Harry Bruce

Z WikiKnihovna
Harry Bruce
Harry Bruce [1]
 
Austrálie
Datum a
místo úmrtí
dosud žije
-
  -
  ženatý, manželka Lorraine, dcery Sarah a Caitlin
  Seattle, USA
  australské
Vzdělání Charles Sturt University
Macquarie University
University of Technology Sydney
University of N.S.W.
Pracoviště University of Washington, Seattle, USA
  UMI ASIS Doctoral Dissertation Award
Známý pro informační vědec, výzkum informačního chování
spoluzakladatel informační školy

Harry Bruce, Ph.D., je profesorem a bývalým děkanem informační školy na University of Washington. Ve výzkumu se zajímá o informační chování, vyhledávání informací, správu osobních informací a síťová informační prostředí. Je autorem mnoha publikací zaměřujících se na informační chování a informační vědu.

Život a kariéra

Harry Bruce vyrůstal v Austrálii. Studoval na Charles Sturt University, jeho studia jej dále zavedla přes Macquarie University na University of Technology Sydney, kterou nejenže absolvoval, ale také zde začal působit jako lektor. Vypracoval se až na pozici vedoucího katedry informačních studií.[1]
Studovat ale nepřestal, diplomová práce s názvem "A user oriented view of Internet as information infrastructure" mu v roce 1996 získala doktorát na University of New South Wales a o rok později mu za ni The Information Association for the Information Age udělila cenu za disertační práci roku 1997.[2]

Harry Bruce a Mike Eisenberg [2]

Harry v New Yorku

V roce 1998 byl Harry osloven americkým časopisem Journal of the American Society for Information Science. Byl prvním absolventem University of Technology Sydney, který v tomto žurnálu publikoval.[3] Nenechal si ujít šanci a v témže roce odjel do Seattlu, kde se právě díky výzkumu pro tento článek setkal kromě jiných osobností svého oboru také s Mikem Eisenbergem, tehdejším děkanem knihovnické a informační fakulty University of Washington.

Chyba při vytváření náhledu: Soubor s rozměry většími než 12,5 MP
Harry s manželkou Lorraine [3]


Harry se posléze vrátil do Austrálie, kde jej Mike navštívil během svého sabatiklu, vedli spolu krátký kurz informační vědy v Sydney a velmi brzy se spřátelili. Po Mikeově návratu zpět do USA zůstali nadále v kontaktu prostřednictvím The Palace, počítačového programu vytvářejícího grafický chatroom. Právě díky této aplikaci později dospěli k dohodě, že se Harry i s manželkou Lorraine a dvěma dcerami přestěhuje do New Yorku, kde měl Harry Mikeovi pomoct s transformací knihovnického oboru na moderní informační školu.[4]

Začínaje na pozici pomocného ředitele Harry stoupal ve funkci, až se v roce 2006 po odstoupení Mikea Eisenberga sám stal děkanem.[5]
V této funkci setrval téměř jedenáct let, nyní mu skončilo druhé pětileté volební období[6] a chystá se do důchodu.[7]

Vzdělání

1978. Diploma of Teaching. Riverina College of Advanced Education
1982. Bachelor of Arts. Macquarie University
1988. Graduate Diploma in Information (Teacher/ Librarianship). Kuring-gai College of Advanced Education
1993. Master of Librarianship (by research). University of N.S.W.
1996. Doctor of Philosophy PhD. University of N.S.W.

Dílo

Harryho výzkum a vědecká činnost se zaměřuje na studium informačního chování člověka. Celkovým cílem výzkumu je rozvíjet hlubší pochopení toho, jak lidé potřebují, hledají a využívají informace ve svém profesním a každodenním životě. V poslední době se nové poznatky získané tímto výzkumem využívají k informování o vývoji nebo posílení zdrojů, služeb a technologií, které usnadňují přístup k informacím a jejich využití.
Tyto výzkumy byly financovány řadou důležitých institutů, mezi ně patří například National Science Foundation, The Institute of Museum and Library Services nebo Washingtonská knihovna.[8]

Přínos pro informační vědu

 „Pořadí UW iSchool jako druhé mezi školami, 
které nabízejí obor knihovnictví a informační věda,
je zasloužené uznání naší snahy o nejvyšší kvalitu výzkumu a akademických programů v našem oboru."
— Harry Bruce.[9]

iSchool

Informační škola pod University of Washington byla vůbec prvním oborem svého druhu, nyní je jich po celém světě asi čtyřicet. [10] Původní knihovnická škola vznikla již v roce 1911 kvůli rostoucí potřebě vysoce kvalifikovaných knihovníků, do té doby Washingtonská univerzita nabízela jen šestitýdenní knihovnické kurzy.
Od roku 2000 pod vedením děkana Michaela Eisenberga a v reakci na změny způsobu, jakým lidé vytvářejí, uchovávají, nacházejí a sdílejí informace, představovala škola celou řadu nových certifikátů pro další vzdělávání a nové studijní programy.
V roce 2001 se Informační škola stala nejnovější nezávislou školou UW, známou jednoduše jako Informační škola nebo iSchool. V roce 2001 se iSchool přestěhovala do nových moderních čtvrtí Mary Gates Hall.[11]
Škola se pod Harryho vedením nadále věnuje přípravě svých studentů na prosperitu v rychle se vyvíjejícím informačním oboru s důrazem na nejmodernější výzkum, který odráží nadšení, vize a poslání školy.[12] V roce 2011 informační škola hostila iConferenci a Harry Bruce předsedal v její komisi.[13]

Keeping Found Things Found

Keeping Found Things Found je projekt iniciovaný Harrym Brucem a Williamem Jonesem. KFTF spadá do osobního informačního managementu a zaměřuje se na uchování a zpracování získaných informací. Vědci zde tvrdí, že informace jsou k ničemu, pokud je po jejich osvojení nedokážeme řádně uspořádat, archivovat, či posléze aktualizovat. Tento projekt kombinuje terénní práci se selektivními prototypy ve snaze pochopit, co je pro nás potřebné k tomu, abychom "uchovali věci nalezené".[14]

Aktivity

Financované projekty
 • National Science Foundation – Information & Intelligent Systems ($24,484) 2010-2011: “Workshop: 2011 iConference Doctoral Research Colloquium”
 • National Science Foundation – Intelligent Information Systems – Collaborative Systems ($605,000) 2006-2009: “Structuring Personal Information Collections”
 • Microsoft ($75,000) 2005-2006: “The Encarta Project”
 • National Science Foundation – Information and Data Management ($428,389) 2001, 2002, 2003: "Keeping Found Things Found"
 • National Science Foundation – Information and Data Management ($34,361) 2004, 2005: “Sponsored workshop on personal information management”
 • National Science Foundation – Information and Data Management ($246,208) 2003: “Information Retrieval and Databases: Synergies and Syntheses” – PI workshop, Seattle, September 2003.
 • Institute for Museum and Library Services ($212,023) 2003, 2004, 2005: "Project Athena: Spinning the Web of our Future"
 • Institute for Museum and Library Services ($74, 801) 2005, 2006: “Extending the Web”
 • National Science Foundation – Computation and Social Systems ($444,947) 1999, 2000, 2001: "Collaborative Information Retrieval"
 • Washington State Library ($7,995) 2000: "Information Literacy Project"
 • Washington State Library ($19,568) 1999: "Statewide Database Licensing User Study"
 • State Library of N.S.W. ($5,000) 1997, 1998: "Community access to the Internet via the local public library"
 • University of Canberra Internal Research Grant ($7,000) 1996: "Internet and academic work - a quantitative study"
 • DEET Evaluation and Investigations Program ($21,905) 1994, 1995: "AARNet and academic work: A longitudinal study"
 • Committee of Australian Directors of Information Technology (CAUDIT) ($6,300) 1993: "AARNet and academic work - an exploratory study"
 • University of Technology, Sydney Internal Research Grant ($1,235) 1992: "Information professionals' assumptions about the user: Developing and measuring behavioural indicators"


Úspěchy

Ceny
 • UMI ASIS Doctoral Dissertation Award (ISI Information Science Doctoral Dissertation Scholarship (1997) [4]
 • Supplementary award ($70,000), 2004-2005
Členství v národních organizacích
 • Computing Research Association (CRA) Dean’s Group, Co-chair, 2012-2014
 • Computing Research Associations Information Technology Group (CRA-IT Deans), 2010-2012
 • Workforce Issues in Library and Information Science (WILIS) Advisory Board (2008-2011)
 • External review of the Information Systems Programs, Department of Information Systems, University of Maryland, Baltimore County (UMBC) (March 27-29, 2011)
 • External review of the School of Information and Library Science, University of North Carolina, Chapel Hill (October 2010)
 • American Society for Information Science and Technology (ASIS&T) Taskforce on Employment (2008)
 • Association for Library and Information Science Education (ALISE) Statistical Advisory Board (2007-2008)
 • New York State Accreditation, Program Review Team, Doctor of Professional Studies in Information Science and Technology, School of Information Studies, Syracuse University, Reviewer, (April 2007)
 • American Society for Information Science and Technology (ASIST) Taskforce on Employment (2008)
Členství v mezinárodních organizacích
 • iCaucus Executive Committee, iSchools.org, Past Chair (2014-16)
 • Association for Information Science and Technology (ASIS&T), Immediate Past President (2014-15)
 • Association for Information Science and Technology (ASIS&T), President (2013-14)
 • H.W. Wilson Foundation Research Grant Programme, UCD School of Information and Library Studies, University College Dublin, Ireland, Reviewer (Fall 2014)
 • Applications Review Committee, Lecturer in Information, UCD School of Information & Library Studies, Dublin, Ireland (May 2014)
 • Association for Information Science and Technology (ASIS&T), President-elect (2012-13)
 • iCaucus, iSchools.org, Chair (2010-2012)
 • Applications Review Committee, Lecturer in Information (fixed term), UCD School of Information & Library Studies, Dublin, Ireland (December 2011)
 • iCaucus, iSchools.org, Chair-elect (2008-2010)
 • iSchools Steering Committee, iSchools.org, Deans Group, Agenda Leader (2008)
University of Washington
 • UW IT Service Investment Board, Chair, (2014-15)
 • UW IT Strategy Board (2014-15)
 • Fee-based Program Policy Review Committee (2011)
 • UWS/UWB/UWT IT Costing Steering Group (2010-2012)
 • Biomedical and Health Informatics and the Graduate Program in BHI Internal Advisory Board (2009-2012)
 • Activity Based Budgeting (ABB) Steering Committee (2009-2011)
 • University of Washington Press Committee (1999-2011)
 • Activity Based Budgeting (ABB) Academic Impact Working Group (2010)
 • Two Years, Two Decades (2Y2D) Interdisciplinary Focus Group (2009)
 • The Information Management Advisory Committee (I-MAC) (2006-2008)
 • Advisory Review Committee on the Dean of University Libraries, Chair (February-June 2008)
 • Information Technology Advisory Committee (2003-2006)
 • Research Advisory Board (2003-2005)
 • Review Committee for the Program for Educational Transformation Through Technology, PETTT, Chair (January-April 2004)
 • Accreditation Committee (2001-2003)
 • Task Force Reviewing the Reorganization within the Provost's Office (January-March 2002)
 • Graduate School Council (1999-2002)
 • Libraries Facilities Committee (1999-2000)

Publikace

Knihy
 • Bruce, H. The user's view of the Internet. Lanham: Scarecrow Press, 2002.
Kniha představuje první komplexní analýzu přístupu veřejnosti k internetu. Autor zvažuje možnosti internetu, jak se bude moci využívat a tím využitím jak ovlivní samotný vývoj fenoménu.
 • Bruce, H., Fidel, R., Ingwersen, P., & Vakkari, P. (Eds.). Emerging frameworks and methods: Proceedings of the fourth international conference on conceptions of library and information science (CoLIS4). Greenwood Village: Libraries Unlimited, 2002.
Sbírka dokumentů z CoLIS4 představuje nová výzkumná témata a přístupy v knihovnictví a informační vědě. Cílem CoLIS4 je prozkoumat stávající a nově vznikající koncepční rámce, metody LIS jako pole, povznést debatu o charakteru a vymezení klíčových pojmů z oblasti LIS, vyšetřit pozici LIS mezi současnými paralelními profesemi, zabývajícími se informačními technologiemi a informacemi (například počítačové vědy, manažerské informační systémy, nové média a komunikační studia).
 • Applebee, A., Bruce, H., Clayton, P. Pascoe, C., and Sharpe, E. Academics Online: A nationwide quantitative study of Australian academic use of the Internet. Melbourne: Auslib Press, 1998.
Zprávy o prvním celostátním kvantitativním průzkumu využívání internetu pro akademické pracovníky. Činnosti jako každodenní využívání emailu, přístup k internetu prostřednictvím služeb vzdálené volby a technická podpora poskytovaná akademickým pracovníkům. Více než třetina respondentů uvedla nedostatečné zkušenosti a neodborné dovednosti pro efektivní využití internetu.
 • Bruce, H. Internet, AARNet and academic work: A longitudinal study. Canberra: Australian Government Printing Service, 1996.
Studie popisuje výzkum na zkoumání způsobu, jakým australští akademici využívají akademickou síť AARNet k jejich profesionálnímu životu. Údaje z této práce byly použity k doporučení budoucího zlepšení AARnet.
Publikované učební texty pro výuku a učení
 • Bruce, Harry. Internet and electronic information networking. UTS, 1997.
 • Bruce, Harry. Using the Internet for Research. UTS, 1996 (a workbook prepared for the Institute for Interactive Multimedia).
 • Bruce, Harry. An Introduction to the Internet. UTS, 1996, 1997 (a workbook prepared for the Summer Institute - Department of Information Studies).
 • Bruce, Harry. Searching Dialog. UTS, 1994.
 • Bruce, Harry. and Meloche, J. Selected and suggested readings in information retrieval. UTS, 1993.
 • Bruce, Harry. An introduction to DOS, WordPerfect 4.2, Firstpublisher, dBASE III Plus and Lotus 123 with suggested and selected readings in information technology for information professionals. UTS, 1992.
Kapitoly knih
 • Bruce, H. The PAIN Hypothesis. In Fisher, K E., Erdelez, S., & McKechnie, E. F. (Eds.). Theories of information behavior: A researcher's guide. Medford, NJ: Information Today, 2005.
 • Pettigrew, K., Fidel, R. and Bruce, H. Conceptual frameworks in information behavior. The Annual Review of Information Science and Technology. 35, 2001, 43-78.
Články
 • Jones, W., Wenning, A., & Bruce, H. How Do People Re-find Files, Emails and Web Pages? In iConference 2014 Proceedings (p. 552 - 564). DOI:10.9776/14136
 • Bruce, H. The Audacious Vision of Information Schools Journal of Library and Information Science 37(1): 4-10 (April 2011).
 • Bruce, H., Wenning, A., Jones, E., Vinson, J., & Jones, W. (March 2011). Seeking an ideal solution to the management of personal information collections Information Research, 16(1) paper 462.
Studie o pochopení uspořádání lidských osobních sbírek informací, kdy vybraných 20 účastníků zpracovávalo svá měnící se data při zadaném projektu. V průběhu úkolu byly změny struktur sbírek monitorovány s cílem sledovat i případné problémy, se kterými se účastníci výzkumu setkávali. Účastníci byli vyzváni, aby ze svých nově nabytých zkušeností s vybraným projektem popsali ideální systém správy osobních dat. Efektivní řízení osobního sběru informací, ať už je to za účelem podpory projektu nebo zábavy, je výzvou pro většinu lidí.
 • Bruce, H. Personal Anticipated Information Need. Information Research, Vol. 10 No. 3, April 2005.
 • Fidel, R., Pejtersen, A.M., Cleal, B., and Bruce, H. A multi-dimensional approach to the study of human-information interaction: a case study of collaborative information retrieval. Journal of the American Society for Information Science and Technology 55(11), 2004, 939-953.
 • Bruce, H., Jones, W. and Dumais, S. Information behavior that keeps found things found Information Research, Vol. 10 No. 1, October 2004. [5]
Výzkumná studie zaměřující se na osobní sbírku informací lidí, její udržování, skladování, organizování a znovunacházení dat. Lidé využívají informace a způsobem sobě nejbližším je skladují a chtějí je mít co rychleji případně znovu po ruce. Studie hledá odpověď na otázku, zda existují významné rozdíly ve využívání různých způsobů znovunácházení metodou pozorování i dotazování na vlastním pracovišti. Informační profesionálové zjistili 10 strategií, které lidé nejčastěji používají.
 • Bruce, H., Fidel, R., Pejtersen, A.M., Dumais, S., Grudin, J. et al. A comparison of the collaborative information retrieval of two design teams. The New Review of Information Behavior Research. 4, 2003, 139-153.
 • Bruce, H. and Lampson, M. Information professionals as agents for information literacy. Education for Information. 20(2), 2002, 81-106.
 • Pettigrew, K., Fidel, R. and Bruce, H. Conceptual frameworks in information behavior. The Annual Review of Information Science and Technology. 35, 2001, 43-78.
 • Applebee, A., Bruce, H., Clayton, P. and Pascoe, C. Australian academic use of the Internet: Implications for university administrators. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. 10(2), 2000, 141-149. Reprinted: Australian academic use of the Internet: Implications for university administrators.
 • Library Computing: Internet & Software Applications for Information Professionals. 19(3/4), 2000, 198-206.
 • Bruce, H. and Clayton, P. An Internet role for the academic librarian. Australian Academic and Research Libraries, 30(3), 1999, 171-187.
 • Bruce, H. A new perspective on information education from Australia. Education for Information. 17(3), 1999, 187-198.
 • Bruce, H. Perceptions of the Internet: What people think when they search the Internet for information. Internet Research: Electronic Networking and Applications. 9(3), 1999, 187-199.
 • Bruce, H. The PhD process - torture, tension and triumph. Education for Library and Information Science: Australia. 15(2), 1998, 57-60.
 • Edwards, S., Bruce, H. and Coombs, M. Internet use via the local public library. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. 8(5), 1998, 468-471.
 • Bruce, H. User satisfaction with information seeking on the Internet. Journal of the American Society for Information Science. 49(6), 1998, 541-556.
 • Bruce, H. and Todd, R. Indicators of assumptions and orientations that underpin the reference process. Australian Academic and Research Libraries. 26(4), 1995, 217-228.
 • Bruce, H. A methodology for researching AARNet use. Australian Academic and Research Libraries. 26(2), 1995, 76-85.
 • Bruce, H. Internet and developing countries. Development Bulletin. 35, October, 1995, 11-13.
 • Bruce, H. Internet and academic teaching in Australia. Education for Information. 13(3), 1995, 171-191.
 • Bruce, H. Internet: an information infrastructure. Library Automated Systems Information Exchange. 24(4&5), 1994, 77-83.
 • Bruce, H. Internet services and academic work: an Australian perspective. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. 4(2), 1994, 24-34.
 • Bruce, H. Media center automation: a watershed for the school library media specialist. School Library Media Quarterly. 22(4), 1994, 206-212.
 • Bruce, H. A cognitive view of the situational dynamism of user-centred relevance estimation. Journal of the American Society for Information Science. 45(3), 1994, 142-148.
 • Bruce, H. and Paull, N. Networking drives your dollar further. Scan. 8(6&7), 1989, 24-25.

Citace

 1. Harry Bruce. Curriculum Vitae [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/harryb/harry_bruce_cv.htm
 2. ProQuest Doctoral Dissertation Award. Asis&t [online]. Maryland: University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.asis.org/awards/proquest.html
 3. All about Harry. ISchool Tribute to Harry Bruce [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://harry.ischool.uw.edu/about/
 4. Dr. Michael Eisenberg Named Director and Soon Transforms the School. Information School University of Washington [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://ischool.uw.edu/alumni/timeline/dr-michael-eisenberg-named-director-and-soon-transforms-school
 5. Professor Harry Bruce named dean of Information School. University of Washington: UW today [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.washington.edu/news/2005/12/02/professor-harry-bruce-named-dean-of-information-school/
 6. Harry Bruce reappointed iSchool dean. Information School University of Washington [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://ischool.uw.edu/alumni/timeline/harry-bruce-reappointed-ischool-dean
 7. The iSchool is my school. ISchool Tribute to Harry Bruce [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://harry.ischool.uw.edu
 8. Dean and Professor. Harry Bruce [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/harryb/
 9. UW Medicine’s primary care, family and rural medicine programs lead nation again; many other UW disciplines highly ranked. University of Washington: UW today [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.washington.edu/news/2017/03/13/uw-medicines-primary-care-family-and-rural-medicine-programs-lead-nation-again-many-other-uw-disciplines-highly-ranked/
 10. ISchool stars in new documentary. Information School University of Washington [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://ischool.uw.edu/alumni/timeline/ischool-stars-new-documentary
 11. Housewarming Party in Mary Gates Hall. Information School University of Washington [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://ischool.uw.edu/alumni/timeline/housewarming-party-mary-gates-hall
 12. ISchool History. Information School University of Washington [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://ischool.uw.edu/about/history
 13. Information School to host international iConference 2011. University of Washington: UW today [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.washington.edu/news/2011/01/03/information-school-to-host-international-iconference-2011/
 14. What is KFTF? Keeping Found Things Found™: Personal Information Management [online]. University of Washington [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://kftf.ischool.washington.edu/index.htm

Externí zdroje