Howard Rosenbaum: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
m (→‎Kariéra: - anglické názvy univerzit)
m (→‎Kariéra: - přidány odkazy na univerzity)
Řádek 28: Řádek 28:
 
== Kariéra ==  
 
== Kariéra ==  
  
Dr. Howard Rosenbaum je docent vědecké informatiky na škole knihovnické a informační vědy a působí na fakultě od roku 1993. Má zájem o sociální informatiku a studuje používání informačních a komunikačních technologií v elektronickém obchodě. Vedl semináře o elektronickém obchodu na Napier University Business School v Edinburghu, Skotsku, University of Bath a University of Greenwich ve Velké Británii. Rosenbaum vede kurzy elektronického obchodování, informační architekturu pro web, intelektuální svobodu a informační organizace a nabízí semináře pro další vzdělávání odborníků v oblasti informačních technologií v oblasti XML, CSS a návrhu webových stránek. <ref name="Howard Rosenbaum"> Howard Rosenbaum.[online]. 4/11/2007 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/bios/au_10618.html</ref>
+
Dr. Howard Rosenbaum je docent vědecké informatiky na škole knihovnické a informační vědy a působí na fakultě od roku 1993. Má zájem o sociální informatiku a studuje používání informačních a komunikačních technologií v elektronickém obchodě. Vedl semináře o elektronickém obchodu na [http://www.napier.ac.uk/about-us/our-schools/the-business-school Napier University Business School] v Edinburghu, [http://www.bath.ac.uk University of Bath] a [http://www2.gre.ac.uk University of Greenwich] ve Velké Británii. Rosenbaum vede kurzy elektronického obchodování, informační architekturu pro web, intelektuální svobodu a informační organizace a nabízí semináře pro další vzdělávání odborníků v oblasti informačních technologií v oblasti XML, CSS a návrhu webových stránek. <ref name="Howard Rosenbaum"> Howard Rosenbaum.[online]. 4/11/2007 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/bios/au_10618.html</ref>
  
 
Působí v několika redakčních radách a výborech konferenčních programů a prezentuje svou práci v Americké společnosti pro informační vědu a technologii, v Asociaci informačních systémů, Asociaci internetových vědeckých pracovníků, HCI International a podobně.
 
Působí v několika redakčních radách a výborech konferenčních programů a prezentuje svou práci v Americké společnosti pro informační vědu a technologii, v Asociaci informačních systémů, Asociaci internetových vědeckých pracovníků, HCI International a podobně.

Verze z 19. 5. 2017, 15:15

Howard Rosenbaum
 
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  -
  americké
Vzdělání Indiana University, PhD. ()
Pracoviště Profesor informační vědy Indiana University
  Thomson Reuters Outstanding Information Science Teacher Award
Známý pro sociální informatika, ebusiness, online společenství


Profesor Howard Rosenbaum vystudoval Syracuss University s titulem PhD. a nyní vyučuje o digitálním podnikání, designu informačních systémů a intelektuální svobodě na Indiana University. Jeho výzkum se soustředí na sociální informatiku, ebusiness a online komunity. Publikoval už v několika časopisech zabývajících se informační vědou a prezentoval své výzkumy na ASIS&T, iKonferencích a podobně. V roce 2005 vydal publikaci „Information Technologies in Human Contexts: Learning from Organizational and Social Informatics“ se Stevem Sawyerem a později i s Robem Klingem a dalšími. V roce 2004 s Pninou Finchman publikoval Social Informatics: Past, Present, and Future.


Vzdělání

Howard Rosenbaum studoval na Syracuss University, kde v roce 1976 úspěšně složil zkoušky a dostal titul Magistra. Dále pokračoval ve svém studiu na stejné univerzitě, avšak na fakultě Informačních studií a oboru Informačního přenosu. V roce 1996 ukončil svá studia titulem PhD. se svou dizertační práci na téma: Manažeři a informace v organizacích: K strukturovanému konceptu prostředí pro využití informací manažerů.


Kariéra

Dr. Howard Rosenbaum je docent vědecké informatiky na škole knihovnické a informační vědy a působí na fakultě od roku 1993. Má zájem o sociální informatiku a studuje používání informačních a komunikačních technologií v elektronickém obchodě. Vedl semináře o elektronickém obchodu na Napier University Business School v Edinburghu, University of Bath a University of Greenwich ve Velké Británii. Rosenbaum vede kurzy elektronického obchodování, informační architekturu pro web, intelektuální svobodu a informační organizace a nabízí semináře pro další vzdělávání odborníků v oblasti informačních technologií v oblasti XML, CSS a návrhu webových stránek. [1]

Působí v několika redakčních radách a výborech konferenčních programů a prezentuje svou práci v Americké společnosti pro informační vědu a technologii, v Asociaci informačních systémů, Asociaci internetových vědeckých pracovníků, HCI International a podobně. Často sklízí úspěchy i za svou učitelskou kariéru, kde je uznáván za excelenci ve výuce a pro inovativní využití technologie ve vzdělávání, za což obdržel cenu Lieber Memorial Frederic Bachman Award za vynikající výuku v roce 2005, celostátní cenu MIRA pro technologickou inovaci ve vzdělávání od Techpoint v roce 2003, Indiana partnerství Pro státní vzdělávací cenu za inovace v oblasti výuky s technologií v roce 2002 a byl jedním z prvních členů SBC na IU v roce 2000. [2]

Rosenbaum se v roce 2002 stal docentem ve společnosti SLIS, v roce 2004 byl jmenován ředitelem programu Master of Science in Information Technology a v roce 2008 byl jmenován spolupracovníkem děkana ve společnosti SLIS. [3]

V roce 2011 obdržel Rosenbaum Thomson Reuters Outstanding Information Science Teacher Award. Od roku 1937 společnost ASIS&T byla společností pro informační profesionály, která vedla hledání nových a lepších teorií, technik a technologií ke zlepšení přístupu k informacím. Přes více než 4.000 členů společnosti pochází z více než 50 zemí světa a zastupuje informační odborníky z oblasti počítačové vědy, lingvistiky, managementu, knihovnictví, inženýrství, práva, lékařství, chemie a vzdělávání. [3]


Porotci ASIS&T uvedli, že Rosenbaum splnil kritéria výběru, která prokázala trvalou excelenci a inovativní a nápaditý výukový materiál a metody prostřednictvím kariéry, ve které navrhoval a přepracoval kurzy, což dokazuje, jak uvedl jeden člen poroty, "závazek kombinovat klasické i současné teorie Studie, propojení teorie a praxe a vyzývající studenty, aby se potýkali s problémy a problémy a obhajovali své myšlenky a navrhovaný postup. "[3]

Ocenění a pocty

 • Academic Leadership Fellow, Committee on Institutional Cooperation (2010-11).
 • Center for Institutional Cooperation Department Executive Officer workshop (selected to attend). Chicago, IL (2010).
 • Scholarship of Teaching and Learning Leadership Award. Indiana University (with Napier, M.) (2009).
 • Lilly Award to Create New Entrepreneurship-Oriented Courses and Seminars Encouraging Entrepreneurial Thinking and Action. Johnson Center for Entrepreneurship and Innovation, Kelley School of Business, Indiana University. (2005)
 • Frederic Bachman Lieber Memorial Award for Teaching Excellence, Indiana University (2005)
 • MIRA Award for Technological Innovation in Education. Techpoint. (2003).
 • Indiana Partnership for Statewide Education Award for Innovation in teaching with Technology. Indiana Higher Education Telecommunications System. (2002)
 • The 2001 Trustees Teaching Award from the School of Library and Information Science. (2001).
 • Sun Microsystems Academic Equipment Grant for "Developing a virtual economy for teaching electronic commerce" (2000).
 • Indiana University. Ameritech Fellow for "Teaching and learning ecommerce in a virtual economy." (2000)
 • Paper "Context matters: Towards a concept of the organizational information environment" designated "Best in Mini-Track" at the 5th Americas Conference on Information Systems, Milwaukee, WI. (1999).


Význam pro informační vědu

Doktor Howard Rosenbaum je významným a oceňovaným učitelem i informačním vědcem v oboru sociální informatiky. Napsal na téma týkající se sociální informatiky dvě knihy. Dále se věnuje tématům jako informační a komunikační technologie v elektronickém obchodě, informační architektura na webu, intelektuální svoboda, informační organizace, o nichž také publikuje. Vzdělávání v těchto oborech a tématech se nevěnuje jen na univerzitě v Indianě, ale vedl i několik workshopů a seminářů na daná témata na jiných univerzitách jako Napier University Business School v Edinburghu, University of Bath nebo University of Greenwich ve Velké Británii.

Přínos H. Rosenbauma z pohledu jeho učitelské kariéry je možné vidět na počtu ocenění, které za svoji akademickou kariéru obdržel. Spoustu z nich má za svůj přístup k učení studentů, kdy k nim přistupuje jako k vlastním zákazníkům. Rosenbaum učení nebere jako produkt, který se předává za pomoci přednášek, ale radši jej předává jako sadu dovedností kritického myšlení a schopnosti řešit problémy, kterou získají aktivním zapojováním se do výuky či na seminářích.

V rámci informační vědy je doktor Howard Rosenbaum přínosný na poli sociální informatiky, kterou se snaží aktivně začlenit do informačních věd a daří se mu to. Ve své knize Social Informatics: Past, Present and Future shrnuje vývoj sociální informatiky, její současný stav, a hlavně budoucí vývoj. Jeho pohled na sociální informatiku je velmi přínosný pro obor informační vědy. Dokazuje jím, že je sociální informatika nezbytnější a žádanější více než kdy předtím.


Publikace

Knihy:

 • FINCHMAN, P. and Rosenbaum H. (2004) Social Informatics: Past, Present and Future. Cambridge, UK. Cambridge Scholarly Publishers. ISBN 978-1-4438-5576-1.

Tato kniha obsahuje 12 článků, které poskytují nejmodernější přehled sociální informatiky 21. století. Dva články se věnují historii společenské informatiky a ukazují, že její kořeny se nacházejí už od pozdních sedmdesátých let. Objevila se na několika různých místech po celém světě ještě před tím, než se spojila s USA ke konci 20. století. Kniha nám ukazuje vývoj sociální informatiky ve čtyřech obdobích: její založení, poté rozvoj a expanze, období soudržnosti a diverzifikace, které dnes přetrvává. Následujících pět příspěvků poskytuje pohled na šířku a hloubku současné sociální informatiky. Dalších pět studií zkoumá budoucnost sociální informatiky - provokativní a nesourodé vize od filozofických po praktické základy sociální informatiky. Tato kniha zdůrazňuje základní vztah mezi lidmi, sílu informačních a komunikačních technologií. Tento pohled na sociální informatiku ukazuje, že nikdy nebyla nezbytnějším a žádanějším, než je tomu nyní.[4]

 • KLING, R., Rosenbaum, H., and Sawyer, S. (2005). Understanding and Communicating Social Informatics: A framework for studying and teaching the human contexts of information and communication technologies. Medford, NJ: Information Today. ISBN 978-1573872287.

Autoři publikace nám nabízí trvalé šetření lidských kontextů a komunikačních technologií, které pokrývají jak výzkum, tak teorii v této vznikající oblasti. Je zde prokázáno, že činnosti lidí, stejně jako využití prostředí, je hluboce spjato s využíváním informačních a komunikačních technologií. První a druhá kapitola se věnuje definici sociální informatiky a pragmatickém přehledu oboru. Třetí a čtvrtá kapitola formuluje základní myšlenky autorů pro specifické publikum, kde také představují důležité výzkumné poznatky o důsledcích návrhu a využívání informačních a komunikačních technologií. Kapitola pět obsahuje vzdělávání v oblasti sociální informatiky a kapitola šest obsahuje diskuze o způsobech komunikace sociální informatiky s odbornými a výzkumnými komunitami. Poslední kapitola poskytuje shrnutí a pohled do budoucnosti. [5]

 • FLETCHER, P. T., Bretschneider, S., Marchand, D. A., Rosenbaum, H. and Bertot, J. C. (1992). Managing information technology: Transforming county governments in the 1990s. Syracuse, New York: School of Information Studies. ISBN 9780962380709.

Řízení informačních zdrojů je komplexní studie praxe a trendů řízení informačních zdrojů ve státních správách. IRM zahrnuje správu informací, informačních technologií, jako jsou počítače a telekomunikace a související zdroje. Oblasti správy informací obsažené ve studii zahrnují správu záznamů a služby státní knihovny a řídící funkce, které byly podrobně zkoumány, byly organizace, plánování, formulace politik, rozpočtování a účetnictví, personální management a procesy zadávání zakázek. [6]


Příspěvky:

 • Rosenbaum, H. (2010). Giddens and Library and Information Science. In Leckie, G., Buschman, J and Given, L. (eds) Critical Theory for Library and Information Science: Exploring the Social from Across the Disciplines. Libraries Unlimited/Teacher Ideas Press, 119-130.
 • Rosenbaum, H. (2010). Social Informatics. In Bates, M. (ed.). Encyclopedia of Library and Information Science: Third edition. Marcel Dekker. 4814-4819.
 • KLING, R., Rosenbaum, H., Sawyer, S, Weisband, S, and Crawford, H. (2001). Information Technologies in Human Contexts: Learning from Organizational and Social Informatics.'
 • Rosenbaum, H. (2000). Social Informatics in the Information Sciences: Current Activities and Emerging Directions. In Sawyer, S.
 • CHAMPELLI, L. and Rosenbaum, H. (1997). Building a web presence: Policies, Templates, and Icons for Libraries. Chicago, IL: Neal Schuman Publishers.
 • Dosa, M., Doran, S. and Rosenbaum, H. (1991). National and international information policies in the Asia Pacific region. In W. Schipper and A.M.
 • Cunningham, National and International Information Policies. (99-138). Philadelphia: National Federation of Abstracting and Information Services.


Knižní recenze:

 • Rosenbaum, H. (1998). [Review of the book CTI in Action]. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy 8(3).
 • Rosenbaum, H. (1998). [Review of the book Internet Economics]. The Information Society. 15(1), 65-66.
 • Rosenbaum, H. (1995). [Review of the book The Death of Meaning]. Information Processing and Management.
 • Rosenbaum, H. (1994). [Review of the book The human difference: Animals, computers and the necessity of social science]. Library Quarterly. 64(2), 199-201.
 • Rosenbaum, H. (1993). [Review of the book Into the future: The foundations of library and information services in the post-industrial era.] Electronic Networking Research and Policy.


Asociace a organizace

 • Členem v Center for Digital Commerce, Syracuse University (1999-)
 • Členem v American Association for Information Science and Technology (ASIST). (1989- )
 • Členem v Association for Computing Machinery. (2000- )
 • Členem v Association for Information Systems (1998- )
 • Členem v EDiNEB Network(Education and Innovation in Economics and Business) (2001- )

Použitá literatura

 1. Howard Rosenbaum.[online]. 4/11/2007 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/bios/au_10618.html
 2. BIKOFF, Ken. Academic Leadership Program Fellow.[online] 06/07/2010 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.soic.indiana.edu/news/story.html?story=Howard-Rosenbaum-2010-2011-Academic-Leadership-Program-Fellow
 3. 3,0 3,1 3,2 CHAPLIN,Steve. Two IU School of Library & Information Science faculty to be recognized by international peer group.[online] 11/6/2011 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://newsinfo.iu.edu/news-archive/19835.html Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „The Thomas Reuters Outstanding Information Science Teacher Award“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „The Thomas Reuters Outstanding Information Science Teacher Award“ použit vícekrát s různým obsahem
 4. FINCHMAN, P. and Rosenbaum H. Social Informatics: Past, Present and Future (2004). Cambridge, UK. Cambridge Scholarly Publishers. ISBN 978-1-4438-5576-1.
 5. KLING, R., Rosenbaum, H., and Sawyer, S. Understanding and Communicating Social Informatics: A framework for studying and teaching the human contexts of information and communication technologies (2005). Medford, NJ: Information Today. ISBN 978-1573872287.
 6. FLETCHER, P. T., Bretschneider, S., Marchand, D. A., Rosenbaum, H. and Bertot, J. C. Managing information technology: Transforming county governments in the 1990s (1992). Syracuse, New York: School of Information Studies. ISBN 9780962380709.


Externí zdroje

http://ella.slis.indiana.edu/~hrosenba/home.html - Neoficiální stránka Howarda Rosenbauma, kterou vytvořil on sám. Nachází se zde jeho životopis, předměty, které učí, a další informace.

https://www.ils.indiana.edu/people/profile.html?profile_id=286 - Oficiální stránka o Rosenbaumovi na Indiana Univerzity.