Hardwarová čtečka

Z WikiKnihovna

Autor: Lenka Hodicová

Klíčová slova: hardwarová čtečka, e-čtečka, e-kniha, e-ink

Synonyma: e-čtečka

Související pojmy:
nadřazené – e-kniha, hardware
podřazené – e-ink

Úvod

Hardwarová čtečka je zařízení sloužící ke čtení elektronických knih. E-knihy existovaly dříve než e-čtečky, text byl zobrazován pomocí počítače. Koneckonců, i dnes není e-čtečka jediné zařízení, které člověk může využívat ke čtení elektronických knih. Některé formáty e-knih lze zobrazit kromě počítače také na tabletech nebo mobilních telefonech. Nicméně čtečky elektronických knih v podobě, jak je vnímáme dnes vznikly ho v roce 1998[1].

První e-čtečky

Prvními hardwarovými čtečkami byly Rocket eBook a SoftBook Reader. Měly podobu malého příručního zařízení a obě používaly dotykový LCD display. Navíc kromě čtení také umožňovaly vpisování poznámek nebo fulltextové vyhledávání. Obsah do e-čteček mohl uživatel kupovat a stahovat z webových stránek společností. Čtečka Rocket eBook ale neměla přímé připojení na Internet, bylo třeba použít kabel k připojení k PC a do čtečky přetáhnout již předem stažené e-knihy. Výrobce navíc neumožňoval převádění vlastních vytvořených souborů.
SoftBook Reader bylo možné připojit na internet, i když opět přes kabel. Čtenář tedy stáhl koupenou elektronickou knihu přímo do čtečky. Navíc nabízela některé noviny v elektronické formě, které se po připojení na internet samy stahovaly. Narozdíl od Rocket eBook umožňovala import vlastních dokumentů.
Další čtečky pracovaly na stejném principu, měla LCD display a podobala se i designem. Vzhledem k vysoké ceně se příliš neuchytily.

E-ink a další vývoj

Malou revoluci ve vývoji elektronických knih znamenal vynález e-inku (elektronického inkoustu). Jedná se o pružný, papíru podobný elektronický display podložený tenkou vrstvou plastu. Display je složen z tekutiny obsahující černé a bílé částečky, které pak pomocí napětí vykreslovaly obraz[2].
Tento typ displaye byl šetrnější k lidským očím, poskytoval stálý obraz a hlavně měl nižší energetickou spotřebu. Čtečky tak potřebovaly menší baterie, což se projevilo na hmotnosti. Díky e-inku došlo kromě snížení hmotnosti také k výraznému snížení ceny. E-ink je dnes využíván ve všech typech e-čteček.
Poprvé byl použit v roce 2004[3] ve čtečce firmy Sony Librié EBR-1000EP. Tato čtečka umožňovala také přehrávání audio souborů. Nicméně nový typ displaye potřeboval čas k načtení textu a Sony nedokázal poskytnout dostatek knih a tiskovin k uspokojení spotřebitele, naví první dva roky po uvedení na trhu byl k dostání pouze v Japonsku. Proto tato čtečka také nezaznamenala velký úspěch.
První úspěch zaznamenala její nástupkyně PRS-500, ačkoliv neobsahovala některé funkce, které měly například Rocket eBook či SoftBook Reader. Za úspěchem stál kromě e-inku a nízké hmotnosti také fakt, že spolu s uvedením čtečky vzniklo nové online knihkupectví s dostatečným počtem knižních titulů.

Hardwarové čtečky dnes

Moderní elektronické čtečky se neliší od svých předchůdců ani tak výbavou jako snažší použitelností.
Mezi populární čtečky patří Kindle, Nook a Sony Reader[4]. Kindle je elektronická čtečka vyvinutá společností Amazon. Tato čtečka nepřinesla žádnou novou funkci, ale díky nízké ceně byla komerčně úspěšná. Kindle First Generation měl navíc hardwarovou klávesnici. Kindle čtečky dokáží přehrát audio soubory, na rozdíl od Nook čteček, kde přehrávač chybí. Nicméně online nakladatelství Barnes& Noble, které Nook vyrábí, zase nabízí širší výběr titulů. Čtečky Kindle i Nook prošly řadou generací (Kindle First Generation, Kindle 3, Kindle Touch, Nook 1st Edition, Nook Simple Touch).
Sony Reader Wi-Fi PRS T-1 je e-čtečka z roku 2011[5]. Její uváděcí cena se blížila cenám Kindle a Nook, nabízí velké množství funkcí a navíc došlo ke zvýšení počtu knih nabízených Sony.

Zdroje

  1. SHIRATUDDIN, Norshuhada, Monica LANDONI, Forbes GIBB a Shahizan HASSAN. E-Book Technology and Its Potential Applications in Distance Education. [online]. 2003 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/viewArticle/90/89
  2. POKORNÝ, Antonín. Čtečku nebo knihu?. In: FOBEROVÁ, Libuše. Kniha ve 21. století [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Str. 81. Dostupné z: http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2012/09/Sborn%C3%ADk-K21-2012.pdf
  3. POKORNÝ, Lukáš. Pohled na historii e-readerů s důrazem na jejich funkce. [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/pohled-na-historii-ereaderu-s-durazem-na-jejich-funkce-0
  4. 2013 Best eBook Reader Reviews and Comparisons. [online]. [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: http://ebook-reader-review.toptenreviews.com/
  5. POKORNÝ, Lukáš. Pohled na historii e-readerů s důrazem na jejich funkce. II. část. [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/pohled-na-historii-ereaderu-s-durazem-na-jejich-funkce-ii-cast