284 kč.

Plat pro Human-factor engineer v USA:

Plat HFI

[3]
-

VZDĚLÁNÍ

Požadované minimální vzdělání:

První stupeň vysokoškolského vzdělání (Bc)- Informatika, psychologie, kognitivní vědy + další obory

Preferované vzdělání:

Druhý stupeň vysokoškolského vzdělání (mgr., Ing.)- Informatika, psychologie + obory spojené s lidským faktorem a ergonomií společnosti 

POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI

-znalost lidského chování a výkonu, vzdělání a motivace.

-znalost anglického jazyka (pravopis, pravidla, gramatika) na pokročilé úrovni

-znalosti o praktické aplikaci inženýrské vědy a techniky. Včetně principu, postupu a znalosti vybavení pro návrh a výrobu různých výrobků a služeb

-znalosti aritmetiky, algebry, geometrie, statistik a schopnost jejich aplikace

-znalost designu technologií a potřebných nástrojů pro tvorbu, plánků, náčrtů a modelů

-schopnost vyučovat jednotlivce nebo skupinku a schopnost měřit efektivitu tohoto učení

-dobrá znalost chování a dynamiky dnešní společnosti, aktuální trendy a vlivy, etické zásady pro různé kultury a ideálně i jejich historii

-znalosti dnešních technologií, postupů a strategií na podporu bezpečnosti osob, dat, institucí

-znalosti managmentu

-znalost procesorů, čipů, elektroniky, počítačových softwarů a hardwarů včetně aplikací a schopnosti programování

PROFESNÍ SDRUŽENÍ

Human Factors and Ergonomics society (HFES)

-zahraniční organizace, která informuje o novinkách a znalostech ohledně lidských faktorů v souvislosti s technologiemi [4]

SAE International

-Jedná se o velké sdružení inženýrů z celého světa zabývajících se především dopravní problematikou a její organizací [5]

KNIHY

WICKENS, Christopher D., Sallie E. GORDON a Yili. LIU. An introduction to human factors engineering. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, c2004. ISBN

0131837362.PHILLIPS, Chandler A. Human factors engineering. New York: Wiley, 2000. ISBN 0471240893.

GUASTELLO, Stephen J. Human factors engineering and ergonomics: a systems approach. Second edition. ISBN 9781466560093.

SALVENDY, Gavriel. Handbook of human factors and ergonomics. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. ISBN 9780470528389.

ROZŠIŘUJÍCÍ ČLÁNKY

Článek o vynalézavosti a integraci člověka s technologií [6]

Pojednání o human-factor engineeringu ve zdravotnictví (jejich role k pacientům) [7]

BLOGY

timmsvillee.blogspot.com

techrepublic.com

www.corehf.com/blog/

KURZY

-http://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-400-human-factors-engineering-fall-2011/

Human Factors Engineering. MIT [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-400-human-factors-engineering-fall-2011/

http://isd.engin.umich.edu/professional-programs/human-factors-engineering/index.htm

Human Factors Engineering at the University of Michigan. University of Michigan [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://isd.engin.umich.edu/professional-programs/human-factors-engineering/index.htm

http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/human-factors-engineering-ergonomics-certificate/courses

Graduate Certificate in Human Factors Engineering and Ergonomics. Penn State [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/human-factors-engineering-ergonomics-certificate/courses

http://www.hfes.org/Web/EducationalResources/onlinecourses.html

Educational Resources. Human Factors and Ergonomics Society [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.hfes.org/Web/EducationalResources/onlinecourses.html

 

POZNÁMKY

  1. HOLSTEIN, William K. Human-factors engineering. Encyclopaedia Brittanica [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.britannica.com/topic/human-factors-engineering>.
  2. Human Factors Engineers and Ergonomists. O NET OnLine [online]. 2001 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.01>.
  3. Human Factors Engineer Salary. PayScale [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.payscale.com/research/US/Job=Human_Factors_Engineer/Salary>.
  4. Human Factors and Ergonomics Society [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <https://hfes.org>.
  5. SAE International [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <https://www.sae.org/>.
  6. DUNBAR, Brian. Areas of Ames Ingenuity: Human Systems Integration. NASA [online]. 2015 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.nasa.gov/centers/ames/areas-of-ames-ingenuity-human-systems-integration>.
  7. GOSBEE, J. Human factors engineering and patient safety. NCBI [online]. 2002 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1758019/>.