Hanne Albrechtsen: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 21: Řádek 21:
 
= Pozice<br/> =
 
= Pozice<br/> =
  
'''Čec 2004 – přítomnost&nbsp;'''
+
'''2004 – přítomnost&nbsp;'''
  
 
*Ředitelka v Institutu pro sdílení znalostí (Institute of Knowledge Sharing), Kodaň, Kraj hlavního města, Dánsko
 
*Ředitelka v Institutu pro sdílení znalostí (Institute of Knowledge Sharing), Kodaň, Kraj hlavního města, Dánsko
Řádek 29: Řádek 29:
 
*Sdílení znalostí mezi podnikateli v Symbion Copenhagen
 
*Sdílení znalostí mezi podnikateli v Symbion Copenhagen
  
'''Čer 1999 – Čec 2004'''
+
'''1999 – 2004'''
  
 
*Vedoucí vědec Národní knihovna Risø, Analýza systémů Roskilde, Dánsko
 
*Vedoucí vědec Národní knihovna Risø, Analýza systémů Roskilde, Dánsko
Řádek 36: Řádek 36:
 
*EU project Collate – design a evaluace spolupráce založené na webu pro výzkum Evropských filmů
 
*EU project Collate – design a evaluace spolupráce založené na webu pro výzkum Evropských filmů
  
'''Bře 1993 – Čer 1999'''
+
'''1993 – 1999'''
  
 
*Spolupracující profesor Královská škola knihovnictví a informační vědy, Dánsko
 
*Spolupracující profesor Královská škola knihovnictví a informační vědy, Dánsko
Řádek 46: Řádek 46:
 
**Liberator, též osvoboditel, překlad zkratky LIBERATOR – Přístup knihoven v oblastech Evropy k telematice a jiným zdrojům
 
**Liberator, též osvoboditel, překlad zkratky LIBERATOR – Přístup knihoven v oblastech Evropy k telematice a jiným zdrojům
  
'''Čer 1987 – Bře 1993'''
+
'''1987 – 1993'''
  
 
*Výzkumný inženýr Mezinárodní počítačové zdroje, softwarová technologie (Computer Resources International a/s, Software Technology) , Dánsko
 
*Výzkumný inženýr Mezinárodní počítačové zdroje, softwarová technologie (Computer Resources International a/s, Software Technology) , Dánsko

Verze z 10. 6. 2016, 13:02

Hanne AlbrechtsenHanne Albrechtsen.
 
Frederiksberg, Kodaň, Dánsko
Datum a
místo úmrtí

 
 
  Kodaň
  Dánské
Vzdělání University of Copenhagen
Pracoviště Royal School of Library and Information
 
Známý pro Doménová analýza

Hanne Albrechtsen, PhD. je současná dánská informační vědkyně, působící aktuálně na Kodaňské univerzitě. Roku 1992 obdržela magisterský titul z knihovnictví a informační vědy MLSc (Master of Library and Information Science) za svou práci Domain Analysis for Classification of Software (Analýza domény pro klasifikaci softwarů), který je uznávaný a pro profesionální knihovníky vyžadovaný ve Spojených státech Amerických a Kanadě. Tento titul obhájila na Královské škole knihovnictví a informační vědy (Royal School of Library and Information Science) na Kodaňské univerzitě, kde od r. 1990 studovala. Doktorský titul získala na Aalborgské univerzitě z počítačové vědy, kde studovala v letech 2000-2003. Disertační práce pro tento titul nesla název Classification Schemes for Collection Mediation: Cognitive Work Analysis and Work Centered Design (Klasifikační schémata pro mediaci sbírek: kognitivní pracovní analýza a na práci zaměřený design). Je autorkou více než 55 publikací, ve svých pracích se převážně věnuje doménové analýze, organizaci znalostí a oblast HCI (Human - Computer Interaction).

Význačné činy

Stěžejní dílo

Stěžejním dílem doktorky Albrechtsenové je "Toward a New Horizon in Information Sciences: Domain-Analysis", které sepsala společně s Birgem Hjørlandem. Článek formuluje nové přístupy v informační vědě, a sice doménové analýzy. Tento přístup uděluje informační vědě úkol čerpat z plodné oblasti znalostních domén skrze diskurzové komunity, které jsou součástí společenských odborů. Článek se také zabývá rozborem výzkumu, který osvětluje pohled na problém samotný. Prví část článku se zaměřuje na výzkum a na tvrzení, že by měla informační věda být více společenskou. Druhá část popisuje transdisciplinární tendence v porozumění znalosti. Třetí část se soustředí na srovnání doménové analýzy s jinými tradičnějšími přístupy informační vědy, jako je například kognitivistická metoda. Poslední část vyzvedává důležité problémy, které je třeba zkoumat, například to, jak různé znalostní domény ovlivňují informační hodnotu odlišných vstupních předmětových bodů v databázích.

Článek: http://comminfo.rutgers.edu/~kantor/601/Readings2004/Week3/r5.PDF

Definice dat, informace a znalosti

Odkaz níže v úvodu poukazuje na několik definic informací, dat či znalostí od různých informačních vědců. Doktorka Albrechtsenová ve své definici uvádí následující:

Data. Ve výpočetních systémech jsou data kódované neměnné. V lidském diskurzu jsou data to, co je dáno, například informátoři v empirické studii. Informace souvisí s významem nebo lidským záměrem. Ve výpočetních systémech jsou informace obsahy databází, webu, atp. V systému lidskho diskurzu je informace významem tvrzení zamýšlených mluvčím/pisatelem a pochopených/nepochopených posluchačem/čtenářem. Znalost je ztělesněna v lidech jako kapacita k pochopení, vysvětlení a vyjednání konceptů, akcí a záměrů.

Článek: https://pciucr.files.wordpress.com/2011/03/what-is-the-meaning-of-data.pdf

Pozice

2004 – přítomnost 

 • Ředitelka v Institutu pro sdílení znalostí (Institute of Knowledge Sharing), Kodaň, Kraj hlavního města, Dánsko
 • EU Delos Network of Excellence
  • model pro evaluaci digitálních knihoven
  • spolupráce na evaluaci UX s digitálními knihovnami
 • Sdílení znalostí mezi podnikateli v Symbion Copenhagen

1999 – 2004

 • Vedoucí vědec Národní knihovna Risø, Analýza systémů Roskilde, Dánsko
 • Analýza kognitivní práce
 • Sdílení znalostí a spolupráce na organizaci znalostí
 • EU project Collate – design a evaluace spolupráce založené na webu pro výzkum Evropských filmů

1993 – 1999

 • Spolupracující profesor Královská škola knihovnictví a informační vědy, Dánsko
 • Doménová analýza – Nový koncept pro informační systémy
 • Projekt skandinávského knižního domu (The Nordic Book House project) – skandinávský seminář pro mládež a informaci
 • Knižní dům na webu (The Book House on the Web)
 • Společné zhodnocení multimediálních nástrojů, které jsou používány uživateli při zkomání veřejných knihoven
 • LIBERATOR (Libraries in European Regions Access to Telematics and Other Resources) – veřejné knihovny v Evropě
  • Liberator, též osvoboditel, překlad zkratky LIBERATOR – Přístup knihoven v oblastech Evropy k telematice a jiným zdrojům

1987 – 1993

 • Výzkumný inženýr Mezinárodní počítačové zdroje, softwarová technologie (Computer Resources International a/s, Software Technology) , Dánsko
 • Projekty EU ESPRIT: SPHINX, PRACTIONER, RA
 • Výzkumná témata: Vývoj nástrojů a konceptů pro znovuvyužití a vývoj softwarů
 • Organizace znalostí

Dovednosti & Aktivity

Profesní zájmy

Digitální knihovny, Informační věda, Organizace znalostí, UX, HCI, Informační architektura, Webové aplikace, Inženýrství kognitivních systémů, Integrace znalostí, Klasifikační teorie, Repozitáře, Archivy, Indexování, Věda 2.0 a Open Access, Knihovní věda, Vědecká komunikace, Archivní průzkum, Digitální archivnictví, Sociální média, Organizace obsahu, Veřejné knihovny, Knihovny, Knihovna, Informační služby, Informační gramotnost, Sociální studie, Sémiotika, Informační vyhledávání

Osobní zájmy

Zpěvačka, skladatelka, spisovatelka

Jazyky

Dánština, Švédština, Angličtina, Němčina, Francouzština

Vědecká členství

Mezinárodní společnost pro organizace znalostí (International Society for Knowledge Organisation) ASIST – Americká společnost pro informační vědu a technologii (American Society for Information Science & Technology)

Publikování

Hlavní náměty

Chápání jazyka a kognice

-> HJØRLAND Birger, Hanne ALBRECHTSEN. Understandings of Language and Cognition. ASIS SIG/CR Classification Research Workshop : held at the 57th ASIS Annual Meeting, Silver Spring MD; 01/1994

Toto není doménová analýza

->ALBRECHTSEN Hanne. This is not Domain Analysis. Knowledge organization. 42(8), 557-561.

K novým obzorům informační vědy: Doménová analýza

->HJØRLAND Birger, Hanne ALBRECHTSEN. Toward a New Horizon in Information Science: Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science 07/1995; 46(6), 400-425. DOI: 10.10002/(SICI)1097-4571(199507)46:63.0.CO;2-Y

Kvality vztahů mezi chováním teorií a inženýrstvím kognitivních systémů

->ALBRECHTSEN, Hanne, H. H. K. ANDERSEN, S. BDKER a A. M. PEJTERSEN. Affordances in Activity Theory and Cognitive Systems Engineering. Risø: Pitney Bowes Management Services Denmark A/S, 2001. ISBN 87-550-2927-2.

Další publikační činnost

Hanne Albrechtsen napsala nebo byla spoluautorkou desítek knih a článků v odborných časopisech. V českém prostředí však nebyla žádná kniha přeložena a podle SKČR ani není žádná její kniha v naší zemi vlastněna. Na kontě má také několik příspěvků na konferencích. Odkaz k těmto jejím dílům je uveden v referencích.

Reference

1) Osobní profil na ResearchGate

Hanne Albrechtsen (University of Copenhagen, Copenhagen) on ResearchGate: expertise: Information Science, Computer and Society. ResearchGate [online]. Berlín: ResearchGate, 2008 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albrechtsen

2) Publikace

Hanne Albrechtsen: publications. ResearchGate [online]. Berlín: ResearchGate, 2008 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albrechtsen/publications

3) Informace z organizace, jíž je doktorka Albrechtsenová členkou

Albrechtsen, Hanne. The Laboratory of Comparative Human Cognition [online]. San Diego: University of California, 2000 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: http://lchc.ucsd.edu/mca/Mail/xmcamail.1997_08.dir/0148.html

4) Web sledující citovanost

Hanne Albrechtsen: semantic Scholar. Semantic Scholar: beta [online]. Seattle: AI2, 2015 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/author/Hanne-Albrechtsen/2437100