Google Street View

Z WikiKnihovna

Autor: Lenka Pokorná

Klíčová slova: Google street view

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - Google, Google Maps

podřazené - Street View Car, Street View Trike, Street View Trolley, Street View Snowmobile

Základní definice

Google Street View je služba, kterou poskytuje společnost Google v rámci svých produktů Google maps a Google Earth. Služba nabízí panoramatické pohledy (fotografie, které je možno prohlížet ve všech úhlech a to v 360 stupních). Služba je zavedená v mnoha ulicích po celém světě a to i v rámci České republiky, jak je patrné například z české lokalizace internetových stránek Google Maps.[1]

Stručná historie

Historie služby Google Street View je krátká a započala v Spojených státech amerických. Pořizování snímků probíhalo nejdříve jako experimentální projekt, bylo použito auto typu SUV, kde bylo shromážděno několik kamer, laserů, GPS zařízení a sbírali se první testovací snímky. Poté společnost Google vyvinula speciální komplexní 360 stupňové panoramatické zařízení, který postupně nasnímala mnoho lokací na všech sedmi kontinentech.[2]

První nafocené ulice se objevily v Amerických městech před teprve čtyřmi lety. „Konkrétně 29. 5. 2007 bylo spuštěno Google Street View a nad USA pět ikonek fotoaparátu, které umožnili prohlížení rozsáhlé fotografické databáze ulic. Následoval rozvoj do dalších států na světě. Vybraná byli vždy významnější města v jednotlivých státech a postupně se doplňují další. Přesně za dva roky se v květnu 2009 začaly snímkovat i ulice České republiky.“[3] Do současnosti bylo společností Google zmapováno uzemí hlavního města Prahy, část Brna a dálnice D1.

Technologie

Komplexní popis všech technologií používaných pro snímání okolí je k dispozici na oficiálních stránkách Google maps.[4] Zde následuje pouze jejich stručný popis:

Google má k dispozici několik vozidel tak, aby se dostala do všech lokací, do kterých potřebuje. Focení ulic započalo klasickým automobilem (Street View Car) upraveným tak, že kamera byla umístěna na střechu a odtud snímala okolí cesty, kterou automobil projížděl. Postupem času se ale ukázalo, že bude potřeba dalších alternativ. V současné době má Google k dispozici další tři vozidla. Tříkolka (Street View Trike), která je podobná běžnému kolu, se používá v místech, kde je automobil příliš velký, nebo kde má přímo zakázaný přístup, například uzavřené vnitřní městské části, pěší zóny apod. Dalším specializovaným vozidlem je upravený sněžný skútr (Street View Snowmobile). Logicky je nasazován v místech, kde je nemožno použít automobil kvůli značné sněhové pokrývce. U této varianty je také zajímavé, že bylo nutné použít takové technologie kamery, které jsou schopny pracovat v podmínkách vysokého mrazu a vysoké nadmořské výšky. Poslední vozidlo (Street View Trolley) bylo speciálně navrhnuto pro snímání vnitřních prostor a to nejčastěji muzeí a galerií.

Negativní stránky

Jako téměř každá služba, má i Google Street View své pozitivní a negativní stránky. V této části jsou uvedeny některá negativa této služby. Častým tématem, které je v souvislosti s touto službou zmiňováno, jsou otázky soukromí subjektu na fotkách. Jelikož je vše snímáno za plného běžného provozu města, jsou spolu s ulicemi snímáni i lidé, obchody, vozidla apod., u kterých je nutné chránit jejich práva na soukromí. Tento problém úzce souvisí s otázkami bezpečnosti. Kvůli nim se společnost Google dostala často do právních sporů.[5]

Google se samozřejmě snaží zabránit jakémukoliv porušování osobních práv či bezpečnosti občanů. Proto jsou stanoveny jistá pravidla a postupy, které společnost dodržuje a snaží se tak eliminovat zmiňované problémy. Tyto pravidla jsou uvedeny na stránkách Google Street View.[6] Následuje jejich stručný výčet:

Prvním z nich je to, že fotografie jsou pořizovány na veřejných cestách, čili se neliší ničím od toho co může kdokoliv vidět během dne na ulici. Google také spolupracuje na tom, aby jednotlivá města byla připravena na to, že se bude snímat. Je vytvořený přesný plán tak, aby případný subjekt, který nechce být zveřejněn, se mohl dopředu připravit na snímání. Dalším pravidlem je aktualita fotografií. Zveřejněné fotografie jsou několik měsíců a někdy i let staré což znamené, že jsou velmi špatně zneužitelné pro účely narušení bezpečnosti. Důležitým a náročným postupem je také to, že tváře lidí a licencované subjekty jsou digitálně upraveny a rozostřeny tak, aby nešla poznat identita jednotlivých subjektů. Google v případě požadavků uživatele jakýkoli subjekt ze snímaného prostředí rozostří či smaže.

Pozitivní stránka

Google Street View v poslední době ukázala také svoji pozitivní stránku. Samozřejmě mimo všechny základní výhody, které běžný uživatel pomocí této služby využívá, tzn. prohlížení vybraných ulic po celém světě a pohled do světoznámých muzeí apod. Zachoval totiž historii v podobě architektury několika měst, které v poslední době postihlo silné zemětřesení a již zřejmě nikdy nebudou uvedeny do stejného stavu.[7]

Poznámky

  1. Google Mapy [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Street View: Prozkoumejte svět na úrovni ulic . Dostupné z WWW: <http://maps.google.cz/intl/cs/help/maps/streetview/>.
  2. Google Maps [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Cars, Trikes & More. Dostupné z WWW: <http://maps.google.com/help/maps/streetview/technology/cars-trikes.html>.
  3. KRYL, Milan. Kryl.info [online]. 07. 10. 2009 [cit. 2011-05-16]. České Google Street View. Dostupné z WWW: <http://kryl.info/clanek/628-ceske-google-street-view>.
  4. Google Maps [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Cars, Trikes & More. Dostupné z WWW: <http://maps.google.com/help/maps/streetview/technology/cars-trikes.html>.
  5. ŘÍHA , Petr . Egonov.cz [online]. 07.06.2010 [cit. 2011-05-16]. GOOGLE versus ÚOOÚ v kauze StreetView. Dostupné z WWW: <http://www.egonov.cz/ctete/clanky/google-versus-uoou-v-kauze-streetview.html>.
  6. Google Maps [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Privacy . Dostupné z WWW: <http://maps.google.com/help/maps/streetview/privacy.html>.
  7. LUTONSKÝ, Marek . Navigovat.cz [online]. 10. 4. 2009 [cit. 2011-05-16]. Google Street View zachoval města před zemětřesením. Dostupné z WWW: <http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/google-street-view-zachoval-mesta-pred-zemetresenim/sc-3-a-1314226>.

Použitá literatura