Herbert Van de Sompel

Z WikiKnihovna


Herbert Van de SompelHerbert Van de Sompel.jpg
 
Gent, Belgie
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  ženatý
  Santa Fe, Nové Mexiko, USA
  belgické
Vzdělání University of Ghent
Pracoviště Los Alamos National Laboratory
  Vannevar Bush Best Paper Award, Digital Preservation Award
Známý pro Open Archives Initiative, OpenURL

Herbert Van de Sompel (20. 3. 1957 v Gentu) je belgický knihovník a informatik. Absolvoval University of Ghent, kde několik let působil v univerzitní knihovně jako vedoucí oddělení automatizace. Je známý především díky svým aktivitám v rozvoji Open Archives Initiative (OAI) či standardům OpenURL, na kterých pracoval se svým týmem. Přispěl tím k zásadní proměně vědecké komunikace, protože se snažil o zpřístupnění šedé vědecké literatury zdarma. Momentálně pracuje na svém projektu Memento v Los Alamos National Laboratory.

Vzdělání

Herbert Van de Sompel navštěvoval základní školu v německém městě Arnsberg, kam se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo pět let. Během dospívání se s rodinou vrátil zpět do Belgie, kde dokončil střední vzdělání a nastoupil na univerzitu. Zde získal dva magisterské tituly. První v roce 1979 z matematiky a druhý v roce 1981 z informatiky. Později získal i titul Ph.D. v oboru komunikační technologie, když v roce 2000 na rok přerušil zaměstnání.

 

Zaměstnání

Do svého prvního zaměstnání nastoupil v roce 1981 na své domovské univerzitě. Byl jím post vedoucího oddělení automatizace ve zdejší univerzitní knihovně. Na tuto pozici byl vybrán především z důvodu zaměření své diplomové práce, která se zabývala meziknihovními výpůjčkami a jejich zapsání do programu, který byl tehdy napsán v programovacím jazyce Pascal. Po mnoho let byl jediným zaměstnancem pracujícím v rámci oddělení automatizace. Na této pozici strávil 17 let. Během této doby si vytvořil mezinárodní kontakty mezi knihovníky věnující se automatizaci. Práce v knihovně ho uchvátila a často si zahrával s myšlenkou volného přístupu k digitálním dokumentům.

V roce 1998 přestala být tato pozice naplňující a Herbert se rozhodl rozšířit si své vzdělání. Zažádal si o grant Belgian Science Foundation, který mu umožnil roční přerušení zaměstnání a přihlásil se k doktorskému studiu. Šest měsíců strávil ve výzkumné knihovně Los Alamos National Laboratory, kde byl jeho pobyt hrazen grantem Council on Library and Information Resources. Pracoval zde na dvou projektech. První z nich, který se nakonec stal tématem jeho závěrečné výzkumné práce, se věnoval kontextovému a dynamickému propojování informačních zdrojů. Tento projekt byl komercionalizován a myšlenka propojování zdrojů byla v praxi zavedena do školství. Druhý projekt se věnoval preprintům a vychází z něj Iniciativa otevřených archivů.

Na přelomu roku 2000 a 2001 navštívil asistenta profesora Kabinetu informatiky na Cornell University. Zde byl součástí výzkumné skupiny digitální knihovny. Poté se přestěhoval do Londýna, kde pracoval jako ředitel oddělení Elektronické strategie a programování v The British Library. Po velmi krátkém čase toto pracoviště opustil a vrátil se zpět do USA, kde přijal pozici vědce ve výzkumné knihovně v Los Alamos National Laboratory. Zde setrval doteď.

 

Dovednosti & Aktivity

Ocenění

Herbert Van de Sompel získal za svoji kariéru hned několik ocenění. Všechny jsou vypsány níže.

2003

LITA/OCLC Frederick G. Kilgour Award for Research in Library and Information Technology

UKOLUG Tony Kent Strix Award http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Kent_Strix_award

 

2004

Charleston Advisor Five Star Award for an Individual http://library.lanl.gov/libinfo/news/2004/200411.htm#stars

Best Poster Award, ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries http://www.jcdl.org/awards.php

 

2005

Los Alamos National Laboratory Distinguished Performance Award 2004

ANSI Meritorious Service Award 2005 http://www.ansi.org/news_publications/news_story.aspx?menuid=7&articleid=1008

LACASIS Contributions to Information Science and Technology Award 2005

 

2006

SPARC Innovator (obdržel jako první)

Best Poster Award, ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries http://www.jcdl.org/awards.php

 

2010

Digital Preservation Award from the Digital Preservation Coalition http://www.dpconline.org/newsroom/latest-news/655-memento-project-winsdigital-preservation-award-2010

 

2011

Vannevar Bush Best Paper Award, ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries http://www.jcdl.org/awards.php

 

Oblasti zájmu a přínos pro KIV

Po ukončení studia začal Herbert Van de Sompel pracovat v knihovně, kde se věnoval především automatizaci a metadatům. Poté se jeho oblast zájmu rozrostla o problematiku digitálních knihoven a informačního vyhledávání. Během práce v Londýně se dostal ke knihovnám a managementu knihoven. Po opuštění tohoto místa a návratu do Los Alamos National Laboratory se věnuje především elektronickým zdrojům a jejich zpřístupňování.

Od roku 1999 se Herbert Van de Sompel věnoval a podílel na vývoji velkého množství technologií a služeb. Během svého zaměstnání v knihovně spolupracoval na vytvoření belgického souborného katalogu a jeho převedení na CD-ROM, zavedení knihovního systému Aleph či standardu MARC. Průkopnická byla jeho činnost založená na principu volného přístupu k informacím. Tyto koncepce daly vzniknout dnešnímu hnutí Open Access.

Neméně významná je linkovací služba, kterou Van de Sompel prosadil mezi vydavateli databází a která dnes umožňuje uživatelům přecházení mezi články z různých databází. O vše se dnes stará společnost ExLibris. Od linkovací služby se odrazil další Van de Sompelův projekt a to doporučovací systém na základě dat, které má server o uživatelích k dispozici.

 

Projekty

Memento

Na projektu Memento pracuje Herbert Van de Sompel, Lyudmila Balakireva, Robert Sanderson a Harihar Shankar. Výzkum probíhá v Los Alamos National Laboratory od října 2009 až do dnes. Projekt zkoumá především nové myšlenky týkající se archivace webu, zaměřené na integraci do webové stránky Web Archives. Projekt podporuje Kongresová knihovna v rámci Národní digitální informační infrastruktury.

Open Archives Initiative

Open Archives Initiative vyvíjí a podporuje standardy vzájemné spolupráce a poskytování služeb, které mají usnadnit šíření obsahu. Projekt má kořeny v otevřeném přístupu k informacím a zásadně proměnil odbornou komunikaci. Základní myšlenka spočívá v tom, že odborníci budou ukládat svoji šedou literaturu do repozitářů, jejichž obsah bude zdarma k dispozici.

 

Publikační činnost

Herbert Van de Sompel pravidelně publikuje odborné články a jako přednášející vystupuje na konferencích. Vzhledem k objemné publikační činnosti zde předkládáme pouze nejnovější články napsané za poslední tři roky. Kompletní bibliografie je přístupná zde.

Články

2015

VAN DE SOMPEL, Herbert a Michael L. NELSON. Reminiscing About 15 Years of Interoperability Efforts. D-Lib Magazine [online]. 2015, 21(11/12), - [cit. 2016-05-19]. DOI: 10.1045/november2015-vandesompel. ISSN 1082-9873. Dostupné z: http://www.dlib.org/dlib/november15/vandesompel/11vandesompel.html

BORGMAN, Christine L., Michael L. NELSON, Andrea SCHARNHORST, Henk van den BERG, Andrew TRELOAR a Herbert VAN DE SOMPEL. Who uses the digital data archive? An exploratory study of DANS. Proceedings of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015, 52(1), - [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.dlib.org/dlib/november15/vandesompel/11vandesompel.html

 

2014

KLEIN, Martin, Herbert VAN DE SOMPEL, Robert SANDERSON, et al. Scholarly Context Not Found: One in Five Articles Suffers from Reference Rot. PLoS ONE [online]. 2014, 9(12) [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1371/journal.pone.0115253. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0115253

TRELOAR, Andrew a Herbert VAN DE SOMPEL. A Perspective on Archiving the Scholarly Web [online]. 2014 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://andrew.treloar.net/research/publications/ipres2014/iPres2014-paper.pdf

ALSUM, Ahmed, Michele C. WEIGLE, Michael L. NELSON a Herbert VAN DE SOMPEL. Profiling web archive coverage for top-level domain and content language. International Journal on Digital Libraries [online]. 2014, 14(3-4), 149-166 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1007/s00799-014-0118-y. ISSN 1432-5012. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00799-014-0118-y

VAN DE SOMPEL, Herbert, Robert SANDERSON, Harihar SHANKAR a Martin KLEIN. Persistent Identifiers for Scholarly Assets and the Web: The Need for an Unambiguous Mapping. International Journal of Digital Curation [online]. 2014, 9(1), - [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.2218/ijdc.v9i1.320. ISSN 1746-8256. Dostupné z: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/320

VAN DE SOMPEL, Herbert, Martin KLEIN a Harihar SHANKAR. Towards Robust Hyperlinks for Web-Based Scholarly Communication [online]. s. 12 [cit. 2016-05-18]. DOI: 10.1007/978-3-319-08434-3_2. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-08434-3_2

 

Prezentace

2015

VAN DE SOMPEL, Herbert a Michael L. NELSON. Achieving Meaningful Interoperability for Web-based Research. CNI Membership Meeting, Fall 2015, Washington, DC. 14. 12. 2015. Dostupné z: https://youtu.be/NEeDvlveEVA.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Signposting: a low-barrier component of semantic infrastructure. EUDAT Workshop, Barcelona, Spain, 12. 11. 2015.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Web-Centric Solutions for Web-Based Scholarship. Webinar for ICSU World Data System, 22. 7. 2015.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Memento: Uniform and Robust Access to Resource Versions. Tutorial at OAI9, Workshop on Innovations in Scholarly Communication, Geneva, Switserland, 17. 6. 2015.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Results from the Hiberlink Project. DANS, The Hague, The Netherlands, 19. 5. 2015.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Memento Time Travel. IIPC General Assembly 2015, Stanford University, Palo Alto, CA, 28. 4. 2015.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Long Term Persistence of the Web-Based Scholarly Record. OSTI STIP Meeting, Los Alamos, NM, 20. 4. 2015.

VAN DE SOMPEL, Herbert. A Perspective on Archiving the Evolving Scholarly Record. OCLC Workshop on the Evolving Scholarly Record, Evanston, IL, 23. 3. 2015.

 

2014

VAN DE SOMPEL, Herbert. When I say NOW, it's already over. iPres Conference on Digital Preservation (iPres 2014), Melbourne, Australia, 10. 10. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Towards Robust Linking and Referencing for Web-Based Scholarly Communication. Conferences on Intelligent Computer Mathematics (CICM 2014), Coimbra, Portugal, 11. 7. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Towards Robust Linking and Referencing for Web-Based Scholarly Communication. ElPub 2014, Thessaloniki, Greece, 19. 6. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert a Andrew TRELOAR. A Perspective on Archiving the Evolving Scholarly Record. OCLC/DANS Workshop on the the Evolving Scholarly Record, Amsterdam, The Netherlands, 10. 6. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Using Web Infrastructure for Archiving. 3rd LIBER Workshop on Digital Curation, Vienna, Austria, 19. 5. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. From a System of Journals to a Web of Objects. NASIG 2014 Conference, Dallas Forth-Worth, TX, Ma 3. 5. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert a Martin KLEIN. ResourceSync: A Modular Framework For Web-Based Resource Synchronization. CNI Membership Meeting, Spring 2014. St. Louis, MO, 31. 4. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Open Platforms for Web Based Research Communication. SPARC 2014 Conference, Kansas City, MO, 3. 3. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Memento and Hiberlink Overview. University of Louvain, Computer Science Department, Louvain, Belgium, 22. 1. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. ResourceSync. Tutorial at DANS, The Hague, The Netherlands, 21. 1. 2014.

TRELOAR, Andrew a Herbert VAN DE SOMPEL. Riding the Wave and the Scholarly Archive of the Future. DANS, The Hague, The Netherlands, 20. 1. 2014.

VAN DE SOMPEL, Herbert. Hiberlink: Investigating Reference Rot In Web-Based Scholarly Communication. DANS, The Hague, The Netherlands, 15. 7. 2014.

 

Reference

Herbert Van de Sompel [obrázek]. In: Flickr [online]. 16. 1. 2013 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/69955287@N06/8411036454/

SOMPEL, Herbert Van de. Herbert Van de Sompel - Bio. In: Los Alamos National Laboratory [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://public.lanl.gov/herbertv/bio/

SOMPEL, Herbert Van de. Herbert Van de Sompel CV. In: Los Alamos National Laboratory [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://public.lanl.gov/herbertv/bio/hvds-resume.pdf

Memento Experiment. In: Los Alamos National Laboratory [online]. [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://lanlsource.lanl.gov/hello

Open Archives Initiative. In: Open Archives Initiative [online]. [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.openarchives.org/

Herbert Van de Sompel. LinkedIn [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/in/herbertvandesompel

IKAROS, redakce. Pokusy o inovaci v odborné komunikaci (Herbert Van de Sompel). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2016-06-21]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13108

Herbert Van de Somple. SPARC [online]. [cit. 2016-06-21]. Dostupné z: http://sparcopen.org/our-work/innovator/van-de-sompel/

Externí odkazy

Stránka Herberta Van de Sompela v rámci webových stránek Los Alamos National Laboratory

Odkaz na Twitter

Odkaz na LinkedIn

Soupis článků Herberta Van de Sompela