Gary Marchionini

Z WikiKnihovna
Gary Marchionini[1]Marchionini.jpg
Datum a
místo narození
-
-
Rodinný stav -
Bydliště Londýn (aktuální k 10.5 2016)[2]
Vzdělání Western Michigan University, Wayne State University[3]
Pracoviště oddělení Informační vědy a knihovnictví na University of North Caroline v Chapel Hill[3]
Ocenění American Society for Information Science and Technology Award of Merit, Google Faculty Research Award, IBM Faculty Research Award, Google Research Award[3]
Známý pro vyhledávání informací, HCI, informační architektura

Gary Marchionini  je profesorem informační vědy, který se zabývá mj. vyhledáváním informací, HCI (Human-computer interaction) a informační architekturou. V současnosti je navíc děkanem oddělení Informační vědy a knihovnictví na University of North Carolina v Chapel Hill.

Vydal přes 200 článků, kapitol a zpráv v mnoho knihách a časopisech. Je autorem knihy Information Seeking in Electronic Environments vydanou nakladatelstvím Cambridge University Press, a Information Concepts: From books to cyberspace identities vydanou nakladatelstvím Morgan-Claypool.
Mimo jiné má  granty a zakázky od National Science Foundation, Council on Library Resources, National Library of Medicine, Library of Congress, Bureau of Labor Statistics, Kellogg Foundation, NASA, National Cancer Institute a společnosti Microsoft.

Sloužil a působil v redakčních radách Journal of the American Society for Information Science, Information Processing and Management, Journal of Biomedical Discovery and Collaboration, Library and Information Science Research (1997-2007), Information Retrieval,Journal of Network and Computer Applications (1996-2007), Journal of Digital Information,Educational Technology, ACM Journal on Computers and Cultural Heritage (JOCCH), New Review of Multimedia and Hypermedia, a Journal on Digital Libraries.[4]

Život

Manning Hall je sídlem UNC School of Information and Library Science[5]

Zaměstnání

V součastnosti

 • od 1. května 2010 je děkanem na School of Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill
 • vede školní  Interaction Design Laboratory[3]

​V minulosti

 • od roku 2002 do roku 2008 sloužil na více než tuctu redakčních radách a je editorem knižní série lekcí a monografií Morgan-Claypool Information Concepts, Retrieval, and Services.
 • člen Caroline fakulty od roku 1998
 • Před příjezdem na UNC, byl členem fakulty na University of Maryland po dobu 15 let. Sloužil na fakultě a jako výzkumný pracovník Wayne State od roku 1978 do roku 1983 a učil matematiku na East Detroit Public Schools po dobu sedmi let.[3]

Vzdělání

 • Bakalářský titul - v matematice a angličtině na Western Michigan University v roce 1971.
 • Magisterský titul - získal  v sekundárním výuce matematiky z Wayne State University v roce 1974
 • Doktorát - získal  ve vývoji osnov, se zaměřením na výuce matematiky z Wayne State University v roce 1981[3]

Profily na sociálních sítích

Zajímavosti

 • Na jaře roku 2009 byl nominován jeho studenty a vybrán jako "Outstanding" učitel roku[3]
 • Na profilu na twitteru má napsáno, že je nekonečný optimista[6]

Říkají o něm

"Gary Marchionini is a distinguished faculty member whose extraordinary academic background is internationally renowned,”said Chancellor Holden Thorp.“He is the ideal person to lead our School of Information and Library Science into this new decade when information and technology have never been more important in our society.”[3]

Added Bruce Carney, executive vice chancellor and provost, "Gary Marchionini knows the School of Information and Library Science and our University exceedingly well. He has the support from within the school to keep it a national leader.”[3]

Dílo

Jeho aktuální zájmy a projekty se vztahují k rozhraní, které podporují vyhledávání informací a získávání informací; využitelnost osobních zdravotních záznamů; strategii multimediálního prohlížení; digitální knihovny; informační architekturu; osobní identitu v kyberprostoru; a zhodnocení interaktivních médií, zejména pro studium a výuku.[4]

Information concepts: from books to cyberspace identities

Marchionini v knize jednoduše vysvětluje 5 způsobů pojetí informace s důrazem na to, jak byli ovlivněny digitálními technologiemi – Informace jako myšlení a paměť, informace jako komunikační proces, informace jako artefakt, informace jako energie a informace jako identita v kyberprostoru: pátý hlas. Kniha je nejvíce zaměřená na poslední význam informace, tedy identitu v kyberprostoru. Kniha je strukturována do kapitol a je velmi snadno pochopitelná i přes to, že je  psaná anglicky (není přeložená do češtiny). Kniha má pouze okolo 90 stran a jejím cílem není probrat každý význam informace do hloubky, ale poskytnout obecný přehled cest, kterými se vydali učenci, za účelem poskytnout základní porozumění, jak mezi sebou působí myšlenky, lidé a elektronické artefakty v kyberprostoru a jaké informační efekty tyto vztahy vytváří.[7]

Stručný obsah:

Informace jako myšlení a paměť– stav mysli

 • Informace je pouze v naší mysli a může být vyvolávána podněty z vnějšího prostředí

​Informace jako komunikační proces – kapitola zaměřená na akt informování

 • Proces ovlivňující mentální stav
 • Design je také komunikační proces (Informační architektura)

Informace jako artefakt-  informace není interpretací v lidské mysli (čtení) ale je to objekt – kniha, webová stránka, noviny

 • Tento význam informace dal vzniknout databázím, mediím, vzdělávacím institucím, knihovnám, muzeím a archivům

Informace jako energie - základní síla přírody – změny stavů (mentální i fyzické) – stav mentální stav člověka ale také stav oběžné dráhy satelitu

 • Změna psychického stavu- redukce nejistoty
 • Stavy sociálních systémů (skupin, organizací) – Wikipedie - reprezentuje velké sociální úsilí jehož výsledkem je vyvíjející se informační organismus

Informace jako identita v kyberprostoru: pátý hlas – kyberprostor je novou formou informací a zejména důležitých oddílů, v rámci kterých existuje v každém okamžiku, pro každého člověka, který pracuje nebo hraje online

 • Autor definuje kyberprostor jako dynamický prostor, který byl vytvořen pomocí evoluce počítačů a počítačových sítí a používáním a adaptováním těchto nástrojů lidmi.
 • Lidé jednají v kyberprostoru pomocí technických interfejsů, které podporují vstup (klávesnice) a výstup (LCD display)
 • Různé úrovně interakce – spolupráce, soutěživost, pozorování
 • Projekce, reflekse a proflekse identity v kyberprostoru
 • Elektronická média mění rozsah těchto projekcí
 • Vědomá i nevědomá projekce
 • Naše chování (informační akty) v kyberprostoru definuje a vytváří naší identitu, jak v reálném světě, tak v kyberprostoru.
 • Projekce – informace o naší identitě – zprávy ostatním, posty na blogu, webové stránky)
 • Reflekse – artefakty, které o nás vytváří lidé (reakce na naše komentáře, tagy)
 • Proflekse = projekce + reflekse
 • Následují samostatné části o exoinformacích a projekcích, refleksích a profleksích

Závěr – Shrnutí toho, co jsme se dozvěděli – autor představil několik pojetí informací s důrazem na to, jaké změny dělají elektronické systémy a jak dávají vznik novému fenoménu. jako je kyberprostor. Tyto změny jsou důsledkem nových typů informací v kyberprostoru. Jedním z efektů těchto změn je způsob, jakým je naše osobní identita projektována a reflektována v kyberprostoru. Výsledná proflekse reprezentuje nové druhy informací, které dávají vznik novým institucím, výpočetním agentům a dalším lidem. A ty se musíme naučit pochopit a ovládat. Tyto informace nám dávají moc, ale také přináší novou zodpovědnost za naše chování (kyberšikana apod.).[7]

Aktivity

Principal Investigator

[4]

Directorships

[4]

Editorships

[4]

Význam pro Informační vědu

Marchionini přinesl mnoho výzkumů, článků a prací zejména v oblasti digitálních knihoven, vyhledávání informací, HCI a informační architektury, měl tedy nemalý vliv na rozvoj těchto oblastí. Aktivně se zapojuje do dění na univerzitě, byl členem mnoha redakčních rad a obdržel několik prestižních v oblasti Informační vědy. Jeho články jsou stále v poměrně velkém počtu citovány. Momentálně se dělí o svoje poznatky se studenty, jako děkan na University of North Carolina v Chapel Hill.

Úspěchy

Ceny:

 • American Society for Information Science and Technology Award of Merit v roce 2011
 • Google Faculty Research Award v roce 2010 to support work on banner blindness in web search (with Felix Portnoy).
 • IBM Faculty Research Award za roky 2006-07 to work on digital video surrogate creation and metadata evaluation (with Yaxiao Song).
 • Google Research Award to develop the Information in Life Video Series (2007-08) za UNC-CH YouTube Educational Video Channel.
 • Také vedl projekt Annotating Structured Documents, podporovaný Microsoftem.[4]

Publikace

Gary Marchionini vydal velký počet článků a publikací, ikdyž je jich zde hodně je to jen zlomek jeho díla.

Knihy a články

[8]

2010

 • Shah, C. & Marchionini, G. (2010). Awareness in Collaborative Information Seeking. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(10), p. 2011-2028

2009

 • Marchionini, G., Song, Y., & Farrell, R. (2009). Multimedia surrogates for video gisting: Toward combining spoken words and imagery. Information Processing & Management. 45(6), p. 615-630.
 • Capra, R., Marchionini, G., Velasco-Martin, J., and Muller, K. 2010. Tools-at-hand and learning in multi-session, collaborative search. In Proceedings of the 28th international Conference on Human Factors in Computing Systems (Atlanta, Georgia, USA, April 10 - 15, 2010). CHI '10. ACM, New York, NY, 951-960
 • Editorial: Reviewer merits and review control in an age of electronic manuscript management systems ACM Transactions on Information Systems, 26(4), 1-6.
 • Human-information interaction research and development Library and Information Science Research, 30(3), 165-174.
 • Digital video policy and practice in higher education: From gatekeeping to viral lectures. Educational Technology, 48(5), 39-41.
 • Rating Reviewers Science, 319(5868), 1335-6

2007

 • Marchionini, G. & White, R. (2007). Find what you need, understand what you find. International Journal of Human-Computer Interaction, 23(3), 205-237.
 • MPACT and citation impact: Two sides of the same scholarly coin? Sugimoto, C., Russell, T., Meho, L., & Marchionini, G. Library and Information Science Research, 30(4), 273-281.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1995

Prezentace a rozhovory

[9]

2011

2010

2009

 • Digital Libraries as Phenotypes for Digital Societies. Keynote: European Conference on Digital Libraries,September 29, 2009, Corfu, Greece.
 • Toward Information Seeking Support Systems. National Science Foundation, May 18, 2009.

2008

 • Understanding Human Information Interaction. Simmons College, Boston, September 15, 2008.
 • Exploratory Search: Getting Beyond Known Item Retrieval. Singapore Management University, Singapore, July 17, 2008.
 • Digital Video: From Digital Libraries to Social InteractionThe Mary Junck Research Colloquium Series, School of Journalism and Mass Communication, UNC-CH, April 17, 2008. See also Video Version
 • The Open Video Digital Library: The Challenge of Transition from Test Bed to Sustainable Library Texas A&M Digital Humanities Lecture Series, February 1, 2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Citace

 1. Gary's Home Page: Picture-Marchionini[online]. North Caroline, Chapel Hill: University of North Carolina, 2014 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z:http://ils.unc.edu/~march/images/Marchionini.20111211.ASIST.jpg
 2. Gary Marchionini. In: Facebook [online]. [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/gary.marchionini/about?section=living&pnref=about
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Deans and Directors.UNC School of Information and Library Science [online]. North Caroline, Chapel Hill: University of North Carolina, 2016 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z:https://sils.unc.edu/about/history/deans-directors
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Garry Marchionini: Dean, School of Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill[online]. North Caroline, Chapel Hill: University of North Carolina, 2014 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://ils.unc.edu/~march/index.html>.
 5. Gary's Home Page: Picture-Manning Hall[online]. North Caroline, Chapel Hill: University of North Carolina, 2014 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z:http://ils.unc.edu/~march/images/Manning-Hall.jpg
 6. marchionini[Gary Marchionini]. In: Twitter [online]. [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: https://twitter.com/marchionini
 7. 7,0 7,1 MARCHIONINI, Gary. Information concepts: from books to cyberspace identities. San Rafael, California: Morgan & Claypool, 2010. Synthesis lectures on information concepts, retrieval, and services. ISBN 978-1-59829-962-5
 8. Garry Marchionini: Selected Papers and Reports [online]. North Caroline, Chapel Hill: University of North Carolina, 2014 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://ils.unc.edu/~march/papers.html
 9. Garry Marchionini: Selected Talks [online]. North Caroline, Chapel Hill: University of North Carolina, 2014 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z:http://ils.unc.edu/~march/talks.html

Externí zdroje