Francis Joseph Cole

Z WikiKnihovna
Verze z 17. 5. 2013, 15:37, kterou vytvořila DanaT (diskuse | příspěvky) (→‎Citace)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Francis Joseph Cole
 
Clapham, Londýn, Velká Británie
Datum a
místo úmrtí
27. ledna 1959
Reading, Berkshire, Velká Británie
  srdeční zástava
  ženatý

manželka Annie Clow Menzies

syn Frank Menzies Cole

  Reading, Berkshire, Velká Británie
  britské
Vzdělání Jesus College, Oxford
Pracoviště University of Liverpool (1894-1906)

University of Reading (1906-1939)

  Rolleston Memorial Prize

Neill Gold Medal

Prize of the Royal Society of Edinburgh

Známý pro Coleovo Muzeum zoologie

Coleova knihovna

základy bibliometrie

Francis Joseph Cole (3. února 1872, Clapham – 27. ledna 1959, Reading) byl významným britským zoologem a profesorem na Univerzitě v Readingu a byl vůbec prvním předsedou místní katedry zoologie. Francis Cole je také zakladatelem Muzea zoologie, které vystavěl na vlastních sbírkách. Od mládí byl velkým bibliofilem a vlastnil přes 8000 publikací, které jsou dnes uloženy v Coleově knihovně.

Život

Francis Joseph Cole se narodil 3. února 1872 v Claphamu v Londýně. Navštěvoval základní školu v Claphamu  spojenou s místním kostelem Sv. Pavla a poté střední školu Sir Walter St John’s v Battersea. V obou těchto institucích nebylo neobvyklé používání dřevěné hůlky pro trestání neukázněných žáků. 

Poté co opustil střední školu se rozhodl, že se bude věnovat žurnalistice. Kromě toho, že ve škole vyhrál matematickou soutěž, měl také nadání pro psaní esejí a článků, a tak začal svou kariéru novináře v místních novinách v Claphamu. Poté pracoval také v Fleet Street, Brightonu, East Grinsteadu a také Sussex Daily News. Cole však nebyl jako novinář šťastný a neustále usiloval o sebevzdělávání. Bral soukromé lekce chemie a učil se latinu a řečtinu na přijímací zkoušky na Oxford. V té době se také začal více zajímat o biologii, později zejména o zoologii, která jej fascinovala. J. G. Romanes, který Cola učil zoologii, jej doporučil profesorovi Edinburghské Univerzity J. Cossar Ewartovi, u kterého se stal mladý F. J. Cole v roce 1892 asistentem. Dr. Romanes měl také podíl na tom, že byl Cole přijat na Christ Church Oxford, kde měl být jeho asistentem výzkumu. Bohužel ale poté co Dr. Romanes onemocněl, musel Cole Oxford opustit.[1]

Od roku 1984 vyučoval zoologii na Univerzitě v Liverpoolu a zůstal zde 12 let. Roku 1906 opustil Liverpool a stal se lektorem zoologie na Univerzitě v Readingu. Toto oddělení bylo poměrně malé, ale pod jeho vedením se úspěšně rozrůstalo. Byl zde zvolen prvním předsedou katedry zoologie a toto místo si držel po dalších 33 let, než odešel do důchodu.[1] Na Univerzitě založil Muzeum zoologie, jehož základy postavil na vlastních sbírkách precizně vytvořených vzorků a sklíček.

V době První světové války se pokoušel zapojit jako voják, ale armáda jej kvůli věku nepřijala - bylo mu již 42 let. Přesto ale po zbytek války pomáhal dělostřelectvu v Great Yarmouth zakreslováním pobřežních oblastí pro přesnější střelbu na námořnictvo. V roce 1939 v 67 letech odešel do důchodu z postu předsedy katedry zoologie a na jeho počest bylo jím založené muzeum přejmenováno na Coleovo muzeum zoologie.

Doma pak strávil několik let připravováním katalogu své rozsáhlé sbírky knih a zároveň napsal jedno ze svých nejvýznamnějších děl History of comparative anatomy from Aristotle to the eighteenth century (Historie srovnávací anatomie od Aristotela po 18. století – překl. aut.). Roku 1958 vyšla jeho poslední publikace nazvaná Obiter Dicta Bibliographica, která obsahuje historii Coleových úspěchů a neúspěchů při nakupování a sbírání knih do jeho soukromé knihovny. Francis Joseph Cole zemřel 27. ledna 1959 na opakovanou zástavu srdce.[1]

Aktivity

F. J. Cole měl velkou zálibu v přírodovědných knihách, zejména zoologických. Ve svých 17 letech začal kupovat knihy s touto tématikou a tento koníček mu vydržel po dalších téměř 70 let.[2] Celý svůj život byl horlivých nákupcem knih a měl velmi rozsáhlou znalost této literatury. „Byl ve styku s prodejci knih z různých zemí světa.“[3] Ve svém spisu Obiter Dicta Bibliographica napsal že „každé ráno před I. světovou válkou dostával 5 i více katalogů knih z různých koutů Evropy.“[2]. Za své knihy však díky dobrým stykům s prodejci nemusel platit vysoké částky, mnoho knih získal jen za zlomek ceny uváděné v knihkupectví. Např. za první edici Hookovy Mikrografie (Micrographia) zaplatil pouze 2 libry, zatímco cena v obchodech se vyšplhala na £620.[3] Díky takovéto podpoře mohla jeho sbírka knih dosáhnout několika tisíc jednotek, které byly uloženy u něj doma, kde byly přístupné studentům.[4]„F. J. Cole nakupoval především práce ilustrující historii rané medicíny a zoologie a částečně také práce z oblasti srovnávací anatomie a reprodukční fyziologie. Evropské publikace jsou zde skvěle reprezentovány mezi svazky více než 1700 knih předcházejících roku 1851.“[5] Coleova osobní knihovna byla po jeho smrti vystavena v Coleově muzeu zoologie jako samostatná kolekce a čítá na 8000 prací. „Mezi nejvíce ceněné knihy patří první edice Darwinova O původu druhů (1859), první edice repliky Plinia Staršího Historia Naturalis (1472) a první edice knihy Systema naturae od Carla Linné.“[6]

Dalším Coleovým velkým koníčkem byli samotní živočichové. Inspirován Darwinovou prací o kroužkovcích, přestavěl svoji ložnici na minilaboratoř a zkoumal červy.[2] I tato Coleova záliba se později stala velmi podstatnou součástí Univerzity v Readingu, kde na svých sbírkách mikroskopických sklíček, které sám pečlivě vypracoval a skladoval, postavil základy Muzea zoologie. „Kolekce muzea však nevytvářel pouze Cole sám, díky své tvůrčí povaze vypracoval různé nápadité prostředky jak rozšířit muzejní sbírku. Povzbuzoval zahraniční návštěvníky i své studenty, aby ze svých výzkumných projektů a prázdnin vozily na Univerzitu zajímavé nálezy. V současné době si zřídka neporušená sbírka muzea zachovává status jedné z nejvýznamnějších a nejkompletnějších sbírek týkajících se srovnávací anatomie – studia rozdílů mezi zvířaty.“[7]

Úspěchy

Ve svém volnu během prázdnin v Liverpoolu dosáhl v roce 1901 díky svému výzkumu titulu B.Sc. (Bachelor of Science – Bakalář vědy) na Jesus College v Oxfordu. V roce 1902 byl oceněn hodnotnou cenou Rolleston Memorial Prize o kterou soutěží studenti Oxfordu a Cambridge. V roce 1908 mu byla udělena cena Neill Gold Medal a také Prize of the Royal Society of Edinburgh za jeho výzkum a články o morfologii sliznatek. O dva roky později získal na Oxfordu titul D.Sc. (Doctor of Science – Doktor věd). V roce 1926 byl zvolen členem Fellowship of the Royal Society. Poté co roku 1939 opustil Univerzitu v Readingu mu byl o rok později udělen titul emeritního profesora (Professor Emeritus).[1]

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Coleův přínos pro vědu obecně je velký, pro informační vědu a knihovnictví možná největší. Cole jako první, společně s Ealesovou, publikoval článek o bibliometrických patentech. Jako první se zabýval jejich uplatňováním na akademické práce. Ve své práci The history of comparative anatomy Part 1. A statistical analysis of the literature z roku 1917 se Cole a Ealesová zaměřují na myšlenku využití počtu publikovaných produktů věděckého výzkumu k měření aktivity v této oblasti.[8]V publikaci se primárně zabývají otázkami patentu - komu udělovat, na jakém základu je udělovat, na jak dlouho - a mimo jiné také územní zařazení samotných děl. Toto dílo se stalo stěžejním pro oblast bibliometrie.

F. J. Cole se tak stal „zakladatelem“ bibliometrie, která svůj název získala až v roce 1969, kdy jej zavedl Alan Pritchard.[9]„Definice bibliometrie od Whitea & McCaina (1989): ,Bibliometrie je kvantitavní studie literatur, tak jak jsou reflektovány v bibliografiích. Jejím úkolem, neskromně velkým, je poskytnout vývojové modely vědy, technologie a vzdělanosti.’“[9]

Dílo a publikace

Francis Joseph Cole za svůj život napsal téměř stovku článků publikovaných v různých vědeckých i nevěděckých časopisech. Středem jeho výzkumu byla primárně zoologie, věnoval se však také literatuře a bibliometrii.

Nejvýznamnější Coloevou prací je kniha History of comparative anatomy from Aristotle to the eighteenth century (Historie srovnávací anatomie od Aristotela po 18. století – překl. aut.) z roku 1944 čítající 524 stran a shrnující dosavadní vědění v oblasti srovnávací anatomie. Při této práci čerpal Cole ze své sbírky knih věnujících se tomuto tématu.[4] Dalším dodnes významným dílem je kniha Early Theories of Sexual Generation (1930 – Rané teorie pohlavního rozmnožování – překl. aut.), která v podstatě shrnuje první teorie pohlavního rozmnožování, od nalezení spermie a vajíčka, po teorii přirozeného oplodnění od Von Baera.[10]

Seznam publikací[1]

 • 1892. The physiology of the clitellum in Lumbricus terrestris. Edinburgh Univ. Darwinian Soc. 28 pp. 1 Plate.
 • 1893. Notes on the clitellum of the earthworm. Zool. Anz. 16, 440-446, 453-457.
 • 1893. Notes on the clitellum of the earthworm. A few words in reply. Zool. Anz. 17, 285-286.
 • 1895. A case of hermaphroditism in Rana temporaria. Anat. Anz. 11, 104-112.
 • 1895. (With J. C. EWART). On the dorsal branches of the cranial and spinal nerves of Elasmobranchs. Proc. Roy. Soc. Edinb. 20, 475-480.
 • 1896. The cranial nerves of Chimaera matutrosa. Proc. Roy. Soc. Edinb. 21, 49-56.
 • 1896. On the sensory and ampullary canals of Chimaera. Anat. Anz. 12, 172-182,
 • 1896. On the cranial nerves of Chimaera monstrosa. (L.1754); with a discussion of the lateral line system and of the morphology of the chorda tympani. Trans. Roy. Soc. Edinb. 38, 631-680.
 • 1897. On the structure and morphology of the intromittent sac of the male guinea-pig (Cauia cobaya). J. Anat. Phys. 32, (N.S. 12) 141-152.
 • 1898. Reflections on the cranial nerves and sense organs of fishes. Trans. Liverpool Biol. Soc. 12, 228-247.
 • 1898. Observations on the structure and morphology of the cranial nerves and lateral sense organs of fishes, with special reference to the genus Gadus. Trans. Linn. Soc. Lond. (ser. 2) 7, Zoology, 115-221.
 • 1898. The peripheral distribution of the cranial nerves of Ammocoetes. Anat. Anz. 15, 195-200.
 • 1899. On the cranial nerves and sense organs of fishes. A reply. Anat. Anz. 16, 40-40.
 • 1899. On the discovery and development of rhabdite 'cells' in Cephatodiscus dodecalophus McIntosh. J. Linn. Soc. Lond. Zoology, 27, 256-268.
 • 1900. A proposed neurological bibliography of the Ichthyopsida. J. Comp. Neurol. 10, 214-217.
 • 1900. Notes on Professor Judson Herrick's paper on the cranial nerves of the codfish. J. Comp. Neurol. 10, 317-322.
 • 1901. Some variations in the spinal nerves of the frog, with a note on an abnormal vertebral column. Trans. Liverpool Biol. Soc. 15, 114-125.
 • 1901. (With J. Jonsrrotte.) L.M.B.C. Memoirs on typical British marine plants and animals. 8. Pleuronteles. London: Williams and Norgate, 252 pp.
 • 1905. Notes on Myxine, I. Anat. Anz. 27, 323-326.
 • 1905. A monograph on the general morphology of the myxinoid fishes, based on a study of Myxine. Part I. The anatomy of the skeleton. Trans. Roy. Soc. Edinb. 41, 749-788.
 • 1906. The bionomies of grain weevils. J. Econ. Biol. 1, 63-71.
 • 1906. (With W. J. Dante.) Further observations on the cranial nerves of Chimaera. Anat. Anz. 28, 595-599.
 • 1907. A monograph on the general morphology of the myxinoid fishes, based on a study of Mixine. Part 2. The anatomy of the muscles. Trans. Roy. Soc. Edinb. 45, 683-757.
 • 1908. The ecclesiastical architecture of Berkshire. Reading Univ. Coll. Rev. 1, 38-44.
 • 1909. A monograph on the general morphology of the myxinoid fishes, based on a study of Myxine. Part 3. Further observations on the skeleton. Trans. Roy. Soc. Edinb. 46, 669-681.
 • 1910 Tone perception in Gammarus pulex. Proc. Roy. Soc. B, 82, 391-396.
 • 1911 An analysis of the church of St.Marry, Cholsey, in the county of Berkshire. Oxford, London and Reading: Blackwell, Frowde and Poynder. viii and 62.
 • 1912 A monograph on the general morphology: of the myxinoid fishes, based on a study of Myxine. Part 4. On some peculiarities of the afferent and efferent branchial arteries of Myxine. Trans. Roy. Soc. Edinb. 48, 215-230.
 • 1913. Part 5. The anatomy of the gut and its appendages. Trans. Roy. Soc. Edinb. 98, 293-344.
 • 1913. The early days of comparative anatomy. Trans. Liverpool Biol. Soc. 27, 143-176.
 • 1914. Notes on the vascular system of Myxine. Anat. Anz. 46, 478-485.
 • 1914. History of the anatomical museum. In A miscellany presented to John Macdonald Mackay, L.L.D. July, 1914. pp. 302-317. Liverpool: The University Press and London: Constable & Co.
 • 1915. (With N. B. Eales) Materials for a graphic history of comparative anatomy. Rep. Brit. Assoc. pp. 464-468.
 • 1917. (With N. B. Eales) The history of comparative anatomy. Part 1. A statistical analysis of the literature. Sci. Progr. 11, 571-596.
 • 1921. The history of anatomical injections. In Studies in the history and method of science, edited by C. Singer, 2, 285-343. Oxford: Clarendon Press.
 • 1923. The vascular system of Myxine. Rep. Brit. Assoc. pp. 450-451.
 • 1925. The vascular system of Myxine. Proc. Anat. Soc. G. Brit. 1921-25, p. 112.
 • 1925. A monograph on the general morphology of the myxinoid fishes, based on a study Myxine. Part 6. The morphology of the vascular system. Trans. Roy. Soc. Edinb. 54, 309-342.
 • 1926. The history of protozoology. Two lectures delivered before the University of London at King's College in May 1925. University of London Press. 64 pp.
 • 1930. Early theories of sexual generation. Oxford: Clarendon Press. x + 230. 1931. Darwin and Darwinism. Being a review of 'The history of Biological Theories' by Emanuel Radl, translated and adapted from the German by E. J. Hatfield. Sci. Progr. 25, 519-523.
 • 1932. Goethe as biologist. Nature, Lond. 129, 423-425.
 • 1932. Bibliographia zoologica. Nature, Lond. 130, 111-112.
 • 1932. Lecuwenhock, 1622-1723. Nature, Lond. 130, 679-680.
 • 1933. Linnacana. Nature, Lond. 132, 911-912.
 • 1934. The anatomy of the Salamander. By E. T. B. Francis. With an historical introduction by Professor F. J. Cole, D.Sc., F.R.S. Oxford: Clarendon Press.
 • 1934. J. J. A biographical note. In James Johnstone Memorial Volume. Liverpool University Press, 1-11.
 • 1935. A history of embryology. Sci. Progr. 30, 367-369.
 • 1936. James Hartley Ashworth, D.Sc., F.R.S. Univ. of Edinb. J. 8, 74-76.
 • 1937. Leeuwenhock's zoological researches. Ann. Sci. 2, 1-46; 185-235.
 • 1937. Jan Swammerdam, 1637-80. Nature, Lond. 139, 218-220 and 287.
 • 1937. Swammerdam's home. Ann. Sci. 2, 236.
 • 1937. The birthplace of Jan Swammerdam, 1637-1680. Isis, 27, 452.
 • 1938. Observationes anatomicae selectiores Amstelodamensium. Edited with an introduction by F. J. Cole, F.A.S. University of Reading, xi + 45 and 53. 100 numbered copies.
 • 1938. Microscopic science in Holland in the seventeenth century. J. Quekett Micr. Club, (4) 1, 59-78.
 • 1939. Bibliographical reflections of a biologist. Proc. Oxford Bibl. Soc. 5, 169-186. Reprinted in Osiris, 8, 289-315.
 • 1939. The complete correspondence of Leeuwenhoek. Volume I. Nature, Lond. 144,956-958.
 • 1941. The University of Leyden. Contributions to biology and medicine. Nature, Lond. 147, 161-163.
 • 1943. Edward Tyson, 1650-1708. Nature, Lond. 152, 611-612.
 • 1944, Hieronymus Fabricius, 1533-1619. Nature, Lond. 153, 149-150.
 • 1944. Vesaliana. Nature, Lond. 153, 694-695.
 • 1944. Bibliotheca Cushingiana. Nature, Lond. 154, 3-4.
 • 1944. Mining and miners. Nature, Lond. 154, 161-2.
 • 1944. A history of comparative anatomy from Aristotle to the eighteenth century. London: Macmillan & Co. viii + 524. Reprinted, with corrections, 1949.
 • 1944. De generatione. Nature, Lond. 154, 722-723.
 • 1945. Medieval ornithology. Nature, Lond. 155, 707-708.
 • 1946. The complete correspondence of Leeuwenhoek, Volume 2. Nature, Lond. 157, 3-4.
 • 1946. Vesalius. Nature, Lond. 157, 246. Corrigenda, p. 437.
 • 1947. Dr William Croone on generation. In Studies and essays in the history of Science and Learning offered in homage to George Sarton on the occasion of his sixtieth birthday, 31 August 1944, New York: Henry Schuman, pp. 113-135.
 • 1947. The Huxley papers. Sci. Progr. 35, 370-371.
 • 1947. New light on Vesalius. Nature, Lond. 159, 655-657.
 • 1947. Vcsalius. Brit. Med. J. No. 4531, 734.
 • 1948. Early English naturalists. Nature, Lond. 161, 373-374,
 • 1949. Précis des decouvertes somiologiques ou zoologiques et botaniques. Nature, Lond. 163, 786.
 • 1949. The complete correspondence of Leeuwenhoek. Volume 3. Nature, Lond. 163, 192-193.
 • 1949. Darwin: before and after. The story of evolution. Sci. Progr. 37, 597-599.
 • 1950. Jan Swammerdam (1637-1680). Nature, Lond. 165, 254-255.
 • 1950. Timotheus of Gaza on animals. Fragments of a Byzantine paraphrase of an animalbook of the 5th century A.D. Translation, commentary and introduction. Ann. Sci. 6, 325-326.
 • 1950. The 'Biblia Naturae' of Swammerdam. Nature, Lond. 165, 511.
 • 1950. The 'Uyun Al-Akhbar' of Ibn Qutayba. Ann. Sci. 6, 148. Trans. L. Kopf, edit. F. S. Bodenheirner and L. Kopf.
 • 1950. Cecil Clifford Dobell, 1886-1949. Centaurus, 1, 166-167.
 • 1951. Letter from James Smetham to William Davies. Nature, Lond. 167, 138.
 • 1951. A short history of anatomical teaching in Oxford. Ann. Sci. 7, 109-110.
 • 1951. A history of biology. Nature, Lond. 167, 1042-1043.
 • 1951. Wilkins Lecture. The history of micro-dissection. Proc. Roy. Soc. B, 138, 159-187.
 • 1951. Biological knowledge. A review of Singer's 'History of biology'. Brit. Med. J. No. 4726, Aug. 4, 279.
 • 1951. Die naturwissenschaftliche Illustration. Nature, Lond. 168, 486.
 • 1951. Jacobson's organ. Nature. Lond. 168, 529-530.
 • 1951. Aristotle's lantern. Centaurus, 1, 377.
 • 1951. Leeuwenhoek. Nature, Lond. 168, 927.
 • 1952. Edward Jenner, naturalist. Nature. Lond. 169, 4.
 • 1952. Dictionary of scientists. Brit. Med. J. No. 4753, 310-311.
 • 1952. Leonardo the anatomist. Nature, Lond. 169, 1070-1071.
 • 1952. Peter Artedi: a contemporary of Linnaeus. Nature, Lond. 170, 17.
 • 1952. The scientific discipline. (Rev. Singer's essays). Brit. Med. J. No. 4775, 91.
 • 1952. Pelagia in Manx waters. Nature, Lond. 170, 587.
 • 1952. Linnaeus redivivus. Nature. Lond. 170, 1036-1037.
 • 1953. Vesalius on the brain. Nature, Lond. 171, 899.
 • 1953. Leeuwenhock's letters. Volume 4. Nature, Lond. 172 696-697.
 • 1953. The history of Albrecht Durrer's rhinoceros in zoological literature. In Science, medicine and history essay on the evolution of scientific thought and medical practice written in honour of Charles Singer, 1, 337-356. Oxford University Press.
 • 1955. Bell's law. Not. Rec. Roy. Soc. 11, 222-227.
 • 1955. Man and animals. Nature, Lond. 176, 418-419.
 • 1956. Galenus explicatus. Nature, Lond. 178, 440-441.
 • 1957. William Harvey (1578-1657). Nature, Lond. 179, 1103-1105.
 • 1957. Harvey's animals. J. Hist. Med. 12, 106-113.
 • 1957. Henry Power on the circulation of the blood. J. Hist. Med. 12, 291-324.
 • 1957. Herveius redivivus. Movement of the Heart and Blood in Animals. By William Harvey. Translated from the original Latin by Prof. Kenneth J. Franklin. Nature, Lond. 180, 449.
 • 1958. Letuwenhock's Correspondence. The collected letters of Antoni van Leeuwenhock. Volume 5. Nature, Lond. 181, 1753-1754.
 • 1958. Obiter dicta bibliographica. J. Hist. Med. 13, 2-9

Poznámky

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 FRANKLIN, Kenneth James. Francis Joseph Cole: 1872-1959. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. London: Royal Society, 1960, vol. 5, s. 37-47. ISSN 1748-8494. Dostupné také z: http://www.jstor.org/discover/10.2307/769275?uid=2134&uid=379415563&uid=2&uid=70&uid=3&uid=379415553&uid=60&sid=21102038244791
 2. 2,0 2,1 2,2 COLE, F. J. Obiter Dicta Bibliographica. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 1958, XIII, č. 1, s. 2-9. ISSN 0022-5045. DOI: 10.1093/jhmas/XIII.1.2. Dostupné z: http://jhmas.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/jhmas/XIII.1.2
 3. 3,0 3,1 EALES, N. B. On the Provenance of Some Early Medical and Biological Books. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 1969, XXIV, č. 2, s. 183-192. ISSN 0022-5045. DOI: 10.1093/jhmas/XXIV.2.183. Dostupné z: http://jhmas.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/jhmas/XXIV.2.183
 4. 4,0 4,1 EALES, N. B. The Cole Library of Zoology and Early Medicine, University of Reading. Nature. 1960, č. 188, s. 1148-1151. ISSN 1476-4687. DOI: doi:10.1038/1881148a0. Dostupné z: http://www.readcube.com/articles/10.1038/1881148a0
 5. Cole Library. MASC25: Mapping Access to Special Collections to the London Region [online]. 2004, 2008 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.ucl.ac.uk/ls/masc25/full.php?CollectionID=394
 6. Cole Museum of Zoology: The Cole Library. University of Reading [online]. 2009 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.reading.ac.uk/colemuseum/about/clmu-library.aspx
 7. Cole Museum of Zoology: History of the Collection. University of Reading [online]. 2009 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.reading.ac.uk/colemuseum/about/clmu_history.aspx
 8. NARIN, F. Patent bibliometrics. Scientometrics. 1994, vol. 30, issue 1. DOI: 10.1007/BF02017219. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/BF02017219
 9. 9,0 9,1 HOOD, William W. a Concepción S. WILSON. The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics. 2001, roč. 52, č. 2, s. 299. Dostupné z: http://faculty.kfupm.edu.sa/math/kabbaj/Benchmarks/HoodWilson2001.pdf
 10. KOFOID, Charles A. Early Theories of Sexual Generation by F. J. Cole. Isis. 1931, roč. 16, č. 2, s. 463-465. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/224724

Citace

Externí zdroje