Geoffrey C. Bowker

Z WikiKnihovna

Autoři: Martina Hradilová, Marie Melská


Geoffrey Charles Bowker
 
-
Datum a
místo úmrtí
stále žijící
-
  -
  -
  Irvine, Kalifornie
  americké
Vzdělání 1975 - titul B. A. (Bachelor of Arts), Australian National University

1984 - titul PhD., University of Melbourne

Pracoviště University of California, Irvine
  1996 - Centennial Scholar Award, Spring 1996 - Incomplete List of Excellent Teachers on Campus, with special mention four outstanding instructor ratings

April 2000 AIWORC - Bell Atlantic Best Paper Award in th eBusinnes Theme Area for Modelling, Distributed Knowledge Processes In Next Generation Multidisciplinary Alliances, Academia, Industry Research Conference on Working Challenges

2007 Best Information Science Book Award,[1] ASIST for Memory Practices in the Sciences

2007 Ludwig Fleck Prize[2] for the Best Book in Science, Technology and Society for Memory, Practices in the Sciences

2011 Fellow American Association for the Advancement of Sciences

Známý pro Studium informační infrastruktury a sociotechnických infrastruktur, vývoj cyberinfrastruktur

Geoffrey Charles Bowker žije v Irvine v Kalifornii. Je profesorem informatiky na University of California v Irvine. Jeho práce se zaměřuje především na vývoj "cyberinfrastruktur" ve vědě. Velkou část své kariéry věnoval zkoumání hdnot zakotvených v sociotechnických infrastrukturách,  jako jsou například databáze, vizualizační strategie a vědecké a inženýrské standardy.

Jeho vědecká práce se zaměřuje na informační infrastrukturu, zahrnuje posuzování posunu klasifikačních systémů v medicíně, distribuovaných pracovních postupů spolupráce v oblasti vědy o životním prostředí, praktik sdílení dat a informatiky o biologické rozmanitosti. Centrální analytická otázka se týká toho, jak vědci z různých vědních oborů, kteří příspívají k tématu biologické rozmanitosti komunikují nejenom mezi sebou, ale také s tvůrci politik a jak ovlivňuje tato datová struktura a postupy tuto komunikaci. Zajímá se také o historii geologie ve 20. století, kybernetice a vědeckém prostředí. Na Univerzitě řídí laboratoř pro hodnoty v designu informačních systémech a technologiích. Bowker spolupracoval také s americkou socioložkou Susan Leigh Star. Ve spolupráci s ní se většinu své kariéry věnoval sociologicko-technické infrastruktuře, jako databázím, vizualizaci strategií a přírodovědeckým a technickým normám. V roce 2013 působil na University of Pitsburgh byla jeho hlavním výzkumným zájmem oblast klasifikace a standardizace. Šlo především o to, jakou roli hrají v rozvoji vědecké kybernetické infrastruktury.

 

Vzdělání

V roce 1975 získal titul B. A. (Bachelor of Arts) na Australian National University (Australská národní univerzita) v oboru Historie, specializace na britské 19. století. Roku 1984 získal titul PhD. na University of Melbourne, v oboru historie a filozofie vědy. Ve své práci se zaměřil na téma "Sociální a vědecké vnímání času v Anglii a Francii 1830."

Život a kariéra

V roce 1975 začal Geoff pracovat jako úředník v australském archivu, kde prováděl hodnocení a popis archivů tří vládních útvarů a dohlížel na jejich sběr. V letech 1976 - 1978 byl učitelem angličtiny. Učil angličtinu na základní úrovni, ale věnoval se i vzdělávání dospělých. V období 1978 - 1980 působil jako poradce pro výuku v Kamerunu. Roku 1984 vyučoval histografii vědy na katedře dějin a filozofie na University of Melbourne a pořádal přednášky na téma sociálních věd. V letech 1985 - 1988 působil v Centru sociálních inovací. Tam se zabýval katalogizací archivů a sestavováním počítačového indexu.

Během roku 1988 pak pracoval jako učitel oboru Úvod do historie vědy na pařížské Sorbonně. Roku 1989 se stal asistentem na University of Californa, kde také vyučoval kurzy historie vědy a techniky ve 20. století. V témže roce působil jako poradce společnosti ADEST ( Association for Mesure des Sciences et des Techniques,Paris), byl organizátorem sérií francouzsko-anglických seminářů o intelektuálních investicích. Rovněž vydal knihu sérií těchto seminářů. Ve stejném období pracoval jako výzkumný pracovník v Centru sociálních inovací (Ecole des Mines) v Paříži. 

V roce 1990 pracoval jako vědecký pracovník na katedře sociologie University of Keele v oboru historie kybernetiky a historie lékařské informatiky. Zde vyučoval sociologické kurzy. V letech 1991 - 1993 byl výzkumným pracovníkem v institutu John Rylands na University of Manchaster. Podílel se na vývoji databáze do katalogu archivů Jodrell Bank a dohlížel pak na přenos těchto archivů do univerzitní knihovny John Rylands Library v Manchasteru.

Ve stejném obodbí, tedy v letech 1991 - 1993, se stal Geoffrey C. Bowker ředitelem Národního archivu pro historii výpočetní techniky, opět na University of Manchaster. Tam se zabýval konsolidací sbírky výpočetních archivů, vývoj teoretických nástrojů pro analýzu elektronických archivů a zabýval se i dotazy týkající se historie výpočetní techniky. Součástí této pozice byly také výzkumné projekty v intelektuální, technologické a institucionální historii kybernetiky jako interdisiplinárního předmětu a v kognitivních přístupech k archivům řízení. Vyučoval historii vědeckých a technologických studií. Výsledkem této práce pak bylo především jeho trvalé postavení.

V období 1992 - 1993 navštívil také Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois (Absolventská škola knihovnictví a informační vědy v Illinois). Roku 1994 (květen - červen) byl hostujícím profeseorem na katedře informatiky, Aarhuis  University, Denmark. Až do roku 1998 byl napřed asistentem a později docentem na Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois (Absolventská škola knihovnictví a informační vědy v Illinois). Zabýval se zde také výzkumnými projekty v oboru dějin a sociologie - Mezinárodní klasifikace nemocí, Klasifikace ošetřovatelských intervencí a organizační paměť.

V letech 1998 - 1999 působil v National Center for Supercomputing Applications. Poté, co byl přizván do prezidentské Komise poradců pro vědu a technologie, pod-komise pro biodiversitu, se začal věnovat výzkumu informatiky na poli biodiversity a životního prostředí. Od roku 2000 působil v Supercomputer Center v San Diegu, od 2001 na doktorském programu v kognitivní vědě. V letech 2002 - 2009 pak jako profesor v oboru komunikace a studia životního prostředí na katedře komunikace na University of San Diego. V letech 2005 - 2009 byl výkonným ředitelem v Centru pro vědu, technologii a společnost (Santa Clara University, Center for Science, Technology, and Society). V letech 2009 - 2011 byl profesorem a vysokoškolským učitelem na škole informačních věd Univesity of Pittsburgh a od roku 2012 je profesorem, ředitelem hodnoty a designu na School of Information and ComputerScience, University of California, Irvine (Škola informatiky a výpočetní techniky).

Přínos pro informační vědu a knihovnictví

V knize Třídění věcí: klasifikace a její důsledky, jejíž spoluautorkou je Susan Leigh Star, je předložen odhalující a překvapující pohled na to, jak mohou klasifikační systémy ovlivňovat světové názory i společenské interakce. V oblasti třídění věcí autoři zkoumají role kategorií a standardů ve tvarování dnešního moderního světa. Zkoumají řadu klasifikačních systémů, včetně Mezinárodní klasifikace nemocí, klasifikace ošetřovatelských intervencí atd. Zdůrazňují úlohu jakési neviditelnosti v procesu, kterým klasifikace ovlivňuje lidskou interakci. Zabývají se tím, jak jsou kategorie vytvořeny a udržovány neviditelné a jak lidé sami mohou tuto neviditelnost změnit v případě potřeby. Rovněž zkoumají systémy klasifikace jako součást vestavěného informačního prosředí. Stejně tak, jako by např. městský historik přehodnotil povolení k dálnici, aby zachoval příběh města, autoři posuzují archivy klasifikace tak, aby pochopili, jak byla tato rozhodnutí učiněna. Třídění věcí má morální agendu, každý standard a kategorie hodnotí konkrétní pohled a tím umlčuje některý další. Normy a klasifikace tak podle autorů přinášejí buď výhodu nebo utrpení. Některé regiony mají prospěch na úkor jiných - jak se tato volba děje a co si myslíme o tomto procesu? Kniha je důležitým empirickým zdrojem pro pochopení budování informačních infrastruktur. 

Významným dílem ja také monografie Memory practices in the Sciences (Paměťové techniky ve vědách). Bowker zde připomíná základní postoj toho, co a "jak" se rozhodneme zapomenout. Zabývá se třemi "paměťovými epochami" devatenáctého, dvacátého a dvacátého prvního století a jejich konkrétní rekonstrukcí a rekonfigurací vědeckých poznatků. Tvrdí, že dnes používáme nástroje současnosti, abychom se podívali na minulost a projektujeme na přírodu naše způsoby organizování vlastních záležitostí. Způsob, jakým zaznamenáváme znalosti, nevyhnutelně ovlivňuje znalosti, které zaznamenáváme. Bowker zkoumá, jak se v průběhu posledních dvou set let technologie informačních technologií shodovala s povahou a vznikem vědeckých poznatků. Základní myšlenkou je cesta mezi společenskou a politickou prací - vytváření explicitní, indexovou paměť pro vědu - vytváření infrastruktur a různorodé způsoby, jakým neustále přetváříme, ztrácíme a znovu získáváme minulost.

V publikaci Boundary Objects and Beyond: Working with Leigh Star (Infrastructures)odhalil společně se Susan Leigh Star sociální a etickou historii, která je hluboce zakořeněna v klasifikačních systémech. Susan Leigh Star byla jedním z nejvlivnějích studijních vědců posledních několika desetiletí a ve své práci zdůraznila poměrně chaotické praktiky objevování vědy a kladla tvrdé otázky o marginalizačních i osvobozujících schopnostech vědy a techniky. Zásadním byl také koncept pojmu hraničních objektů - reprezentačních forem, věcí nebo teorií, které mohou být sdíleny mezi různými komunitami, přičemž každý z nich má své vlastní chápání reprezentace. Ona sama však nebyla schopna dokončit tuto práci, která dále rozvinula celou řadu jejich prací. Tento svazek tak shromažďuje články, které uváději některé z jejich myšlenek o hraničních objektech, marginalitě a infrastruktuře spolu s esejemi přátel a kolegů z různých disciplín - od filozofie až po vědu a organizaci, která svědčí o širokém spektu jejího díla.

Ocenění

 • 1996 Centennial Scholar Award, Graduate School of Library and Information Scence, University of Illinois
 • Spring 1996 Incomplete List of Excellent Teachers on Campus, with special mention four outstanding instructor ratings
 • April 2000 AIWORC - Bell Atlantic Best Paper Award in th eBusinnes Theme Area for Modelling, Distributed Knowledge Processes In Next Generation Multidisciplinary Alliances, Academia, Industry Research Conference on Working Challenges
 • 2007 Best Information Science Book Award, ASIST for Memory Practices in the Sciences
 • 2007 Ludwig Fleck Prize for the Best Book in Science, Technology and Society for Memory, Practices in the Sciences
 • 2011 Fellow, American Association for the Advancement of Sciences

Granty

 • 1970 Open Scholarship, Queensland Government. Offered to top 25 in State examinations
 • 1971 Commonwealth Undergraduate Scholarship, Australian Government
 • 1981-1984 Commonwealth Postgraduate Scholarship, Australian Government
 • 1985-1988 Postdoctoral Research Award, Fondation les Treilles, France
 • 1991-1995 Royal Society Grant, History of Cybernetics
 • 1994 Advanced Information Technologies Group, University of Illinois, "Using Qualitative Analytic Software to Analyze a Controversy in Nursing Infformation Systems"
 • 1994 Research Board, University of Illinois, 'Cultural and Organizational Issues in Medical Classification and Coding: A Case Study of Ayurvedic and Western Medicine in India'
 • 1995 Fellow, Center for Advanced Study, University of Illinois - to work on the theme of organizational memory
 • 1996-1998 EVS Grant, National Science Foundation, $180,000 to write a book on the history and sociology of medical classification with Leigh Star
 • 1998-1999 Professional Development Grant, National Science Foundation. $60,000 to studybiodiversity informatics
 • 1999 Normativity and Large Information Systems, Critical Research Grant, University of Illinois at Urbana Champaign. $10,000 prepare a large scale project. Co-PI with Profs Adrian Cussins (Philosophy) and Patty Jones (Mechnical and Industrial Engineering)
 • 1999 Biodiversity Indicators, Critical Research Grant, University of Illinois at Urbana Champaign. $10,000 to organize a series of workshops leading to a Centre. Co-PI with Profs Mike Irwin (Natural Resources), Val Beasley (Veterinary Medicine) and Michael Goldman (Sociology)

 

Publikační činnost

Knihy

BOWKER, Geoffrey C.: Science on the run, Cambridge, MA: MIT Press, 1994 - První kniha, která pojednávala o vývoji informační praxe v naftařském průmyslu.

BOWKER, Geoffrey C., STAR, Susan Leigh:Sorting things out: Classification and practice, MIT Press, 1999. ( Třídění věcí: Klasifikace a její důsledky (vnitřní technologie)) - Monografie, která vznikla ve spolupráci se Susan Leigh Star. - Tato kniha si všímá toho, jak jsou klasifikovány ošetřovatelská práce, nemoce, viry a rasy.

BOWKER, Geoffrey C.: Memory practices in the sciences, MIT Press, 2006 - kniha se věnuje formální a neformální archivaci údajů ve vědě během posledních dvou století; což mimo jiné zahrnuje rozsáhlou diskusi o informatice na poli biodiversity.

BOWKER, Geoffrey C.: Boundary Objects and Beyond: Working with Leigh Star, 2015

BOWKER, Geoffrey C.: Globalization in Practice. 2014, 209-211. ISBN 9780199212620.

Sborníky

Social science, technical systems and cooperative work: Beyond the Great Divide, LEA Press 1997 - sborník o počítačově podporované spolupráci na které se autorsky podílel Geoffrey C. Bowker 

Vědecké články

IBEKWE-SANJUAN, Fidelia a Geoffrey C. BOWKER. Implications of Big Data for Knowledge Organization. Knowledge Organization [online]. 2017, 44(3), 187-198 [cit. 2018-05-17]. ISSN 09437444.
BOWKER, Geoffrey C. Timing Biodiversity. Japan Mission Journal [online]. 2016, 70(2), 124-136 [cit. 2018-05-17]. ISSN 13447297.
BOWKER, GEOFFREY C. 4. ALL TOGETHER NOW: SYNCHRONIZATION, SPEED, AND THE FAILURE OF NARRATIVITY. History [online]. 2014, 53(4), 563-576 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1111/hith.10731. ISSN 00182656.
BOWKER, Geoffrey C. The kindness of strangers: kinds and politics in classification systems. Library Trends [online]. 1998, 47(2), 255-292 [cit. 2018-05-17]. ISSN 00242594.
BOWKER, Geoffrey C. a Susan Leigh STAR. How classifications work: problems and challenges in an electronic age. Library Trends [online]. 1998, 47(2), 185-337 [cit. 2018-05-17]. ISSN 00242594.
BOWLER, Leanne, Sherry KOSHMAN, Jung Sun OH, Daqing HE, Bernadette G. GALLERY, Geoffrey C. BOWKER a Richard J. COX. Issues in User-Centered Design in US. Library Trends [online]. 2011, 59(4), 721-752 [cit. 2018-05-17]. ISSN 00242594.
HAYTHORNTHWAITE, Caroline, Geoffrey C. BOWKER a Christine JENKINS. Mapping the dimensions of a dynamic field. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1999, 50(12), 1092-1094 [cit. 2018-05-17]. ISSN 00028231.
LAVAGNINO, Merri Beth, Geoffrey C. BOWKER a P. Bryan HEIDORN. Incorporating social informatics into the curriculum for library and information science professionals. Libri: International Journal of Libraries [online]. 1998, 48(1), 13-25 [cit. 2018-05-17]. ISSN 00242667.
KNOBE, Cory a Geoffrey C. BOWKER. Computing Ethics Values in Design. Communications of the ACM [online]. 2011, 54(7), 26-28 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1145/1965724.1965735. ISSN 00010782.
KARASTI, Helena, Volkmar PIPEK a Geoffrey C. BOWKER. An Afterword to ‘Infrastructuring and Collaborative Design’. Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborative Computing [online]. 2018, 27(2), 267-289 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1007/s10606-017-9305-x. ISSN 09259724.
BOWKER, Geoffrey C. Susan Leigh Star Special Issue. Mind, Culture [online]. 2015, 22(2), 89-91 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1080/10749039.2015.1025910. ISSN 10749039.
HERNÁNDEZ-RAMOS, Pedro a Geoffrey C. BOWKER. In Absentia: Designing for Social Learning. Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborative Computing [online]. 2008, 17(1), 87-90 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1007/s10606-007-9066-z. ISSN 09259724.
BOWKER, Geoffrey C. Mapping biodiversity. International Journal of Geographical Information Science [online]. 2000, 14(8), 739-754 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1080/136588100750022769. ISSN 13658816.
BOWKER, Geoffrey C. ARCHIVAL TECHNOLOGY IN THE HISTORICAL SCIENCES 1800-1997. History [online]. 1998, 15(1/2), 69-87 [cit. 2018-05-17]. ISSN 07341512.
STAR, SUSAN LEIGH a GEOFFREY C. BOWKER. Introduction. Library Trends [online]. 1998, 47(2), 185-189 [cit. 2018-05-17]. ISSN 00242594.
RIBES, David a Geoffrey C. BOWKER. Between meaning and machine: Learning to represent the knowledge of communities. Information [online]. 2009, 19(4), 199-217 [cit. 2018-05-17]. ISSN 14717727.
JACKSON, Steven J., Paul N. EDWARDS, Geoffrey C. BOWKER a Cory P. KNOBEL. Understanding Infrastructure: History, Heuristics and Cyberinfrastructure Policy. First Monday [online]. 2007, 12(6) [cit. 2018-05-17]. ISSN 13960466.
BOWKER, Geoffrey C., Aant ELZINGA, Mary Frank FOX, Bruno LATOUR, Trevor PINCH, Wes SHRUM a Stephen BARR. In Memoriam: David Edge. Social Studies of Science (Sage Publications, Ltd.) [online]. 2003, 33(2), 189-195 [cit. 2018-05-17]. ISSN 03063127.
BOWKER, Geoffrey C. a Susan Leigh STAR. Pure, Real and Rational Numbers: The American Imaginary of Countability. Social Studies of Science (Sage Publications, Ltd.) [online]. 2001, 31(3), 422-425 [cit. 2018-05-17]. ISSN 03063127.
BOWKER, Geoffrey C. Biodiversity Datadiversity. Social Studies of Science (Sage Publications, Ltd.) [online]. 2000, 30(5), 643-683 [cit. 2018-05-17]. ISSN 03063127.
BOWKER, Geoffrey C. a Susan Leigh STAR. Invisible Mediators of Action: Classification and the Ubiquity of Standards. Mind, Culture [online]. 2000, 7(1/2), 147-163 [cit. 2018-05-17]. ISSN 10749039.
BOWKER, Geoffrey C. Second Nature Once Removed: Time, space and representation. Time [online]. 1995, 4(1), 47-66 [cit. 2018-05-17]. ISSN 0961463X.
STAR, Susan Leigh a Geoffrey C. BOWKER. Of Lungs and Lungers: The Classified Story of Tuberculosis. Mind, Culture [online]. 1997, 4(1), 3-23 [cit. 2018-05-17]. ISSN 10749039.
BOWKER, Geoffrey C. Cognitive Work and Material Practice. Journal of the Learning Sciences [online]. 2005, 14(1), 157-160 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1207/s15327809jls1401_9. ISSN 10508406.
PIPEK, Volkmar, Helena KARASTI a Geoffrey C. BOWKER. A preface to ‘infrastructuring and collaborative design’. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) [online]. 2017, 26(1-2), 1-5 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1007/s10606-017-9271-3. ISSN 09259724.
KARASTI, Helena, Florence MILLERAND, Christine M. HINE a Geoffrey C. BOWKER. Knowledge Infrastructures: Part IV. Science [online]. 2016, 29(4), 2-9 [cit. 2018-05-17]. ISSN 22434690.
BOWKER, Geoffrey C. Happenings. IEEE Annals of the History of Computing [online]. 1998, 20(3), 75-77 [cit. 2018-05-17]. ISSN 10586180.
STAR, Susan Leigh a Geoffrey C. BOWKER. Work and Infrastructure. Communications of the ACM [online]. 1995, 38(9), 41-41 [cit. 2018-05-17]. DOI: 10.1145/223248.278461. ISSN 00010782.

Použité zdroje

 1. Geoffrey C. Bowker. Biograf: časopis pro kvalitativní výzkum [online]. 2004, , 1 [cit. 2018-05-15]. ISSN 1211-5770. Dostupné z: http://www.biograf.org/autor.html?id=319&lang=cs
 2. The MIT Press [online]. United States [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: https://mitpress.mit.edu/
 3. Geoffrey C. Bowker. In: Donald Bren School of Information and Computer Sciences [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: https://www.ics.uci.edu/~gbowker/CV%20Irvine.pdf
 4. Geoffrey C. Bowker. In: Donald Bren School of Information and Computer Sciences [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4qc3ilYzbAhXENJoKHfRaDt8QFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ics.uci.edu%2F~gbowker%2F&usg=AOvVaw0AoPg4UkPlOEAgmJnZjAsv
 5. Geoffrey Charles Bowker. In: Academic room [online]. 2013 [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: [3]
 6. Sorting Things Out: Classification and Its Consequences (Inside Technology). In: Amazon [online]. [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: [4]
 7. Memory Practices in the Sciences (Inside Technology). In: Amazon [online]. [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: https://www.amazon.com/Memory-Practices-Sciences-Inside-Technology/dp/0262524899/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1527749300&sr=1-1&keywords=Memory+practices+in+the+sciences
 8. Boundary Objects and Beyond: Working with Leigh Star (Infrastructures). In: Amazon [online]. [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: [[Boundary_Objects_and_Beyond:_Working_with_Leigh_Star_(Infrastructures)._In:_Amazon_[online]._[cit._2018-05-31]._Dostupné_z: [5]