Frederick Wilfrid Lancaster

Z WikiKnihovna
Frederick Wilfrid Lancaster
 
Stanley, Velká Británie
Datum a
místo úmrtí

 
  ženatý od roku 1961, žena Cesarie, 2 dcery (Lakshmi a Raji), 3 synové(Owen, Jude a Aaron)
  Urbana, Illinois, USA
 
Vzdělání
Pracoviště Veřejná knihovna Newcastle upon Tyne
Tube Investments
Veřejná knihovna Akron
Babcock and Wilcox Co.
ASLIB
Herner a Co.
Národní lékařská knihovna USA
Westat Reserch
Graduate School of Library and Information Science
  ASIS Best Information Science Book Awards (4x)
ASIS&T Award of Merit
ASIS Outstanding Information Science Teacher Award
ALA Best Book Awards (2x)
Fulbright Teaching Fellowship (3x)
Známý pro


Frederick Wilfrid Lancaster (* 4. září 1933 Stanley, Velká Británie) je americký informační vědec narozený ve Velké Británii, který se zabýval především získáváním informací a indexováním.[1]


Život

Narodil se ve Stanley (Durham County, Velká Británie). V letech 1953 – 1962 pracoval především jako knihovník a v roce 1963 zahájil vědeckou kariéru. Nejprve pracoval v Newcastle-upon-Tyne Public Libraries a ve společnosti Tube Investments. Po odchodu do Spojených států amerických v roce 1959 pracoval v Akron Public Library, ve společnostech The Babcock and Wilcox, Herner and Company a v National Library of Medicine v Marylandu. Poté pracoval pro společnost Westat Research až do roku 1970, kdy nastoupil jako profesor na Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign.[2]

Se svou ženou Cesarií se oženil 24. června 1961, a v říjnu následujícího roku se jim narodila dcera Miriam. Na konci roku 1962 se přestěhovali do Anglie, ale zde zůstali jen 1 rok a poté se opět vrátili do USA a usadili se v Marylandu. Zde se jim narodili dva synové, Owen (1965) a Jude (1969). V roce 1970, když začal Lancaster na plný úvazek učit na University of Illinois, se přestěhovali do Urbany, kde se jim v roce 1973 narodil nejmladší syn Aaron. Později (1992 a 2003) si osvojili ještě dvě indické dívky – Lakshmi a Raji.[3]

Práce

Lancaster byl učitelem, badatelem, spisovatelem, konzultantem v oblasti knihovnictví a informační vědy, přispěl k profesi jako organizátor konferencí a editor časopisu Library Trends.[4] Zabýval se vyhodnocováním služeb knihoven, vyhodnocováním systémů vyhledávání informací a informačních systémů obecně, indexací a abstrakcí struktury, on-line vyhledáváním, vyhodnocováním potřeb uživatelů.

Když nastoupil jako knihovník - asistent do veřejné knihovny v Newcastlu, setkal se s Frankem Rodgersem, který později pracoval jako knihovník na Univerzitě v Maimi. V knihovně začali pracovat ve stejný den, Rodgers později odešel do USA, kde působil ve Veřejné knihovně v Akronu. O několik let později ho Rodgers přesvědčil, aby přišel za ním do USA. Rodgers ale mezitím získal práci na Illinoiské univerzitě a tak Lancaster v podstatě převzal jeho práci v Akronu. Tenkrát byl v USA nedostatek kvalifikovaných knihovníků, takže se zaměstnanci rekrutovali i v Anglii. Lancaster bral pobyt v USA jako experiment, nemínil tam zůstat navždy. Když dostal šanci vrátit se do Anglie a pracovat v ASLIBu na projektu Cyrila W. Cleverdona "Cranfield experiments", nezaváhal. Byla to pro něj fantastická příležitost a dostal se do nové oblasti – oblasti informační vědy a vyhledávání informací. Rozhodl se vrátit do USA a Saul Herner mu nabídl práci ve Washingtonu D. C., v poradenské společnosti, kde získal cenné zkušenosti mimo jiné i s prací pro federální agentury. Dostal nabídku na práci pro Národní lékařskou knihovnu na projektu MEDLARS, který vedl k vydání jeho první knihy. Po vydání této knihy ho oslovil Herb Goldhor s nabídkou práce pro Universit of Illinois.

Spolupracoval s Walterem F. Johanningsmeierem na zhodnocení projektu SHARP (Ships Analysis and Retrieval Project). Pracoval na vyhodnocení systému MEDLARS, určeného pro systémovou analýzu a vyhledávání lékařských časopisů v United States National Library of Medicine, největší lékařské knihovně na světě. K tomuto vyhodnocení použil metodiky Cyrila Cleverdona, navržené v projektu Cranfield, v letech 1966-1967. Lancaster objasnil problémy, kvůli kterým vyhledávání informací selhalo, a to indexování, vyhledávací strategie a interakce uživatelského systému, které tvoří až 87% produkovaných chyb. Závěry této práce sloužily k porovnání efektivity vyhledávání informací v pozdějších pracích, jako třeba v projektu SMART vedeném Gerardem Saltonem. Na základě výsledků tohoto projektu a také dalšího výzkumu, navrhl Lancaster (společně s Emily Gallup Fayen) 6 kritérií pro hodnocení úspěšnosti systémů vyhledávání informací:

 1. Pokrytí
 2. Úplnost
 3. Přesnost
 4. Doba odezvy
 5. Uživatelská náročnost
 6. Formát zobrazení

Přehled zaměstnání

 • 1953 - 57 Referent (Senior assistant), Veřejná knihovna Newcastle upon Tyne, Anglie
 • 1957 - 59 Informační pracovník (Assistant information officer), Tube Investments, Birmingham, Anglie
 • 1959 - 60 Samostatný knihovník (Senior librarian)- věda a technika, Veřejná knihovna v Akronu,Ohio
 • 1960 - 62 Odborný knihovník (Technical librarian), Babcock and Wilcox Co., Barberton, Ohio
 • 1962 Vedoucí výzkumný pracovník, ASLIB, Londýn, Anglie
 • 1964 - 65 Oborový poradce a vedoucí skupiny vyhodnocování systémů, Herner a Co., Washington DC
 • 1965 - 68 Specialista pro informační systémy, Národní lékařská knihovna, Bethesda, Maryland
 • 1969 - 70 Ředitel služby vyhledávání informací, Westat Reserch, Bethesda, Maryland
 • 1970 - 72 Docent a ředitel programu biomedicínské knihovnictví (1970 - 73), Graduate School of Library and Information Science, University ofillinois, Urbana-Champaign
 • 1972 - 92 Profesor, Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois, Urbana-Champaign, Editor Library Trends (1986 - 2006)
 • 1992 - Emeritní profesor, Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois, Urbana-Champaign[2]

Další aktivity

Poradentství

Poskytoval poradenství více než třiceti agenturám a knihovnám ve Spojených státech i v zahraničí, například: National Library of Medicine (NLM, Národní lékařská knihovna), UNESCO, Central Intelligence Agency (CIA); American Film Institute (Americký filmový institut), US Army Corps of Engineers (Americké armádní sbory inženýrů), National Institute of Neurological Diseases and Stroke (Národní institut neurologických chorob a mrtvice), Arab League Documentation Centre (Arabská liga dokumentačního centra) v Egyptě, národní knihovnám Austrálie a Venezuely a Bureau National d'Information Scientifique et Technique (Národní úřad pro vědecké a technické informace) v Paříži.[2]

Účast na konferencích a přednáškách

Účastnil se více než stovky národních a mezinárodních konferencí a přednáškových cyklů, které vedly k rozsáhlému cestování po USA a dalších zemích, např. Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Kolumbie, Costa Rica, Dánsko, Egypt, Anglie, Finsko, Francie, Německo, Guatemala, Hong-Kong, Indie, Izrael, Itálie, Mexiko, Namibie, nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Singapur, Jižní Afrika, Španělsko, Sri Lanka, Švédsko, Sýrie, Tchaj-wan, Tunis, Turecko a západní Indie.[2]

Vysoké školy, na kterých přednášel

Přednášel na více než 70 vysokých školách v USA, Kanadě, Mexiku, Švýcarsku, Brazílii, Izraeli, jižní Americe, Španělsku, Číně, Indii, Švédsku, Dánsku, Namibii, Francii, Norsku a Singapuru.[2]

Pořádání konferencí

 • The Anual Clinic on Library Applications of Data Processing (1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1982, 1986 a 1990), Universita of Illinois, Graduate School of Library and Information Science[2]

Význam F. W. Lancastera pro informační vědu a knihovnictví

F. W. Lancaster měl velký vliv v oblasti informačních systémů a vyhodnocování služeb knihovnen. Jeho práce se zabývá více základními intelektuálními problémy a koncepčním rámcem systémů vyhledávání informací než technickými hledisky výpočetní techniky a designu systémů. Jeho hlavní přínos je v oblasti indexace řízených slovníků, ve spolupráci vyspělých informačních systémů pro budoucnost knihovnictví. Ovlivnil vývoj kritérií a postupů pro vyhodnocování výkonosti systémů, zejména prostřednictvím rozšíření, zdokonalení a aplikací pojmů propagovaných Cranfieldskými studiemi (řada průzkumů provedených v 2. polovině 50. let 20. století na "Collage of Aeronautics" v Cranfieldu pod vedením C. W. Cleverdona). Kniha Evaluation of the MEDLARS Demand Search Service (1968) představuje mezník výzkumu, který sice nijak zvlášž neovlivnil pozdější vývoj vyhodnocování MEDLARSu, ale sloužil jako ukázka uplatnění vybraných metod pro testováním analýzu a vyhodnocování výkonnosti systémů pro vyhledávání informací.

Lancaster kombinoval pečlivý a důkladný přístup se srozumitelností výrazů, který poskytuje pokročilé pojetí vyhledávání informací přístupných studentovi i knihovníkovi bez přílišného zjednodušení. Jeho práce může být chápána jako pokus o překlenutí několika důležitých odvětví v informačních profesích. Jeho rané práce na terminologii a vyhodnocování systémů poskytují propojení mezi praxí a teorií pro odborně orientované návrháře informačních systémů. Pozdější práce, zvláště Measurement and Evaluation of Library Serveces, se snaží zúžit mezeru mezi knihovnickou profesí a rostoucím výzkumem měření a vyhodnocování. Lancaster podněcoval zájem o možnosti praktického využití poznatků výzkumu a teorie v praxi.[5]

Ocenění

ASIS Best Information Science Book Awards [6]

 • 1970: Lancaster, F. W. (1968). Information retrieval systems: Characteristics, testing and evaluation. Information Sciences series. New York: Wiley.
 • 1974: Fayen, E. G., &. Lancaster, F. W. (1973). Information retrieval on-line. Los Angeles: Melville Pub.
 • 1978: Lancaster, F. W. (1978). Toward paperless information systems. New York: Academic Press.
 • 1992: Lancaster, F. W. (1991). Indexing and abstracting in theory and practice. Champaign, IL: University of Illinois, Graduate School of Library and Information Science.

Award of Merit

V roce 1988 obdržel cenu Award of Merit udělovanou organizací ASIS&T již od roku 1964 osobnostem, které učinily pozoruhodný příspěvek oblasti informační vědy, včetně vyjádření nových myšlenek, vytváření nových zařízení, vývoje lepších technologií a vynikající služby informační vědě.[7]

ASIS Outstanding Information Science Teacher Award

V roce 1980 byl F. W. Lancaster prvním držitelem této ceny.[8]

ALA Best Book Awards

 • 1978: Ralph R. Shaw Award: Baker, S., & Lancaster, F. W. (1977). The measurement and evaluation of library services. Arlington, VA: Information Resources Press.
 • 1989: G. K. Hall Award. Lancaster, F. W. (1988). If you want to evaluate your library. Champaign, IL: University of Illinois, Graduate School of Library and Information Science.

Fulbright Teaching Fellowship

 • 1975 - Instituto Brasileiro de Informacao em Ciencia e TEchnologia (Brazílie)
 • 1985 - The Royal School of Librarianship (Dánsko)
 • 1991 - Indian Statistical Institute (Indie)

Členství v profesních organizacích

 • American Library Association
 • American Society for Information Science
 • Library Association (London)

Publikace

Je autorem více než 200 publikací. Některé z jeho knih byly přeloženy do španělštiny, portugalštiny, ruštiny, arabštiny, čínštiny, japonštiny a korejštiny. [4]

Monografie

 • 2001 - Intelligent technologies in library and information service applications – s Amy J. Warnerovou
 • 2001 - Procesamiento de la información científica – s María Pinto
 • 1999 - Build your own database – s Péterem Jacsó
 • 1995 - Out in the cold : academic boycotts and the isolation of South Africa – s Lorrainem J. Haricombem
 • 1997 - Technology and management in library and information services – s Beth Sandore
 • 1993 - Information retrieval today – s Amy J. Warnerovou
 • 1991 - Indexing and abstracting in theory and practice
 • 1988 - If you want to evaluate your library...
 • 1983 - Compatibility issues affecting information systems and services – s Lindou C. Smithovou
 • 1983 - Guidelines for the evaluation of training courses, workshops, and seminars
 • 1982 - Libraries and librarians in an age of electronics
 • 1981 - Investigative methods in library and information science : an introduction – s Johnen Martynem
 • 1978 - Toward paperless information systems
 • 1977 - Measurement and evaluation of library services – s M. J. Joncich
 • 1975 - Guidelines for the evaluation of training courses, workshops, and seminars in scientific and technical information and documentation
 • 1973 - Information retrieval: on-line – s Emily Gallup Faynovou
 • 1972 - Evaluation of on-line searching in MEDLARS (AIM-TWX) by biomedical practitioners
 • 1972 - Vocabulary control for information retrieval
 • 1968 - Evaluation of the MEDLARS demand search service
 • 1968 - Information retrieval systems; characteristics, testing, and evaluation

Editorská práce

 • 1993 - Libraries and the future : essays on the library in the twenty-first century
 • 1992 - Artificial intelligence and expert systems : will they change the library? – s Lindou C. Smithovou
 • 1991 - Ethics and the librarian
 • 1991 - Measurement and evaluation of library services
 • 1987 - What is user friendly? – sborník z 23. konference Clinic on Library Applications of Data Processing, 1986
 • 1983 - Library automation as a source of management informatik – sborník z 19. konference Clinic on Library Applications of Data Processing, 1982
 • 1977 - Evaluation and scientific management of libraries and information centres : [proceedings of the NATO Advanced Study Institute on the Evaluation and Scientific Management of Libraries and Information Centres, Bristol, U.K., August 17-29, 1975] – s C. W. Cleverdonem.

Články

 • 2003 - Do indexing and abstracting have a future? Anales de Documentacion, 6, 137-144.
 • 1999 - Second thoughts on the paperless society. Library Journal, 124(15), 48-50.
 • 1995 - Needs, demands and motivations in the use of sources of information. Journal of Information, Communication & Library Science, 1(3), 3-18.
 • 1995 - The evolution of electronic publishing, Library Trends, 43(4), 518-527.
 • 1995 - Attitudes in academia toward feasibility and desirability of networked scholarly publishing. Library Trends, 43(4), 741-752.
 • 1992 - Threat or opportunity? The future of library services in the light of technological innovations. Revista Espanola de Documentacion Cientifica, 15(3), 266-279.
 • 1990 - Evaluation as a management tool. Public Libraries, 29(5), 289-294.
 • 1988 - Obsolescence, weeding and the utilization of space. Wilson Library Bulletin 62(9), 47-49.
 • 1985 - Educating the agricultural information specialist. Revista AIBDA, 6(2), 101-124.
 • 1985 - The evaluation of information services. Open, 17(10), 428-434.
 • 1985 - The paperless society revisited. American Libraries, 16(8), 553-555.
 • 1985 - Computers and libraries: The response of library education. Illinois Libraries, 67(5), 469-472.
 • 1984 - Some publication patterns in Indian and Japanese science: A bibliometric comparison. International Forum on Information and Documentation, 9(4), 11-16.
 • 1984 - Implications for library and information science education. Library Trends, 32(3), 337-348.
 • 1984 - The electronic librarian. National Central Library Newsletter (Republic of China) 15, 83-85.
 • 1983 - Electronic publishing: Its impact on the distribution of information. National Forum, 63, 3-5.
 • 1983 - Future librarianship: Preparing for an unconventional career. Wilson Library Bulletin, 57(9), 747-753.
 • 1983 - Libraries and the information age. T'u Shu Kuan Hseuh Ch'ing Pao Hsueh, 1, 1-10. (Chinese translation of article previously published in English.)
 • 1982 - The evolving paperless society and its implications for libraries. International Forum on Information and Documentation, 7 (4), 3-10.
 • 1981 - Optimizing the sequence of user/librarian interaction in the literature searching situation. The Reference Librarian, 1/2, 117-121.
 • 1982 - Evaluating collections by their use. Collection Management 4(1/2), 15-43.
 • 1981 - The electronic publication. Show-Me Libraries, 33(1/2), 58-62.
 • 1981 - Some considerations relating to the cost-effectiveness of online services in libraries. Aslib Proceedings, 33(1), 10-14.
 • 1980 - The research library of 2001. Oklahoma Librarian, 30(October), 42-46.
 • 1979 - Science, scholarship and the communication of knowledge. Library Trends 27(3), 367-388. – s Lindou C. Smithovou
 • 1979 - Mission possible--a future information system. Canadian Library Journal, 36(6), 339-342.
 • 1977 - The dissemination of scientific and technical information. Proceedings of the 1976 Conference of NordData (NordData, June 2-4, 1976, Helsinki).
 • 1974 - The information services librarian. Australian Special Libraries News, 7(6), 139-149.
 • 1972 - Evaluating the effectiveness of an on-line, natural language retrieval system. Information Storage and Retrieval, 8(5), 22345.
 • 1972 - Critical evaluation of a computer-based medical literature search and retrieval system. Post Graduate Medicine, 51(5), 47-50.
 • 1971 - Are we ready for on-line information retrieval? Proceedings of the Association for Computing Machinery, 565-68.
 • 1971 - The evaluation of published indexes and abstract journals. Bulletin of the Medical Library Association, 59(3), 479-94.
 • 1971 - Aftermath of an evaluation. Journal of Documentation, 27(1), 1-10.
 • 1971 - The cost-effectiveness analysis of information retrieval and dissemination systems. Journal of the American Society for Information Science, 22(1), 12-27.
 • 1970 - User education: The next major thrust in information science? Journal of Education for Librarianship, 11 (1), 55-63.
 • 1969 - MEDLARS: Report on the evaluation of its operating efficiency. American Documentation, 20(2), 119-42.
 • 1969 - Costs, performance and benefits of information systems. Proceedings of the American Society for Information Science, 6, 501505.
 • 1969 - MEDLARS: A multipurpose information system. INSPEL, 4(1), 22-27.
 • 1968 - Interaction between requesters and a large mechanized retrieval system. Information Storage and Retrieval, 4, 239-252.
 • 1966 - Evaluating the small information retrieval system. Journal of Chemical Documentation, 6(3), 158-60.
 • 1965 - A case study in the application of Cranfield system evaluation techniques. Journal of Chemical Documentation, 5(2), 92-96.
 • 1965 - Engineering documentation: Indexing vs. classification. Machine Design, 105-107.
 • 1964 - Uncovering some facts of life in information retrieval. Special Libraries, 55(2), 86-91.
 • 1964 - Testing indexes and index language devices: The ASLIB Cranfield Project. American Documentation, 15(1), 4-13.
 • 1963 - Towards automatic information systems. New Scientist, 20(367), 535-38.

Další publikace

 • 1990 - Report on the last copy center study – společně s Terrym L. Weechem a Brycem Allenem
 • 1985 - Thesaurus construction and use : a condensed course – na zakázku pro UNESCO
 • 1978 - Guidelines for the evaluation of information systems and services – na zakázku pro UNESCO

Doporučená četba

Intelligent technologies in library and information service applications

V této publikaci se autoři zabývají technologiemi umělé inteligence (AI) i výzkumem možností využití. Ty nacházejí především v oblastech katalogizace, indexování, akvizice a referenčních služeb a okrajově i v dalších činnostech knihovny. Zabývají se problémy jak spadajícími přímo do jádra knihovnictví, tak i dalšími, které se týkají činností, které sice nejsou knihovnické, ale je třeba je i v knihovnách provádět.

Indexing and abstracting in theory and practice

Třetí vydání této knihy, která se stala klasikou mezi učebnicemi pro výuku knihovní a informační vědy, bylo aktualizováno tak, aby zachycovalo technologický pokrok v oblasti indexace a abstrakce. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na zásady a postupy indexace, na její konzistenci a kvalitu, na druhy a funkce anotací, na psaní a vyhodnocování abstraktů, na přirozený jazyk při vyhledávání informací, na automatické indexování a referování, na indexaci multimediálních dokumentů, zdrojů v rámci Internetu a na budoucnost indexace a abstrakce. Praktická cvičení poskytují konkrétní příklady hlavních bodů textu.

Použitá literatura

Externí zdroje

Library Trends, číslo 4, ročník 56, vyšlo 22. 3. 2008 – číslo věnované životu a dílu F.W. Lancastera