Hope Alene Olson

Z WikiKnihovna


Hope Alene Olson (*Watertown, Jižní Dakota) je informační vědkyně původem z USA. Do informační vědy se zapsala především svou kritickou analýzou předmětové klasifikace a feministickým přístupem k organizaci znalostí. Dnes působí jako emeritní profesorka na University of Wisconsin Milwaukee[1], kde poskytuje konzultace doktorandům a podílí se na výzkumu klasifikační struktury.[2] 


Hope Alene Olson
 
Watertown, Jižní Dakota
Datum a
místo úmrtí

-
  -
  -
  Milwaukee, Wisconsin, Spojené státy americké
  americké
Vzdělání University of Wisconsin, Milwaukee School of Information Studies
Pracoviště University of Wisconsin, Milwaukee School of Information Studies
 
Známý pro Feministický přístup k organizaci znalostí, kritická analýza předmětové klasifikace

Vzdělání

 • 1996 Ph. D. (Doctor of Philosophy), School of Library and Information Studies

Na Fakultě knihovnictví a informačních studií na University of Wisconsin–Madison obhájila dizertační práci s názvem The power to name: Marginalizations and exclusions of subject representation in library catalogues. [3]

Na univerzitě v Torontu v roce 1974 obdržela titul Master of Library Science. [4]

Na Gustav Adolph College získala v roce 1972 bakalářský titul v oboru Anglický jazyk a literatura.[5]

Zaměstnání

V letech 1974-1980 pracovala jako katalogizátorka v Torontu a poté jako asistentka vedoucího katalogizace v současném Národním knihovním centru. Od roku 1982 po dobu 9 let pracovala v knihovně Univerzity v Albertě jako katalogizátorka, koordinátorka katalogizace HSS (Humanities and Social Studies) a také jako koordinátorka původní katalogizace.

Akademické pozice

 • 1990-1991 Instruktorka, University of Alberta

Fakulta knihovnictví a informačních studií

 • 1992-1998 Asistentka profesora, Univesity of Wisconsin-Madison

Fakulta knihovnictví a informačních studií

 • 1999 Hostující profesorka, Royal School of Library and Information Science
 • 1998-2002 Docentka, University of Alberta

Fakulta knihovnictví a informačních studií

 • 2002-2003 Profesorka, University of Alberta

Fakulta knihovnictví a informačních studií

 • 2006- Spolupráce s University of Wisconsin Milwaukee

Center for Women‘s Studies

 • 2003- Profesorka, University of Wisconsin Milwaukee

Na Fakultě informačních studií učila předměty: Organizace informací, Katalogizace a klasifikace, Indexování a abstrahování.

 • 2007- Proděkanka, University of Wisconsin Milwaukee

Fakulta informačních studií

Dílo

Hope A. Olson  se do informační vědy zapsala především svou kritickou analýzou předmětové klasifikace a feministickým přístupem k organizaci znalostí, což se promítá i do jejich publikací, které se této problematiky týkají.

How We Construct Subjects: A Feminist Analysis (2007)

Tento článek z časopisu Library Trends pojednává o feministické analýze. Z feministické logiky vyplývá, že logika je v přírodě zakotvena genderově. Tradiční logika je totiž založená na univerzálním rozumu, který se vyznačuje hierarchickým ospořádáním klasifikací.Tento tradiční systém organizace je založen především na Aristotelově logice, která se vyznačuje zákonem vyloučení třetího, tedy, že v klasifikačních systémech jsou ženy definovány v opozici k mužství, které je považováno za univerzální. Olsonová v článku poukazuje na to, že se tato tradiční forma logiky v knihovnických klasifikačních systémech běžně vyskytuje. [6]

Sameness and Difference: A Cultural Foundation of Classification (2001)

V článku Sameness and Difference: A Cultural Foundation of Classification (Stejnost a rozdílnost: kulturní základ klasifikace), který vyšel roku 2001 v časopise Library Resources and Technical Services, se Hope A. Olson věnuje dualitě stejnosti a rozdílnosti, o které říká, že je v naší kultuře silně zakotvena. Poukazuje na to, že klasifikace je v západním světě založená právě na principu stejného a rozdílného a že je nám vlastní organizace znalostí, kde k době přiřazujeme stejné a naopak oddělujeme od rozdílného. Tuto organizaci znalostí si mnohdy ani neuvědomuje, jelikož je nám toto myšlení vlastní. Připadá nám pak přirozené, že jsou tímto způsobem tříděny věci okolo nás. Takový příkladem je např. MDT (Mezinárodní desetinné třídění), které Hope A. Olson uvádí jako příklad.[7]

The Power To Name: Locating the Limits of Subject Representation in Libraries (2002)

Nejznámější knihou profesorky Olson je The Power to Name: Locating the Limits of Subject Representation in Libraries (Síla jména: hledání mezí předmětového zobrazení v knihovnách). Přibližuje historický kontext moderní knihovní klasifikace. Posuzuje styl zápisů v knihovnách od průkopníků předmětové klasifikace jako je Melvil Dewey a Charles Cutter. Zdůrazňuje přísné univerzální vyhledávání pro dosažení shody a možné kontroly. Profesorka Olson uvádí, že Deweyho a Cutterovo naléhání na univerzálnost jazyka je "škodlivého" charakteru v tom smyslu, že přehlíží a vylučuje jiné koncepty mimo bílé, mužské, eurocentrické, Christocentrické, heterosexuální, zdatné, buržoazní proudy"[8]Profesorka Olson dále ilustruje nedostatky používaných předmětových hesel na základě analýzy vybraných ukazatelů Deweyho desetinného třídění a Library of Congress Subject Headings (LCSH), které zahrnují pojmy jako pohlaví, rasa, etnický původ atd. Uzavírá výzvou k "výstřednímu" přístupu a snaze o zpřístupnění předmětů, včetně technik "porušení limitů" knihovních klasifikačních systémů tím, že se stanou více otevřenými a dynamickými.[9]

Indexing and The 'Organized' Researcher (2003)

Cílem článku je ukázat, jak lze rozšířit vliv indexování do původní oblasti výzkumu. H. A. Olson zde navrhuje indexovací pojmy, které jsou vhodné k organizaci dat získaných výzkumem. Tento model organizace vědomostí přispívá k lepšímu shromažďování a organizování dat. Zmíněný způsob organizace pravděpodobně vrhne nové světlo na výzkumné problémy. David Lee (2001: 191) s odkazem na indexátorskou autonomii napsal​: "Jak mocný člověk je indexátor...", zároveň je jasné, že indexátoři získávají autonomii prostřednictvím kvalitně podložených principů, které jsou někdy dané a jindy pragmaticky intuitivní. Model organizace znalostí je robustní model, vyrůstající z konceptů indexování zakořeněných po staletí. Vědci mohou použít potenciál indexování k organizování znalostí novým kreativním způsobem.[10]

Monografie

 • Olson, H. A. (ed.) Information resources in women’s studies and feminism. München: K.G. Saur, 2002. - Profesorka Olson v knize nastiňuje problémy přístupu ke studiu ženských a feministických studií, které se týkají struktury a použití katalogu Library of Congress Subject Headings. Podporuje rozvoj specializovaných norem a systémů přizpůsobených uživatelským potřebám.
 • Olson, H. A. The Power to Name: Locating the limits of subject, representation in libraries. Dordrecht: Kluwer Academic, 2002. - Publikace se zabývá věcným popisem a předmětovým tříděním od 19. století po mezinárodní standardy používané v současnosti.
 • Olson, H. A. and John J. Boll. Subject analysis in online catalogs. Englewood: Libraries Unlimited, 2001. – Kniha přibližuje katalogizaci, indexování a třídění dokumentů v databázích. Teoreticky i prakticky popisuje ukládání a vyhledávání informací ve veřejně přístupných katalozích.

Články

Hope A. Olson publikuje své články v různých odborných časopisech, jako např. Cataloging & Classification Quarterly, Library Trends nebo  Library & Information Science Research. Níže jsou uvedené články publikované v letech 1996-2008.

 • Olson, Hope A., and Dietmar Wolfram. (2008). Syntagmatic relationships and indexing consistency on a larger scale. Journal of Documentation 64(4): 602- 615.
 • Olson, Hope A. (2007). How We Construct Subjects: A Feminist Analysis. Special issue on: Gender Issues in Information Needs and Services, eds. Cindy Ingold and Susan E. Searing. Library Trends 56(2): 509-541.
 • Olson, Hope A, and Susan Gold Smith. (2006). Transgressive Tools: the Liberating Power of Classification and Its Potential in Activist Visual Representation. Women and Environment International Magazine, 72/73 (fall/winter): 38-40.
 • Olson, Hope A. (2006). Codes, Costs, and Critiques: The Organization of Information in Library Quarterly, 1931-2004. Library Quarterly.76(1): 19-35.
 • Lee, Hur-Li, and Hope A. Olson. (2005). Hierarchical Navigation: An Exploration of Yahoo! Directories. Knowledge Organization 32(1): 10-24. Olson, Hope A. (2004). The ubiquitous hierarchy: An army to overcome the threat of a mob. Library Trends, 52(3): 604-616.
 • Kublik, Angela, Virginia Clevette, Dennis B. Ward, and Hope A. Olson. (2003). Adapting dominant classifications to particular contexts. Cataloging & Classification Quarterly 37(1/2): 13-31.
 • Olson, Hope A., and Lisa M. Given. (2003). Indexing and the 'organized‘ researcher. The Indexer 23(3) 129-133.
 • Given, Lisa M., and Hope A. Olson. (2003). Knowledge organization in research: A conceptual model for organizing data. Library & Information Science Research 25: 157-176.
 • Olson, Hope A. (2002). Classification and universality: Application and construction. Review article. Semiotica 139 (1/4) 377-391.
 • Olson, Hope A. (2001). Patriarchal structures of subject access and subversive techniques for change. Canadian Journal for Information and Library Science 26(2/3) 1-29.
 • Olson, Hope A., and Rose Schlegl. (2001). Standardization, objectivity, and user focus: A meta–analysis. Cataloging & Classification Quarterly 32(2) 61-80.
 • Olson, Hope A. (2001). Sameness and difference: A cultural foundation of classification. Library Resources & Technical Services 45(3) 115-122.
 • Olson, Hope A. (2001). The power to name: Representation in library catalogues. Signs: Journal of Women in Culture and Society 26(3): spring, pp.639–668.
 • Olson, Hope A. (2000). Globalisation, diversity and information. Education for Library and Information Services: Australia (ELIS:A) 17(1-3): May-December, pp.19-22.
 • Olson, Hope A. (2000). Difference, culture, and change: The untapped potential of LCSH. Cataloging & Classification Quarterly 29(1/2); special issue The LCSH Century: One Hundred Years with the Library of Congress Subject Headings.
 • Olson, Hope A. (1999). Exclusivity, teleology and hierarchy: Our Aristotelean legacy. Knowledge Organization 26(2): 65–73.
 • Olson, Hope A. (1998). Mapping beyond Dewey's boundaries: Constructing classificatory space for marginalized knowledge domains. In Geoffrey C. Bowker and Susan Leigh Star, eds., How Classifications Work: Problems and Challenges in an Electronic Age, a special issue of Library Trends 47(2): 233-254.
 • Olson, Hope A. (1998). Education for cataloguing is/as women's studies. Serials Librarian 35(1/2): 153–166. Olson, Hope A. (1998). Feminism and librarianship—in practice! Women‘s Studies Section Newsletter 13(1): 3.
 • Olson, Hope A. (1997). Thinking professionals: Teaching critical cataloguing. Technical Services Quarterly 15(1/2).
 • Olson, Hope A. (1997). The feminist and the emperor's new clothes: Feminist deconstruction as a critical methodology for library and information studies. Library & Information Science Research 19(2): 181–198.
 • Bertram, Sheila, and Hope Olson. (October 15, 1996). Culture clash. Library Journal 121(17): 36–37.

Citace

 1. School of Information Studies, Hope A. Olson, Ph.D. [online]. Milwauke: University of Wisconsin-Milwaukee, c2014 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http://www4.uwm.edu/sois/people/profiles/holson.cfm.
 2. Hope Olson: Professor emerita at University of Wisconsin Milwaukee. LinkedIn [online]. [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pub/hope-olson/85/a58/18
 3. Curriculum vita [online]. Milwauke: University of Wisconsin-Milwaukee, c2014 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: https://pantherfile.uwm.edu/groups/sois/webdocs/cv/olson_hope.pdf
 4. Curriculum vita [online]. Milwauke: University of Wisconsin-Milwaukee, c2014 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: https://pantherfile.uwm.edu/groups/sois/webdocs/cv/olson_hope.pdf
 5. Hope Olson: Professor emerita at University of Wisconsin Milwaukee. LinkedIn [online]. [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pub/hope-olson/85/a58/18
 6. OLSON, Hope Alene. 2007. How We Construct Subjects: A Feminist Analysis. Library Trends [online]. 56(2): 509-541 [cit. 2015-05-12]. ISSN 00242594. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/
 7. OLSON, Hope Alene. 2001. Sameness and difference: a cultural foundation of classification. Library Resources [online]. 45(3): 115-122 [cit. 2015-05-13]. ISSN 00242527. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/
 8. OLSON, Hope Alene. 2002. The Power to Name: Locating the Limits of Subject Representation in Libraries. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. p. 142. ISBN 1-4020-0776-0.
 9. MIKSA, Francis L. 2007.
 10. OLSON, Hope A. a GIVEN Lisa M. Indexing and The 'Organized' Researcher. Portál elektronických informačních zdrojů MU. Dostupné také z: http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/detail/detail?vid=3

 

Externí zdroje

Životopis Hope A. Olson na University od Wisconsin-Milwaukee:
Curriculum vita [online]. Milwauke: University of Wisconsin-Milwaukee, c2014. Dostupné z: https://pantherfile.uwm.edu/groups/sois/webdocs/cv/olson_hope.pdf

Profil Hope A. Olson na School of Information Studies:
School of Information Studies, Hope A. Olson, Ph.D. [online]. Milwauke: University of Wisconsin-Milwaukee, c2014. Dostupné z:http://www4.uwm.edu/sois/people/profiles/holson.cfm.