Hanne Albrechtsen

Z WikiKnihovna
Verze z 11. 6. 2016, 16:42, kterou vytvořil 449907 (diskuse | příspěvky) (přidání informace o tom, že je ředitelka institutu)
Hanne AlbrechtsenHanne Albrechtsen.
 
Frederiksberg, Kodaň, Dánsko
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  Kodaň
  Dánské
Vzdělání University of Copenhagen
Pracoviště Royal School of Library and Information
  -
Známý pro Doménová analýza

Hanne Albrechtsen, PhD. je současná dánská informační vědkyně, působící aktuálně jako vyučující na Kodaňské univerzitě, je ředitelkou Institute of Knowledge Sharing. Narodila se v roce 1949 ve městě Frederiksberg, které leží v těsném sousedství Kodaně. Vystudovala Královskou školu knihovnictví a informační vědy na Kodaňské univerzitě, magisterský titul MLSc (Master of Library and Information Science – je uznáván a pro profesionální knihovníky vyžadovan v USA a v Kanadě) zde obhájila v roce 1992 s prací Domain Analysis for Classification of Software (Doménová analýza pro klasifikaci softwaru). Doktorský titul získala z počítačové vědy na Aalborgské univerzitě, kde studovala mezi roky 2000 a 2003. Disertační práce pro tento titul nesla název Classification Schemes for Collection Mediation: Cognitive Work Analysis and Work Centered Design (Klasifikační schémata pro mediaci sbírek: kognitivní pracovní analýza a na práci zaměřený design). Hanne Albrechtsen se ve své práci věnuje doménové analýze, interakci HCI. Je autorkou více než 55 odborných publikací a vystoupila na oborových konferencích, například konferenci organizace ISKO, které i předsedala. Spolupracovala s dalšími významnými vědci, jako jsou Birger Hjørland, H.H.K. Andersen, Elin K Jacob, S. Bødker, A.M. Pejtersen a jiní.Byla a je členkou řady oborových organizací, například v ASIS&T, v nichž zastávala vysoké pozice, včetně prezidentky ISKO, a to v 90. letech minulého století. Hanne Albrechtsen je jednou z nejvýraznějších osobností dánské informační vědy, která má přesah do mezinárodní oborové scény.

Význam

Stěžejní dílo

Stěžejním dílem doktorky Albrechtsenové je Toward a New Horizon in Information Sciences: Domain-Analysis, které sepsala společně s Birgem Hjørlandem. Článek formuluje nové přístupy v informační vědě, a sice doménové analýzy. Tento přístup uděluje informační vědě úkol čerpat z plodné oblasti znalostních domén skrze diskurzní komunity, které jsou součástí společenských odborů. Článek se také zabývá rozborem výzkumu, který osvětluje pohled na problém samotný. Prví část článku se zaměřuje na výzkum a na tvrzení, že by měla informační věda být více společenskou. Druhá část popisuje transdisciplinární tendence v porozumění znalosti. Třetí část se soustředí na srovnání doménové analýzy s jinými tradičnějšími přístupy informační vědy, jako je například kognitivistická metoda. Poslední část vyzvedává důležité problémy, které je třeba zkoumat, například to, jak různé znalostní domény ovlivňují informační hodnotu odlišných vstupních předmětových bodů v databázích.

HJØRLAND, Birger a Hanne ALBRECHTSEN. Towards a new horizon in information science: domain analysi. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1995, 46(6), 400-425 [cit-06-11-2016]. Dostupné z: http://comminfo.rutgers.edu/~kantor/601/Readings2004/Week3/r5.PDF

Dalším významným dílem je This is Not Domain Analysis (Toto není doménová analýza), který publikovala v časopisu Knowledge Organization jako úvahu nad nadužíváním pojmu doménová analýza v informační vědě a pokusila se používání termínu vrátit ke svému původnímu významu.

ALBRECHTSEN, Hanne. This is Not Domain Analysis. Knowledge Organization. 2015, 42(8), s. 557-561. ISSN 0943-7444.

Definice dat, informace a znalosti

Odkaz níže v úvodu poukazuje na několik definic informací, dat či znalostí od různých informačních vědců. Doktorka Albrechtsenová ve své definici uvádí následující:

Data. Ve výpočetních systémech jsou data kódované neměnné. V lidském diskurzu jsou data to, co je dáno, například informátoři v empirické studii. Informace souvisí s významem nebo lidským záměrem. Ve výpočetních systémech jsou informace obsahy databází, webu, atp. V systému lidskho diskurzu je informace významem tvrzení zamýšlených mluvčím/pisatelem a pochopených/nepochopených posluchačem/čtenářem. Znalost je ztělesněna v lidech jako kapacita k pochopení, vysvětlení a vyjednání konceptů, akcí a záměrů.

Conceptual approaches for defining data, information, and knowledge: domain analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2007, 58(4), 479-493

[cit. 06-11-2016]. DOI: 10.1002/asi.20508. ISSN 15322882. Dostupné také z: https://pciucr.files.wordpress.com/2011/03/what-is-the-meaning-of-data.pdf

Pozice

2004 – přítomnost 

 • Ředitelka v Institutu pro sdílení znalostí (Institute of Knowledge Sharing), Kodaň, Kraj hlavního města, Dánsko
 • EU Delos Network of Excellence
  • model pro evaluaci digitálních knihoven
  • spolupráce na evaluaci UX s digitálními knihovnami
 • Sdílení znalostí mezi podnikateli v Symbion Copenhagen

1999 – 2004

 • Vedoucí vědec Národní knihovna Risø, Analýza systémů Roskilde, Dánsko
 • Analýza kognitivní práce
 • Sdílení znalostí a spolupráce na organizaci znalostí
 • EU project Collate – design a evaluace spolupráce založené na webu pro výzkum Evropských filmů

1993 – 1999

 • Spolupracující profesor Královská škola knihovnictví a informační vědy, Dánsko
 • Doménová analýza – Nový koncept pro informační systémy
 • Projekt skandinávského knižního domu (The Nordic Book House project) – skandinávský seminář pro mládež a informaci
 • Knižní dům na webu (The Book House on the Web)
 • Společné zhodnocení multimediálních nástrojů, které jsou používány uživateli při zkomání veřejných knihoven
 • LIBERATOR (Libraries in European Regions Access to Telematics and Other Resources) – veřejné knihovny v Evropě
  • Liberator, též osvoboditel, překlad zkratky LIBERATOR – Přístup knihoven v oblastech Evropy k telematice a jiným zdrojům

1987 – 1993

 • Výzkumný inženýr Mezinárodní počítačové zdroje, softwarová technologie (Computer Resources International a/s, Software Technology) , Dánsko
 • Projekty EU ESPRIT: SPHINX, PRACTIONER, RA
 • Výzkumná témata: Vývoj nástrojů a konceptů pro znovuvyužití a vývoj softwarů
 • Organizace znalostí

Dovednosti & Aktivity

Profesní zájmy

Digitální knihovny, Informační věda, Organizace znalostí, UX, HCI, Informační architektura, Webové aplikace, Inženýrství kognitivních systémů, Integrace znalostí, Klasifikační teorie, Repozitáře, Archivy, Indexování, Věda 2.0 a Open Access, Knihovní věda, Vědecká komunikace, Archivní průzkum, Digitální archivnictví, Sociální média, Organizace obsahu, Veřejné knihovny, Knihovny, Knihovna, Informační služby, Informační gramotnost, Sociální studie, Sémiotika, Informační vyhledávání

Osobní zájmy

Zpěvačka, skladatelka, spisovatelka

Jazyky

Dánština, Švédština, Angličtina, Němčina, Francouzština

Vědecká členství

ISKO – Mezinárodní společnost pro organizaci znalostí (International Society for Knowledge Organisation)

ASIS&T – Americká společnost pro informační vědu a technologii (American Society for Information Science & Technology)

Publikování

Hlavní náměty

Chápání jazyka a kognice

-> HJØRLAND Birger, Hanne ALBRECHTSEN. Understandings of Language and Cognition. ASIS SIG/CR Classification Research Workshop : held at the 57th ASIS Annual Meeting, Silver Spring MD; 01/1994

Toto není doménová analýza

->ALBRECHTSEN Hanne. This is not Domain Analysis. Knowledge organization. 42(8), 557-561.

K novým obzorům informační vědy: Doménová analýza

->HJØRLAND Birger, Hanne ALBRECHTSEN. Toward a New Horizon in Information Science: Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science 07/1995; 46(6), 400-425. DOI: 10.10002/(SICI)1097-4571(199507)46:63.0.CO;2-Y

Afordance v teorii aktivit a vývoji kognitivních systémů

->ALBRECHTSEN, Hanne, H. H. K. ANDERSEN, S. BDKER a A. M. PEJTERSEN. Affordances in Activity Theory and Cognitive Systems Engineering. Risø: Pitney Bowes Management Services Denmark A/S, 2001. ISBN 87-550-2927-2.

Další publikační činnost

Hanne Albrechtsen byla autorkou nebo spoluautorkou desítek knih a článků v odborných časopisech. V českém prostředí však nebyla žádná kniha přeložena a podle SKČR ani není žádná její kniha v naší zemi vlastněna. Na kontě má také několik příspěvků na konferencích. Odkaz k těmto jejím dílům je uveden v referencích.

Reference

1) Osobní profil na ResearchGate:

Hanne Albrechtsen (University of Copenhagen, Copenhagen) on ResearchGate: expertise: Information Science, Computer and Society. ResearchGate [online]. Berlín: ResearchGate, 2008 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albrechtsen

2) Publikace:

Hanne Albrechtsen: publications. ResearchGate [online]. Berlín: ResearchGate, 2008 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albrechtsen/publications

3) Informace o doktorce Albrechtsenové z organizace, které ale není členkou:

Albrechtsen, Hanne. The Laboratory of Comparative Human Cognition [online]. San Diego: University of California, 2000 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: http://lchc.ucsd.edu/mca/Mail/xmcamail.1997_08.dir/0148.html

4) Web sledující citovanost:

Hanne Albrechtsen: semantic Scholar. Semantic Scholar: beta [online]. Seattle: AI2, 2015 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/author/Hanne-Albrechtsen/2437100