Google Public Data Explorer

Z WikiKnihovna

Google Public Data Explorer je volně přístupná aplikace společnosti Google, která zpracovává data veřejně dostupných databázových center a zprostředkovává jejich vizualizaci skrze jednoduché rozhraní. Aplikace byla představena v říjnu 2010 a byla vyvinuta v úzké spolupráci s Eurostatem. Google ihned po představení aplikace začlenil její výsledky do svého vyhledávače, takže např. při dotazu "Počet obyvatel" vyhledávač na první místo řadí Public Data Explorer. V říjnu 2010 byly statistiky zahrnuty do 34 lokalizací vyhledávače Google včetně domény .cz.[1]

Původ dat

Jak sám Google přiznává, data, která aplikace využívá, pocházejí z databází třetích stran jako jsou nevládní organizace, národní statistické úřady či různá výzkumná centra,[2] která zpracovává Eurostat a Světová banka.[1] Google však nabízí možnost začlenění do své aplikace i dalším zdrojům dat. Stačí, aby daný zdroj byl oficiální, veřejně dostupný a samozřejmě aby data byla dostatečně relevantní. Pro zájemce je připraven jednoduchý formulář, skrze který je možné společnost Google kontaktovat.[3]

Použití

Aplikace je dostupná na stránce http://www.google.com/publicdata. Uživatel se přes levé menu nebo tlačítko "Explore data" dostane na seznam několika desítek databází a vybere, kterou z nich chce pomocí aplikace prohlížet, např. Minimum Wage in Europe (Minimální mzda v Evropě). Následně si vybere požadovaný formát zobrazení (např. sloupcový graf) a poté se dostane do rozhraní, které načítá data z databází. Aplikace už automaticky načítá dostupná data ze všech evropských zemí, avšak přes levé menu si uživatel může vybírat jednotlivé státy, které se mají v grafu zobrazit. I v této fázi jde přepínat mezi různými formami zobrazení grafu (např. na bublinový graf) a je rovněž možné měnit výchozí vzhled sloupcového grafu (barva atd.). Užitečnou funkci poskytuje posuvník pod grafem, pomocí kterého si lze snadno zobrazit stav v jednotlivých letech. Jednotlivé roky, které mají data dostupná, se dají přehrát - poté, co se uživatel posune někde k začátku grafu a klikne na tlačítko "Přehrát", začne se graf přehrávat, tzn. postupně měnit s postupujícími roky. Díky tomu může uživatel získat rychlý přehled o požadované statistice. Funkce "Graf na mapě" pak nabízí možnost zobrazení bublinového grafu přímo na mapách Googlu, takže je možné si jednotlivé grafické vizualizace snadněji spojit s konkrétními zeměmi.[4]

Aplikace Google Public Data Explorer je užitečným nástrojem a nejspíše najde využití zejména u laické veřejnost. Je dostupná však pouze v anglickém jazyce, takže pro ty, kteří tímto jazykem nevládnou, může být přístup k datům poněkud omezen. Teze Google o zpřístupnění datům nejširší veřejnosti je tak poněkud podkopána.

Použitelnost

Klíčová vlastnost aplikace je ta, že umožňuje přístup k jinak těžko čitelným a stravitelným datům širokému okruhu zájemců. Aplikace je velmi jednoduchá na ovládání a vizualizací dat umožňuje de facto komukoliv snadno a rychle odhalit zásadní zvraty či naopak vrcholy statistik od porodnosti v Číně přes počet infikovaných AIDS v Nigérii po rozlohu lesů v Rusku.[5]

Poznámky

  1. 1,0 1,1 Google Česká republika: Nová experimentální aplikace od Googlu: Public Data Explorer (tisková zpráva) [online]. 7. 10. 2010 [cit. 2011-04-01]. Dostupné z WWW: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHJlc3NhdGdvb2dsZS5jb218Y3p8Z3g6NTU2OWRkYjAyZjgyNTVkNw>.
  2. Google public data explorer [online]. 2010 [cit. 2011-04-01]. Product Overview: Where do the data come from? Dostupné z WWW: <http://www.google.com/support/publicdata/bin/answer.py?hl=en&answer=1100648>.
  3. Google public data explorer [online]. 2010 [cit. 2011-04-01]. Tell us about your organization's data. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/support/publicdata/bin/request.py?contact_type=submit_dataset>.
  4. Google public data explorer [online]. 2010 [cit. 2011-04-01]. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/publicdata/>.
  5. FORA.tv [video online]. 2010 [cit. 2011-04-01]. Logan Symposium: Google Public Data Explorer [video]. Dostupné z WWW: <http://fora.tv/2010/04/18/Logan_Symposium_Google_Public_Data_Explorer>.

Odkazy