Hanne Albrechtsen

Z WikiKnihovna
Hanne AlbrechtsenHanne Albrechtsen.
 
Dánsko
Datum a
místo úmrtí

 
 
 
  Dánské
Vzdělání University of Copenhagen
Pracoviště Royal School of Library and Information
 
Známý pro

Hanne Albrechtsen, PhD. je současná dánská informační vědkyně, působící aktuálně na Kodaňské univerzitě. Roku 1992 obdržela magisterský titul z knihovnictví a informační vědy MLSc (Master of Library and Information Science) za svou práci Domain Analysis for Classification of Software (Analýza domény pro klasifikaci softwarů), který je uznávaný a pro profesionální knihovníky vyžadovaný ve Spojených státech Amerických a Kanadě. Tento titul obhájila na Královské škole knihovnictví a informační vědy (Royal School of Library and Information Science) na Kodaňské univerzitě, kde od r. 1990 studovala. Doktorský titul získala na Aalborgské univerzitě z počítačové vědy, kde studovala v letech 2000-2003. Disertační práce pro tento titul nesla název Classification Schemes for Collection Mediation: Cognitive Work Analysis and Work Centered Design (Klasifikační schémata pro mediaci sbírek: kognitivní pracovní analýza a na práci zaměřený design). Je autorkou více než 55 publikací, ve svých pracích se převážně věnuje doménové analýze, organizaci znalostí a oblast HCI (Human - Computer Interaction).

Pozice

Čec 2004 – přítomnost 

 • Ředitelka v Institutu pro sdílení znalostí (Institute of Knowledge Sharing), Kodaň, Kraj hlavního města, Dánsko
 • EU Delos Network of Excellence
  • model pro evaluaci digitálních knihoven
  • spolupráce na evaluaci UX s digitálními knihovnami
 • Sdílení znalostí mezi podnikateli v Symbion Copenhagen

Čer 1999 – Čec 2004

 • Vedoucí vědec Národní knihovna Risø, Analýza systémů Roskilde, Dánsko
 • Analýza kognitivní práce
 • Sdílení znalostí a spolupráce na organizaci znalostí
 • EU project Collate – design a evaluace spolupráce založené na webu pro výzkum Evropských filmů

Bře 1993 – Čer 1999

 • Spolupracující profesor Královská škola knihovnictví a informační vědy, Dánsko
 • Doménová analýza – Nový koncept pro informační systémy
 • Projekt skandinávského knižního domu (The Nordic Book House project) – skandinávský seminář pro mládež a informaci
 • Knižní dům na webu (The Book House on the Web)
 • Společné zhodnocení multimediálních nástrojů, které jsou používány uživateli při zkomání veřejných knihoven
 • LIBERATOR (Libraries in European Regions Access to Telematics and Other Resources) – veřejné knihovny v Evropě

Liberator, též osvoboditel, překlad zkratky LIBERATOR – Přístup knihoven v oblastech Evropy k telematice a jiným zdrojům

Čer 1987 – Bře 1993

 • Výzkumný inženýr Mezinárodní počítačové zdroje, softwarová technologie (Computer Resources International a/s, Software Technology) , Dánsko
 • Projekty EU ESPRIT: SPHINX, PRACTIONER, RA
 • Výzkumná témata: Vývoj nástrojů a konceptů pro znovuvyužití a vývoj softwarů
 • Organizace znalostí

V českém prostředí nebyla žádná kniha přeložena a podle SKČR(odkaz) ani není žádná její kniha v naší zemi vlastněna.

Statistika z ResearchGate

Data aktuální k 8. květnu 2016

Body RG: 8.76

-> ResearchGate body lze získat podle toho, jakou odezvu má výzkum daného člověka na ostatní výzkumníky

Publikace: 58

Celkově impact bodů: 4.08

Čtena: 1,472

Citována: 577


Dovednosti & Aktivity

Dovednosti

Digitální knihovny, Informační věda, Organizace znalostí, UX, HCI, Informační architektura, Webové aplikace, Inženýrství kognitivních systémů, Integrace znalostí, Klasifikační teorie, Repozitáře, Archivy, Indexování, Věda 2.0 a Open Access, Knihovní věda, Vědecká komunikace, Archivní průzkum, Digitální archivnictví, Sociální média, Organizace obsahu, Veřejné knihovny, Knihovny, Knihovna, Informační služby, Informační gramotnost, Sociální studie, Sémiotika, Informační vyhledávání

Jazyky

Dánština, Švédština, Angličtina, Němčina, Francouzština

Vědecká členství

Mezinárodní společnost pro organizace znalostí (International Society for Knowledge Organisation) ASIST – Americká společnost pro informační vědu a technologii (American Society for Information Science & Technology)

Zájmy

Zpěvačka, skladatelka, spisovatelka


Publikování

Hlavní náměty

Chápání jazyka a kognice

-> Birger Hjorland, Hanne Albrechtsen: Understandings of Language and Cognition. ASIS SIG/CR Classification Research Workshop : held at the 57th ASIS Annual Meeting, Silver Spring MD; 01/1994

Toto není analýza domény

-> Hanne Albrechtsen: This is not Domain Analysis.

K novým obzorům informační vědy: Doménová analýza

->Birger Hjørland, Hanne Albrechtsen: Toward a New Horizon in Information Science: Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science 07/1995; 46(6):400-425. DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:63.0.CO;2-Y

Kvality vztahů mezi chováním teorií a inženýrstvím kognitivních systémů

->H. Albrechtsen, H. H. K. Andersen, S. Bdker, A. M. Pejtersen: Affordances in Activity Theory and Cognitive Systems Engineering.

Knihy

Ve spolupráci

 • Hanne Albrechtsen, Paul Nordahl Andersen, Marianne Hummelshøi, Britta Maach Knudsen, Nanna Skovrup: Evaluation Report:The North of England Regional Informations Services. 01/1998; Royal School of Library and Information Science.
 • Hanne Albrechtsen, Jens Thorhauge, Gitte Larsen, Hans-Peter Thun: Les bibliothèques publiques et la société de l'information. 01/1998; Luxembourg, Commission Europeenne.
 • Monica Segbert, Jens Thorhauge, Gitte Larsen, Hans-Peter Thun, Hanne Albrechtsen: Public libraries and the information society. 01/1997; CEC Publications Office., ISBN: 9282805050
 • Annelise Mark Pejtersen, Lena Lundgreen, Riita Valtonen, Ringa Sandelin, Hanne Albrechtsen: Subject Access to Scandinavian Fiction Literature: Index Methods and OPAC Development. 01/1996; Nordfolk.
 • Hanne Albrechtsen, Annelise Mark Pejtersen, Lena Lundgren, Ritta Valtonen, Ringa Sandelin: Subject Access to Scandinavian Fiction Literature. 01/1996; Nordic Council of Ministers., ISBN: 9291209511

Individuální

 • Hanne Albrechtsen: Advances in classification research, volume 10 : proceedings of the 10th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop ; held at the 62nd ASIS annual meeting, November 1-5, 1999 Washington, DC. Edited by Hanne Albrechtsen, 01/1999;
 • Hanne Albrechtsen: Regional Information Services: a Role for Public Libraries in Europe. 01/1998; Royal School of Library and Information Science.
 • Hanne Albrechtsen: Database 2001: Design af en multimedie web-katalog i Ballerup Bibliotekerne (in Danish: Database 2001: Design of a Multi Media Web Catalog in Ballerup Libraries). 06/1997; Royal School of Library and Information Science.
 • Hanne Albrechtsen: Formidling af skønlitteratur via Internet (in Danish: Access to fiction literature on the Internet - design considerations). 01/1997; Royal School of Library and Information Science.
 • Hanne Albrechtsen, Susanne Ornager: Knowledge organization and quality management : proceedings of the Third International ISKO Conference, 20-24 June 1994, Copenhagen, Denmark. 1 edited by Hanne Albrechsen; Susanne Ornager, 06/1994; Indeks Verlag.

Kapitoly knih

Individuální

 • Hanne Albrechtsen: PRESS: a Thesaurus-based Information System for Software Reuse.. Classification Research for Knowledge Representation and Organisation, Edited by N.J. Williamson; M. Hudon, 01/1992: pages 137-149; Elsevier., ISBN: 978-0444893437
 • Hanne Albrechtsen: Software Concepts: Knowledge Organization and the Human Interface. Advances in Knowledge Organization, Edited by Robert Fugmann, 01/1990: pages 48-63; Indeks Verlag., ISBN: Indeks Verlag

Ve spolupráci

 • Claus-Peter Klas, Hanne Albrechtsen, Norbert Fuhr, Preben Hansen, Sarantos Kapidakis, Laszlo Kovacs, Sascha Kriewel, Andras Micsik, Christos Papatheodorou, Giannis Tsakonas, Elin Jacob: A Logging Scheme for Comparative Digital Library Evaluation. Research and Advanced Technology for Digital Libraries, 09/2006: pages 267-278;

Publikace v časopisech

Individuální

 • Hanne Albrechtsen: This is not domain analysis. Knowledge Organization 12/2015; 42(8):557-561.
 • Hanne Albrechtsen: This is not Domain Analysis.
 • Hanne Albrechtsen: Evaluation and Requirements Elicitation of a DL Annotation System for Collaborative Information Sharing. Lecture Notes in Computer Science 01/2007; 4877:177-186.
 • Hanne Albrechtsen: Web-based collaboratories: From centres without walls to collaboratories in use. Journal of Digital Information Management 01/2004; 2:2-3.
 • Hanne Albrechtsen, Ph D Dissertation: Classification Schemes for Collection Mediation: Cognitive Work Analysis and Work Centered Design.
 • Hanne Albrechtsen: Subject analysis and indexing—From automated indexing to domain analysis.
 • Hanne Albrechtsen: Position paper Workshop on 'Cooperative Organization of Common Information Spaces.

Ve spolupráci

 • Jens-Erik Mai, Hanne Albrechtsen, Raya Fidel: Cognitive work analysis: The study of work, actors, and activities. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 01/2004; 41(1):582-583. DOI:10.1002/meet.1450410187
 • Bryan Richard Cleal, Hans H. K. Andersen, Hanne Albrechtsen: Collaboration, communication and categorical complexity: A case study in Collaboratory evaluation.
 • Hanne Albrechtsen, Annelise Mark Pejtersen: Cognitive Work Analysis and Work Centered Design of Classification Schemes. Knowledge Organization 01/2003; 30(3/4):213-227.
 • H. Albrechtsen, H. H. K. Andersen, S. Bdker, A. M. Pejtersen: Affordances in Activity Theory and Cognitive Systems Engineering.
 • B. Hjørland, H. Albrechtsen: An analysis of some trends in classification research. Knowledge Organization 01/1999; 26(3):131-139.
 • Hanne Albrechtsen, Elin K. Jacob: The Dynamics of Classification Systems as Boundary Objects for Cooperation in the Electronic Library. Library trends 09/1998; 47(2).
 • H. Albrechtsen, E. Jacob: The dynamics of classification schemes as boundary objects in electronic libraries.
 • Birger Hjorland, Hanne Albrechtsen: Information Seeking and Knowledge Organisation: The Presentation of a New Book. Knowledge Organization 01/1997; 24(3):136-144..
 • Birger Hjørland, Hanne Albrechtsen: Toward a New Horizon in Information Science: Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science 07/1995; 46(6):400-425. DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:63.0.CO;2-Y
 • Claus-Peter Klas, Giannis Tsakonas, Hanne Albrechtsen, Preben Hansen: A Qualitative Evaluation of The European Library.
 • A. M. Pejtersen, H. Albrechtsen, B. Cleal, C. B. Hansen, M. Hertzum: A Web-Based - Multimedia - Collaboratory.
 • A. M. Pejtersen, H. Albrechtsen, B. Cleal, C. B. Hansen, M. Hertzum: Empirical Work Studies in Film Archives.
 • Morten Hertzum, Annelise Mark Pejtersen, Bryan Cleal, Hanne Albrechtsen: An analysis of collaboration in three film archives: a case for collaboratories.

Příspěvky na konferencích

Individuální

 • Hanne Albrechtsen: Europeana Prototype 1 Test and evaluation. Workshop on evaluation of Europeana, prototype 1, Paris; 07/2007
 • Hanne Albrechtsen: User Interfaces and Visualization. Delos wp 7 workshop on evaluation of digital libraries, Padua, Italy; 01/2004

Ve spolupráci

 • Preben Hansen, Annelise Mark Pejtersen, Hanne Albrechtsen: Evaluation and Requirements Elicitation of a DL Annotation System for Collaborative Information Sharing.. Digital Libraries: Research and Development, First International DELOS Conference, Pisa, Italy, February 13-14, 2007, Revised Selected Papers; 01/2007
 • Claus-Peter Klas, Norbert Fuhr, Sascha Kriewel, Hanne Albrechtsen, Giannis Tsakonas, Sarantos Kapidakis, Christos Papatheodorou, Preben Hansen, Laszlo Kovacs, Andras Micsik, Elin Jacob: An experimental framework for comparative digital library evaluation: the logging scheme. 01/2006
 • Maristella Agosti, Hanne Albrechtsen, Nicola Ferro, Ingo Frommholz, Preben Hansen, Nicola Orio, Emanuele Panizzi, Annelise Mark Pejtersen, Ulrich Thiel: DiLAS: a Digital Library Annotation Service.. Proceedings of the International Workshop on Annotation for Collaboration - Methods, Tools and Practices, La Sorbonne, Paris, France, 2005, November 23-24; 01/2005
 • H. Albrechtsen, H. H. K. Andersen, B. Cleal: Work centered evaluation of collaborative systems - the Collate experience. Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, 2004. WET ICE 2004. 13th IEEE International Workshops on; 07/2004


Reference

https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albrechtsen