Frits Donker Duyvis

Z WikiKnihovna
Verze z 17. 5. 2013, 01:37, kterou vytvořil Wilou (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Frits Donker Duyvis
Rok a
místo narození
1864
Indonésie
Datum úmrtí
9. července 1961
Dosažené vydělání inženýr chemie
Pracoviště Netherlands Standards Institute, Dutch National Institute for Management, Dutch national organization for documentation, International Federation for Documentation, Revue de la Documentation

Duyvis se narodil v Indonésii v roce 1894. Přesto, že získal inženýrský titul v oboru chemie, do historie se zapsal zejména svojí dokumentaristickou činnostíí. Zemřel 9. července 1961 ve Wassenaar v Nizozemí po vleklé nemoci ve věku 67 let.

PRACOVIŠTĚ

Duyvis byl zvolen prezidentem Nizozemského institutu norem (Netherlands Standards Institute, HCNN). Jako spoluzakladatel a ředitel Nizozemského národního institutu pro řízení (Dutch National Institute for Management, NIVE) pracoval v jeho výboru 31 let. Vedle toho se podílel se na založení Nizozemské národní organizace pro dokumentaci a registraci (Dutch national organization for documentation, NIDER), přičemž organizace NIVE a NIDER byly úzce spjaty.[1]

V roce 1921 se stal tajemníkem Mezinárodní Komise pro desetinné třídění uvedené do činnosti roku 1924. Dále působil jako generální tajemník Mezinárodního institutu pro Bibliografii (IIB), dnes známého jako Mezinárodní federace pro informaci dokumentaci (=FID) a to od roku 1928 až do svého odchodu do důchodu. Poslední, z plejády jeho funkcí, byl post ředitele v Revue de la Documentation a to již od dob jejího vzniku v roce 1934.

FID

Pozice Mezinárodního institutu pro Bibliografii (International Instituf of Bibliography, IBB) byla po první světové válce hodně vratká, poněvadž procházela administrativním i finančním omezením. V letech 1914-1924 neměla ani vedení v podobě prezidenta instituce jen generálního ředitele. Duyvis však ve vedení tohoto institutu udělal první poválečnou reorganizaci, která měla za důsledek zlepšení výkonnosti práce tohoto institutu.[2]

Ostatně, sama instituce, několikrát podstoupila přejmenování, odrážející poměrné zásadní konceptuální změny. Od roku 1931 je nově známa jako Mezinárodní institut pro dokumentaci (Institut International de Documentation, IID) a 1937 přichází další přejmenování na Mezinárodní federaci pro dokumentaci (International Federation for Documentation, FID).[3]

UDC

Duyvis byl také jedním z těch, kdo inicioval vývoj Universal Decimal Classification (MDT), asi nejlepšího současného klasifikačního systému.[4]

V dřívější publikaci dával Duyvis, mimo jiné tajemník Mezinárodního institutu Bibliografie a člen výboru revizi UDC, jasně najevo, že Ranganathanovo Dvojtečkové třídění (Colon Classification, CC) bylo hodně poplatné Otletově multi-dimenzionální klasifikaci. I když se ale Duyvis ve své prezentaci UDC jako praktické metody dohadoval o tom, že Otlet ani La Fontaine nikdy neměli v úmyslu rozvíjet ji jako teorii, používá Otlet tento termín explicitně k popisu vizuálních průzkumů multidimenzionálního charakteru vlastní klasifikace.[5]

OBOR DOKUMENTACE

Jeho speciální práce se vztahuje také k několika oblastem v dokumentaci a standardizaci, přičemž nezřídka souvisí s rozvojem průmyslu.

Duyvis následoval Paula Otleta jako ústřední postavu Mezinárodní federace pro dokumentaci. Ztělesňoval moderní mentalitu dokumentaristů ve své oddanosti trojici: vědecké řízení, standardizace a bibliografická kontrola, jako vzájemně se doplňujících a posilujících prvků jako základu pro dosažení pokroku. Duyvis ale nepatřil mezi materialisty, přijal Otletův názor, že dokument je výrazem lidského myšlení, k čemuž přispěl jeho zájem o práci Rudolfa Steinera, zakladatele antroposofie, duchovního hnutí založeného na představě, že existuje duchovní svět srozumitelný čistým myšlenkám, přístupný pouze nejvyšším úrovním duševních znalostí. Také z těchto důvodů byl Duyvis citlivý na to, co bychom mohli dnes nazývat „kognitivními aspekty zpráv.[6] Ostatně, ve své definici považuje dokument za úložiště vyjádřených myšlenek, důsledkem čehož je duchovní charakter jeho obsahu. Přitom hrozí nebezpečí, že hrubá sjednocení vnějších forem se odrazí v jeho obsahu. Ve standardizovaném tvaru a uspořádání dokumentů je nutné omezit činnost, která nemá vliv na duchovní obsah a která slouží k odstranění skutečně iracionálního výběru.

Fric Donker Duyvis byl považován za posledního z velkých průkopníků dokumentace, který pracoval kontinuálně s Paulem Otletem a Henri Lafontainem. Pokud to byl Otlet, který jako první skutečně pochopil, že klasifikace je srdcem veškeré dokumentace, byl to Duyvis, který toto zjištění realizoval v každodenní praxi. Pojem dokumentace je dobře znám a dnes běžně používán do značné míry díky jeho ustavičnému úsilí a práci v Mezinárodní federaci pro dokumentaci.[7]

V rámci dokumentace rozlišoval standardy a techniku, sledoval jejich efektivitu a snažil se o vhodnou kombinaci. Zajímal se o použití dokumentace a standardů nejen v oboru knihovnictví a bibliografie, ale v každé oblasti zahrnující zpracování záznamů, proto byl činný například v modernizaci lokální správy, tedy v administrativní dokumentaci. Ostatně, byl to právě on, kdo navrhl nové organizační řešení založené na zřizování národních center pro dokumentaci. Také se zasazoval o mezinárodní spolupráci mezi těmito národními institucemi. Svoje plány předložil v roce 1921. Poté je převzala v té době Mezinárodního instituce pro Bibliografii, dnes známá jako Mezinárodní federace pro dokumentaci.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Duyvis, F. Donker, Schippers, M. E. Document reproduction services: their efficient organization and management. Paris: UNESCO, 1961.

Duyvis, F. Donker. Policy of revision of the Universal Decimal Classification. The Hague: International Federation for Documentation, 1961.

Duyvis, F. Donker. Codification and recodification of classifications. La Haye: Bureau de la rédaction, [1949?].

Duyvis, F. Donker. Universele Decimale Classificatie : verkorte Nederlandse uitgave. Gravenhage: Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur, 1950.

Duyvis, F. Donker. Ordening in de administratie. 1925.

Duyvis, F. Donker. Wijziging van classificatienormen. Purmerend: Muusses, 1928.

Duyvis, F. Donker. La photocopie micrographique sur papier. La Haye: Institut néerlandais pour la documentation et les dossiers des gestionnaires, 1935.

Duyvis, F. Donker. Technische en economische literatuur-documentatie. Purmerend: Muusses, 1936.

Duyvis, F. Donker. Normalisatie op het gebied der documentatie. Gravenhage: Nederlandsch Instituut voor Documentatie en Registratuur, 1942.

Duyvis, F. Donker. ABC regels: handleiding voor het alfabetisch rangschikken. Gravenhage: Nider, 1955.

Ranganathan, S. R., Duyvis, F. Donker, Kaula, Prithvi Nath. Library science today: Ranganathan Festschrift. London: Asia Publ. House, 1965.

Duyvis, F. Donker. Revue de la documentation. Bruxelles, 1954.

Duyvis, F. Donker. Die internationale Bedeutung des Index Bibliographicus. Bibliothek, Bibliothekar und Bibliothekswissenschaft, 1954, s. 45 – 49.

POUŽITÉ ZDROJE

  1. RAYWARD, W. European modernism and the information society: informing the present, understanding the past [online]. Burlington, VT: Ashgate, c2008, s. 51-53 [cit. 2013-05-16]. ISBN 9780754649281. Dostupné z: http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=WqRElNfjSBoC&oi=fnd&pg=PA45&dq=Frits++%22Donker+Duyvis%22&ots=N41NsItxy3&sig=VcqoJ8L1JR6sP3DJ8xqe2htjlY8&redir_esc=y#v=onepage&q=Frits%20%20%22Donker%20Duyvis%22&f=false
  2. HAHN, Trudi Bellardo a Michael Keeble Buckland. Historical studies in information science [online]. Medford, NJ: Published for the American Society for Information Science by Information Today, 1998 [cit. 2013-05-16]. ISBN 1573870625. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=4crkFsx73msC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=Frits+Donker+Duyvis&source=bl&ots=JZntsWMaBG&sig=IZRC6OEyjoR52hGkT-mcBLHTXS4&hl=cs&sa=X&ei=WWlIUfqAOdCf7AbCwoC4BQ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=Frits%20Donker%20Duyvis&f=false
  3. Information science and libraries [online]. Atlantic Publishers & Distri [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=C4_QBkWcr-8C&oi=fnd&pg=PA187&dq=Frits++%22Donker+Duyvis%22&ots=J-bdy-BdQo&sig=nd6N6m4EHjTmyPZFMUuwADhhleM&redir_esc=y#v=onepage&q=Frits%20%20%22Donker%20Duyvis%22&f=false
  4. HANSSON, Joacim. When documentation was a threat to libraries: a 20th century tale. In: HANSSON, Joacim. Notes on Documentation and Librarianship [online]. 2012 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://documentationandlibrarianship.blogspot.cz/2012/09/when-documentation-was-threat-to.html
  5. CHARLES, Van den Heuvel. Multidimensional Classifications: Past and Future Conceptualizations and Visualizations. NASKO: North American Symposium on Knowledge Organization [online]. 2011, č. 3, 105 - 121 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://journals.lib.washington.edu/index.php/nasko/article/view/12795/11287
  6. BUCKLAND, Michael K. What Is a "Document"?. Journal of the American society for information science. 1997, roč. 48, č. 9, s. 806. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/216902005/fulltextPDF/13E0A6445A41A45248A/2?accountid=16531
  7. Obituary. Wilson Library Bulletin [online]. 1961, č. 36 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=e9b62c2c-0c26-44f0-a1c1-2d63c9e7deb6%40sessionmgr4&hid=25